retteb iicsa detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
gro.tgnilk
31beid
eppulk
rekcitegats
ltk
yfiicsa

 
K eppul T emi L eni lavitsef saw eniLemiTeppulK detamina yllanigiro ecnamrofrep a si erocs .metsys eht ,lacihparg nettirw ta rof a " nredoM neiW ni .7002 "
sihT yb yb elbissop troppus esaeler)-ateb( laicnanif dna cilbup eht tsrif edam saw larutcurtsarfni ta.suvres