better aisci stcriepd colroed bwacrkdas suaqre siarhgtt mrose
idnex
 
ptoohs
 
mix
 
mix/pntu
 

 
< puervois to (10.4 fllzsuie link iamge MB) nxet >jul 17 2015