PPP-_P_-_P_P-P
-P_PPP_P-P-_PP
P--P_PP-P_-P_PP_P-
P--_P-P_P_--P-
P-PP_---_P-P_--P_-P_P-P_PP-
PP-_-P_PP-_-P
PPP_-_P-P_-P_PP_P--_PPPP_-
PP-P_-P_-_PP_P-
PP_P-_PP-_P_-PP-
 
P-P_P_P-P-_---_P-P_PP-_PPP
 
 mego079 dieb13 vs. takeshi fumimoto


...-- .---- -... .. . -.. .----. .-.-.- ... ...- .. .- .... ... . -.- - --- .. - -- --- ..- ..-. --..-- .----. .----. ..--- .---- .-.. -. .. -.-- ...- . .. - ..- .-. -.-. .--. --..-- -.-. .. ... -.. --- --. . -- . -. ..- .--- ..... ----- ..---

-.- .. .-.. -.-. . .-. .... --- - -. ... .. - . .-.. --- - ... .. .... - -.. --- -.-. . .-.


---... ... . .. .-- ...- . .-.
- . -. .-.-.- -. .- -.-- -- -...
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . ---
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . ---
-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .-- .. .-. . .... -
-.-- .-- .. .-.. -.- . .- .-.. . - ...-- . -. .-.-.- -. .- -.-- .- -- -... ---... .-- .. . ...- . .-.

. ... -.. -.- ...- -.- -. -.. ..- . -... .... .-. .. . - -.. -.-. --- .- -.-. .. ...- -.- .-.. . . --.. ...- --.. --- .... -... -.. ..- .--. ..- .--- --. .. -. -.. .- .-.. .--. - .. ... --- ..- ...- --- -.. ...- -- --- -.. .--. .... --- .-.. -.-. .- ..- ... .--. ...- --- -... -.. -- ..- . -.. --.. - ...- .- ... --- -.- ..- .-. --- - -.- .-.. . .. -.- -. -.-. .-. . -.-- -. .-.. ...- -.-- --- .. .-.. --- -. ...- .--. .... .- -.. - ...- -.-. ... . -.. - . .-.. -.-- --- -... -.-. .-. .--. -. ..- --- - .. .- .-.. -- ... --..-- -.- ... -.-- .--. -- .- . --- - .--. .. .-.-.- .. . -- .- ... -.- -.. . .--. ... . -. ...- --- ...- .-.. ... -... ...- --- .-. - . ... . .. .--- ..- --.. .-.. . .- .-. ...- .... .- --- -.-. --- .-. -... .- -.-. .-.. -.- . ... ...- .-.. --- - -.-- ... .. .--. --.. -. -- ... -- .-. .- - .. . -. -- -- . .. . .-. .-- . - ... --..-- -- . .-. . .-. -. .-- -- .- .-. -.-. .-.. . -.. . ..-. . -.- -.. --..-- -- ..-. .... . - ... .-. --- .. -.-. -- --.. -- -. .-. .- ..- . -. -.- .. -- .-. . ... --- .. -... -- .- . ..-. ..- .... -.-- -.. . - .. -.-. .-.. -- ..- --.. ..- .-. .... -.- --- - . -.. -.-- ...- .-.. .- ... .- - ...- --- . --. -- --..-- -. .-. .- .. ..- -.. .- .- .... .- .-. -- .. .... --.. -.-. .-.-.- .- --.. .----. .. .-.. .-. .--. --- .--. -.-. ..- ... .----. . --.. .-.. - --.. .- .. -. --- .. --- .... . .--- ...- -. .--- . .--- --- -. -.-- ...- .-.. .. --- -. ...- . ..- -.-. - .-. .. .--. -.- ... .. -.. ...-- .---- -... .. . -.. .-.-.- ... ...- .. -.- ... . .- .... - --- -- --- ..- .. - -- ..-. -... --- .- -. -- .--- ..- --- ... .--- --- .. - .. -.-. .. -- ...- .- --- ...- -.- -.-- ..- -.-- -- ... -.. . -. --- .--. --- .-. -- -.- -.-.- .... -.-. .. -. ...- ..- --- .--. . - .--- -.-- .-. -.-. -.- .- -. -- .--- ....- .---- -... . .. -.. --..-- -. --- .... -.-. . .-.. . .- . -.- --- -.-. -. -.. .-. - . .. -.. -. .-.. . .... --- -... .-.-.- -.--.-

