.-. . - . - -... .. -.-. ... .- -.. .--. . -.-. - .-. .. ... -.-- . .-. --. -.. .-. .- --- .-- ..-. .- -.. .- -.. - .-. --. - .... .- .. ... -. .. - .- .-..
-..- -.. . -. ..
 
... -.. . -.-. .-. --- .-.
 

 


mego079 dieb13 vs. takeshi fumimoto


...-- .---- -... . .. -.. .----. .-.-.- ... ...- .. -.- .- .... ... . - --- -- - -- .. --- ..- ..-. --..-- .----. .----. ..--- .---- .-.. .. -. -.-- ...- . .. ..- -.-. .-. - .--. --..-- ... .. -.-. -.. --- . --. -- . -. ..- .--- ..... ----- ..---

-.- .. -.-. .-.. -.-. . .-. .... --- - -. . - ... .. .-.. --- - ... .... .. - -.. . .-. -.-. --- .-.


---... ... ...- . .. .-- .-.
- . -. .-.-.- -. -.-- -- .- -...
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . ---
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . ---
-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .-- .. . .-. .... -
-.-- .-.. - .-- .- . -.- .. . ...-- . -. .-.-.- -. -.-- -- .- -... ---... .-- . .. ...- . .-.

-.- ... . -.. ...- -.- -... -. -.. ..- . .... .-. - . .. . -.. -.-. .- --- -.-. ...- .. -.- .-.. . --.. . ...- --.. ..- -.. .... -... --- .--. ..- -. --. .--- .. -.. .- .-.. .--. - .. ... ..- --- ...- --- -.. -.. --- ...- --- -- .--. .... ..- -.-. ... .-.. --- .- .--. ...- --- -... -.. --.. -- . ..- - -.. ...- ..- -.- --- ... .- -.- .-. .-. -.- -.-. . -.- .-.. - -. .. --- . -.-- .-.. -. ...- -.-- -. ...- .. .-.. --- .--. .... .- . ...- ... - . -.. -.-. -.. - . .-.. -.-- -... --- -.-. .-. ..- - --- .. -. .-.. .--. .- -- ... --..-- -.-- -.- ... .--. -- . --- .- - .--. .. .-.-.- .. . -- -.- ... .- -.. . .--. ... . -. ...- --- ...- .-.. ... --- -... .-. ...- - . ... . .-.. .- ..- .--- .. --.. .-. ...- .... -.-. .- .-. -.-. --- -... .-.. --- .- -.- . ... --- - -.-- .-.. ...- ... .. .--. -- -. --.. -. ... -- .. .-. -. .- . - -- -- .. . - . .-. .-- ... --..-- -- .-. . .-. -. . .-- -- . ..-. .-. -.-. . -.- . -.. .- .-.. -.. --..-- -- --- .-. . ..-. ... .. - .... -.-. -- .- . ..- .-. --.. -. -- -.- .. -- .-. --- .. . ... -... -- ..- ..-. . .- .... -.-- -.. . - .. -.-. .-.. -- ..- --.. ..- -.- .... ..- .-. --- . .- - -.-- ...- ... .- .-.. -.. ...- --- --. . -- --..-- -. .. .-. .- ..- -.. .- .- .-. -- .... .. .- --.. -.-. .-.-.- .- --.. .----. .. .-.. ..- .--. -.-. .-. --- .--. ... .----. . --.. .-.. - .- .. --.. -. --- .. --- .... . .--- . .--- .--- --- ...- -. -.-- ...- -. .. .-.. --- ...- . .. -.-. ..- - .-. .--. -.- ... .. -.. ...-- .---- -... . .. -.. .-.-.- ... ...- .. -.- .- ... .... . - --- -- --- ..- .. -- - ..-. -... --- .- -. -- .--- ..- ... --- .--- .. --- - .. -- -.-. --- -.-. ...- --- ...- .. .- -.- -.-- . ... -- -.-- -. --- -.. ..- .--. .-. --- -- -.- -.-.- .... -.-. .. -. ..- --- ...- .--. . - .--- .-. -.-. -.-- -.- .- -. -- .--- ....- .---- -... .. . -.. --..-- -. . .-.. --- ---- . .- . -. -.- --- -.-. -.. .-. . .. . - -.. -. . .... .-.. --- -... .-.-.- -.--.-

.- ...- -.. -.-- -. -.. --- ... ..- . -- .--. ..- .--- -. -.. --- .- . -. .- -. --.. .- ...- -.. ...- --- -.- ..- --.. . -.. .-. --- .--- --.. -. .-.. -.. . .-. ...- .- .. .--. . ... -.-. .--- - .- -.. ... ...- ..- - -.-. - .... -.-. .-. -.- - -.- .-.-.- -... .-.. -.- -.. . .- ... .... -.-. .. .-.. .- .-.. ... .-.. -.. .- ... .. -... --- .- .-.. .- .. -... ... - .-. - -. ..- - --- .. ..- - -- ..-. --..-- ..- -.. ... ...-- .---- -... .. . -.. . -... -.-- ...- -. .- ...- .-.-.- -- - --- .- . .--. ...- .. -- - --- ..- -- ..-. --. -. .. .--- -.. . .--- -- ...- .- -.- - -- .. -..- . -- .... ...- -.-. .. -.-- -. .-.. --- ...- -.- ... . -.. --- . .... .--- .----. .--- .-. -. .- -.- .----. . .. .... ... --- .... .. -.. -.-- .- --- -- - --- --..-- .- --.. . -... --- .-- .-. -- .. .... ..- - - .. ... -... .-.. -.-. -. .-. -.- .. .- -.-. - -. -.- --- .. -- .. .- .-. -.- . .- .- -. .. - ... .... .- .-. .. -.-. . .- -.-- .-. -.-. .-.. .- -- --- -... . -. . --- -.-. --- -.- -. -.. --- .... .- -- - -. ... ...-- .---- .- . -... .. -.. .-.-.- ...- .. -... . -.. -.-- -.-. .. .--. -.- -.-- - --- ...- . ... --. -.- -- -.- ..- ...- --.. . .--- . ... .- --.. -- -..- .. . -- .-. .... - --- -- .. ...- ..- --- -.-. ..-. .-.-.- -.-. .-. -.- .- - .. .-.. -....- . -- - . -.-.- .. ... . .- -. --- ..-. -.-. .-. -- .. --- .... -.- ..- ...- --- -.-. --.. .... .-. .--- --- -.-. -.. --.. --- -- .--. . --.. -.-- .--. .. .-. .-.. ... .- -. . - ..- .-. .. -.-. .--. --..-- ... -.- ..- .. -.. -... ... --- .--. --- .- - ... - .- -.-- -.- .. ..-. -. -- .- .-.. --- ...- -. . . .-.. - -- - -.--.- .-.-.- -.-- .. -.- .... -.-. ... . -.. -.-. .-.. -.-- . .--. ...- -.-. .. .- -.-. --- ...- -.- - .--. --- -.-. . -. -.- - .. --- .--- --- .-. .--. . -.. -.- ... ...- .- -. -.- ... .--. .- --- .--- .--. - ...- --- .- --- .--. .-.. -.- ..- ...- --.. . ... --.. .- -.- .-.. ... . .. -.. .... --- --.. -.. .-.. -. .-. ..- -.. -. -... . .... -.-- .- -.-- -.- -- -. .. -.. ..- --- -... --- -. -.-. ... --- .... --- -.. --.. -. .-. .-.-.- .-.. .. --- .- -.. .--.

... . .-.. . ...- .- .-.. -.. .- -. .- -. - ..- .- .. .-. --- .--. .-.. -- . -.-. .- .. ...- --- -.- --- - ..- .--. . -. .. -. .- ...- ..- -... -.. .... .-.-.- -. - -- --- .- ... - .-. .- -.- .. -.- -.-- -... -.. -.- .- .-.. ... .- .--- -- --..-- .--. -.. ... .-.. ...- .--- .- ...- . ... .- -.. . -. .--- --- -.. ..- .... .-. -.. .- ..- .--. --- -.-- .- ... --.. ... -. ..- .--. .-. -.- --- ... --..-- .. .-.. -.-. - .... --. .... .- -.-. --- ... ...- -... --..-- ...- . -.-. .-. -.- -. ..-. --- .-. .... .-.. -.- -.-. - --- -. .. . -.- . -.- .-. ... -. .--. .. --- .... --- --- .- .--. ...- - .-.. .-.-.- . ... --- .. -. ... ..- - -.-- -- .-. . ... . - ..- ... .- --- .--- ...- -.. --..-- -.. -.- -.-- .- -.- --.. -. .- ... .-.. - ...- --- -.- .-. ... . --.. ..- --- .--. . ...- ..- --- ...- -.. .... -.-. -.-. ...- --- -. --- -.- .... -- -.- -.-- -.-. ... .-.-.- -.-- . -.- ... -.. .-.. .- ...- .--. .... .-. -.- -.-. - -.- .... --- ...- -.-. -.- ...- ..- --.. --- .-.. - ... -.. ..- -.- .- ...- -... ... --- .--. . --- .-. -. .. --.. .--. .- -.-- -.- -.. ..- ...- -- ... ..- -- . .--. - -.-- .-.. ...- --- ...- .. -.-. ... --- .- -.-. .. .- -- . - .-.. ... . ...- . --.. -. --.. -. --- .-. -.-. .- . -.-. -. -.- .. .... -- . .. . -.-. -. - .-.. ... .- .... -.-. . ...- .... .--- -.-. . .--- .... -.-. .--. -.- .--- -.-. .- ... .- .... -. -.- .. .--- .- -.-. -.-. .-.-.- .--- -..

--- -.- .- .--- ..- -.- . .-.. ...- .. ... - ..- .- --- ... -. ... .-. - -.- .. . .-.. -.- --- -.-. -. . .--. ...- - .--. --- .- .-.. -.-.- .- .... -.. .-.. .--- -.-. ..- . ... -. -.--.- -... ..- . -.. .... . ..- -.- -.-. -.. --- .-. .--. . ... -.. -.- .-. ...- .- - --.. -.- --- --- .--. ..- -- .- -. --.. ...- --- .... ...- ..- -.- ...- --- --.. . .--- -.. --- .-. --.. .-.. .. -.-- -. ...- .. --..-- --- .--. .- - .-.. -.- -.. .-.. . ... . ...- . .--- -.-- --- -.. -. .... -- -.- . --.. --- -. . .-. -. .- -- -. -.. .. . .--- -- . - --- -.- -.. ...- . .--- . -. - .-. . .. -. .-.. ... . - --- -. .... - .-.. --- -.. . .. ...- -.-. -. .--- .-.-.- -... .-.. .- -.-- -... -.. -.- -.-. .. ...- .- --- -.- .-.. . -.-. -- ..- .-.. -... .- .-.. .- .... .-. -. .- -. --..-- --- - .- .. .--. -. . ..- --.. .... -.-. --- -.-- -... .-.. - .- ... --.. --..-- --- .--. -. . - -.-. -.- ...- --- .-.. .. -.- -. .-.-.- .--. - ... ..- ...-

---... .-. --- ..- - .- .-. . - .--. -.-. -. .-. . ..-. -..-. .. -. ..-

-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . --- ---... .-- ...- . .. . .-.

-- .- --. .- -. ..-. .- ... . -.. -. -.- . ..- ... .... .- -.-. .. .-.. .. -- ... .-. . ... --.. . ... --- .--. -.. - .- -. ... -. .. . -. .. -. -.-. - .... -.- --- . .. ... -- .--. --- - .. --- --.. - . --..-- - -. - ... -. .- -.. . ... -. . -.. -. ..- .-. ... -. --. .. - ..- .. . -- -....- -.... .---- -.- ..- -.-. - ... -. --- ...- .. -.- ... . .- .... - ... .- -. .. . ..-. - ..-. .-. .. . .-. .-.-.- .-.-.- --- -- ..- -- - .. ..-. -- - --.. . .--. ..- .-.. .- --- -... -. -.-
.. -.- .... .- . ... - --- - .. ..- -- --- ..-. - ... .. ... -. . .--- --..-- -.. --- -- -.-- . ..- ... -. .--. ... .- -.. .-. .. - . -.. -.-. .. .- --- ...- -.-. -.- --..-- . -.. . -. - .-. .-- ...- -. . .-- .-. . .... .. ... ..- . -.-. .-.. ... .-.. -.-. ...--.. .- - .. -- -. .-.. . .- .-.. .-. .--. .. - . ... -. . .--. .-.-.- - -... .. .-. - . .- . .. -.. -. .- . - .-.. .--. . .. -.. .-. . .-. ..- ..-. . .. . ... -.. -. .. --- - . --- .. - --.. -- --- ... - .... .--. -.- .. -.-. . - .- . .-. .--. .-.- .. .-. .--. -.. -. ..- - . - -. --.. ..- -... - .- .... -....- - .... .-.. .-.- --.. .-. . -.-. .- -.-. ...- --- .. -.- -....- -. -... . .- .... . .-.. .- - ... . -... .-.. ... .-. -.. .. . .-- ... .-- .- - . - .. -- -. .-.. . - .- - .--. ..- --.. -. ..- - -.. -. ..- . .. ... -. . .-. .- .-- ... -. .. .-. --. . -... ..- - .. .... -.-. -. .-. -- . -- .. ... ..- .- ---... .-.. -. .. -.-- ...-

-. .. .-. . ... - .-. . . .. -. .. .-.. . -... .- .... .... -.-. .. -. .- - . .-.. .--. -. --- ...- -. .-. ... -.- . ..- .. -- --..-- -.. - . -. .-- . .-. ...- . .. -.. ... .-.. . .- .-.. ..-. -... -. . ... .-.. .- -. -... .. .-.. .- ... - ..- .-. - -. . - --..-- . -. .. - . -... .-. .- .- - .-- . -- --- ...- - ..- ... -. - .. .. .-. ..- ..-. --..-- -.- .. -- .. . -. - --- .-. ..-. --- - -- --- --- --..-- --- . -.. .. .... ... .. -.-- -.- .. .-. . -- .-. -.. . --- .- .-. .. -. -- .-.-.- -.. --- . ... .-.. -. . ..-. .-. .... -.-. .. . -... .- .... .-. . -... .- -- ..- --.. .-.. . .--. ... . .. -... .... -.-. ..- .- -. . .. -. . -.- -.-. .-. ..- -.. -. --- ...- ... .- .. ..- .-.. -.- --- -. .-. ... - . .-. .- . -. --. .-.-.- - .-- . -.. .-. . -. . ...- .-. . -.. - .- .... - .. -- . .. ..-. .-.. .... .-. . .. -. . . ... ..- .--. . .-. . .-. -.-. -.- ... .-. -.. . .. -. . . .-.. .. -. --. ... -....- .-.. -.-- .. -. ...- - .. -- . .-. -... .- ..-. -. .. ... -.- -.-. . .. -.. ... -.-. .--. -. ---. --. .... -.. - .- ... ..-. . .... .-. .--. .. . .- .--. - . ... .--. .-. -. . --. .. . -.. -. ..- -. . .. . ... -.. -.- ..- .-. -.-. -... -.. .- . .- -... .... .... -.-. .. -. .- -.. -- .-. -.. .. . ..- . .-- ..-. ..- .- -- -. .. . -- .-. - . - . -. ... .-.. .- . .--. .. .--. .-.-.- - . .-.. .. ... . -... --. .--. .- .-. ..- ..-. . .. -.. -. --- . --- .. - --.. .--. -.-. ... -- .... --- .. - -.- .. . . -... .- .... .... -.-. .. --- ... .-.. .- . .-- ..- . ... - -. -.- .-. -.- --..-- - -. ..- . --.. -... . .. -.. -- .. -. . ... . - .. . - .-- . -. .. ... ... .-- .- - . - .. -- -. .-.. - -. .- .-. .--. - . ... . .. .--. ..- --.. -. ..- - .-.-.- -. -... .- . ....

-. - -.- -. - --- ..- -.- --- ... .-. . .. -.. -- .- .-. --- ..- - . -- .--. -.-.
-- . .... -.-. -.. .- -. - ... .-. . ..- --.. .. .- ... . -.- .... - --- -- --- -- .. ..- - ..-. ... .- -.. . .-.. .. ... -.- .- ..- .. .... -.-. ... -- .-.. ... --. - --. .. .-. . ..- -. .- -- ... .- .- - . -- . ... .. -.-. -.. .... --. --..-- .- - .... - ... .. -... . .. -.. ...-- .---- -....- ... -.-. .- ...- -.-. --- .. -.- ... - .-- . .. --.. .-. - . .-.. .- --..-- --- --. . ... .- -.. -- ..- --.. -. .-. . - ... . .- .--- .... --- -.-. -. - ..- --.. -.- --- -- .- -- -.. -....- -- ..- --.. --. ..- --.. .-.-.- -. -.- -- . -- . --- --. .-. . - .- .... ... .- -.. -.- ..- - -.-. ... -. --- ...- --- .. ..- - -- --- ..-. - .. -- . .-.. ..-. .. .... .-. . -.. -. --- ...- -- .... .. -. .-. .. --- .-. -- .-. . .- -- - --. . .--. . .-- ..-. - .- --- .-. ... -....- --- -.. .. ..- .- . ..- .--. .-.. .--. -.- -. .. . .... . .-. . -- . .. .-.. . .. - .-.. . -. --.. . - . .-. . --. .-.. --.. -.. -. ..- -- .- .-. --- .--. - -- . ..- -.-. -....- . -.. -.. -. ..- -. .- -.. .-. . .. -.. .-- .-.-.- - --- - .. . -. .-. -.- ..- ... .-. .-. . . - .-.- - .... .... -.-. .. ... .. .- . -... -.. .-. .... . ... ..-. ..- .- . --.. -. .-.. -. .. . ... ..- -. -.. --- ... ... ..- .- -- . -.. .. -.- ... .- . .... - --- ..- -- .. - -- ..-. -.- ..- -.-. - ... --..-- . --.. .-. --- - .. .-. -. -.- --- ... .-. .. . - -.. ---... -.-. .- .. --- ...- -.-

-. .- -- -. .- -. -.- --- .-.. ... .- --..-- --. -. . .- ... .. .- .... ... . -.- - - .- .... - .-. ... ..- . --.. . .. -. . --. -.-. .-. .... -. - .. -.. ..- . ...- --..-- -- --- --. --- . -. . -. .-. ...- -.. -. ..- -... . .. -.. ...-- .---- - .- .... . .. -.. -.- .. ... ..- -- -. --- ...- .. .- -.- ... .... . - -. .- -.. .-. -.. . .. .-- .-. -. .. . ... -. -.. . .- ..- .- -. -- --- . -. -- . --. -.. -. ..- --..-- . - . .. .-. --.. ... - .. -- -. . .. -. . -. .-.. --.. . ... .--. --- .-.. -.. -. ..- ... --. ...- .-.. .- -. - . -.- - .. . .. . --. .- . .-. -... - . .-. .-- -.. -. ..- ... ..- .- -. .. . ... . -.. . ..- . -. . -.- ..- -.-. - ... .-.-.- - . -... ..- .- --. -. --. . .-- . ... -.. -.. .. -. ... . .. -.. . -.-. -.- ..- - ... -. --- ...- .. .... .- . ... -.- - --- ..- --- .. -- - -- ..-. -.. -. ..- -... .. . -.. ...-- .---- .... -.-. ..- .- .... .-.. --. .- -.-. .. -. .-.. -.- .-. .... . ... .-.-.- - .- .-. .-- -. -.. . ...- --..-- -- .- .-.. --- .-. ..-. -. --- ...- .-. . -.. .-. -.- - .-. ..- - ..- ... --..-- . .-. .... -.. -. .. ... . .. ... .... -.. -.-. --- . .--- .-. . .... ... .-.-.- .... .. .-. . -.. - .-.. ... ---- . .. -.-. -. ..-

-.- ..- .. ... -- -- ..- --.. -. - .-. - .- . .-. -... . .. . .. .--
... . .. . ... -. .. . .-. --. .-.. .-. .- -. - . .. .-.. - .- .. . ... -.. -. -... ... . -. . .. ... -. .- .. ... ..- -.- -.-. . .-.. .... .. ... -- ... -. ... . .-.. .-.- -. . ... .. - -.. - ... -... ...- .-. ... -....- --- ... -.-. ...- .- -.-. --- .. -.- -....- . .. . -. ... -.- ... .. ..- -- .-. ..- --.. --. ..- .- . -. .. .-. . .-. - -... - -... .. .-- .-. ..- --.. --. ..- .-. -. ..- ..-. . ...- ..- --.. .-.-.- -. .-.. . - .-.. . ... -.. -. ..- .-. .-- .- --.. - .. ---- -. .-. ..- -. --..-- -... .-.. ... .- . .... -.. .-.. .. . .-- .-. . .-. . -... .-.. ... .- .--- .... ..- -.-. .- - .. -- .-. . -.. -.- ... .. ..- -- .-. -. . -.. . .-. .- --..-- . -... - .-. .. .- -. --- . -.. .-. ... -. -... . ... ..- .- ---... .--. .. --.. .-. .. -. .--.
--- ... . .-.. - .- .... .... -.-. .. ... . - .. -- -. . .. . -- -. -... - .-. . .. .- -....- --- .-.. --- ... .... .. -.-. . .-.. .. -. - --. . --..-- -- . .-. -- .. .... -.-. .. . -.. . .-. -. .-- . ...- -. .. . ... ...- . .-.. - .- .. .-. -. . - .- -....- --.. . -. .. --.. .-.. .-. -.. . --- --..-- .-. -.-. -. - .... .-. .... ..-. . -... ...- . .-. .- . ... . .-. .... . ..- -. .. -- .. . ... -.. .-.. .- .-.. ..-. . - ...- . .-. .. .- -.-. .-.-.- ... --- -- -. --- -- -.-. -. .- -- ..-. .- .-. -.. .... --. . .. -.-. .. - -. .-.. . ... .-.. . .-.. .- - .. -- .-. . -.. . - .- - .-.. .--. --..-- -. .- .... . -.-. -- .-. . ...--.. ..- .- ..- . -. -. .-.. ..-. --. . ..- .- -.. -. ..- .-. . - .. . .-- .-.-.- -. .-. . .. . - -... ...- -. .- -- -. .- -.- . .. -.. -.- .. ..- ... -- .. . -... ...-- .--. -- -. .-. ---. ... . -... --..-- -.-. -. ... .... .- ..- . - . .. ... --..-- -. .--. -- . .- .-.. ... --..-- .-. .- . - -... . .-. . - . .. -. .. .-- ... .- .-- .... ..- -.-. .- .-. . -- .. --..-- .. .-.. . - . -... -.. -. ..- ... .- -.. - ... .. .-. .. -- .... -.-. ..- .- .-. . .... ... --..-- .. -.-. --. .... - .. .-- ... .- ... -.. . .. . -. -- -.- .. ... ..- -- -. . - -... .. .-. . .-.. .-- ..-. .- .-. -.. -.. -. ..- - .... -.-. .. -. .-. ..- -. ... .-.. .- .-. - --- .. ... .... .-.. --- .. . -. -.-. -- -.- .-. -... -.-. --- .-.. . .-- -. .. .-. . -.. -.. -. . --. --. .-.-.- - -- . .-. - ..- ... . ....

... . .-. .... .- .-- - --- .--- -- .-.. -.- .- . -- -... .-. ...
. .. -.. --..-- -.- ... .. ..- -- . .. -.. ..-. ..- .- -- . -.. -. . --- . -... ... -. .-.. -. ..-. .-. ..-. .... - -.-. . . .. ---. - ...- -. . .. .-- - --.. -- .-.. ..- -... .- -....- --- .-.. ... -. --- ...- .-. - . .. -.. -.-. .- .. -.-. --- ...- -.- .- -.- .- -... . .. -.. ...-- .---- .-.-.- .-- --.. -... .. . ... .- -.- .... - --- ..- - -- --- -- .. ..-. ..- --.. -. . ---. .-. .... --..-- - ... .. ..-. .- .-. -.. --- .-.. ... .- .-.-.- -. . .. . .-. -... .-.. - . .-- .-. . -... .- .... -.-. ..- .- -. . -. .-- . .. ... .... -.-. .. ... - . -.-. .-.. . .-.. .... .. ...- -. --- .... -.-. ... -. .. -. ... .. ...- . .-. . -.. -. .-. . ---. ... -... -....- ...-- .--. -- --..-- ..- -- .-.. - . -- - --- ... -. .-.. . .... . .--. -- ..-. . .-. .. .-- --..-- . .... -. .. -- . --- -.. --.. .-. - ... .- -.. .-.. .- --. .. .-. -. .. --- ..- --.. .-.-.- -. . ..- ..-. .- -.- - .. .... -.-. -. - . --.. ..- - .-.. --.. --..-- .-.. . -... .- ... .... -.. .-.. .. . .-- ... . .... .. -.-. ... .. -... .-. .. . .... -- ..- -. .. . ... .-. .... . .- .-- - .-.. . .--- -- .-. -.- --- -- -... . .- ... --..-- -.. . .-.. - -. .- .... -- ..- . .. -. . . ---- ---. -. ... --.. .- .... .-. .-- -.-. ... - --- .-. . .-.. -... --. -.-. ... .. -.. -....- . -.-. - .. ..- .-. .--. --..-- .... -.-. .. .-.- .-.. -- -. -. .-. . ... .... .. -. . -.-. . .. . -... .-.-.- --- . --. --

. .. -.. ..-. ---. .-.. .-- --.. ..-. ..- .- .-. ... .. . -.. ..--- .---- -. . ..-. . .... - -.-. ---. .-.. .-. ..-. -. - .. ...- . ..- -.-. -.- - ... -. . ..- . -.- -. .. - .-. -. --- .. ..-. -. -... . ... .-.. .- ..-. .-.. .-- ---. --.. --..-- . -.-. -.- - ..- ... .-. . -... .- .... -.-. ..- .- -.. .-. --. .-. . .- . ...- --- -. .-. .... ... .-.. .- .. . .-- --.. --..-- -.-. - ..- -.- . ... -.. -. ..- .... -.-. ..- .- ... .-.. .- -. .. . --..-- -.-. ..- - -.- ... -. . -.. . .. -.. -.- ..- ... .. -- ..-. ..- .- . - .. . ... -... - . - --.. ... ..- . .- -. --. - .-. --- -.. --..-- --- - .-. ..-. --- .-- . .. -.. -.- ... .. ..- -- ..-. ..- .- . - .. ... .- - .... --. .-. ---. ..-. . ..- .- .-.-.- - .- .... -... . .. -.. .----. ...-- .---- .-.-.- ... ...- .. -.- ... .... .- . - .----. --- .. -- - -- --- ..- ..-. -....- .... . .. .... -.-. .-.. .-. ... -. .. . .-. .-.- -. - .-. .-- . .- ..-. ..- .- -. . -.. .-.. .. . - - ... .- -.. .----. . - ... -. .. ..-. -- --.. --- -... .--. .- ..- . -. - .-.. -.- ... . -.. .----. ... .... .-. .- . .---

-....- .- -. ... -. ..- ... .-. -.. .. -- .-. . -.-- .- -. -.--.- .---- . --- -.-.-


-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . --- ---... .-- .. . ...- .-.

. --- .--. ..-. - .-. . -.- ...- -.-. .-. -. -.-. .-.. .. . - --- . -- --- ...- .-.-.- .-.. .- -... . .-.. -....- --- --. . --
-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -


-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .. .... .-- .-. - ---... .-- . ...- .. .-.

