retteb iicsa detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
gro.tgnilk
31beid
eppulk
rekcitegats
ltk
yfiicsa

 
K eppul T emi L eni " ecnamrofrep eht yllanigiro ta a a rof saw eniLemiTeppulK si detamina ,lacihparg erocs nettirw .metsys lavitsef nredoM neiW " ni .7002
dna saw laicnanif yb tsrif eht cilbup troppus larutcurtsarfni elbissop edam esaeler)-ateb( sihT yb ta.suvres