PPP-_P_-_P_P-P
-P_PPP_P-P-_PP
P--P_PP-P_-P_PP_P-
P--_P-P_P_--P-
P-PP_---_P-P_--P_-P_P-P_PP-
PP-_-P_PP-_-P
PPP_-_P-P_-P_PP_P--_PPPP_-
PP-P_-P_-_PP_P-
PP_P-_PP-_P_-PP-
 
P-P_P_P-P-_---_P-P_PP-_PPP
 
 mego079 dieb13 vs. takeshi fumimoto


...-- .---- -... . .. -.. .----. .-.-.- ... ...- .. .- -.- .... ... . - --- .. -- - -- ..- ..-. --..-- .----. .----. ..--- .---- .-.. .. -.-- -. ...- . - -.-. ..- .. .-. .--. --..-- -.-. ... .. -.. --- . --. -- . -. ..- .--- ..... ----- ..---

-.- .-.. -.-. .. -.-. . .-. .... --- - -. ... . .. - .-.. --- - ... .. .... - -.. -.-. .-. . --- .-.


---... ... ...- .-- . .. .-.
- . -. .-.-.- -. -- .- -.-- -...
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . ---
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . ---
-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .. .... .-. .-- . -
-.-- .-.. . -.- - .-- .-.. .. .- ...-- . -. .-.-.- -. .- -.-- -- .- -... ---... .-- . ...- .. .-.

. -.. -.- ... ...- -.- ..- -.. -. -... . .... .-. . - .. -.. -.-. .- -.-. .. --- ...- -.- .-.. . --.. . ...- --.. -... .... --- ..- -.. --- .--. ..- .--- --. .. -. -.. .- .-.. ... .. - --- .--. ..- ...- --- -.. --- -- ...- -.. --- .--. .- .-.. .... -.-. --- ..- ... .--. ...- -... --- -.. -.. --.. -- ..- - . ...- ..- -.- --- ... .- .-. .-.. . - .-. -.-. -.- --- -.- -. .. . -.-- -. .-.. ...- -.-- -. ...- --- .. .-.. .--. .... . -.. ...- ... - .- . -.-. -.. - . .-.. -.-- -... --- -.-. .-. - .-.. -. .- ..- .. --- .--. -- ... --..-- -.-- -.- ... .--. -- . - --- .- .--. .. .-.-.- .. . -- .- -.- ... -.. . .--. ... . -. ...- --- ...- .-.. ... --- ...- -... .-. - . ... . ..- --.. .- .--- .-.. . .. .-. ...- .... --- --- -... .- .-.. -.-. .-. .- -.-. -.- . ... ...- - -.-- .-.. --- ... .. .--. -. -- -. --.. ... -- . -. .. .-. .- - -- -- .-- . .-. .. . - ... --..-- -- . .-. -. . .-- -- .-.. ..-. . .- -.-. . -.. . .-. -.- . -.. --..-- -- --- .-. .... ... - . ..-. .. -.-. -- -. .- -- -. --.. . ..- .-. -.- .. -- .. --- . ... .-. -... -- . ..- .- ..-. .... -.-- . -.. - .. .-.. -- -.-. ..- --.. ..- -.- .-. .... --- ... ...- -.-- .- - ...- .-.. . -.. .- - ...- --- . --. -- --..-- -. .-. .. ..- .- -.. .- .- .. .... -- .-. --.. -.-. .-.-.- .- --.. .----. .. --- ..- .--. .-. .--. -.-. .-.. ... .----. . --.. .-.. - -. --.. .- .. --- .. --- . .... .--- --- ...- . -. .--- .--- -. -. .-.. -.-- .. ...- --- ...- . -.-. ..- .-. .. - .--. -.- .. ... -.. ...-- .---- -... .. . -.. .-.-.- ... ...- .. .- .... -.- . ... - --- -- .. --- - ..- ..-. -... --- .- -- -. .--- ..- --- ... .--- - --- .. - .. -- .- -.-. ...- -.-. ...- --- .. -.- -.-- -. -.-- ..- -.. --- . -- ... .--. .-. -- --- -.- -.-.- .... -.-. .. -. ..- ...- --- .--. - . .--- -.-. .-. -.-- -.- .- -- -. .--- ....- .---- -... .. . -.. --..-- -. . .... .-.. -.-. --- . .- . --- -.- -. -.-. -.. .-. . - .. . -.. -. . .... --- .-.. -... .-.-.- -.--.-