.- ...- -.. -.-- ..- -.-- ... -.. --- -. -- . .--. ..- --- . .--- -.. -. .- -. .- -. --.. .- ...- -.. ...- --- ..- ...- -.- --.. . -.. --- .--- .-. --.. . .-. .-.. -.. ...- .. .- -. .--. . ... .--- - -.-. .- -.. ... ...- ..- -.-. - ..- - .... - -.-. .-. -.- .-.-.- -... -.. . -.- .-.. .- ... .... -.-. .. .-.. .- .-.. ... .-.. .- .. ... -.. -... --- .- -. - .-.. .-. -... ..- .- - .. ... - --- -- .. -- --- - ..- ..-. --..-- ..- -.. ... ...-- .---- -... .. . -.. -.-- ...- -. -... .- . ...- .-.-.- -- . - --- .- .--. ...- .. ..- --- - -- ..-. --. .. .--- -. -.. . .--- -- .- ...- -.- - -- -..- . .. -- .... -.-- .-.. .. -.-. ...- --- -. ...- -.- ... . -.. --- .... . .--- .----. .-. .--- .- -. .- -.- .----. . ... -.. .. .... --- .. .... -.-- .- --- - -- --- --..-- .- --- .-. .-- --.. . -... -- .. .... ..- -.- .- -... -. - .-.. -.-. .-. -.-. .. ... - .. - -. --- -.- .. -- .- .. -.- .-. . .- .- - .. -. ... .-. .... -.-. . .- .-. .-.. -.-. .- -.-- -- --- . -... -. . -.- -.-. -. --- -.. --- .- -. -- - .... --- ... ...-- .---- .- .. . -... -.. .-.-.- ...- -... . .. -.. -.-- -.-. .. -.- -.-- .--. - -.- ... ...- --. --- . -- -.- ..- ...- --.. . .--- . .- ... --.. -- . .. . -..- .-. .... --- .. -- - --- -.-. ...- -- ..- ..-. .-.-.- .- .-. -.-. -.- - .. .-.. -....- . -- . - -.-.- .. ... . -- .-. .- -.-. --- -. ..-. .. --- .... ...- -.-. --- -.- ..- --.. .... -.-. --- -.. .-. .--- --.. --- -- .--. . --.. -.-- .-. .. .--. .-.. ... .- -. . -.-. .. ..- - .-. .--. --..-- .. ..- -.- ... -.. --- ... -... .--. --- .- - .- -.-- ... -.- - -. .. ..-. -- .- . -. --- . ...- .-.. - -- - -.--.- .-.-.- -.-- . ... -.. ---- -.- -.-- .-.. .. -.-. .--. ...- -.-. --- .- ...- -.-. .. -.- - -. . .--. -.-. --- -.- - .. --- .-. .--- --- .--. -.- ... -.. . ...- .- ... -. --- -.- .--. .- .--- - ...- .--. --- .- --- .-.. -.- ...- ..- --.. . ... --.. .- .. .-.. -.- ... . -.. .... --.. .-.. -. -.. --- .-. . -... -.. -. ..- .... -.-- -. -.- -- -.-- .- .. -.. ..- -... --- -. -.-. ... --- .... -. -.. --.. --- .-. .-.-.- .-.. -.. .- --- .. .--.

.-.. . ... ...- .- -.. .- .-.. -. .- -. ..- .-. - .. .- .-.. .--. --- -- . .- -.-. ...- .. --- -.-. -.- ..- . - --- .--. --- -. .. -. .- ...- -.. ..- -... .... .-.-.- --- -- - -. .- ... .-. -.- .- - .. -.- -.-- -.. -... .-.. -.- .- ... .- .--- -- --..-- -.. .--. ... .--- ...- .- .-.. ...- . ... .- -. . -.. .--- --- -.. ..- .... .-. -.. .- ..- .--. .- ... -.-- --- --.. ... -. ..- -.- --- .-. .--. ... --..-- -.-. .-.. .... .. - --. .... ...- .- --- -.-. ... -... --..-- -.- . ...- -.-. .-. -. ..-. --- .. -.- .-. -. -.-. --- - .... .-.. . -. -.- .-. ... .--. .. --- .- .... .--. --- - ...- .--. .-.. .-.-.- . .. ... --- -. ... -- - -.-- ..- .-. . ... . .- ..- ...- ... - .--- --- -.. --..-- -.. -.- -.-- -.- .- -.. --.. .- -. .-.. ... - ...- --- -.- .-. --- ... . --.. ..- --- .--. . ...- ..- ...- --- -.. .... --- -.-. -. -.-. ...- --- -.- .... -- -.-. -.-- -.- ... .-.-.- -.-- . ... -.- -.. .-.. .- ...- .--. .... -.- .-. -.-. - -.- .... ..- --- ...- -.-. ...- -.- --.. .-.. -.. --- - ... ..- -.- .- ...- -... --- ... .--. --- .. .-. --.. -. . .--. .- -.-- -.- -.. ..- ...- -- ... ..- . -- .--. - -.-- --- ...- .-.. ...- ...- .. -.-. .- -.-. --- ... .. .- -- .-.. . - ... ...- --.. . --.. --- -. -. .-. . -.-. -.- ---- .- -. .. -- . -.-. .. .-.. - -. . ... .- .... -.-. . ...- .... . .--- -.-. .--- .... -.-. .--. .--- -.- .- -.-. ... .- .... -.-. .- .. .--- -.-. -.- -. -.-. .-.-.- .--- -..

