retteb slexip detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
gro.tgnilk
31beid
eppulk
evoorg2egami
rekcitegats
ltk
yfiicsa

 
K eppul T emi L eni lavitsef .metsys si erocs a a " ecnamrofrep ta detamina nettirw yllanigiro rof ,lacihparg eht saw eniLemiTeppulK neiW nredoM " .7002 ni
edam saw yb dna cilbup sihT larutcurtsarfni tsrif troppus eht yb esaeler)-ateb( laicnanif elbissop ta.suvres