.- ...- -.. -.-- -- ... -.. . --- -.-- -. ..- .--. ..- . --- -.. .- .--- -. .- -. --.. .- ...- -.. ...- -.- ..- ...- --- --.. . .-. -.. .--- --- --.. . -. .. .-. .- .-.. ...- -.. .--. . ... .--- .- -.-. -.. - ... ...- ..- - ..- -.-. - .... - .-. -.- -.-. -.- .-.-.- -... .- -.. -.- .-.. . ... .. .... -.-. .-.. .- .-.. ... .-.. -... -.. ... .- .. --- .- .. ..- -. -... ... .-. - .-.. .- - --- -- .. ..- - -- ..-. --..-- -.. ..- ... ...-- .---- -... .. . -.. .- -.-- ...- -. . -... ...- .-.-.- -- - . --- .- .--. ...- --- ..- .. - -- ..-. --. -. .. .--- -.. . .--- -- ...- -.- .- - -- .. . -..- -- .... -.-. .. ...- -. --- .-.. -.-- ...- -.- . ... . -.. --- .... . .--- .----. .- .--- .-. -. .- -.- .----. . -.. --- .. ... .. .... -.-- .- -- - --- --- --..-- .- .-. .-- . --.. -... --- -- .. .... -... -.-. ... -. .. -.- .-. .- -.-. .. - .-.. - ..- - -. -.- --- .. -- -.- .-. .- .. . .- .- .-. - .. .- ... -. .. .... -.-. . -.-- -.-. .- .-. .-.. -- --- -... . -. . -.- -. --- -.-. -.. --- -- .- --- - -. .... ... ...-- .---- .- -... .. . -.. .-.-.- ...- .. . -... -.. -.-- -.- .--. -.-. .. -.-- - -.- ...- . --- ... --. -- -.- ..- ...- --.. . .--- . ... .- --.. -- .. -..- -- . .-. .... - ...- -- -.-. -- ..- --- .. ..-. .-.-.- .- .-. -.-. -.- - .. .-.. -....- . -- . - -.-.- .. ... . --- ..-. .-. -.-. -. .- -- .. --- .... -.- ...- ..- -.-. --- ...- --.. .... .-. --- -.. .--- -.-. --.. --- -- .--. . --.. -.-- .--. .. .-. .-.. ... .- -. . .-. -.-. ..- - .. .--. --..-- .. ... ..- -.- -.. -... ... --- .--. --- .- - ... -.-- -. .- .. ..-. - -.- -- .- ...- -. . --- . .-.. - -- - -.--.- .-.-.- -.-- .-.. -.-. -.- -.. . .. ---- -.-- ... .--. ...- -.-. --- .. ...- -.-. .- -.- - .--. -. --- . -.-. -.- - --- .. .--. .--- .-. --- .--. ... . -.- -.. ...- .- ... .- -.- .--. --- -. .--- .--. --- .- - --- ...- .-.. -.- ...- ..- --.. . ... --.. .- .. -.. -.- .-.. . ... .... .-.. -.. --.. --- -. .-. -.. -... ..- . -. .... -.-- -. .- -.-- .. -- -.- -.. ..- -... --- -. -.-. ... -.. --- .... --- --.. -. .-. .-.-.- .-.. --- .- .. -.. .--.

. ... .-.. . ...- .- .-.. -.. -. .- .. .- -. .-. .--. --- ..- - .-.. -- . --- .. ...- -.-. .- -.-. -.- - .--. --- . ..- --- -. .. -. .- ...- -... ..- -.. .... .-.-.- -- .- - -. --- ... - .-. .. -.- .- -.- -.-- .- -... -.. -.- .-.. ... .--- .- -- --..-- -.. .--. ... .-.. ...- .- .--- ...- . ... .- . -. -.. .--- --- -.. ..- .... .-. -.. .- ..- -.-- --- .--. .- ... --.. ... -. ..- --- .-. -.- .--. ... --..-- -.-. .-.. .. .... - --. .... ...- --- ... -.-. .- -... --..-- . -.-. -. -.- .-. ...- . ..-. --- -.- .-.. -. --- .-. -.- .. -.-. - . .... . .-. -.- -. ... .--. .. --- .... - --- ...- .- --- .--. .-.. .-.-.- . ... .. --- -. ... -- - -.-- ..- .-. . ... . - ..- --- .- ...- .--- ... -.. --..-- -.. .- -.- -.-- -.. --.. - ... -. .- .-.. ...- --- -.- --- .-. ... . ..- --.. --- .--. . ...- ..- ...- --- -.. .... -.-. --- ...- --- -. -.-. -.- .... -.-. -- -.-- -.- ... .-.-.- -.-- ... . -.- -.. .-.. .- ...- .--. .... -.- .-. -.-. - -.- .... ...- -.- -.-. ..- ...- --- --.. ... -.. - --- .-.. ..- -.- .- ...- --- ... -... .--. --.. -. .-. . .. --- .--. .- -.-- -.- -.. ..- ...- -- ... ..- -- . .--. - .-.. ...- --- -.-- ...- .. ... -.-. .- --- .. .- -- ... . . .-.. - ...- -. --.. --- . -. --.. .-. -.- -.-. -. .- .... . -.-. .. -- . .. .-.. -. -.-. - . ... .- .... -.-. . ...- .... -.-. .--- . .--- .... .--- .--. -.-. .- -.- -.-. ... .- .... -.-. .--- .. -.-. .- -. -.- -.-. .-.-.- .--- -..