--- .- -.- .--- ..- -.- . .-.. ...- .. - ... ... ..- --- -. .- ... .. - . -.- --- -. -.- .-.. .-. -.-. . .- .--. ...- --- - --- .-.. -.-.- .- .... -.. .--- -.-. -.-. . .-.. ..- ... -. -.--.- -... -.. ..- . .... . ..- --- -.- -.. -.-. .-. .--. . ... -.. .-. -.- ...- .- --.. -.- - --- --- .--. ..- -- -. --.. .- ...- --- -.- ...- --- .... ...- ..- --.. . .-. --- .--- -.. --.. .-.. -.-- .. -. ...- .. --..-- --- .- - .--. .-.. -.- ... .-.. . -.. . ...- . .--- -.-- --- -.. .... -. -- -.- . --.. .-. -. --.. . --- -. .- -- -. -.. . .. .--- -- - . --- -.- -.. ...- . .--- . - -. .-. -. .. . .-.. ... --- . - -. .... -.-. . ...- --- .. -.. -. - .-.. .--- .-.-.- -... .-.. .- -.-- -.. -.-- -... -.- -.-. .. -.-. ...- .- --- -.- .-.. . -.-. -- -... ..- .-.. .- .-.. .-. .... .- -. .- -. --..-- - .. .- --- .--. -. . .... --.. ..- -.-. --- -.-- -... .-.. .- ... - --.. --..-- - --- .--. -.-. -. . -.- ...- -.- .-.. .. --- .. -. .-.-.- .--. ... ..- - ...-

---... .-. ..- - --- .- .-. . - .--. -.-. .-. -. . ..-. -..-. .. -. ..-

-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . --- ---... .-- . ...- .. . .-.

-- .- --. ..-. -. .- -. .- ... . -.. -. .. ... .... .-.. .. ..- -.- . ... -.-. .- -- ... .-. ... --.. --- . .--. -.. -. - .- ... -. .. . -. .. -. .. --.. . ... --- .. -.- .... - --- -- - -.-. .--. --- .. - . --..-- ... . -. .- -. -.. - ... - -. . -.. -. ..- .-. ... .. --. . ..- .. -. - -- -....- -.... .---- -.- - -.-. ..- ... -. --- ...- .. .... .- -.- . ... - ... - -. .. .-. .. . ..-. . ..-. .- .-. .-.-.- .-.-.- --- .. - ..- -- --- -- ..-. -- - --.. ..- .-.. . -. -... .- .--. --- -.-
.. -.- . .- .... ... - --- - --- ..- -- .. ..-. - ... .. ... . -. .--- --..-- ..- ... --- -- -.-- -. . -.. .--. ... .- -.. .-. . .. - . -.. -.-. ...- -.-. .. .- --- -.- --..-- . .-. -. .-- . - -.. . ...- -. . -. .-- .-. . .... ... .-.. .. .... .. ...--.. . -.-. ... -.-. ..- .- - .. -- -. - . - .-.. .--. .-. .. -. ... .-.. . .- .--. .-.-.- - .. -... - . .-. . .- . .. -.. -. - .-.. . - .- .--. . .. -.. .-. . .-. ..- ..-. . .. ... . -.. -. - ... --- .. --- .--. .. --.. - .. -.- - --- .... -- -.-. . . - .--. . .-. .. .-.- .-. .- .--. -.. -. ..- - . --.. - -. ..- -... - .- .... -....- - .-.- .-.. .-. --.. .... . -.-. --- .. .- -.-. ...- -.- -....- -. -... . .- .... . .-.. .- - ... -... .-.. . ... .-. . .. -.. . .-- ... .- .-- - . - .. -- -. - .- .-.. - . .--. ..- --.. -. ..- - -.. -. ..- . .. ... -. .- . .-. .-- ... --. .. -... -. . .-. ..- - .... .. -.-. -. .-. -- . .. ... ..- .- ---... .-.. -.-- -. .. ...-

