retetb siexlp dceirtps deoorlc draowrf earuqs tgirahts esrom
scoredr
scjrteop
sdunos
sotohp
sdieov
sewn
sknil
pleh
tonctac
slsseeu

 
uoy ot lmaie dens tnaw @ 31bied :ot em ertiw na fi eht sesug uoy namoid lilw )-;