--- -.- .- .--- ..- .-.. -.- . ...- .. ... - -. ..- --- ... .- ... -.- -.-. . .-.. - -.- .-. -. --- .. . --- .--. .- ...- - .-.. -.-.- .- .... ..- ... .-.. -.-. -.. . -.-. .--- -. -.--.- -... . ..- -.. .... . .-. --- -.-. -.- -.. ..- .--. . ... .-. -.- -.. ...- .- - --.. -.- --- --- .--. ..- -. .- -- --.. ...- --- ...- --- -.- ..- .... --.. . .-. .--- -.. --- --.. .-.. -.-- -. .. ...- .. --..-- .--. --- .- .--. - .-.. -.- -.. ... .-.. . ...- . .--- -.-- .... -. --- -.. -- -.- .-. . --.. -. --- --.. . -. -. .- -- . .. -. -.. .--- -- - . --- -.. -.- ...- . .--- . - -. .-. -. .. . .-.. ... - . --- -. .... -.. --- -. .-.. - ...- .. -.-. . .--- .-.-.- -... .-.. .- -.-- -.. -... -.-- -.- -.-. .. -.-. .- --- ...- -.- .-.. . -.-. -- ..- .-.. -... .- .-.. .- .... .-. -. .- -. --..-- .- .. - --- .--. -. ---- --.. . ..- --- -.-- -... .-.. - ... .- --.. --..-- .--. - --- -.-. -. . -.- ...- .-.. -.- --- .. -. .-.-.- .--. ..- - ... ...-

---... .-. ..- --- - .- .-. - . .--. -.-. . -. . .-. ..-. -..-. .. -. ..-

-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . --- ---... .-- ...- . .. . .-.

-- .- --. .- -. ..-. -. .- ... . -.. -. .... ... .. -.- .- -.-. ... .-.. ..- . -- ... . --.. ... .-. . --- ... .--. -.. - -. .- ... -. .. . -. .. -. .. --- -.-. - . -.- .. .--. --- .... - -- ... --.. .. - . --..-- -. .- - ... - . ... -. -.. -. . -.. ..- -. .-. ... .. -. --. .. . ..- - -- -....- -.... .---- -.- -.-. ..- - ... -. --- ...- .. . -.- .- .... ... - ... -. ..-. . .. .- .. ..-. - .-. .-. .-.-.- .-.-.- --- -- --- ..- - .. ..-. -- --- - .-.. .- -. -... --.. .--. . ..- -.-
.. . -.- .- ... .... - --- -- ..- --- -- .. - ..-. - ... .. ... -. . .--- --..-- -. -.. --- . ..- -- -.-- ... .--. ... .- -.. .-. .. . - . -.. -.-. ...- -.-. .- .. --- -.- --..-- - . -. .-. -.. . .-- ...- -. . .-- .-. . .... .-.. -.-. .. -.-. .. ... ..- .-.. ...--.. . ... .... .- - .. -- -. - ... - .- . .. .--. .-.. .-. . -. . .-.. .--. .-.-.- - .-. . .. -... - . .- . .. -.. -. .-.. - .- . - .--. . .. -.. .-. . .-. ..- ..-. . ... . .. -.. -. ... .... .. .--. . --- -.- - --- - -.-. --- -- .. --.. . - .-. .. .--. .-.- .-. . .- .--. -.. -. ..- - ..- - -. --.. . -... - .- .... -....- - .-. .-.- .... .-.. --.. . -.-. .. .- ...- -.-. --- -.- -....- -. . -... .- .... . .-.. .- - -... ... . .-.. ... .-. . -.. .. .-- ... - .-- .- . - .. -- -. - .- .-.. . .--. ..- --.. -. ..- - -.. -. ..- . .. ... -. .-. .- . .-- ... -. -... . .-. --. .. ..- - .. ---- -. .-. . -- .. ... ..- .- ---... .-.. -. -.-- .. ...-

