.-. - . -... .. -.-. ... .. .- -.. .. .-. . .--. - -.-. ... -.. .-.. --- . --- .-. -.-. -.. .- .-. .-- .-. --- ..-. .- -.. .- -.. - .. .-. .... - --. .- ... -. - .. .- .-..
-..- -.. . -. ..
 
... -.-. .-. -.. . --- .-.
 

 


mego079 dieb13 vs. takeshi fumimoto


...-- .---- -... . .. -.. .----. .-.-.- ... ...- .. .... -.- . ... .- - --- - -- .. ..- -- --- ..-. --..-- .----. .----. ..--- .---- .-.. -.-- .. -. ...- . -.-. .. - ..- .-. .--. --..-- ... .. -.-. -.. --- . --. -- . ..- -. .--- ..... ----- ..---

-.- .-.. -.-. .. -.-. . .-. . .... --- - -. ... - .. . .-.. --- - ... .... .. - -.. .-. --- -.-. . .-.


---... ... .. .-- ...- . .-.
- . -. .-.-.- -. .- -.-- .- -- -...
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . ---
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . ---
-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .. .-- . .... .-. -
-.-- -.- . .. .- .-.. . .-- .-.. - ...-- . -. .-.-.- -. .- -- -.-- -... ---... .-- . .. ...- . .-.

... -.. -.- . ...- -.- -... . -.. -. ..- .... .-. . .. - . -.. -.-. --- .. -.-. .- ...- -.- .-.. --.. . ...- --.. --- -.. --- ..- -... .... .--. ..- -. .--- .. --. -.. .- .-.. .--. ... ..- - .. --- ...- --- -.. --- -- ...- -.. .--. ..- -.-. .- .... ... .-.. --- .--. ...- -... --- -.. ..- --.. -.. -- . - ...- -.- --- ..- .- -.- ... .-. -.-. .-. - . --- -. .-.. -.- .. -.- . -.-- .-.. -. ...- -.-- -. --- .. --- ...- .-.. .--. .... .- - . -.-. -.. ...- ... . -.. - . .-.. -.-- -... --- -.-. .-. .. .-.. .- ..- .--. -. - --- -- ... --..-- -.-- ... -.- .--. -- --- - .- . .--. .. .-.-.- .. .- -.- -- ... . -.. . .--. ... . -. ...- --- ...- .-.. ... .-. ...- -... --- - . ... . --.. .- .--- .. . ..- .-.. .-. ...- .... .- -.-. .-. .-.. -.-. --- -... .- --- -.- . ... - ...- -.-- --- .-.. ... .. -. .--. -. --.. -- ... -- - .. -. .- . .-. -- -- . .-- .-. . .. . - ... --..-- -- .-. -. . .-. . .-- -- .-.. .- . -.- -.. ..-. .-. . -.-. . -.. --..-- -- --- ..-. - ... .. .-. . .... -.-. -- ..- --.. -. .- -. -- . .-. -.- .. -- .. .-. ... . --- -... -- ..- .- . ..-. .... -.-- . -.. - .. -.-. .-.. -- ..- --.. ..- .... -.- .-. --- . ... ...- .- .-.. - ...- -.-- - .- -.. ...- --- --. . -- --..-- -. .-. ..- .. .- -.. .- .- -- .... .- .... .-. .. --.. -.-. .-.-.- .- --.. .----. .. .--. -.-. .-.. --- .--. .-. ..- ... .----. . --.. .-.. - --.. .- .. -. --- .. --- . .... .--- .--- -. . .--- --- ...- -. -.-- --- -. .-.. ...- .. ...- . .-. - -.-. .. ..- .--. -.- .. ... -.. ...-- .---- -... .. . -.. .-.-.- ... ...- .. .... .- -.- ... . - --- -- - .. ..- -- ..-. -... --- .- -- -. .--- ..- --- ... .--- - --- .. - .. -.-. .. -.-. .- ...- -- --- -.- -.-- ..- -. -.. . -.-- --- -- ... .--. .-. --- -- -.- -.-.- .... .. -.-. -. --- ..- ...- .--. - . .--- -.-. -.-- .-. -.- .- -- -. .--- ....- .---- -... .. . -.. --..-- -. -.-. .-.. . --- .... . .- . -. -.- --- -.-. -.. .-. . .. . - -.. -. --- .-.. . .... -... .-.-.- -.--.-

.- ...- -.. -.-- -.. ... ..- -- --- . -. -.-- .--. ..- . -. .- --- -.. .--- -. -. .- --.. .- ...- -.. ..- --- ...- -.- --.. . --- .--- -.. .-. --.. -.. .- -. .-.. .-. ...- . .. .--. . ... .--- - -.. -.-. .- ... ...- ..- - ..- -.-. - .... .-. -.-. -.- - -.- .-.-.- -... .- -.. -.- .-.. . ... ---- .. .-.. .- ... .-.. .-.. ... .. .- -.. -... --- .- ..- -... .- ... - .-. - -. .. .-.. - --- .. -- ..- --- -- - ..-. --..-- -.. ..- ... ...-- .---- -... . .. -.. -. -... . .- -.-- ...- .-.-.- -- --- .- . - .--. ...- -- --- .. - ..- ..-. --. .--- .. -. -.. . .--- -- ...- .- -.- - -- .. -..- . -- .... -.-- --- -. .-.. .. -.-. ...- ...- -.- ... . -.. --- .... . .--- .----. -. .- .--- .-. .- -.- .----. . .. --- ... -.. .. .... -.-- .- -- --- - --- --..-- .- --.. --- . -... .-. .-- -- .. .... ..- - -.-. .. ... .- -. - -.- -.-. .-. -... .. .-.. - -. --- -.- .. -- .- .-. .. -.- . .- .- ... -. .- .... - .. .-. -.-. . .- .-. .- -.-. -.-- .-.. -- --- . -... -. . -. --- -.-. -.- --- -.. --- .- - --- -- .... -. ... ...-- .---- .- .. . -... -.. .-.-.- ...- -... . .. -.. -.-- .--. .. -.-. -.-- -.- - . --- ...- --. ... -.- -- -.- ..- ...- --.. . .--- . ... .- --.. -- .. . -..- .-. .... --- ..- - -.-. -- --- ...- -- .. ..-. .-.-.- -.-. .-. -.- .- - .. .-.. -....- . - -- -.-.- .. ... . -. .- -- -.-. --- ..-. .-. .. --- .... -.-. ...- --- -.- ..- ...- --.. .... .-. -.. --- -.-. .--- --.. --- -- .--. . --.. -.-- .-.. .. .--. .-. ... .- -. . .. - -.-. .-. ..- .--. --..-- ..- ... -.- .. -.. -... --- ... .--. --- - .- - -.-- ..-. -.- - ... -. .. .- -- .- --- . .-.. . ...- -. - -- - -.--.- .-.-.- -.-- .-.. ---- -.. . -.- -.-. ... -.-- .. . .--. ...- --- .. .- ...- -.-. -.-. -.- - . -. .--. -.-. --- -.- - .--- .--. .-. .. --- .--. -.- . ... -.. ...- .- -. .--. .- ... -.- --- .--- --- ...- .--. - --- .- .-.. -.- ...- ..- --.. . ... --.. .- .-.. -.. ... . -.- .. .... -. --- --.. .-.. -.. .-. -.. -. -... . ..- .... -.-- .- -. -.-- -.- .. -- -.. ..- --- -... --- -. -.-. ... .... -. --- --.. -.. --- .-. .-.-.- .-.. -.. .. --- .- .--.

. .-.. ... ...- .- -.. .- .-.. -. .- -. - .-. .--. .. .- --- .-.. ..- -- . ...- .- -.-. .. --- -.-. -.- .--. - . --- ..- --- -. .. -. .- ...- -... ..- -.. .... .-.-.- .- -- --- - -. ... .. .- -.- .-. - -.- -.-- -.- -.. .- .-.. -... ... .--- .- -- --..-- .--. -.. ... .-.. .- .--- ...- . ... .- . -. -.. .--- --- -.. .-. .... ..- -.. .- ..- .--. --- -.-- .- ... --.. ... -. ..- .--. -.- --- .-. ... --..-- .... - .. .-.. -.-. --. .... ... -.-. .- --- ...- -... --..-- -.-. . -. .-. -.- . ...- ..-. --- -.- - .... -. .-. -.-. -.- . --- .-.. .. . -.- .-. ... -. .--. .. --- .--. .... .- ...- --- .--. - .-.. .-.-.- . --- .. ... -. ... ..- -.-- -- - .-. . ... . - ... .--- ..- .- --- ...- -.. --..-- -.- -.-- -.- -.. .- --.. .-.. .- ... -. - ...- --- -.- .-. ... . --- --.. ..- .--. . ...- ..- --- ...- -.. .... --- -.-. -. --- ...- -.-. -.- .... -.-- -.-. -.- -- ... .-.-.- -.-- . -.- ... -.. .-.. ...- .- .--. .... .-. - -.- -.-. -.- .... ...- ..- --- ...- -.-. -.- --.. - .-.. --- ... -.. ..- -.- .- ...- --- ... -... .--. . --.. .-. --- .. -. .--. .- -.-- -.- -.. ..- ...- -- ... ..- -- .--. . - ...- -.-- .-.. --- ...- .. ... .- --- -.-. .- -- - ... . .-.. . ...- --.. -. --.. -. --- . .-. .- .. -.-. -. ---- -.- . -- . .-.. -.-. -. .. - ... .- .... . -.-. ...- .... . .--- -.-. .--- .... -.-. .- .--- -.- -.-. .--. ... .- .... -.-. .- -. .. -.-. -.- .--- -.-. .-.-.- .--- -..

--- .- -.- .--- ..- -.- . .-.. ...- .. - ... ..- -. .- --- ... - .-.. -.- .. --- .-. -. -.- . -.-. . --- .--. --- - ...- .- .--. .-.. -.-.- .- .... -.-. ..- . .-.. ... -.. .--- -. -.--.- -... -.. . ..- .... . -.-. ..- --- -.. .-. -.- .--. . ... -.. .-. -.- ...- .- --.. -.- - --- --- .--. ..- -- .- --.. -. ...- --- ...- ..- -.- --- ...- .... --.. . --- -.. .-. .--- --.. .-.. -. -.-- .. ...- .. --..-- .--. - --- .--. .- .-.. -.- -.. .-.. . ... . ...- . .--- -.-- .... -.. --- -. -- -.- . --.. . -. --.. .-. --- -. .- -- -. .. -.. . .--- -- --- - . -.. -.- ...- . .--- -. . - .-. .. . -. .-.. ... --- - . -. .... -.-. .. ...- - -. -.. . --- .-.. .--- .-.-.- -... .-.. .- -.-- -.. -... -.- -.-. .- ...- -.-. --- .. -.- . .-.. -.-. -- .-.. ..- -... .- .-.. .- .... .-. -. .- -. --..-- .- .. - --- .--. -. -.-. ..- . .... --.. --- -.-- -... .-.. - ... .- --.. --..-- - -.-. -. --- . .--. -.- ...- .-.. -.- --- .. -. .-.-.- .--. ..- ... - ...-

---... .-. --- - ..- .- .-. - . .--. -.-. .-. . -. . ..-. -..-. .. -. ..-

-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . --- ---... .-- ...- . .. . .-.

-- .- --. .- -. ..-. .- ... . -.. -. ... ---- .-.. .- . -.- ..- .. ... .. -- ... . --.. --- . .-. ... .--. -.. -. .- - ... -. .. . -. .. -. - --- -.- --- .. .... - --.. -.-. - -- ... .--. .. . . --..-- - . -. ... . -.. - .- -. . -.. ..- -. .-. ... .. - --. -. . ..- -- -....- -.... .---- -.- -.-. ..- - ... -. --- ...- .. .... .- . ... -.- - ... -. .. .-. .- . ..-. .. - ..-. .-. .-.-.- .-.-.- --- -- .. -- ..- --- - ..-. -- .-.. -. ..- --.. --- . - .- .--. -... -.-
.. . .... ... .- -.- - --- -- - .. -- ..- ..-. - ... .. ... -. . .--- --..-- ... -.-- . -. --- -.. -- ..- .--. ... .- -.. .-. . .. . - -.. -.-. ...- -.-. --- .. .- -.- --..-- . .-- -. -.. .-. - . ...- -. . .-- .-. . .... .. ... . ..- .-.. -.-. ...--.. .... .. ... -.-. .- - .. -- -. . ... .-.. .-. .-.. -. .--. .- . - .. . .--. .-.-.- - .-. . -... . .. - .- . .. -.. -. . .-.. - .- .--. . .. -.. .-. . .-. ..- ..-. . ... .. . -.. -. .... .. --- .. - ... --- --.. - -.- . - .. -- -.-. --- .--. . - .-.- . .- .--. .-. .. .-. .--. -.. -. ..- - --.. ..- -. - . -... - .- .... -....- - .... .-. .-.- --.. .-.. . -.-. .- --- -.-. .. ...- -.- -....- -. . -... .- .... . .-.. .- - -... . ... .-.. ... .-. . .. -.. . .-- ... .-- .- - . - .. -- -. - .- - . .-.. .--. ..- --.. -. ..- - -.. -. ..- . .. ... -. .- . .-. .-- ... --. -... -. . .. .-. ..- - -.-. .. .... -. .-. -- . -- .. ... ..- .- ---... .-.. .. -. -.-- ...-

-. .. .-. - .-. . ... . . .. -. .-.. . -... .- .... .... -.-. .. -. . - .- .-.. - .--. -. --- ...- -. . .-. -.- ..- ... .. -- --..-- - -.. . -. .-. . .-- . ...- . .. -.. ... .- .-.. -... -. . .-.. ..-. . ... .-.. .- -. ..- . ... - .-.. -. - .. .-. .- -... - --..-- - . .. -. -... .-. .- .- .-- - . -- --- ...- - .. -. ... - ..- .. .-. ..- ..-. --..-- .. -. .. -.- - -- --- . --- .-. ..-. --- -- - --- --- --..-- . ... .... .. .... --- .. -.. -.-- -.- .. .-. . -- .-. -.. . --- .- -. .. .-. .- -- .-.-.- -.. ..-. .-.. ... --- . -. . .-. .... -.-. .. . .- -... .... .-. -... . .- -- ..- --.. .-.. .--. .. ... .. . -... .... ..- -.-. .- -. .. . -. . -.- .-. ..- -.-. -.. -. --- ...- ... .-.. ..- .. --- -.- .- -. .-. .- -. . - . ... .-. --. .-.-.- - .-. -.. . -. . .-- . ...- .-. . -.. - .- .... - .. -- . ..-. .. .-.. .... .-. . -. .. . . ... ..- .--. . .-. -.- -.-. .-. -.. . .. -. . . .. --. .-.. -. ... -....- .-.. -. .. -.-- ...- - .. -- . -... .- .-. ..-. -. .. ... -.-. -.- .. . -.. ... ..-. . ---. ... -. -.. - .--. --. -.-. . .... .- .... .-. .--. . .- .. .--. - .--. .. ... . .-. ... -. . --. . -.. -. ..- -. . .. ... . -.. -.- ..- .-. -... -.-. -.. .- . .- -... .... .... -.-. .. -. .- -.. -- . ..- .. -.. .-. . .-- ..-. ..- .- -- -. . .. . -- .-. - . .-.. - .- -. .-.. . .--. ... .. .--. .-.-.- - .. ... -... .--. . .-.. --. . .- .-. ..- ..-. . .. -.. -. -- --- -.-. --- .--. -.- .... - .. - --.. ... .. . --- - .. . . -... .- .... .... -.-. .. --- .-.. ... .- . ... ..- .-. . - -. .-- -.- -.- --..-- ..- - -. - --.. . -... . .. -.. -- .. -. .. ... . - . - .-- . .. -. ... ... .- .-- - . - .. -- -. .-.. .- . - ... .. .-. .-.. - -. .--. . .--. ..- --.. -. ..- - .-.-.- -. . .- -... ....

-. .-. --- -.- . -. - ..- --- ... -.- .. - -.. -- .- .-. -- - .--. ..- --- . -.-.
-- .- -.. -.-. . .... -. - ... ..- . .-. --.. .. ... .... .- . -.- - --- .. -- ..- - --- ..-. ... .- -.. . -.- -.-. ... .-.. .... .. .- ..- .. -- .-.. .- ... --. -. .- ... ..- . - --. .- .. -- .-. .- - -.. . .... ... . -.-. -- .. --. --..-- - .- .... - ... .. -... .. . -.. ...-- .---- -....- ... -.-. .. --- .- ...- -.- ... .-- - . .. . --.. .-. . - .-.. .- --..-- --- --. . ... .- -.. -- ..- --.. -. ... - . .-. . .- .--- .... --- -.-. -. - -- --.. ..- -- --- .- -.- -.. -....- -- ..- --.. --. ..- --.. .-.-.- -. . -.- --- -- . -- --. .-. . - .- .... ... .- -.. -.- -.-. ..- - ... -. --- ...- --- ..- -- - .. -- --- ..-. - .. -- . ..-. .-.. .. .... .-. . -.. -. --- ...- -- .... .. -. .-. -- .. --. --- -- .-. - . .-. . .- .--. . ..-. .-. .-- --- - .- ... -....- --- ..- .. -.. .- . .-.. .--. ..- -.- -. .. . .-. . .-. .... -- . .-.. .. .-.. - . --.. .. -. . . - .-. --. . .-.. . --.. -.. -. ..- -- .- .-. - ..- .--. --- -- . -.-. -....- . -.. -.. -. ..- -. .- -. -.. .-. -.. . .. .-- .-.-.- - --- . - . ..- -.- -. .-. .. ... .-. .-. . . - .-.- - .... .... -.-. .. ... .. . -... .- -.. .-. .... . ... ..-. ..- .- . --.. .-.. . .. -. . ... ..- -. --- -.. ... ... ..- .- -- . -.. .. .- .... ... . -.- - --- -- ..- -- - --- .. ..-. -.- - -.-. ..- ... --..-- . -. .-. . - --- .. - .-. --.. -. -.- --- ... .-. . .. . - -.. ---... -.-. .. --- .- -.-. ...- -.-

-. .- -- -. .- -.- --- ... .-.. .- --..-- --. .- -. . ... .. . .... -.- .- ... - - .- .... - .-. ..- ... . --.. . -. .. . --. ..- - .. .... .-. -.-. -. -.. . ...- --..-- .-. -. -- --. . --- -- -. --- ...- -.. -. ..- -... .. . -.. ...-- .---- - .- .... . .. -.. -.- ... ..- .. -- -. --- ...- .. .- . -.- ... .... - -. .- -.. .-. -.. .. . .-- .-. ..- -. . ... .- .. -. . -.. .- -. --- . -- -. -- --. -.. -. ..- --..-- --.. .-. . - .. . ... - .. -- -. -. --.. . .. .-.. . ... --- .--. --- .-.. -.. -. ..- ... . -. .-.. --. - ...- -. .- . -.- - . -... . .-. - --. .. .- . .. .-. . .-- -.. -. ..- ... ..- .- -. .. . ... -.. . ..- -. . - ..- -.- -.-. ... .-.-.- - .- ..- . -... --. -. .-- . . --. ... -.. -.. .. -. ... . .. -.. . -.-. -.- - ..- ... -. --- ...- .. -.- .... .- ... . - --- - .. ..- -- ..-. -.. -. ..- -... . .. -.. ...-- .---- .... ..- -.-. .- .... .. -. .- .-.. --. -.-. -.- .-. . .... ... .-.-.- - .- . .-- -.. .-. -. ...- --..-- --- -- .-. .-.. .- ..-. -. --- ...- .-. . -.. .-. -.- .-. ..- - ... --..-- .-. . .... -.. -. .. ... . .. ... .... --- -.. -.-. . .--- .-. .... . ... .-.-.- .... - .-.. .... . -.. ... .-. .. -.-. -. .. -.-. . ..-

-.- .. ... ..- -- -- ..- --.. -. - .. . .- .-. -... . . .. - .-. .--
... . .. . ... -. .. . .-. .-.. .- -. - . .-. . --. .. .-.. .. - . ... - .- . -.. -. -... ... -. .. . ... -. -.- .... -.-. .-.. .. . .. ..- ... .- ... -- ... .-. .. .-.- -... . .-.. -.. - ... -. - . ... -. . ...- ... -....- --- ... -.-. .- ...- .. -.-. --- -.- -....- . -. . .. ... -.- ..- ... .. -- .-. ..- --.. --. -... . -... -. .-. .. . .-. - . ..- .- . .. .-- .-. ..- --.. --. .-. ..- ..- -. . --. ..-. ...- ..- --.. .-.-.- -. .-.. . - ... -.. -. ..- .-. .- .-- --.. - ---- .. -. .-. ..- -. --..-- .... . -... .- .-.. ... -.. .-.. . .. .-- .-. . .-. . -... . .-.. ... .- .--- .... -.-. ..- .- - .. -- .-. . -.. -.- ..- ... .. -- .-. . -.. . -. .- --..-- - -... - . .. .-. . .- -. -.. . .-. -. --- ... -. -... . ... ..- .- ---... .--. .-. -. .. --.. .. .--.
--- ... . - .-.. .- .... .... -.-. .. ... . - .. -- -. . -. .. . -- -. .-. .. . - . -... .- -....- --- .-.. --- ... .... .. --. .-.. . -. -.-. - .. . --..-- -- . .-. -- .. .... -.-. .. . -. . .-. -.. . .-- ...- -. .. . ... ...- . .. . - .- .-.. -. .-. - .- -....- --.. . .. -. .-.. .-. . -.. --- --..-- . .-. -. ...- .-. -... .... -.-. . - ... .... .-. . .- . .... . .-. ..-. ..- -. .. -- . .. ... . -.. .-.. .- .-.. ..-. . .-. .. .- - ...- . -.-. .-.-.- ... --- -- -. -- -.-. -. .- -- ..-. .-. .- -.. .... -. . -.-. - .. .-.. --. . ... . .-.. .- - .. -- .-. . -.. . .- - .-.. .--. --..-- ---- .- . -. -- .-. ..- . ...--.. .- ..- . -. -. .-.. --. . ..- ..-. .- -.. -. ..- .-. . .. - .-- .-.-.- -. . .-. . - .. . -... ...- -. .- -- -. .- -.- . .. -.. -.- .. ..- ... -- .. . -... ...-- .--. -- -. ... . .-. ---. -... --..-- -. . ..- ---- .- ... - . .. ... --..-- .--. -- -. .- .-.. . ... --..-- .. . .- . . -... - -... -. - .-. .. .-. .-- ... .- .-- .... -.-. ..- .- .-. -- . .. --..-- . - .. . .-.. -... -.. -. ..- ... .- -.. - ... .. .-. .. -- .... ..- -.-. .- .-. . .... ... --..-- .. .... --. -.-. - .-- ... .- -.. . -. .. -- -.- ... ..- .. -- -. .. . .-.. . .-. -... - . .-- ..-. .-. .- -.. -.. -. ..- - .... -.-. .. -. .-. ..- -. ... .-.. .- .-. - .. .... . --- ... -. .-.. .... --- .. -.-. -- -.- .-.. . -... -.-. .-. -.- --- .-- -. .. .-. . -.. -.. . --. -. . --. .-.-.- - ... . -- . ..- - .... .-. ....

... .-. .... .- . .-- - -- .-. .- -.- --- -... .-.. -- . .--- . ...
. .. -.. --..-- -.- .. ..- ... -- . .. -.. ..-. ..- .- -- . -.. -. --- -... . ... -. .. . .-. ---- . -. .-.. ---. - . - ..-. ...- -. .. . - .-- . --.. -- .-.. ..- -... .- -....- --- .-.. ... -. --- ...- .-. . .. - -.. -.-. .- -.-. ...- --- .. -.- .- -.- .- -... .. . -.. ...-- .---- .-.-.- .-- --.. -... .. -.- .- ... .... . - --- -- ..- .. --- - ..-. ..- --.. -. .-. ---. . .... --..-- - ... .. ..-. .-. .- -.. --- .-.. ... .- .-.-.- -. .. -... .-. .-.. . . - .-- .-. . -... .- .... ..- -.-. .- -. . .-- . .. ... .... -.-. .. ... - .-.. . -.-. .. .... .. . ...- -. ---- --- ... -. .. -. .. .-. . ...- ... . -.. -. ... ---. .-. . -... -....- ...-- .--. -- --..-- .-.. -- . - ..- -- - --- ... -. . .... -- ..-. . .--. .-.. . .-. .. .-- --..-- -. .... -. . .. -- - --.. .-. . -.. --- - ... .- -.. .-.. .-. .. .- .. --. -. --- ..- --.. .-.-.- -. ..-. . .- ..- -.- - .. ---- -. - --.. ..- . - .-.. --.. --..-- .-.. -... . .... ... .- -.. .-.. . .. .-- ... . .... .. -.-. ... .. .-. . -... .... -- ..- -. .. . ... .... . .-. .- .-- - .-. -- .-.. -.- -... .--- --- . -- . .- ... --..-- . -.. - .-.. .- -. .... -- ..- . .. -. . . -. ---. ---- ... --.. .- .-. .... -.-. .-- ... - --- .-. . -... .-.. --. -.-. ... .. -.. -....- . ..- .-. - -.-. .. .--. --..-- -.-. .-.- .... .. .-.. -- -. -. .... .. . -. .-. -.-. ... . .. . -... .-.-.- --- . --. --

. .. -.. ..-. ---. .-- .-.. --.. ..-. ..- .- .-. .. . ... . -.. ..--- .---- -. - ..-. . -. . ..-. . .... .. .-. ---. - .-.. -.-. ...- . - -.-. ..- -.- ... -. . -. .. -.- --- . -. .. ..- - .-. ..-. -. . -... . ... .-.. .- ..-. .-.. .-- ---. --.. --..-- ..- - . -.- -.-. ... .-. . -... .- .... ..- -.-. .- -.. .-. .- . -. --- --. ...- .-. .... ... .-.. .- .. . .-- --.. --..-- -.- . - -.-. ..- ... -.. -. ..- .... ..- -.-. .- ... .-.. .- -. .. . --..-- ..- -.-. -.- - ... -. . -. -.. . .. -.. -.- ..- ... .. -- ..-. ..- .- . - .. . ... -... - . --.. - ... ..- .- -. . --. - --- .-. -.. --..-- .-. - --- ..-. --- .-- . .. -.. -.- ..- ... .. -- ..-. ..- .- . - .. ... .- - --. .-. .... . ---. ..-. ..- .- .-.-.- - .- .... -... .. . -.. .----. ...-- .---- .-.-.- ... ...- .. ... .- . -.- .... - .----. --- -- - --- .. ..- ..-. -....- .... .-.. .... -.-. .. . -.-. .. .-. ... -. .. . .-. - .-.- -. . .-- .- ..-. ..- .- -. . -.. .-.. - .. . - ... .- -.. .----. . .. ... -. - ..-. -- .-.. . .- --.. -... -. - --- ..- .--. -.- ... . -.. .----. ... . .- .... .-. .---

-....- .- ... -. ..- ... .-. -- . .-. .- -.-- . -.. .. -. -.--.- .---- . --- -.-.-


-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . --- ---... .-- . ...- .. . .-.

. - -.- . --- .-. .--. ..-. ...- -.-. -. --- .-.. -.-. . .-. .. - . -- --- ...- .-.-.- .-.. . -... .- .-.. -....- --- . --. --
-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -


-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .. .-. . .... .-- - ---... .-- . .. . ...- .-.

-. .. . .... - -.. -. .- .-. --. -. -.. .- .. --- - .-. .. - ..-. --- ... ----- --... -... ..- -.. ... -- - -. ..- .- --- . .-. - -. . .-- . - . -... -. .- .. -.-. .- -- .- .--- -.. ..- --- -. ... --..-- -- -.-- . ... - ... .- . .. -. ...- -.. ... . .- -... -.-. - .. .-. .-.. . -. -.-. --- . -.. -. .- ...- --- .-. -- .--. .. ... -.-. ... - . .-. . -. ... -... .. . -.. ...-- .---- -.. -. .- .. .- . -.- .... ... - --- .. -- - ..- -- --- ..-. . .-. .- ..- --.- ... .--. ..- --- - .... .- -.-. . .-. . .... - --- .-. --- ..-. .- ... .- -.. . .... -. --- .-- -.. -.-. --- .. -. ... .... ... .- .-.. -.-. . .... . .-. .-- .... - --- -... ... -. - --- -. .--. . --- -. . .- -- .-.-.- ... .. -. ..- ... . -... --. -. .. ... ..- -. .- .-.. -. .- .-. ... . .- ..-. --- ... . .--. --- ..- .-. -- - -.-. -.. -. .- --..-- .-. -... - . .- -. ... .-.. ..- - -... .. . -.. ...-- .---- -.. -. .- --- -- - -- .. --- ..- ..-. .--. ..- -- .--. .-- . -. . ..-. .. .-.. --- - -. .. . .... - -- .. ..- . -.. -- .... .. - .-- .- ... .-. . .. . ... ..-. --- -.. .-.. ..- . ... .--. -....- .-- --- .-.. -- - -.-- .... .-. --..-- --- -- ... -... . --. .-. - .- -.. .. -.-. --..-- .-.. ... --- .-- .... -.. . .-.. .--. .. ... ... -.-. .. ... -.. -.. -. .- .--. --- .- - .-.. ... ..-. .- ..- .-. --- .. - -. --- -. --. .. -.-. - .- .... - .-. .. .... . -- ... .... .. - .-- --. - -. -..- .. . .-- . -. .-.-.- -.-- . --. .-. -. . -.-- ... .-.. .. .-.. -.-. .--. . .- . . -. .--- -... .-.. --- -.-- .- . - .-.. . -... .. .- -.-.- -.-- .-.. .- -... --- .-. -... .--. -.--.- .-.. -.-. -.. .. - -.-. .- . -. .- ... .. . .... - -.-- .- .-- . .... - . -... .-.. -- ..- .-. ..-. --- . .... - - ..- --- -....- -. ..- .-. . ...- .-. --- --. ... . .-.. -. -.. -... -. .. .... .. - .-- . .... - - ... . .-. ..-. --- . .... - .-.-.- -.. --- .-. . -.-. .-.
-. .-- .. -.. . -.-.- -.--.- -.-- -. . -.-. --- ..- .--.
-.- .- -.-. -... --- - .--. --- -


-.-- . - .-.. .-- . .- -.- .-.. .. ...- ---... .-- ...- .. . .-.

--- .-- - ... .- .-. . .-.. -.-- .--. ..-. --- . .... - . ..- -... .-. -. .-.. - .- - -- --- .-. ..-. .-.-.- .- .. . -. ...- ...-- .---- -... .. . -.. - .. .... --. -- . -... -. .-- -. --- -.- .-. --- ..-. ... .. .... -.- .-. --- .-- .... - .. .-- --. --.. . ..-. . -.. -. .- -. ... --- .- .--- -. .... .- -.- --. -- --- -. .- -.-.- -.-- -. .- -- -.--.- ... .... . - .-. --- . .-. . .... .-- . .... ... .- -.-- .-.. .--. . .- -... - -. .-. ..- .-.. - -.. -. .- ... -.-. - -.-. .. .-.. . -. --- .-. . -.. -. .- . .... - .-. . ... . ... .-.. -. --- -. .-- -.- .. .... .- -.- ... . - --..-- .. --- - -. -- ..- ..-. --- .... .-- -.. .-.. -.-- . .- .--. .... .. - .-- -.-- .-.. .. .-.. -... --.. .. --- ... .-. -.. -. .- --- - --- -- --- .-.-.- . .... ... .. .... --- .. -.. -.-- -. .. .-. .... . .. - . -... .- --- .- .. --- .-. .-.. - .-.. ...- -.-. --..-- --- .-. . -.. -.-. .-. .- -.-- ...- .- . .... - . --. .. .... .-- . -.-. ..- .-. - .. .--. --..-- ... .. -.-. -.. . .... - ... --- . .-.. .-. . .-. .- ---... -.. ...- . .. -.. --- -- --- .. -. ..- - ..-. ... .- -.-- .-.. .--. ... .-. ..- --- .- .. ...- ... .-. . -. .- - ..- -... .-.. - -.. -. .- ...-- .---- -... .. . -.. ... .-.. -.-- .- .--. -.. .-. ..- --- -. .- .... .. - .-- . ... .... - ... -.. ..- -. --- ... .... .-. --- ..- --. .... - . .... - . ... ..- ..-. --- ... ..- .-. .. .- --- ...- ..-. . .-.. ... -. - .-. . .. - .-- . .-. ..-. - --- .-- .- ... .-.-.- ... ..- - .- .-. . ..-. ... . .-. .- .--. .... .--. ..- --- -.-- -.. ..- --- .-.. -.-. -.-- .- ... - .... .- - ... .... .. - -.. . -.-. .-. --- .-. ... .. .- -..- . -- .. .-. ..-. --- ... --- - .. -. --- -- ..- ..-. --. .. .-.. -. -.-- .- .--. -.. -. .- - --- -. --- ... .... -.-. ..- -- .- .-.-.- -. .. --- -... - --- .-.. .- .-. .- .-.. -.-. -. .. -.-- -. .- . ... .- -.-. .... --- - -... ... -.. . .. ... ..-. --- . .... - -.. . -.-. .-. --- .-. . .-. .- -.. .. . .-.. ..-. .... .. - .-- .- -.-- .-.. .. .... --. .... - -... .- .-. .. -. ...- . ..- -..- .-. - .. -- ..-. --- -.-. .-. -. .-.. - . .. -.-. --- . ... -. .-.. - .- --- .. ..- .--. .- -- ..-. --- .-.. .. -.-- -. ...- ... ..- --- -.. -. ... -....- -.. -. .- ... .- ..- --- -.-- -. .- -.-. . -. --. -- .. .- .. . ... . .... - . .-. .- -.. .-. .- .... --- - .-.-.- . --. .. --.. -. --- -.-. .-. . .... - -- .--. .-. ... - .. --- - .- -. --- .-. - .- .... - -- .-. --- ..-. .- -- .... - -.-- .... .-. -.-- .- -- . ...- .. -.. --- .-. .--. . .... - .-. . ... .. - -. .-.. .... .. - .-- . --- -- ... . -. . ... ..-. --- --..-- ..- .- .-.. .-. -... ... .. -- - -. - - ..- -... ... - .... .- - -.-- .-.. -. --- - .-. .- .--. ..-. --- . .... - .-.-.- -. ..- ..-. .... .-.. ..- - --- --. .- . .... - -.-. .. ..- ... -- ... .. .-.. .. .-.. - ... -.-- . .-. ...- - -. .--. .-. ..-. --- ..- -.. -. .- --..-- .-. -. - ... . .--. ... . .- .... .-. .--. -. . ...- . -.. --- ..- .-.. -.-- -... . -- --- ... --..-- -. -..- - . - . ... .... .. - ... .. - --- -. -.-- .- . .-.. .-. .- . --- .. ... -. --..-- . . ... .-.. .- .-. . -.- .. .-.. . --- -- ... ..-. --- . .... - .-. . .... - --- --- . --. -- .-.-.- ... .- ... . .-.. . .-. . .... - -.. .-.. . --. --- .- -.-. ... .--. . -.-. - ... .- ..-. --- . .... - ... -.. ..- --- -. ... -.. . -. -- .. .-. .... ..- -.-. -- . .-. --- -- ..-. --- . ..- ... --.- .. -- . -.-. - -. --- .-. -.-. -.. -. .- -.-. - ..- ... .. -.-. --- .- -....- --- -.-. . - .-.. .-. . --..-- .. -.-. ... ..- -- -.. -. .- --- --. -.- .- -.-. -... --- - . .... - -.. .-.. --- ... -.-- .- -.. ..-. --- . .... - - .-. - .- ... ..-. --- -.-. .-.. -. - .-. .. --- . --..-- ... -.-. .. ..- -- - ..- -... -. . .... - -. .. .- .-. .... - . .- .-. . ...- - .. .-. -- .. .--. .-.-.- -.-- .- .-- -- ..- .-.. ... - -. .- .-. -... .. - ... .- .... ..- -.-. ... ... .. - --- -. --- ... -.-- -- --..-- .. --. -. .... - - ..- -... . .... - -.-- .- .-- ... - .. -.. . . ... .-. -. - .--. . .-. . .... ... .. .- .-. .- - . .... .-. - .-.. .- . .- -. ... .--. .-.-.- . -. --- .- --. .-. .--. .. -. .-. ... ..- .. ... .-.-.- -.. .-. -.-. . --- .-. -.--.- .-- -.. ..-. -.-.-
-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -