retteb slexip dtcerips dlreooc dwrarof eruqas ttaghris esrom
xendi
 
stohop
 
zhwesdizas
 
2120zwhziesdas/zdwzseahis
 

 
suveoirp< ot egami kinl )BM 5.1( elzusilf > texnram 3 2102