-. .. .-. . - .-. ... . . .. -. .-.. . .- -... .... .... -.-. .. -. . - .- .-.. .--. -. --- ...- -. ..- .-. .. . ... -.- -- --..-- .-- . -. . .-. - . -.. ...- . .. -.. ... .- .-.. -... ..-. . -. . ... .-.. .- -. - -. -... .- ..- ... .-.. - . .. .-. - --..-- . -... .. - -. .-. . .- .- - .-- . -- --- ...- - ..- -. .. - ... .. .-. ..- ..-. --..-- -- .-. --- -.- -. .. . .. - ..-. --- - -- --- --..-- .. --- .... .. .... . -.. ... -.-- -.- .-. .. . -- .-. -.. . --- .- -. .- .-. .. -- .-.-.- -.. ... . ..-. .-.. -. --- . .-. .... -.-. .. . .- -... .... .-. -... . .- -- ..- --.. .-.. ... .--. .. . .. -... .... ..- -.-. .- -. . .. . -.- -.-. ..- .-. -.. -. --- ...- ... -.- --- .. ..- .- .-.. -. .-. ... .- -. .-. . - . --. .-.-.- - . .-. -. . -.. . .-- ...- .-. . -.. - .- .... - .. -- . ..-. .. .-.. .... .-. .. -. . . .-. -.-. ... .--. .-. ... -.- . .-. ..- . -.. . .. -. . . --. .-.. -. .. ... -....- .-.. .. -.-- -. ...- - .. -- . .-. -... .- ..-. -. .. ... .. -.-. -.- . -.. ... --. .- -.. . -. ... .... ---. .--. -.-. ..-. - .... .-. .--. . .- .. .--. - .. ... . ... -. .--. . .-. --. . -.. -. ..- -. . .. ... . -.. -.- -.. -... .-. -.-. ..- .- . -... .- .... .... -.-. .. -. .- -. -.. -- .-. . ..- .. -.. .-- ..-. ..- .- -- .. . -. -- .-. .-.. . .--. - .. - . .-.. ... -. .- . .--. .-.-.- - -... .. . ... --. .--. . .-.. .- .-. ..- ..-. . .. -.. -. - --- - .--. .. --.. ... -.- .. -.-. -- . .. .... --- . . -... .- .... .... -.-. .. --- ... .-.. .- . .-- ..- -. ... .-. - . -.- -.- --..-- -. ..- - --.. . - -... . .. -.. -- .. -. . . - .. - ... .-- . .. -. ... ... - .- .-- . - .. -- -. .-.. ... .- . - .-. - . .-.. . .. .--. -. .--. ..- --.. -. ..- - .-.-.- -. .- . -... ....

-. - .-. --- ... ..- -. -.- .. . --- -.. -- .- .-. . -- --- ..- - .--. -.-.
-- .... . -.-. .- -.. -. - . ... ..- .-. --.. .. .... . .- ... -.- - --- - -- ..- .. --- -- ..-. ... .- -.. . ..- -.-. .- .-.. ... -.- .. .... .. ... -- .-.. ..- --. ... -- -. .- .. .-. .- --. . - ... .- - . ... -.-. -- .. .... . -.. . --. --..-- - .- .... - ... .. -... .. . -.. ...-- .---- -....- ... -.-. .- --- ...- .. -.- ... . - .-- .. --.. .-. . .-.. - .- --..-- --. --- . ... .- -.. -- ..- --.. -. .-. ... - . .- .--- .... --- -.-. -. - -.- .- --.. --- ..- -- -.. -....- -- ..- --.. --. ..- --.. .-.-.- -. -- --- . -.- -- . --. .-. . - .- .... ... .- -.. -.- - ..- -.-. ... -. --- ...- --- .. -- ..- --- - ..-. - .. -- . .-.. ..-. .. .... .-. . -.. -. --- ...- -- .... .. -. -- . .- .-. .. .-. -- - --- . --. .--. . - ..-. --- .-. .- .-- ... -....- --- -.. .. ..- .- . .--. .-.. ..- .--. -.- -. .. . .... .-. . -- . .. .-.. - --.. .. . .-.. -. . - .-.. . --. . .-. --.. -.. -. ..- -- .- .-. --- -- . .--. - ..- -.-. -....- . -.. -.. -. ..- -. .- -. -.. .-. . .. -.. .-- .-.-.- - --- . ... -. .-. .. .-. - -.- . ..- .-. .-. . . - .-.- .... .... .. -.-. ... .. .- . -... -.. .-. .... . ... ..-. ..- .- . .. --.. .-.. -. . ... -.. ..- --- -. ... ... ..- .- -- . -.. .. ... .... -.- .- . - --- .. -- - ..- --- ..-. -.- -.-. - ..- ... --..-- .-. - . - . -. --- .. .-. -. --.. -.- --- ... .-. .. . - . -.. ---... -.-. .- ...- --- .. -.-