-. .. .-. . ... - . . .. -. .. .-.. . .- -... .... .... -.-. .. -. . - .-.. - .- .--. -. --- ...- -. . .-. .. -.- ..- ... -- --..-- .-. . .-- -.. -. . - ...- . .. -.. ... ..-. .-.. .- -... . -. . ... .-.. .- -. ..- - . -... .. ... - -. .- .-.. .-. - --..-- .. -. - . .-. -... .- .- .-- - . -- --- ...- - .. ... - ..- -. .. .-. ..- ..-. --..-- --- - -- --- .. .-. -.- -. . ..-. --- -- - --- --- --..-- ... --- .... . -.. .. .... -.-- -.- .. .-. . -- .-. -.. . --- .- -. .- .. .-. -- .-.-.- -.. --- ... .-.. -. . ..-. .-. .... -.-. .. . .- -... .... .-. -... . .- -- ..- --.. .-.. . .--. .. ... . .. -... .... ..- -.-. .- -. . .. -. . -.- ..- .-. -.-. -.. -. --- ...- ... .-.. .- ..- -.- .. --- -. .-. -. .-. . .- - ... --. .-.-.- - .-- . .-. -. . -.. ...- .-. . -.. - .- .... - .. -- . ..-. .. .-.. .... .-. -. .. . . .-. . ..- .-. -.- .-. ... -.-. .--. ... -.. . .. -. . . .-.. --. -. .. ... -....- .-.. -.-- .. -. ...- - .. -- . .-. -... .- ..-. -. .. ... .. -.-. . -.- -.. ... .- ..-. .... --. ---. - -.-. . .--. -.. . -. .... .-. .--. .- . .. .--. - -. ... .. .-. . .--. --. . ... . -.. -. ..- -. . .. ... . -.. -.- -... -.. -.-. ..- .-. .- . .- -... .... .... -.-. .. -. .- -. -.. -- ..- .-. .. . -.. . .-- ..-. ..- .- -- . -. .. -- .-. .-.. - . .-.. . .. - . .- .--. ... -. .--. .-.-.- - .-.. --. . -... .. .--. . ... .- .-. ..- ..-. . .. -.. -. ... -- --- .. - -.- .... --- .. . -.-. .--. - .. --.. --- . . -... .- .... .... -.-. .. --- ... .-.. .- . ... -. .-- . -.- ..- .-. - -.- --..-- --.. - ..- -. - . -... . .. -.. -- .. -. - . .. . ... . - .-- . .. -. ... ... .- .-- - . - .. -- -. . - .-. -. . .. .- . .--. .-.. ... .-.. - .--. ..- --.. -. ..- - .-.-.- -. . -... .- ....

-. ..- - ... . --- -.- .. .-. -. --- - -.- -.. -- .- .-. --- - . .--. -- ..- -.-.
-- . .- -.-. -.. .... -. - ..- ... . .-. --.. .. .... -.- .- . ... - --- -- ..- .. - --- -- ..-. ... .- -.. . -.-. .- ... .-.. -.- ..- .. .... -- .-.. ... --. .-. .- - .- -. .. . ..- ... .- --. -- .- - -.. -- ... . .... .. . -.-. . --. --..-- - .- .... - ... .. -... . .. -.. ...-- .---- -....- ... -.-. .. .- ...- --- -.-. -.- ... .. . .-- - . --.. .-. . .-.. - .- --..-- --- --. . ... .- -.. -- ..- --.. -. . - .-. ... . .- .--- .... --- -.-. -. - --.. -- ..- -.- .- --- -.. -....- -- ..- --.. --. ..- --.. .-.-.- -. . -.- . --- -- --. .-. . - .- .... ... .- -.. -.- -.-. - ..- ... -. --- ...- --- - --- -- .. ..- ..-. - .. -- . ..-. .. .-.. .... .-. . -.. -. --- ...- -- .... .. -. -- .-. --- .-. -- . .. .- --. - .--. . .-. .-- - ..-. .- --- ... -....- --- .. -.. ..- .- . .-.. .--. ..- -.- -. .. . .-. . .-. .... . -- . - .. -. --.. . .-.. . .. .-.. . - --. . .-. .-.. --.. -.. -. ..- -- .- .-. .--. --- ..- -- - . -.-. -....- . -.. -.. -. ..- -. .- -. -.. .-. . .. . -.. .-- .-.-.- - -. ... .-. ..- . -.- --- .-. .. . - .-. .-. . . - .-.- .... .... -.-. .. ... .. -... .- . -.. .-. .... . ... ..-. ..- .- . -. . --.. .-.. -. .. . ... --- ..- -. -.. ... ... ..- .- -- . -.. .. ... -.- . .... .- - --- .. -- ..- --- -- - ..-. -.- - ..- -.-. ... --..-- -. - --.. -. . .-. --- .. - .-. . -.- --- ... .-. - .. . -.. ---... -.-. ...- --- .- .. -.-

-. .- -- -. .- -.- --- ... .-.. .- --..-- --. .- . -. ... .. . -.- ... .... .- - - .- .... - ..- ... . .-. --.. . -. .. . --. .... . ..- -. - .. .-. -.-. -.. ...- --..-- --. --- -- --- -. . .-. . ...- -.. -. ..- -... .. . -.. ...-- .---- - .- .... . .. -.. -.- ..- .. ... -- -. --- ...- .. . .... -.- .- ... - -. .- -. -.. .-. -.. . .. . .-- .-. . -.. . .- -. .. -. ... ..- .- -. -- . --- -. -- --. -.. -. ..- --..-- . - .. --.. .-. ... - .. -- -. --.. .-.. -. . .. . ... --- .--. .-.. -.. -. ..- ... . ...- --. -. .-.. - . -. .- -.- - .. . -... - . .-. --. .-. .- - . .. . .-- -.. -. ..- ... ..- .- -. ... . .. -.. . ..- -. . -.- -.-. - ..- ... .-.-.- - -... ..- .- . --. -. .-- . ... . --. -.. -.. .. -. ... . .. -.. . -.- ..- -.-. - ... -. --- ...- .. . .... .- ... -.- - --- -- .. ..- - -- ..-. -.. -. ..- -... .. . -.. ...-- .---- .... ..- -.-. .- .... -.-. -. .-.. --. .. .- .-.. -.- .-. . .... ... .-.-.- - .-. -.. -. . .- .-- ...- --..-- .- .-. -- .-.. --- ..-. -. --- ...- .-. . -.. .-. ..- -.- - .-. - ..- ... --..-- . .-. .... -.. -. .. ... . .. ... .... -.-. . -.. --- .--- .-. .... . ... .-.-.- .... -.. .. - .... -. -.-. .-.. . ... -.-. . .. .-. ..-

-.- ..- .. ... -- -- ..- --.. -. . .- . .-. .. . -... . - .. - .-. .--
... . .. . ... -. .. . .-. -. .- .-.. --. . .-. . - .. .-.. .. . -. - . .- -.. ... -... ... -. . .. ... -. -.- .- .. ... .. .-.. ..- .... -.-. ... . -- ... -... - -.. ...- ... .-.- .-.. ... - . -. ... . .-. .. -. ... -....- --- ... -.-. .. ...- .- --- -.- -....- . -. .. . ... -.- ..- .. ... -- .-. ..- --.. --. - . ..- .. -... . .-. - .- .-. -... -. . .. .-- .-. ..- --.. --. -. . --. ..-. ..- .-. ..- ...- ..- --.. .-.-.- -. . .-.. - . .-.. ... -.. -. ..- .-. .-- .- --.. - ---- .. -. .-. ..- -. --..-- ... .- -... .... .-.. . -.. .-.. .. . .-- .-. . .-. . .-.. -... ... .- .--- .... -.-. ..- .- - .. -- .-. . -.. -.- ..- .. ... -- .-. . -.. -. .-. . .- --..-- - .. - .-. . -... .- -. .-. . --- -.. -. ... -. -... . ... ..- .- ---... .--. --.. .. .-. .. -. .--.
--- ... . - .- .-.. .... .... -.-. .. ... . - .. -- -. .. . -. -- -. .. . -... .-. . - .- -....- --- .-.. ... .... .. . .-.. .. -.-. -. --. - . --..-- -- .-. . -- .. .... -.-. .. . -.. .-. -. . .-- ...- -. .. . ... .. .- . .-.. - -. - ...- .-. .- -....- --.. .. . --.. -. .-.. .-. . -.. --- --..-- ..-. -... . . - -. .-. .-. -.-. . .- ... .... .-. .... ...- .-. ..- -. .. -- . .. . ... -.. .-.. .- .-.. ..-. . .. .- - . .-. ...- -.-. .-.-.- ... -- -. -- --- -.-. -. .- -- ..-. .- .-. -.. .... --. .-.. - -.-. .. . .. -. . ... . .-.. .- - .. -- .-. . -.. . - .- - .-.. .--. --..-- .- -. . ---- -- .-. . ...--.. ..- .- ..- . -. -. --. ..-. . .-.. . ..- .- -.. -. ..- .-. - . .. . .-- .-.-.- -. .-. - . -... .. . ...- -. .- -- -. .- -. -.- . .. -.. -.- ..- ... .. -- .. . -... ...-- .--. -- -. ---. . .-. ... -... --..-- . -.-. -. .... .- ..- ... - . .. ... --..-- -- .- -. .--. .-.. . ... --..-- .-. . - . -... .. -... .-. .. . .- - -. .-- ... .- .-- .... ..- -.-. .- .-. -- . -- .. --..-- -... . .. - .-.. -... -.. -. ..- ... .- -.. - ... .. .-. .. -- .... -.-. ..- .- .-. .... . ... --..-- .. .... --. - .. -.-. .-- ... .- ... -.. . -. .. -- -.- .. ... ..- -- -. . -... - .. .-.. . .-. .-- ..-. .- .-. -.. -.. -. ..- - ---- .. -. .-. ..- -. ... .-.. .- .-. .-.. -. --- ---- - --- .. . ... .... -- -.- --- -.- -... .-.. -.-. . .-. .-- -. .. .-. . -.. -.. -. . --. --. .-.-.- - .... ..- -- . ... . .-. - ....

... .-. .... .- . .-- - --- -... .--- -.- .-.. . .- -- .-. ...
. .. -.. --..-- .. ..- -.- ... -- . .. -.. ..-. ..- .- -- . -.. -. -... . --- . ... -. - . ---- .. .-. -. .-.. - ---. ..-. . ...- -. . .-- .. - --.. -- ..- .-.. -... .- -....- --- .-.. ... -. --- ...- .-. . - .. -.. -.-. ...- .. -.-. .- --- -.- .- -.- .- -... . .. -.. ...-- .---- .-.-.- .-- --.. -... .. .- ... -.- .... . - --- -- ..- --- -- - .. ..-. ..- --.. -. . .-. ---. .... --..-- - ... .. ..-. .- .-. -.. --- .-.. ... .- .-.-.- -. -... . .. .-.. - . .-. . .-- .-. . -... .- .... ..- -.-. .- -. . .-- . .. ... .... .. -.-. ... - .-.. -.-. .. .... .-.. . ...- -. --- .... -.-. ... -. .. -. . .. ...- . ... .-. -.. -. . ---. ... .-. -... -....- ...-- .--. -- --..-- . ..- .-.. - -- - --- ... -. . .--. .... -- ..-. . .-.. . .-. .. .-- --..-- . -. .... -. .. -- --.. . - .-. --- -.. - ... .- -.. .-.. .. .-. .. .- -. --. --- ..- --.. .-.-.- -. ..-. .- ..- . -.- - .. ---- -. - --.. ..- . .-.. - --.. --..-- ... .... . .- -... .-.. -.. .-.. .. . .-- ... . .... .. -.-. ... .. .-. .. -... . .... -- ..- -. .. . ... .- .... .-. . .-- - -- .- . -.- --- .-. . -... .-.. -- .--- ... --..-- . - .- -.. .-.. -. .... -- ..- . .. -. . . -. -.-. ---. .... ... --.. .-. .- .... -.-. .-- ... - --- .-. . -... . .-.. --. -.-. ... .. -.. -....- . ..- -.-. .. .-. - .--. --..-- -- .... .-.- .. -.-. .-.. -. -. .-. . .... -. ... . .. -.-. . .. . -... .-.-.- --- --. . --

. .. -.. ..-. .-- ---. .-.. --.. ..-. ..- .- .-. . ... .. . -.. ..--- .---- -. -.-. . -. - ---. - .-.. . .. .... . ..-. .-. ..-. ...- . - -.-. ..- -.- ... -. --- .. . -. .. - -.- ..- .-. -. . ..-. -. -... . ... .-.. .- ..-. .-.. .-- ---. --.. --..-- -.-. - ..- -.- . ... .-. . -... .- .... -.-. ..- .- -.. --- -. .-. --. . .-. .- .-. . ...- .... ... .-.. .- .. . .-- --.. --..-- . ..- - -.-. -.- ... -.. -. ..- .... ..- -.-. .- ... .-.. .- -. .. . --..-- ..- -.- - -.-. ... -. . -.. . .. -.. -.- ..- ... .. -- ..-. ..- .- . - . .. ... -... - --.. . - ... ..- -. . .- --. - .-. --- -.. --..-- .-. - --- ..-. --- .-- . .. -.. -.- .. ... ..- -- ..-. ..- .- . - .. . ... .- - .... --. ..-. ..- ---. . .-. .- .-.-.- - .- .... -... . .. -.. .----. ...-- .---- .-.-.- ... ...- .. .- .... -.- . ... - .----. --- ..- -- - --- .. -- ..-. -....- .... .. -.-. .-. ---- .. .-.. . ... -. .. . .-. .-.- . - -. .-. .-- .- ..-. ..- .- -. . -.. .-.. - .. . - ... .- -.. .----. . -. .. - . ... ..-. -- .-.. -. --- -... . --.. .--. ..- .- - -.- ... . -.. .----. ... . .-. .... .- .---

-....- .- -. ... ..- ... .-. -.-- -.. .- . .-. .. . -- -. -.--.- .---- . --- -.-.-


-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . --- ---... .-- . ...- .. . .-.

. --- -.- . .-. .--. ..-. - ...- -.-. -. --- .-.. - .. .-. -.-. . . -- --- ...- .-.-.- .-.. .- -... . .-.. -....- --- . --. --
-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -


-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .-. . .... .-- .. - ---... .-- .. . ...- .-.

-. .. . .... - -.. -. .- .-. --. -. .-. - .. -.. .- --- - ..-. --- ... ----- --... -... ..- -.. ... -. .-. ..- -. . -- --- .- - -. . - .-- . -... -. .- -- .- .. -.-. .--- -.. --- ..- -. ... --..-- -.-- ... . - ... -- ... .- -. .. -. . ...- -.. . .- ... -... -.-. - . .-.. .. -. .-. --- -.-. . -.. -. .- ...- .-. .--. --- -- .. ... . . ... .-. - -. -.-. ... -... . .. -.. ...-- .---- -.. -. .- .. ... -.- .... .- . - --- -- ..- -- --- .. - ..-. . .-. .- --.- ..- ... .--. ..- --- - .... .- -.-. . .-. .... . - --- .-. --- ..-. .- ... . -.. .- .... -. --- .-- -.. -.-. .. --- -. ... .... ... .-.. .- -.-. . .-. .... .-- .... --- - -... ... -. --- .--. . - --- -. . .- -- .-.-.- ... .. ..- . -. ... -... --. ... .. -. ..- -. .- .-.. ... .- . -. .-. .- ..-. --- ... .-. ..- --- . - -- .--. -.-. -.. -. .- --..-- -. . .-.. -... ..- .-. - ... .- - -... . .. -.. ...-- .---- -.. -. .- --- .. -- - --- ..- -- ..-. .--. -- ..- .--. .-- . -. . ..-. .. .-.. --- -. - .. . .... - -- -.. .. ..- . -- .... - .. .-- .- ... .-. . .. ... ..-. --- -.. ... . ..- .-.. .--. -....- .-- --- .-.. -- - -.-- .... .-. --..-- --- ... -- -... . -.. .- .-. --. - .-. .. -.-. --..-- ... .-.. --- .-- .... -.. .--. .. .--. . .-.. ... ... .. -.-. -.. -.. -. .- .--. - --- .- .-.. ... --. .. .-. -. - ..-. --- -. ..- .- -.-. - .... .- - .-. -- .... .. . ... .... - .. .-- --. - .. -..- .. -. . .-- . -. .-.-.- -.-- . -. --. .-. . -.-- .-.. ... . .--. .-.. .- -.-. .. . . -... .- .--- -.-- -. --- .-.. . - .. -... .-.. . .- -.-.- -.-- .-.. -... .-. -... .- --- .--. -.--.- .-.. .- -.-. -.. .. . -.-. -. - .- ... .. . .... - -.-- .- .-- . .... - . ..- -... .-.. -- .-. ..-. --- . .... - - ..- --- -....- -. ..- .-. . --- ...- .-. --- --. ... .-.. -.. . -. -... -. .. .... - .. .-- . .... - - . ... .-. ..-. --- . .... - .-.-.- -.. . --- -.-. .-.
-. .. .-- -.. . -.-.- -.--.- -.-- . --- -. -.-. ..- .--.
-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -


-.-- . -.- . .-.. .. .-.. .-- .- - ...- ---... .-- . .. . ...- .-.

--- .-- - ... -.-- . .- .-.. .-. .--. ..-. --- . .... - . .- ..- - -. -... .-. .-.. - -- --- .-. ..-. .-.-.- .- -. . .. ...- ...-- .---- -... . .. -.. - .. .... --. -- . -... -. --- .-- -.- .-. --- ..-. ... .. .... -.- .-. --- .-- .... - .. .-- --. . --.. ..-. . -.. -. .- -. .- ... --- .--- -. .- .... -.- --. -- -. --- .- -.-.- -.-- .- -. -- -.--.- ... .... - .-. . --- . .-. . .... .-- . .... ... -.-- .- .-.. .--. . - .-. .-.. -... ..- .- -. - -.. -. .- ... .-. - . .. .-.. -.-. --- -.-. -. . -.. -. .- . .... - .-. ... . ... .-.. -. .-- -. --- -.- .. .... -.- .- . ... - --..-- .. -. --- ..- - -- --- ..-. --- .... .-- -.. .-.. -.-- .- . .--. .... - .. .-- -.-- .. .-.. -... --.. --- ... .. .-. -.. -. .- --- -- - --- .-.-.- . .... -.. .... ... .. --- -.-- -. .. .-. .. . .... - . .- -... .- .-.. --- .. .-. --- .-.. - ...- -.-. --..-- -.-. -.. .-. --- . .-. .- -.-- . ...- .- .... - --. .... . .. .-- . .. .-. -.-. ..- - .--. --..-- -.-. ... .. -.. . .... - ... --- .-.. . .-. . .-. .- ---... -.. .. ...- -.. . .. -.. --- - -- -. ..- .. ..-. ... .-.. -.-- .- .--. ... ..- --- .. .-. .- ...- ... ..- -. - .-. .-.. .- . -... - -.. -. .- ...-- .---- -... . .. -.. ... .-.. .- -.-- .--. -.. -. ..- .-. --- .- .... - .. .-- . .... ... . - ... ..- -. -.. --- ... .... --- --. .... .-. ..- - . .... - . ... ..- ..-. --- ... .-. ..- --- .- .. ...- ..-. .-.. . ... -. . - .-. .. .-- . - .-- ..-. --- .-. .- ... .-.-.- ... .- .-. ..- . - . ..-. ... .... . .- .--. .-. .--. ..- --- -.-- -.. .-.. --- ..- -.-. -.-- .- ... - .... .- - ... .. .... - -.. . --- .-. -.-. .-. ... .. .- -..- .. . -- .-. ..-. --- ... --- -. -- --- .. - ..- ..-. --. .. -.-- .- .-.. -. .--. -.. -. .- - --- -. --- ... .... -.-. ..- -- .- .-.-.- -. --- .- .-.. --- .- -... - .-. .. .-.. -.-. -. .. -.-- -. .- . ... .- -.-. .... - --- -... ... .. . -.. ... ..-. --- . .... - -.. . -.-. .-. --- .-. . .-. .- -.. .-.. .. . ..-. .... - .. .-- .- -.-- .. .-.. .... --. .... - .. .-. -... -. .- ...- . -..- .. - ..- .-. -- ..-. --- -.-. .. .-.. -.-. .-. . --- - -. . ... --- .. .-.. -. ..- .. .--. .- - .- -- ..-. --- .-.. -.-- -. .. ...- ... ..- -. --- -.. ... -....- -.. -. .- ... .- ..- --- -.-- -. .- -.-. . -- --. .. .- -. .. . .... ... - . .-. .- -.. .- .-. .... --- - .-.-.- . --. --.. -.-. --- . .. -. .-. . .... - -- .--. .-. ... .. --- - .- - -. --- .-. - .... .- - -- --- .-. ..-. .- -- .... -.-- .... - .-. -.-- .- -- . -.. .. --- .-. ...- .--. . .... - .-. .. -. . ... . - .-.. .... .. - .-- . -- --- ... . ... -. ... ..-. --- --..-- -- -... ... .- .. .-.. ..- .-. - -. - - ..- -... ... - .- .... - -.-- -. .-.. --- - .- .-. .--. ..-. --- . .... - .-.-.- -. ..- ..-. .... --. .... --- - .-.. ..- .- . .... - -.-. .. ... ..- -- ... .. .-.. .. .-.. - ... -.-- . .-. ...- - ..-. .--. .-. --- -. ..- -.. -. .- --..-- . .-. -. . - ... .--. ... .-. . .--. .- .... .--. -. ...- . -.. --- ..- .-.. -.-- -... . -- --- ... --..-- -. - -..- . ... .... .. - ... .. - --- -. -.-- .-.. . .-.. .- .-. .- . ... --- .. -. --..-- ... . .- . .-.. . .-. . .. -.- .-.. . -- --- ... ..-. --- . .... - .-. . .... - --- --- --. . -- .-.-.- ... . .-.. .- ... . .-. . .... - -.. .- . --. .-.. --- .-.. -.-. ... .--. -.-. - . ... .- ..-. --- . .... - ... -. -.. --- ..- ... -.. .. . -- -. .-. .... ..- -.-. -- . --- .-. -- ..-. --- . ..- --.- .. ... -- . -.-. --- . .-. -. - -.-. -.. -. .- -.-. --- - -.-. ... .. ..- .- -....- --- .-.. -.-. . .-. - . --..-- .. -.-. ..- ... -- -.. -. .- --- --. -.- .- -.-. -... --- - . .... - -.. .-.. --- ... -.-- .- -.. ..-. --- . .... - - .-. .- - ... ..-. --- -.-. .-. - . .. .-.. --- -. . --..-- -.-. .. ..- ... -- - ..- -... -. . .... - -. .. .- .-. . .... .- - .-. . -- .. .-. .. ...- .. - .--. .-.-.- -.-- .- .-- -- - ... .-. -... -. .-.. .- .. ..- - ... .- .... ..- -.-. ... ... .. - --- -. --- ... -.-- -- --..-- .. .... --. -. - - ..- -... . .... - -.-- .- .-- ... - .. -.. .-. - . -. . ... .--. . .-. .... ... .. .- .-. .... - .- . .-. - .-.. .- ... -. .- . .--. .-.-.- . -. --- .- --. ... .. .-. .--. .-. .. ..- -. ... .-.-.- -.. -.-. .-. --- . .-. -.--.- .-- -.. ..-. -.-.-
-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -