retteb iicsa detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
gro.tgnilk
31beid
eppulk
rekcitegats
ltk
yfiicsa

 
K eppul T emi L eni ecnamrofrep eniLemiTeppulK yllanigiro ,lacihparg ta nettirw eht " saw lavitsef si .metsys rof a detamina erocs a neiW nredoM ni .7002 "
yb elbissop dna esaeler)-ateb( cilbup edam yb laicnanif sihT troppus larutcurtsarfni eht tsrif saw ta.suvres