-. .- -- -. .- -. -.- --- ... .-.. .- --..-- . .- --. -. ... .. ... .... -.- .- . - - .- .... - ... .-. . ..- --.. . -. .. . --. . ..- - -.. ---- .. -. .-. ...- --..-- --. .-. -- --- -. . -. -- --- ...- -.. -. ..- -... .. . -.. ...-- .---- - .- .... . .. -.. -.- ..- ... .. -- -. --- ...- .. -.- .... ... . .- - -. .- -. -.. .-. . .. . -.. .-- .-. .- -.. ..- .. -. . ... -. .- -. -- . -. --- --. -.. -. ..- --..-- --.. - . .-. .. . ... - .. -- -. .-.. . --.. . -. .. . ... .--. --- .-.. -.. -. ..- ... . - ...- --. -. .- . .-.. -. -.- - . .-. . - .- .. - . .. -... . --. . .-- -.. -. ..- ... ..- .- -. . .. ... -.. . ..- . -. . -.-. -.- - ..- ... .-.-.- - ..- . -... .- --. -. . --. . ... . .-- -.. -.. .. -. ... . .. -.. . -.- -.-. ..- - ... -. --- ...- .. .- -.- . ... .... - --- - ..- -- --- -- .. ..-. -.. -. ..- -... . .. -.. ...-- .---- .... -.-. ..- .- .... -. -.-. .. .- --. .-.. -.- .-. .... . ... .-.-.- - .-- -.. .- -. .-. . ...- --..-- --- .-. .- -- .-.. ..-. -. --- ...- .-. . -.. .-. ..- -.- - ..- - ... --..-- . .-. .... -.. -. .. ... . .. ... .... -.-. -.. --- . .--- .-. . .... ... .-.-.- .... ---- .-. -.. . -. .-.. ... . .. - .. -.-. ..-

-.- ..- ... .. -- -- ..- --.. -. .-. . .. -... . - . .-. .. .- . .--
... . .. . ... -. .. . .-. .- .-. --. . -. - . .-.. .. .-.. - .. . -.. . - ... -. .- -... ... .. -. . ... -. .... .- .. . .. ... .-.. -.-. ..- -.- -- ... . .. -. . ... . ... -... ... .-.- .-. ...- -.. .-.. ... - ... -....- --- ... -.-. ...- .- .. --- -.-. -.- -....- . -. .. . ... -.- .. ..- ... -- .-. ..- --.. --. -. -... . - .- - -... ..- .. . .. . .-. .-- .-. ..- --.. --. . --. -. .-. ..-. ..- ..- ...- ..- --.. .-.-.- -. - .-.. . .-.. ... -.. -. ..- .-. .- .-- --.. - -.-. .. .... -. .-. ..- -. --..-- .-.. .- -... . ... .... -.. .-.. .. . .-- .-. . .-. -... . .-.. . ... .- .--- .... ..- -.-. .- - .. -- .-. . -.. -.- ..- ... .. -- .-. -.. . -. .-. . .- --..-- .-. .. . - . -... - .- -. -.. . -. --- .-. ... -. . -... . ... ..- .- ---... .--. .. -. .-. --.. .--.
--- ... . .- - .-.. .... .... -.-. .. ... . - .. -- -. . -. .. . -- -. . .. .-. - . -... .- -....- --- .-.. ... .... - .. --. . .-.. -. -.-. . --..-- -- . .-. .. .... -.-. .. . .-. . -. .-- . -.. ...- -. .. . ... . - . .- -. ...- .. - .-. .-.. .- -....- --.. . --.. -. .. .-.. .-. -.. . --- --..-- ... .-. -.-. ..-. . ...- -. - . .-. . .-. .- -... . .-. .... . .-. .... ..- -. .. -- . .. . ... -.. .-.. .- ..-. . .-. .. .- ...- - . -.-. .-.-.- ... -. -- --- -- --- -.-. -. .- -- ..-. .-. .- -.. .... - -. .. . -.-. .-.. .. --. . ... .-.. . .-.. .- - .. -- .-. . -.. . - .-.. - .- .--. --..-- . -.-. -. .... .- -- .-. . ...--.. ..- .- ..- . -. -. ..-. .-.. . ..- --. .- -.. -. ..- .-. - .. . .-- .-.-.- -. -... .-. . - . .-. .. ...- -. .- -- -. .- -. -.- . .. -.. -.- ... .. ..- -- .. . -... ...-- .--. -- -. . ---. ... .-. -... --..-- -. -.-. .- ... . ..- .... - . .. ... --..-- .-.. -. .--. . .- -- ... --..-- -. -... .. - . - . .- .. .-. -... . .-. . .-- ... .- .-- .... -.-. ..- .- .-. . -- .. --..-- . .-.. . - -... .. -... -.. -. ..- ... .- -.. - ... .. .-. .. -- .... -.-. ..- .- .-. . .... ... --..-- .... - --. .. -.-. .. .-- ... .- -.. . .. -. -- -.- .. ... ..- -- -. . .. - . .-. .-.. -... . .-- ..-. .- .-. -.. -.. -. ..- - ---- .. -. .-. ..- -. ... .-.. .- .-. .-.. -.-. --- .. ... .... - .. -. .... . --- -- -.- .-.. --- . -... .-. -.-. -.- .-- -. .. .-. . -.. -.. . --. -. --. .-.-.- - . .... -- ... ..- .-. - ....

... .... .- .-. . .-- - --- -- .-.. -.- .- .--- . -... .-. -- . ...
. .. -.. --..-- -.- ... .. ..- -- . .. -.. ..-. ..- .- -- . -.. -. . --- . -... ... -. -.-. -. ..-. .-.. .... - . ---. - . .. ..-. .-. . ...- -. . .-- - .. . --.. -- ..- .-.. -... .- -....- --- .-.. --- ... -. --- ...- .-. .. - . -.. -.-. ...- --- .. .- -.-. -.- .- -.- .- -... . .. -.. ...-- .---- .-.-.- .-- --.. -... .. .- .... . -.- ... - --- -- ..- - --- .. -- ..-. ..- --.. -. ---. .-. . .... --..-- - ... .. ..-. .-. .- -.. --- ... .-.. .- .-.-.- -. . -... .-.. . .. . - .-. .-- .-. -... . .- .... -.-. ..- .- -. . .-- . .. ... .... -.-. .. ... - .... . .. . .. .-.. -.-. ...- -. .... -.-. --- ... -. .. -. .. ...- . .-. ... -.. -. ---. .-. ... . -... -....- ...-- .--. -- --..-- . -- - ..- .-.. - --- ... -. . .... .-.. -- .--. . ..-. . .-. .. .-- --..-- -. .... -. . .. -- --- --.. . -.. .-. - ... .- -.. .-.. --. -. .- .. .-. .. --- ..- --.. .-.-.- -. . .- ..-. ..- -.- - -.-. .. .... -. - .-.. ..- . - --.. --..-- ... .... -... .- . .-.. -.. .-.. .. . .-- ... . .... .. -.-. ... .. .-. . -... . .. .... -- ..- -. .. . ... . .-. .- .... .-- - -.- --- . .-. -... .-.. .--- . -- .- ... --..-- . - .-.. .- -.. -. .... -- ..- . .. -. . . -. .... -.-. ---. ... --.. .-- .... -.-. .- .-. ... - --- .-. . .-.. . -... --. -.-. .. ... -.. -....- . -.-. ..- .. - .-. .--. --..-- .. -.-. .-.- .-.. .... -- -. -. -.-. -. . .. .-. .... . ... . .. . -... .-.-.- --- --. . --

. .. -.. ..-. .-.. ---. .-- --.. ..-. ..- .- .-. . ... .. . -.. ..--- .---- -. - ..-. . .... -.-. .-. -. ---. - . .-.. ..-. .. ...- . -.- ..- - -.-. ... -. .. . -.- -. . --- - .. ..- -. .-. ..-. -. . -... . ... .-.. .- ..-. ---. .-.. .-- --.. --..-- -.- - -.-. ..- . ... .-. -... . .- .... ..- -.-. .- -.. ...- --. .-. -. . .-. --- .- .... ... .-.. .- .. .-- . --.. --..-- -.-. ..- - -.- . ... -.. -. ..- .... -.-. ..- .- ... .-.. .- -. .. . --..-- -.- ..- - -.-. ... -. . -. -.. . .. -.. -.- .. ... ..- -- ..-. ..- .- . - . .. ... -... - --.. - . ... ..- . -. .- --. - .-. --- -.. --..-- - --- .-. ..-. --- .-- . .. -.. -.- ..- .. ... -- ..-. ..- .- . .. . - ... .- - . ---. --. ..- ..-. .... .-. .- .-.-.- - .- .... -... . .. -.. .----. ...-- .---- .-.-.- ... ...- .. . -.- .- .... ... - .----. --- - -- ..- .. -- ..-. -....- .... . .. .-.. .. .-. .... -.-. ... -. .. . .-. . - -. .-- .-. .-.- .- ..-. ..- .- -. . -.. .-.. .. - . - ... .- -.. .----. . .. ... - . -. ..-. -- .-.. --.. - .--. -... . --- ..- -. .- -.- ... . -.. .----. ... .... .- . .-. .---

-....- .- -. ..- -. ... .-. .. -.-- .- -- .-. -.. . -. -.--.- .---- . --- -.-.-


-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . --- ---... .-- . .. ...- . .-.

. -.- .-. .--. . ..-. --- - ...- -.-. --- .-.. - .-. -. .. . -.-. . -- --- ...- .-.-.- .-.. . .- -... .-.. -....- --- . --. --
-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -


-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .. .-. . .-- .... - ---... .-- ...- .. . .-.

-. .. . .... - -.. .-. .- -. --. -. .. .-. --- - -.. .. .- - ..-. --- ... ----- --... -... ..- -.. ... - .- -. -- --- ..- .-. . -. - -. .-- . - . -... -. .. .- -.-. .- -- .--- -.. -. ..- --- ... --..-- ... . ... -- - -.-- ... .- .. . -. ...- -.. .- ... . -... -.-. -. -.-. . .. .-. .-.. --- - . -.. -. .- ...- --- .--. -- .-. .. ... . -. ... -.-. . .-. - ... -... . .. -.. ...-- .---- -.. -. .- .. ... .... . .- -.- - --- -- .. ..- - ..-. . .- ..- --.- .-. ... .--. ..- --- - .... -.-. .- . .-. . - .... --- .-. --- ..-. .- ... -.. .- . .... -. --- .-- -.. -.-. --- .. -. ... .... .-.. ... .- -.-. . .... .-. .-- .... - --- -... ... - -. .--. . --- .--. -. --- -. . .- -- .-.-.- ... -. .. ... ..- . -... --. .. ... -. ..- -. .- .-.. . -. .- ... .-. .- ..-. --- ... - .-. --- .--. . -- ..- -.-. -.. -. .- --..-- - -. . -... .- ..- ... .-.. .-. - -... .. . -.. ...-- .---- -.. -. .- --- -- --- - .. ..- ..-. .--. ..- -- .--. .-- . -. . ..-. .. .-.. --- -. - .. . .... - -- ..- . .. -.. -- .... .. - .-- .- ... .-. .. . ... ..-. --- -.. ..- . .-.. ... .--. -....- .-- --- .-.. -- .... -.-- .... - .-. --..-- -- ... --- -... . --. .-. - .-. .- -.. .. -.-. --..-- .-- .-.. ... --- .... -.. .--. .-.. . .. ... ... .. ... -.-. -.. -.. -. .- .--. .- - --- .--. .-.. ... ..- --- .- -. ..-. .. -. .-. --- --. - .. -.-. - .- .... - .-. .. -- .... -- . ... .... .. - .-- --. -..- .. -. - .. . .-- . -. .-.-.- -.-- . -. .-. --. . -.-- .-.. ... -.-. . .--. .-.. .- .. . . .- .--- .-.. -.-- -. --- -... . - .-.. .. . -... .- -.-.- -.-- .- -... .-. .-.. --- .--. -.--.- .-.. -. . -.. -.-. .. -.-. - .- ... .. . .... - -.-- .- .-- . .... - . ..- -- .-.. -... .-. ..-. --- . .... - - ..- --- -....- -. ..- .-. . --- ...- --- .-. --. ... . -.. -. .-.. -... -. .. .... - .. .-- . .... - - ... . .-. ..-. --- . .... - .-.-.- -.. --- -.-. . .-.
-. .. -.. .-- . -.-.- -.--.- -.-- ..- --- . -. -.-. .--.
-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -


-.-- .- . .. -.- . .-- .-.. - ...- ---... .-- ...- . .. . .-.

--- .-- - ... .-.. . .- .-. -.-- .--. ..-. --- . .... - . ..- - .-.. -... -. .-. .- - -- .-. --- ..-. .-.-.- .- -. .. . -. ...- ...-- .---- -... .. . -.. - .... --. .. -- . -... -. --- .-- -. -.- .-. --- ..-. ... .. .... -.- .-. --- .-- .... .. - .-- --. --.. ..-. . . -.. -. .- -. --- ... .- .--- -. .- .... -.- --. -. --- -- .- -.-.- -.-- .- -. -- -.--.- ... .... .-. - . --- . .... .-. .-- . .... ... .-.. .- -.-- .--. . .-.. -... .-. - -. ..- .- - -.. -. .- ... .-. --- -.-. . -. .-.. .. - . -.. -. .- . .... - .-. ... . ... .-.. -. --- -. .-- -.- .. .- .... -.- ... . - --..-- -. --- - --- -- ..- .. ..-. --- .... .-- -.. .-.. . .- -.-- .--. .... .. - .-- -.-- .-.. .. .-.. -... --.. .. ... --- .-. -.. -. .- --- - -- --- --- .-.-.- . ... .. .... -.. .. --- .... -.-- -. .. .-. . .... .. - . .. .-. -... - .-.. .- --- .-.. ...- --- .- -.-. --..-- -.-. -.. . .-. --- .-. .- -.-- .- . ...- .... - .... --. . .. .-- . ..- - .. -.-. .-. .--. --..-- .. ... -.-. -.. . .... - ... --- .-.. . .-. . .-. .- ---... -.. ...- . .. -.. .. -.. --- .. - ..- --- -. -- ..-. ... .- -.-- .-.. .--. ... ..- .- .-. --- .. ...- ... -. .- . ..- .-. - -... .-.. - -.. -. .- ...-- .---- -... . .. -.. ... .-.. -.-- .- .--. -.. ..- --- -. .-. .- .... .. - .-- . .... ... - ... -. ..- -.. --- ... .... ..- --. .-. .... --- - . .... - . ... ..- ..-. --- ... .-. .- .. --- ..- ...- ..-. .-.. . ... -. - .-. - . .. .-- . .-. --- .-- .- - ..-. ... .-.-.- ... ..- .- . .-. . - ..-. ... .-. .- . .... .--. .--. ..- --- -.-- -.. ..- .-.. --- -.-. -.-- .- ... - .- .... - ... .... .. - -.. . -.-. .-. --- .-. ... .. .- -..- . .. -- .-. ..-. --- ... --- ..- -- -. .. - ..-. --. .- -. .. -.-- .-.. .--. -.. -. .- - --- -. --- ... .... -.-. ..- -- .- .-.-.- -. --- .- .. - .- --- .-.. -... .-.. .-. --- -.-. -. .. -.-- -. .- . ... .- -.-. .... - --- -... ... -.. . .. ... ..-. --- . .... - -.. .-. . -.-. --- .-. . .-. .- -.. .-.. . .-.. .. ..-. .... .. - .-- .- -.-- .-.. --. .... .. .... - -... .-. -. .- .. ...- . ..- -..- .. - .-. -- ..-. --- -.-. - --- .-. . .-.. -.-. -. .. . ... .. - .--. .- --- -. .. .-.. ..- .- -- ..-. --- .-.. -. .. -.-- ...- ... -. --- -.. ..- ... -....- -.. -. .- ... .- ..- --- -.-- -. .- -.-. . .- -. --. .. -- .. . ... .... . - . .-. .- -.. .- .-. .... --- - .-.-.- . -.-. .. --. -. --- --.. . .-. . .... - -- .--. .-. ... --- - .- --- -. .. .-. - .... .- - -- --- .-. ..-. .- -- -.-- .... - .... .-. -.-- .- -- . .. .-. ...- -.. --- .--. . .... - .-. -. - . ... .. .-.. .... - .. .-- . --- -- ... . -. ... . ... ..-. --- --..-- -. .-.. .-. -... ... .. - .- ..- -- - - ..- -... ... - .- .... - -.-- .-.. -. --- - .- .-. .--. ..-. --- . .... - .-.-.- -. ..- ..-. .... .-.. ..- --- - --. .- . .... - -.-. ... ..- .. -- ... .. .-.. - .. ... -.-- . .-. ...- - .--. ..-. .-. --- -. ..- -.. -. .- --..-- .-. . - ... . -. .--. ... . .-. .--. .- .... .--. -. . ...- . -.. ..- --- .-.. -.-- -... . --- -- ... --..-- . - -. -..- . ... .... .. - ... .. - --- -. -.-- .-.. .- .-.. . .-. .- . ... --- .. -. --..-- ... . .- . .-.. .-. . -.- .. .-.. . --- -- ... ..-. --- . .... - .-. - .... . --- --- --. . -- .-.-.- ... . .-.. . .- ... .-. . .... - -.. .-.. . .-.. --. --- .- -.-. ... .--. . ... - -.-. .- ..-. --- . .... - ... -. ..- -.. --- ... -.. -. .. -- . .-. .... ..- -.-. -- . --- .-. -- ..-. --- . --.- .. ... ..- -- . -.-. --- -. .-. - -.-. -.. -. .- -.-. ..- --- ... - .. .- -....- --- .-. -.-. - . .-.. . --..-- .. -.-. ... ..- -- -.. -. .- --- --. -.- .- -.-. -... --- - . .... - -.. .-.. --- ... -.-- .- -.. ..-. --- . .... - - .-. .- ... ..-. --- -.-. . .-. -. .. .-.. -.-. - --- . --..-- ... ..- -.-. .. -- - ..- -... -. .... . - -. .. .- .-. .... .- . - .-. . .-. .. -- - ...- .. .--. .-.-.- -.-- .- .-- -- .. ..- .- .-.. ... -... - -. .-. - ... .- .... ..- -.-. ... ... .. - --- -. --- ... -.-- -- --..-- -. .... --. .. - - ..- -... . .... - -.-- .- .-- ... - .. -.. -. ... . . - .-. .--. . .-. .... ... .. .- .-. .- .... - . .-. - ... .- -. .-.. . .--. .-.-.- . -. --- .- --. -. .-. .. .--. ... ..- .. .-. ... .-.-.- -.. . .-. --- -.-. .-. -.--.- .-- -.. ..-. -.-.-
-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -