.-. . - . - -... .. -.-. ... .- -.. . .-. .--. .. - -.-. ... -.. --- .-. .-.. . --- -.-. -.. .- .-. --- .-- ..-. . .- .-. ..- --.- ... - .... --. .- .. - .-. ... -. .- .. - .-..
-..- -.. -. . ..
 
... . --- -.-. .-. -.. .-.
 

 


mego079 dieb13 vs. takeshi fumimoto


...-- .---- -... .. . -.. .----. .-.-.- ... ...- .. -.- ... .... .- . - --- -- --- - .. ..- -- ..-. .----. ..--- .---- . ..- .. .-. -.-. - .--. --..-- .. ... -.-. -.. --..-- .----. .-.. -. .. -.-- ...- --- . --. -- ..... ----- ..--- . ..- -. .---

-.. . -.-. .-. --- .-. . .-. . .... -. - .. . ... .-.. ... .... .. - --- - --- - -.- .-.. .. -.-.


---... ... .. ...- . .-- . .-.
- . -. .-.-.- -. -- .- -.-- -...
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . ---
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . ---
-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .. .... .-- . .-. -
-.-- . .- -.- - .. .-.. . .-- ...-- . -. .-.-.- -. .- -- .- -.-- -... ---... .-- . .. ...- .-.

-.- -. -... -.. ..- . .... -.- ... . -.. ...- -.-. ...- --- .- .. -.-. -.- .-. . .. - -.. . -. ...- --- -.. .... ... ...- . -.. -.-. .- - . -.. .... -.-. --- .-.. ... .- ..- .--. -.. --- -- ...- .--. -.-- --- -. --- .. ...- .-.. .--. - . .-.. .-.-.- .. .- ... -.- . -- -.. ...- --- .-.. ... . ... ... ..- .... -... -.. --- .--. .... --- -.-. .- --- .-. -... .-.. .- -.- ...- -- .- --- - . .--. --.. -... --- -.. - . ..- -.. --.. -- ...- .-. .. ..- .--. -. - .-.. --- .- -- . .--. ... -... --- ...- .-. - .-.. --- - -.-- ...- ... -.-- --- -... -.-. -.-- .-.. -. ...- .. -. .--. -- --.. ... .-.. --.. . . ...- .. .- ... .- -.- --- -.- ..- .-. .-.. ..- .--. .. --- - ... ...- ..- .. -. --. .--- -.. ...- --..-- -.- ... -.-- .--. . .. .--- .- ..- . --.. .-.. .-. . ... --- .-. -. .. -.- - . .-.. -.-. -.- . -- .. - . .-- .-. . ... -- . - .-. .- -. .. -- --..-- -- . -.- .-. .- -.. -.-. ..-. . .-.. . -.. -- .-. . .-. . -. .-- --..-- -- .-. --.. -. . ..- .- -. -- -.- -- .. - ... .-. ..-. --- . .... -.-. .. -- .- . ..-. ..- .... -- .-. .. . ... --- -... --.. -.-- . -.. - ..- -.- .-. .... ..- --- ...- .- -.-- ... - ...- .-.. -.. - .- . ...- .. -- .-.. -.-. ..- --- . --. -- --..-- -. .- .. ..- .-. -.. .- .- --.. .- -- .... .-. .. .... -.-. .. . --.. .-.. --- .... . .--- .-.-.- .-.. .. -.-- --- -. ...- . - .. -.-. .-. ..- .--. - .- --.. .. -. --- -.- .. ... -.. .- --.. .--- ...- .--- --- . -. .----. .. --- .-.. .-. ..- .--. -.-. ... .----. --- ..- - .. -- ..-. .. -.- .- ... . .... - .-.-.- ... ...- ...-- .---- -... . .. -.. -... --- - --- .. - ..- ... --- .--- .- -. -- .--- .. -.-. .. --- -.-. ...- -- ...- --- .- -.- .-. -- --- -.- -.-.- --- ...- ..- .--. .-. -.-- -.-. -.- .... .. -.-. -. .- -- -. .--- -.-- -- --- -. ... . -.-- -.. ..- .--. - . .--- ....- .---- -... .. . -.. --..-- -. .-.. -.-. --- .... . . . -.- -.-. --- -. --- -.. .- -. . .... .-.. --- -... .-. .. - . -.. .-.-.- -.--.-

