rteteb icsia dictreps droolec droarwf euaqrs ttaghirs erosm
sdcorer
socrjetp
soduns
sthoop
sediov
sewn
sknil
pleh
tocatnc
slseesu

 
liame 31bied uoy ertiw fi ot @ tnaw em na dens :ot eht lilw uoy sseug nimaod )-;