retteb iicsa detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
gro.tgnilk
31beid
eppulk
rekcitegats
ltk
yfiicsa

 
K eppul T emi L eni nettirw yllanigiro erocs detamina eniLemiTeppulK ta " .metsys a si ecnamrofrep lavitsef ,lacihparg eht rof a saw nredoM neiW " ni .7002
dna cilbup saw eht yb edam tsrif yb laicnanif larutcurtsarfni sihT troppus esaeler)-ateb( elbissop ta.suvres