.- ... ..- .. .-. - .- - -. .-.. -... - . .--- -.. --- .-. --.. .- ... .-.. ..- ...- --- -.- ...- --.. ...- ---- .. .-.. ..- -. -.. .--- .- . --- -. .... - -.-. .-. -.- .-.. -.. .- ... -... .. --- -.-- -. -.. . --- ..- -- ... .--. .- ...- -.. . ... .- ...- -.. -. .- --.. -.. .-.. .. .-. ...- .- . -. .--. -.-. .--- .- -.. - ... .-.-.- -... .- . -.- .-.. -.. ... ..- -.-. - ..- - --- ..- --- -- - .. ..-. --..-- -.. ..- ... ...-- .---- -... .. . -.. .-.-.- -- --- . - .- .--. .- . -. ...- -... -.-- ...- ...- - -- ..- -- --- .. ..-. .----. .-. .- -. .--- .- -.- .----. -- .. . -..- -- .... -.-- -. ...- .-.. -.-. .. --- ...- -- .- ...- -.- - --- .... . .--- . .--- -.- ... . -.. --. .--- .. -. -.. .- --- - -- --- . .... -.. .. --- ... .. .... -.-- --..-- .- -... . --- .-. .-- --.. -- .... .- -. ..- -.-. .. -.- -... - ... - .-. -.-. .. .-.. - .. -. -.- --- .. -- .-. .- -.- .. . .- . -.-- -.-. .- .-. .-.. -- .- - ... .. .-. .... -. -.-. . --- -.- -.-. -. -.. --- . -... -. --- .... --- -- - -. .- ... ...-- .---- .- . .. -... -.. .-.-.- ...- . -... .. -.. ... --. --- . ...- -.- -- -- . .. . -..- .-. -.-- .. -.- -.-- .--. -.-. - -.- ...- ..- --.. . .--- . .- ... --.. .... - --- -- --- ...- -.-. -- ..- .. ..-. .- -. --- -- .--. . --.. -- - .- ... - ..-. -. -.-- .. -.- .. -- ... -... --- .--. --- - .- - -.--.- .-.-.- -.-- -.. .... . -.- .. -.-. ... -.-- -.-. .-.. . .--. --- .... .--- -.-. --- .-. -.. --.. . -.-. -. ..-. .- --- .-. -- .. . ..- -.-. - .. .-. .--. .. .-.. -....- . - -- -.-.- .... --- -.- -.-. ...- ..- ...- --.. -.-- .-.. .-. .. .--. ... .. ... .- . .-.. ...- . --- .-.. -. . - .-.-.- .-. -.- -.-. .- - --..-- ..- .. -.- ... -.. ...- -.-. .- .. ...- --- -.-. -.- -. -.. --.. .-.. --- .-. --.. .--. .- --- - --- ...- .--. .-.. -.-- .. .- -- -.- -. -.-- -.. .-.-.- .-.. --- .- .. -.. .--. ..- -.. -. . -... .... .- .. . .-.. -.- -.. ... .... . ... - . .--. -.-. -. --- -.- .... --.. -. --- -.. .-. -.- ...- ..- --.. - .--. .-. .--- --- .. --- .--. -. -.-. ... -.. ... -.- . ...- .- .- ... -. -.- --- .--. .--- ..- -... ---

. ... . .-.. ...- .- .-.. -.. -. .- .--. -. .-.. .. .- ..- --- .-. - -- . --- ...- -.-. .. .- -.- --..-- .... .. .-.. -.-. - --. .... --- -.-. ...- -.-. -. -.- .-.. .- ...- .--. .- --- -.. ..- -.- .-. --- .--. ... . .-. --.. -. --- .. .--. ... -. -.- .-. .--. .-.-.- . .. ... --- -. .- ... -. .... -.-. .-. - -.- ... -.-- -- ..- - .-. --- ..- - .--. --- . -. --..-- . ...- -. . -.- -.-. .-. ..-. .. -.-. .- --- ... .. .- ...- -.-. .. -.-. -.- . .... .- -. -- .... -- -.-- -.- -.-. ... . .--- --- ..- - .- ... ...- -.. --..-- -.- -.. -.. .- -.- -.-- --.. -.-- .- .-.. -.- -... -.. ... .... -.-. .. -. -.- .- .--- -.-. .-.-.- -.-- -.- . ... -.. . ...- . --.. ..- --- .--. .-.. ... .- - -. ...- .- .--- .- -- -... -.. ..- .... . .. . -.-. -. .-.. - ... .-.-.- .--- -.. ...- -.-- .-.. --- ...- -- - . ... .-.. ...- .... ...- -.-. ..- ...- -.- --- --.. --- - .... -.-. --- .-. .. -. -.- .-.. . -.- . .. -. .- .- ...- .-.. .--- ...- .- .-. .. - -.- -.- .. .- -.. -. . .--- .... -.-. . .--- .--- ..- .-. .... -.. .... ... .- -.-. --- ...- -... .... . -.-. ...- .- .-.-.- - .- -. -- --- ... --..-- .--. -.. ... --- -.- .-. ... ..- ...- -- ... -.. ... --- - .-.. ..- . -. -. --- --.. .-. ... --- -... .--. . ... ..- -.-- .--. ... .- --- --.. --- .--. .- .--. --- ...- - .... .-.. -.- .- ...- -.-- -.- -.. . ... ..- --- ...- -.. ..- . .--. -- - .... -.- -.-. .--- .--. .- -.-. ...

--..-- .- .--. - .--. --- .-.. -.-- .... -.. --- -. -- .- .- . ... ..- --.. .- -. -- ...- - -.- .. . .-.. -.-. .-. -.- --- -. . .. - ... . .--- .. -.- -- -.. --- - -.- . ...- -- -. -.. . .. .--- . - -. ..- .- --- ... -. ... --- ...- ..- ...- -.- --- .... --.. -. . --.. --- -. . .-. --.. -. .- -.- - --.. --- --- .--. .... -.. ...- .-.. . -. --- - .. -.-. .--- .-.. . -.- ...- -.-- -.. -... -.- ..- .-.-.- -... .-.. .- . .--- -.. .-. -.- ...- . .-. -.. --- .--- --.. .-.. -.-- -. .. ...- ... - --- . -. . ..- -.- --- -.-. -.. .-. .--. -.- . -.. .-.. ... . ...- .--. --- .- ...- - --- .-.. -.-.- .... .--- ... .-.. ..- -.. -.-. . -.-. -. -.--.- -... -.. . ..- .... .-. .. . -. .-.. --- .- -.- .--- -.-. .- -.-. .. --- ...- -.- -.-- -... .-.-.- .--. ... - ..- ...- -- .-.. -... ..- .- .-.. .... .- .-. -. ...- -.- .-.. .. --- -. .-.. . -.-. --..-- - .. .- --- .--. .-.. ... - .- --.. -. ..- . ---- --.. --- .- -. --..-- - .--. -.-. --- -. . -.-

-..-. -.-. .-. . -. . ..-. ---... .-. - --- ..- .- .-. . - .--. .. -. ..-

.--. --- - --- - -.- .- -.-. -...


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . --- ---... .-- .. . ...- . .-.

--..-- ... - -. . -. ... .- - . -. -.. . -.- - ..- -.-. ... -.. ..- -. .-. --. -. ..-. .- -. .- -. ... .... .- .. ... . -.- .. -.-. .-.. ..- -- .. .- .... -.- . ... - -- .- -.. -. .- - ... -. ... --- - .... .--. - --.. - .. . .. -.- --- -.-. -- .. . ... . -.. ... . ..-. .. .- ..-. - .-. . -. .. .-. .-.-.- .-.-.- --- -- --- - -- ..- .. ..-. -- -. --.. -... - ..- .--. .- --- .-.. . -.- -. --- ...- -. .. -. .. . ... .. --. - . -. ..- .. -- -....- -.... .---- ... .-. ... --.. . ... . --- .--.
.... ...--.. ... .-.. .. .-.. -.-. ... ..- .. . .... -.-. .- -. . .-. .- .-- -.. -. ..- - . --.. ..- -. -... .-. . -- .. -. . . .- - .-. .. -. ... .-.. .--. - .--. ... -. .-. .. . --. -... ..- .-. . ... ..- .- - .... -.-. .. -. - . .-. .-.- .--. .. .-. .- .--. - .-.. ... . -... ... .-.-.- - -... . - .-. .. . .- -. . .-- - .. -- . .. -.. .-. . .. -.. . .-- ---... .-.. -.-- .. -. ...- - .- .... -. . -.- -.-. .. - .--. --- .... -- ... --- .. --.. .. - --- - . .-. . -. ..- - -....- - .. -- ..- --.. -. . -... .- .... --- ..- --- -- - .. ..-. -. - .- .-.. . - .--. --..-- ... -. -.. -.-- . --- -- ..- .--. -.-. ...- .- -.-. .. --- -.- - --.. .... .-.- .-.. .-. . . .. ... . .. -.. .-. ..- ..-. --..-- .-. . - .-- -.. -. . ...- -.. -. ..- ... .- - .-- . .. . .... .- -.- ... - -. - . .- .-.. - .--. . ... .. . -.. -....- - ... .. .-. . .. . - -.. . .-.. .- ... .- -.. ... . -. .--- -.-. .- ...- -.-. .. --- -.-

. .. -. .-.. -- .. -.- .. .-. . .- .-- - . -. --.. .. - .--. --- .... .. - -- - --- ... -.-. -.- . --- . . -... .- .... .-. .--. .- . .. .--. . .. -.. .... -.-. .. --..-- -. .-. . - . .. -... .- -. . - .-.. - .- .--. .-. ... . .-. - . .-. . -.. --..-- -.. . .-. . - -. . .-- ...- .-.. . ... .. . .--. .. -... .... -.-. .. -. ... -.- .. . .-. ..- -- -. . .. -. . .-.-.- - .. --. .--. . -... ... .-.. . .- ... -.-. -.- .. . -.. .-.-.- -. . -... .- .... . .. --. .-.. -. ... -....- .-.. .. -.-- -. ...- - .. -- . .. -. ... -- -. . .. -- ... .-.. .- . .- -... .... ... ..-. . -. .- -... .-.. . .... -.-. .. -. ..- .-.. ... - .- .-. -... . -. - .. - . -.- -.-. .-. . ... ..- .-. . .--. ... .-. -.. -. .. .-. . -.. --- -- - .. -- --- .-.. ... .- ... -.. ... .... - ---. ..-. --. . -.-. . -. .- .--. .... .-. . .. -. . -.- ..- -.-. .-. -.. -- --- ...- -.- -... -.. ..- -.-. .-. .- --..-- - --.. ..- -. - . -... . .- -... .... -. --- ...- .-. ..- ..-. -. ..- - . .. -.. .... -.-. .. .-.-.- -.. ..-. --- .-.. . -. ... . .-. .-. .- - .--. .-.. - .-.. ... . -. .. . .--. --..-- .. . --- -.- - -. --- .-. .. -- ..-. ... .-- .- - . -. ... . .. . -.. . -. .. . -. ... . .. - .-. -. .--. . .-.. . .- .--. -. --- ...- ..- --.. . .-. ... -. -.- ..- - .-- -.- ... ..- .-.. -.- .- --- .. -. . .. .-.. ..-. .... -.. -. ..- .... -.-. ..- .- . -... .- .... --- -- - --- - -. .--. .-. --. ... . ... .. . -- . -.. .-. .. ..- . .-- -. . - . ... - .. .-- .-. ..- ..-. ..-. ..- .- - .. -- --..-- ... --- .... . .. .... .. -.. -.-- .-.-.- - . -.. -. .-- .-. . ...- -. .- -. -.. . -... .-. .- ..-. -- ..- --.. . .. -.. - .- .... - ..- - ... -. .. - .. .-. -... . .- -. .. .- -. .. .-. .- -- .-. . - . .- ... -. --.

-. - --- ..- ... .. .-. -.- -. - --- . -.. .-. . - --- -- ..- .--. -.-. -- .-
.-. . --- -- --- - ..- -- .. ..-. . - .-.- .... . .--. ..- .--. .-.. -.- --- -- ..- .. - -- ..-. .-. . .. . - -.. -.- ..- - -.-. ... .-. .... . ... -- ..- --.. ...-- .---- ..-. ..- .- - ... .. . .-.. .. --.. . -. . -- .... .. --..-- - .- .... -. .- -.. - .-.. . .-. --. . --.. ---... -.-. ...- --- .- -.-. .. -.- .-. . -.. . -.-. .-.. .. ... .- .... ..- .. -.- ... -- . .-.. .. ..-. .... -... . .. -.. -. - -- .-. . --. .. --- .-. -- . .- .--. .-.. ... -- .- -. .. .- . --. .-. - ... ..- .- --. .- .-.-.- - .-. . .-. --- -. -.- - ... . ..- .. .-. ... ..- .- .... .. -.-. ... .. .- .... -.- . ... - -. --- ...- -.. -. ..- - ... . ..- .-. --.. - -.- .- --- --.. -- ..- -- -.. -. .. .... -.-. --- -. . --.. -. .-.. .. . .-.. - . - .. -- ... --- -.. -. ..- ... -- ..- --.. -....- --- ... -....- . -.. --..-- -. .. . -. .-. - .-. . --- --.. -.- -- .... .- -.. . -.-. -. -. . .-. ... - . .-.-.- -. . -- . -.- -- --- --. .. -... .- . -.. --..-- --- --. . . .-. .... . .-. . -- - -.. .. . ---- . ... . -- --. -.- ..- -.-. - ... ... .- -.. -- . -.. .-. -- --- ..- .--. . - -.-. ... .- -.. ... -.-. --- -.-. .- ...- .. -.- -....- .-. . .-.. - .- --- -- ..- - --- -- .. ..-. -.. -. ..- .-. . - .- .... ... .- -.. -. --- ...- -- .- ... . - . .. .-- --.. .- .--- --. ..- --.. . .-. - --- .- ..-. .-- ... -....- --- -.. ..- .. .- .-. . -.. .. . .-- .. .... .- -.- ... . -

.-.-.- .... -.-. . -.. .... .. . -. .. .-. .-.. ... - -.-. ..- .. . -.- .... .- ... - .-. . -.. . .. ... . -.-. - -.- ..- ... - .- .... -. --- ...- . .. -. . ... . -. - . .- -. .-.. ...- --. -.- . .. -.. -.. -. ..- -.. .. -. ... -.. -. ..- -. --- ...- --..-- .- -. . --. ... --..-- --. . -. . --- .-. -- -. -- ...- -.. -. ..- .-. -.. .- ..- . -. .. . ... .- -. . --.. .. . .-.. -. . ...-- .---- ... ..- .- - ..- .-. . ... --.. --- ..- --- - .. -- ..-. --- ... .-.. .- ... .--. --- .-.. .-. . .... ... - .-. .- .. .-. - . -... --. . .. . . .-- .-. ..- - -.- - ..- .-. ... -. --- ...- -.- .. ... ..- -- -. .- -- .... -.. . -.-. --- .--- - .- .... .-.-.- - -. -.. .-- .-. . .- ...- -. --. . ... . .-- . -.. -.. -. .. ... .. -.- .... . .- ... - .... ..- -.-. .- . - -.- -.-. ..- ... -. .- -.- .... -. -.-. .. .-.. --. .- .-.. -.- . .. -.. -... .. . -.. .-. . .... ... . ..- . -. .-.-.- - . ..- .- -... --. .. .... -.- . ... .- - --..-- . .-. .... ...-- .---- - .. -- .-. .. . -.. . .-- -.. -. ..- -. -- . -. -- . --- --. -... .. . -.. --..-- -- .-. .- .-.. --- ..-. -.. -. ..- -. .- -. -.. --. -. .... .. ..- -.. - -.-. . .-. ...- --..-- --.. . .-. - . .. ... -. . .. ... . -..

-. . .. .-. -... . - .. . .- - . .-- -.- .. ..- ... -- -- ..- --..
-.- .. ... ..- -- --- ... .-. . --. ..-. --. .-. -. . ..- ..- ...- .. . ... -. . -. --- -.. .-. ... -. .. . .-. . -.. ... ..- .- .-. ..- --.. .- .--- .-. ..- -. ... . .. . -. ... .-.. -.. .- - . - .. -. ... . -... .... -.-. ..- .- .-. . - -. .-.. .- . --. .-. .. .-. ..- --.. .-.. . .. .-- ---... .--. .-. --.. .. -. .--. -.-. --- -.-. ...- .- .. -.- --..-- .. - -... .-. - . .- .-. -.. .-. . -. .- -.- .. ... ..- -- ... . --. .. . -. .-. - -... .- . - . ..- .-. -... . .-- -....- -. -... . ..- --.. -. .. ... .- ... -.-. . ..- .. .... -.- .-.. -- - .. -- .-.-.- -. .-.. . - . .-.. ... .-. . -... .-.. ... .-. .- .-- --.. - .. ---- -. -.. -. ..- -....- --..-- .... . .- ... .-.. -... -.. ... . .-.- ... -. - ...- . .-.. ... . -.. -. .-. -... .. ... ... . -. .. ...
- .. ---- -. .... .-.. --. . - .. -. .. -.-. . . .-. .-- -.. -. . ...- .-. . -.. --..-- . .-. . ... .-. -.-. .-. ..-. . -. .... .-. . .- ...- .... - -... .... ..- .... ..- -.-. .- .-. . -- .. .-. ..- -. --..-- -... . .-.. - .. . -... .-.-.- ... --- -. -- -.-. - .. -- .. . -... -....- --.. -. .. . .-.. --..-- .... -.-. .. - --. .. .-- ... . .-. . .. - .-- . .- - .-.. - .--. -. .. . -.- ..- ... .. -- -. ..-. --. . ..- .-.. .- --..-- - .- -... . -... - . . .-. . -. .-. .. .-- ... ...- . .-.. .-. .. -. - .- - .- ..- . -. -.. . --. -. . --. .... ..- -.-. .- .-. .. - .. . ... ---- .-.. -. --- .... -- -. .. --..-- -- .--. -. .-.. .- . ... -. -... . - .. . .-. .- -....- --- .-.. ... . -. . .. -- -. .. ..-. .-. .- -.. -- . ... .. -.. . .. ... .-. .... . ... .-.-.- -. .-. . -... . - .. .-. . ...- .... --. -. .. .-.. .. . -.-. - . -. . .-.. .-. . .. - . -... .-- -.. -. ..- --..-- -. -.-. . .... .- -- .-. .. -- .... -.-. .. -. .- -- - .. -- - ... .. . .- .. .-. . ...- - -.-. --- ... .-. ...--.. ..- . .- .-. . -.. .-. -.. . --- .... -.-. .. -.. -. ..- ... .-.. . .- --..-- .- .... ... -.-. ..- . -. - .-.. .- .-.. ..-. . .- - .-.. .... ..-. .-. .- -.. --..-- -- . .-. .. -. .- -.- -. .- -- -.- .. ... ..- -- -. . ... .-. ---. -... ... .- -.. ... .-.. .- ... .- .-- -. . .. -. -- ...-- .--. -- .-.-.- - -- ..- .... . .-. ... . - .... ... .- -.. -.. -. ..- -.- . -.- -... .-. -.-. .-.. --- .-- . .. -..

... .... . .-. .- .-- - -... .- -.- --- .-.. .-. .--- -- . ...
. .. -.. -. ---. .-. ... . -... -....- ...-- .--. -- -... . .. -.. - .. . .. .-.. .... -.-. ...- ... . .- .... .-. .-- --..-- .... . -. .. - .... -.-. .. -. -. --- .... -.-. ... . .. -.. .. -.- . .... ... .- - --..-- - ... .. --.. -.-. .- .-. .... .-- ... -. . -.-. ... .... .-. .. . . .. ... . -.-. -. .... ---. ... --- .-.. ... .- ..-. ..- .- -.-. .. --- .- -.-. ...- -.- ... .- -.. -. - ---. -. . .-. ..-. .-.. .. -.-. . - ..-. .... ...- .. . -... . .. .-. .... -. .. . --..-- ... ..- -.- .. -- -- ..- -. --- ...- -- .-.. ..- -... .- -....- --- .-.. ... .- -.- .- .-. .. .-- - -... .-.. .--- -.- . -- . -- .-. .- --- ... -. . -- .-.. .--. ..-. . .... . .... -.-. .. ... . .. -. . .... -.-. ..- .- .-.-.- -. . -... .-. . .-.. .. . - .-- --..-- .... .. -.-. .-.- -- .-.. -. .-. -... . .- -. - .-- .. . --.. -. . -... --- ... -. .-. . ...- .. ... . -.. .-.-.- .-- --.. -... ..-. .- .-. -.. --..-- ... -... .-.. .... .- . -.. ...-- .---- --- ... .-.. .. .- .-. .. --. -. --- --..-- - .- .-.. -. . -.. .... .-.-.- --- . --. -- .-.. .. . .-- -- --- - . -.. .-. --.. - ..- --.. -. . .-- - .-.. ..- - . --.. -.-. .. ... -.. -....- . -.-. ..- .-. .. - .--. - --- .-. .. . -... -- ..- . -... .-.. --. -. ---. .-. . .... ... . .-. . - . .. -.. --- .. --- -- - ..- -- ..-. ..- --.. -. .. --..-- ..- . .-.. - -- - .... .. -.-. ... .-.-.- -. . .- ..- ..-. -.- -- . -..

..- -. .- . --. .... ..- -.-. .- --..-- ..- -.-. - . -.- ... . ..- -.-. -.- - ... - .-. --- -.. ...-- .---- --..-- ..- -.-. . - -.- ... .----. ... .... .- .-. . .--- ..-. .-- .-.. ---. --.. .-.-.- - .- .... .. -.- .... ... . .- - -. .. . -.- ..- ... .. -- -. . --- .. -. ..- .. .-. - -.- . ..-. - ---. ..-. .... .-. --. . ..- .- -.- ... .. ..- -- .... ..- -.-. .- .-.. . .. - - -... .. . -.. .----. ..-. ..- .- -....- ..-. .-.. ---. .-- --.. ..-. ..- .- ... . -.. --..-- - .-. --- ..-. .. . .-- --.. . .. -.. -... - . - --.. ... ..--- .---- .-. . -... .- . .. -.. ..-. ..- .- -. -... . .-.-.- ... ...- -.. -. ..- -. .. . .- -.. ...- . .-. --. .- --- . -. .-. .... .-. - .-- -. . .-.- .- -. ..-. .-.. ..-. . ---. - -.-. .-. .... .. -. . - ...- . .. - . ... ... .- -.. .----. ... .-.. .- . .. -.. . .. . - ... --..-- -.- - -.-. ..- ... .... -.-. .-. -.-. .-.. . .. ... ... .-.. .- ..-. ..- .- -. . -.. -- - -. .-.. -... .- --- . .--. ..- --.. -.- .-. . .. . ... -.. -. . -. -.. . .. ... - . -. ..-. .----. --- ..- - --- -- .. ..-. ... .-.. .- --- .--

-....- -.--.- .---- . --- -.-.- .- -. ... ..- -. ... .-. .. -.. .- -.-- .-. -- . -.


--- - .--. --- - -.- .- -.-. -...


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . --- ---... .-- .. ...- . .-.

.-.-.- .-.. . -... .- .-.. -....- --- --. . -- -.-. --- .-.. . .. .-. -. - . . ..-. .--. - --- .-. . -.- ...- -- --- ...-
-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -


-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .-- .... .. .-. - ---... .-- . ...- . .. .-.

... . .- -.. .... ... -- ..- -. --- . - .-. .- -. - .-. - .... . --- --- - .. -- --- ..- -- ..-. -.. -. .- .-. --. - .. . .-.. -... .- -.-.- --. .. -. -..- - . -. .- ... .. --- --. -. .- -. ..- - ..-. --- .-. .. -.-. ... - --- .--. -. . .--. -. --- ...-- .---- -. .. -.. -. .- ... . .-. . - -. -.-. ... .... - .. .-- -.-- .- .-- -.. -. .- ...- .-. -- --- .--. .. . .-. .... . .-- --. -. ... .. ..- -.. .- . ... -... --..-- .-.. ... ..- -. .- -... . .-. - .-. .. -- . .... -- ... .--. ..- -- .--. ... . .-. . .. ... ..-. --- --- -. - .. ... -. . -.. .-.. -... -. --- - -.. .. .-. .- - -.. --- -. ..- ... -... . .. -.. .--. --- - .--. .- .-.. . .... - ..-. --- .-. --- ..-. ... .-. --- -- .--. - . ..- -.-. .-.-.- ... -. ... . .. ..- ... -... . -. .- .-.. -... .--- -.-- --- . ...-- .---- . .-. --- ...- --. -. . .- -- .- .. -. . ...- -.. -. .- --- -- - --- -- ..- .. ..-. . .... - -.-- -... .-.. --- .- .-. -... .--. -.-. .-. - -.-. .. .-.. . -. --- . -.-. -. --- .. ... ... ----- --... -... .. . -.. -.. -. .- ... -.-. ... .. -.. --..-- -- ... - -.-- . ... - .- .... - .... .. - .-- .... .. - .-- ..-. --- -.. ... .-.. ..- . .--. -....- .-- --- .-.. . .. ..-. .-.. --..-- .-.. ... .-- --- .... - ..- --- -....- -. ..- .-. ..-. --- -. . .-- . - . -... -. -- .. .- -.-. .- .--- . .... - ... .. -. .. .... ... .-.. .- -.-. -. .-- --- -.. . .... - .-.-.- -.. --- . -.-. .-. -... ..- -.. .... -.-. .- . .-- . -. . --.- .- ..- .-. ... -.-- .--. .. .-.. .- . ... -.-. .-.. . -.. -. .- - . ... .-. . .-. - .. -.. .-. .- --. -.-. -.--.- .-.. -.-. . .- .. -.-. - -. -.. .- -- .. ..- . -.. -- -.. .--. .. .-.. .--. . ... .- .--. ..- .- --..-- -- --- ... --- -... ..-. --- --- - .-- . -. . .-.. -... -- ..- .-. .-.-.- -.-- . -. --. .-. . . .... - .. ... . .... .- -.- - .... --- - -... . .... - -- .... -.-- - .-. . .... - .-.. ... . .- .-. -. .-
-. -.. .-- .. . -.-.- -.--.- -.-- . --- -. ..- -.-. .--.
--- - -.- -.-. .- -... .--. --- -


-.-- .- . .. . .-- -.- - .-.. ...- ---... .-- . ...- .. .-.

... .- .-. --- ..- .. ...- . .... - . .... - - .- .... - - ..- -... .- ... -.-- .-.. .- .--. -. .. ..- --- -.-- -.-- .-.. -. --- . .... - ... -.-- .- -.. . ... .- -.-. - .- .-.. . .- -. ... .--. ... .. --..-- .. --- ..- - -- -. ..-. ...-- .---- -... .. . -.. -.-- -... .-.-.- -. ..- ..-. ... ..- -. -.. --- ... ..-. --- --..-- ... .. -.-. -.. . .... - . -... .- . .- -. .-. -... - ..- .-.. - .-. .- - . .... .-. --.. ... .. --- .-. - ..- -... ..-. --- -.. -. .-. ..- --- .- -.-- . ...- .- .... ... -.-. -. --- .-.. .-. -.-. - .. . . .... - -.. -. .- -.-- .- .-.. . .-.. .-. . --- -. - -.-. . .-. -.-. . .... - -. .- -.-. --..-- ... . .-.. . .- .-. .-.-.- ... . .-. .- - ..- ..-. .-. . ... . ... .-.. --- - --- ... ..-. --- -. . ...- . -.. -. .- ...-- .---- -... .. . -.. -.-- -- --..-- -. - . ... .-. .--. . .... -.-- .- .-- ... .- ... .... .-. .--. .- . .--. ..-. --- -. .-- -. --- -.- ... .. ..- .-. --- .- ...- ... .. -.. . ... . .-. .- .... --- - -... .- ... .... .- . .--. .-. .--. . ... --- .. -. ..-. --- .... ..- -.-. -- .- . .-.. .-. ..- -... - .- -. - . .-. --- -- ... - . .--. -.-. .- - --- -. -- .... -.-- - .-. --..-- - . -..- -. . . --- -- ... -.--.- .-- -.. ..-. -.-.- --. -. .. ... .-. .. .--. ..- .-. ... -.. -- -. . .. .-. -.. . .-.. .- -.-- .--. .-.-.- . --- .... -.. .... .. ... -.-- . .-. .- ..-. --- --- - ..-. --- - .- .-. - ... ..-. --- -.. -. .- -.-- .-.. .... .. --. .... . ... ..- .-.-.- -. --- .-.. .- -... .-. --- .- .-.. .. --- - -.-. ... -.-- .- .-.. .--. .... --. .... --- .-. ..- - .... - .. .-- - --. . .... .. .-- -.. ..- --- .-.. .- ... .. .... - -. .- --- ... .--- . --- .-- ..-. .-. .- - ... ... - .- .... - ... -. -.. ..- --- ... .- . -.- .. .-.. . -- --- ... ..-. --- ... --- -. -.. ..- ... .... .. - .-- --- --. - .. .... --. -- .... .-.. .... - --. ..- --- .- .... - .. .-- .... - .. .-- . .... ... - - ..-. -. --- .-. .--. ..- .. ... .... .- . -.- - .-.-.- .- -. . -. .. ...- .-.-.- -.-- .- .-- .... .. - .-- .-. --- ..-. .-.-.- ... .-.. .- . . ... .-. ..-. --- --- - .. ..- -. -- --- ..-. -.. .-. .- .... .- -. .. - .-. .- .--. . --- -- ... . .-. . .... .-- . .... - ..-. .-.. . ... . .... - -. . .... - -. .-- --- -.- .... -.-. ..- ... -.-- .-.. .. .-.. -... ---... -.. ...- .. . .. -.. -.-- .- -. -- --. -.-- .-.. -. .. .- .--. --..-- -.. --- . -.-. .-. .-.-.- . -.-. --- . --.. -. .. --. .-. - .... .- - -.. -. .- -.. .-.. --- -- .--. .-. . .... - -.. .-. --- -.-. . .-. -.. -. .- -.. --. .-.. --- .-.. . .- -.-. - --- -. --. -- -. --- .- -.-.- -- .-. --- ..-. --..-- .. -.-. ... ..- -- . .... - .-. .... . - .- .-. . -.. .. --- ...- .-. .--. ... .- -... .-. . - ..- .-.. -. - ..-. --- ... --- -. .. -- --- ..- - ..-. ... .. . .... - ... - .. -.. .-. . - -. . ... . .--. . .... - -.. -. .- -.. -. .- -. .- .... -.- --- .... .-- -.-. -. . .-. .. .-.. --- - -.-. . --- ... ... - .. --- -. .- - .-. ... --- .-.. .. -. .. ..- .- -. - .--. -- . ..- -..- .. - .-. -- . .... - -.-. .. ..- ... - -.-. --- .- -....- --- .-. .-.. -.-. - . -.- -.-. .- -... ... .. . .-. .... -- -... .-.. .. .-. - ... ..- .- -. - .- --- --. . -- ..-. --- -.-- .- -- .-.. -.-- -. .. ...- . -. ... . ... . .... - ... .- .-.. -.-- .--. -.-- . .-. ...- --..-- ... ..- .. -.-. -- -.- .-. --- .-- --..-- ... .. -. .- ..- - .-. -- .-.. -... - -.-- .- ... ... .-. .-.. . .- -.-- .--. ... --- .-.. . .-. - .-. -... -. .- .. ...- .-.-.- . -. --- -.-. .-. . -. - --- .-.. .. . -.-. ..- .. ... -- . ..- .. ... --.- ..- -- ... .. .-. . .... .. - . .... ... . - --- - -- --- -.. -. .- .-. - .... . --- -. .. .-. - . - .-- --. --.. . ..-. . -.. .. .-.. . .-.. ..-. -.. .-. -.-. . --- .-. .- . .-.. --- .-. -... ...- .. .- - --- .- -.-. .-.-.- -.. . -.-. .-. --- .-. . .-. .- ... .... .. - - ..- -... - --- -. . -. .- .. --. -- .. -....- -. .. --- .-- - -.. -. .- ... .- -.. .-.. --- ..- -.-. -- .-. --- ..-. -.--.- ... . .-. .... - --- . .. ..- - .-. -.-. .--. -.. -. .- ..-. --- .-. - -. . ... . .. .-.. ..- --- -.-- .... ..- -.-. -- -.-- -. .- --..-- .. .... --. -. - . ...- - .-. -- .. .. .--. -..- . -- .. .-. ... .. . .... - .-.. - .. .-.. ... ... .. ....
-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -