retteb slexip detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
gro.tgnilk
31beid
eppulk
rekcitegats
ltk
yfiicsa

 
K eppul T emi L eni eht ecnamrofrep saw a yllanigiro nettirw erocs " lavitsef a ta ,lacihparg rof si .metsys eniLemiTeppulK detamina nredoM neiW " .7002 ni
tsrif cilbup edam yb yb sihT eht esaeler)-ateb( dna larutcurtsarfni laicnanif saw troppus elbissop ta.suvres