-. .. . .... - -.. .- .-. -. --. -. .. --- .-. - .- .. -.. - ..-. --- ... ----- --... -... ..- -.. ... . -. ..- - -- --- -. .-. .- - -. . .-- . - -... -. .- .. -.-. -- .- .--- -.. -. --- ..- ... --..-- ... - . ... -- -.-- ... .- -. . .. ...- -.. . .- ... -... -.-. - .-. .. . .-.. --- -. -.-. . -.. -. .- ...- --- .--. .-. -- .. ... . - .-. -. . ... . -.-. ... -... .. . -.. ...-- .---- -.. -. .- .. .... . ... -.- .- - --- ..- --- - -- .. -- ..-. . .-. --.- .- ..- ... .--. ..- --- - .... -.-. .- . .-. . - .... --- .-. --- ..-. .- ... . -.. .- .... -. --- .-- -.. -.-. -. .. --- ... .... .-.. .- ... -.-. . .-. . .... .-- .... --- - -... ... - -. .--. . .--. --- -. --- -. . .- -- .-.-.- ... -. ... .. ..- ... . -... --. .. ... -. ..- -. .- .-.. .- -. ... . .-. .- ..-. --- ... ..- .--. --- -- - .-. . -.-. -.. -. .- --..-- . -. - .-.. -... .- .-. ... ..- - -... .. . -.. ...-- .---- -.. -. .- --- .. - -- ..- --- ..-. .--. ..- -- .--. .-- . -. . ..-. .. .-.. --- -. - .. . .... - -- -.. ..- . .. -- .... - .. .-- .- ... . .-. . .. ... ..-. --- -.. ..- ... .-.. . .--. -....- .-- --- .-.. -- - -.-- .... .-. --..-- --- -- ... -... . - .-. -.. --. .. .- .-. -.-. --..-- ... .-- --- .-.. .... -.. . .--. .-.. .. ... ... .. -.-. ... -.. -.. -. .- .--. - .--. .- --- .-.. ... .-. ..-. --- - ..- .- -. --. .. -. .. --- -.-. - .... .- - .-. -- .. -- . .... ... .... - .. .-- --. - .. -. .. -..- . .-- . -. .-.-.- -.-- . -. --. .-. . -.-- .- .. -.-. .--. .-.. ... . . . -.-- .--- --- .-.. -. -... .- . - -... .-.. .. . .- -.-.- -.-- .-.. -... .-. .- -... --- .--. -.--.- .-.. .- .. -.. -.-. - -.-. . -. .- ... .. . .... - -.-- .- .-- . .... - . -... ..- -- .-.. .-. ..-. --- . .... - - ..- --- -....- -. ..- .-. . --- ...- .-. --- --. ... -. -.. . .-.. -... -. .. .... - .. .-- . .... - - ... . .-. ..-. --- . .... - .-.-.- -.. .-. -.-. . --- .-.
-. .. -.. .-- . -.-.- -.--.- -.-- -. . -.-. ..- --- .--.
-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -


-.-- .-.. . .. .-- - .-.. -.- .- ...- ---... .-- . ...- .. .-.

--- .-- - ... .-. .- -.-- .-.. . .--. ..-. --- . .... - . .- .-. -. - -... .-.. ..- - -- --- .-. ..-. .-.-.- .- .. -. . ...- ...-- .---- -... . .. -.. - .. .... --. -- . -... -. .-- --- -.- .-. --- ..-. ... .. .... -.- .-. --- .-- .... - .. .-- --. ..-. --.. . . -.. -. .- -. --- ... .- .--- -. .- .... -.- --. -- --- -. .- -.-.- -.-- .- -. -- -.--.- ... .-. .... - . --- . .... .-. .-- . .... ... -.-- .- .-.. .--. . ..- .-.. .- - -... .-. -. - -.. -. .- ... - . -. .-. .. -.-. --- .-.. . -.. -. .- . .... - .-. ... . .-.. -. .-- -. --- -.- .. .... .- ... . -.- - --..-- - --- .. -- ..- --- -. ..-. --- .... .-- -.. .- . .-.. -.-- .--. .... .. - .-- -.-- .-.. .. .-.. -... --.. .. ... --- .-. -.. -. .- --- - -- --- .-.-.- . .. ... .... .. -.. .... --- -.-- -. .. .-. .. .... . - . ...- --- .. .-.. .- --- -... .-. .- .-.. - -.-. --..-- --- -.-. -.. .-. . .-. .- -.-- . ...- .- .... - . --. .. .... .-- . .-. ..- .. - -.-. .--. --..-- ... .. -.-. -.. . .... - ... --- . .-.. .-. . .-. .- ---... -.. . .. ...- .. -.. --- .. -. ..- -- --- - ..-. ... -.-- .-.. .- .--. ... .-. --- .. ..- .- ...- ... .-.. -. ..- -... .- . .-. - -.. -. .- ...-- .---- -... .. . -.. ... .- -.-- .-.. .--. -.. --- ..- -. .-. .- .... - .. .-- . ... .... . - ... -.. ..- --- -. ... .... --. .-. --- ..- - . .... - . ... ..- ..-. --- ... .-. .. ..- --- .- ...- ..-. . .-.. ... -. - .. .-. . - .-- . - .-- --- .-. .- ..-. ... .-.-.- ... ..- - .-. . .- . ..-. ... .- .--. .-. .... . .--. ..- --- -.-- -.. .-.. --- ..- -.-. -.-- .- ... - .- .... - ... .... .. - -.. . .-. --- -.-. .-. ... .. .- -..- . .. -- .-. ..-. --- ... --- .. -. - -- ..- ..-. --. -.-- -. .-.. .- .. .--. -.. -. .- - --- -. --- ... .... -.-. ..- -- .- .-.-.- -. .-.. - .- .-. -... .- --- .-.. --- .. --- -.-. -. .. -.-- -. .- . .- ... -.-. .... --- - -... ... -.. . .. ... ..-. --- . .... - -.. -.-. . --- .-. . .-. .- -.. .-.. .. . ..-. .... - .. .-- .- -.-- .... --. .. .-.. .... - .. .- -. -... .-. ...- . -..- .. .-. - ..- -- ..-. --- -.-. .. . .-.. - --- -. .-. . ... - .-.. --- .. .- .. .--. ..- -. -- ..-. --- .-.. -.-- -. .. ...- ... -.. -. ..- --- ... -....- -.. -. .- ... .- ..- --- -.-- -. .- -.-. . -. --. .. .- -- .. . ... .... . - . .-. .- -.. .- .-. .... --- - .-.-.- . --.. . -.-. -. --. .. --- .-. . .... - -- .--. .-. ... --- - .. .- --- - -. .-. - .- .... - -- --- .-. ..-. .- -- -.-- .... - .... .-. -.-- .- -- . ...- .. -.. .-. --- .--. . .... - .-. .. . -. - . ... .-.. .... - .. .-- . --- -- ... . -. ... ..-. --- --..-- .-.. ..- .-. .- -- -... ... - -. .. - - ..- -... ... - .- .... - -.-- .-.. -. --- - .-. .- .--. ..-. --- . .... - .-.-.- -. ..- ..-. .... .-.. .... ..- --. - --- .- . .... - -.-. .. ..- ... -- ... .. .-.. .. .-.. - ... -.-- . .-. ...- - ..-. .-. --- -. .--. ..- -.. -. .- --..-- ... . - -. .-. . .--. ... .-. .... .--. .- . .--. -. . ...- . -.. ..- --- .-.. -.-- -... . -- --- ... --..-- -. -..- - . ... .... .. - ... .. - --- -. -.-- .-.. . .- .-. .- . .. ... --- -. --..-- . .-.. . ... .- .-. . -.- .. .-.. . --- -- ... ..-. --- . .... - .-. - .... . --- --- --. . -- .-.-.- ... . .-.. . .- ... .-. . .... - -.. .-.. --. . .-.. .- --- -.-. ... - . -.-. .--. .- ..-. --- . .... - ... -.. --- -. ..- ... -.. -- . -. .. .-. .... -.-. ..- -- . --- .-. -- ..-. --- . ..- ... --.- ..- .. -- . - -.-. . --- -. .-. -.-. -.. -. .- -.-. - ..- -.-. --- .. ... .- -....- --- .-.. . .-. -.-. - . --..-- .. ..- ... -.-. -- -.. -. .- --- --. -.- .- -.-. -... --- - . .... - -.. .-.. --- ... -.-- .- -.. ..-. --- . .... - - .-. - .- ... ..-. --- -.-. .-. --- - .-.. -.-. .. -. . --..-- -.-. ... ..- .. -- - ..- -... -. .... . - -. .. .- .-. .... . - .- .-. . .-. .. -- .. - ...- .--. .-.-.- -.-- .- .-- -- ... .-.. -. ..- - -... .-. .. .- - ... .- .... -.-. ..- ... ... .. - --- -. --- ... -.-- -- --..-- --. -. .... .. - - ..- -... . .... - -.-- .- .-- ... - .. -.. . -. .-. - ... . .--. . .-. .... ... .. .- .-. .... . .- - .-. - -. ... .- .-.. .- . .--. .-.-.- . -. --- .- --. ..- -. .-. ... .. .--. .-. ... .-.-.- -.. . -.-. .-. --- .-. -.--.- .-- -.. ..-. -.-.-
-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -