-... . - . - .-. .- .. -.-. ... .. ... .. - .-. -.-. . .--. -.. -.-. .-.. --- .-. . --- -.. -... .-. .- -.. -.- -.-. .-- ... ... ..- .-. .- --.- . ... .- --. .. - .-. .... - .-.. .. - .- -.
.. -.. -. . -..-
 
.-. -.-. .-. -.. . --- ...
 

 


mego079 dieb13 vs. takeshi fumimoto


...- ... .-.-.- .----. -.. .. . -... .---- ...-- - -.- . ... .... .- .. ..-. .. --- -- ..- - -- --- .----. --..-- .---- ..--- .----. ...- .. -. -.-- .-.. .--. -.-. .. - .-. ..- . -.. ... .. -.-. --..-- -- --. . --- .--- ..- -. . ..--- ----- .....

.-. -.-. .-. --- . -.. - --- .... . .-. . - .. .... ... .-.. ... - . .. -. - --- -.-. .-.. .. -.-. -.-


.-. .-- . .. ...- . ... ---...
-... .- -.-- .- -- -. .-.-.- -. . -
--- . .---- .-.-.- --- .-. ..-. .-.-.- .- -
--- . ...-- .-.-.- --- .-. ..-. .-.-.- .- -
- .-. .-- .. .... . .-.-.- -.-. --- .-.-.- ..- -.-
...- .-.. . .-.. .- -.- .. .-- - . -.---... -- -.-- .- -. .-.-.- -. . - .-. . ...- .. . .-- ---...

...- ... -.- -.. . .... -... -. -.. ..- . -.- -.- .. .- -.-. ...- --- -.-. -.. . - .. . .-. .--. ...- --- -.. --- -- . .. - -.- -. --- -.-. .-. . -.- .-.. ...- --.. -- .. .-.. --- ..- .- .--. - -. .-. ...- ...- ..- - . -.. --.. -- -.-. -... --- -.-- .--. - --- .- . -- .-. .- -.- ... ..- --- -.- -.. --- -... .-. .. ..- --.. . .-.. .- .--- . -.- -.-. .-.. -... .- -.-. .- --- .-. --- .... - -... ...- .-. --- ...- .. ... - --- .--. ..- .-.. .- -.. --. -. .. .--- ..- ... . .-.. . - .--. --- .. .-.. -. ...- -.-- ...- .-.. -. -.-- ... -.-- .-.. - ...- --- ...- -.. . -.- .- -- ... .. .-.-.- ...- --.. . .-.. .--. ... -.- -.-- --..-- ... . .--. ..- -.. .... --- -... -.. ... -.-. ...- -.. .- . - .... -. . ... .--. . -.. --- ... -. -- -. --.. .--. .. .. .--. ..- .... --- .- -.-. .-.. ... ... ... --- ...- .-.. -- .- .. -. .-. . - -- ... .-- . . .-. - .. -- --..-- -.. . ..-. -.. -.-. -.- . .-. .-.. . .- -- .-- .-. . . -. .-. -- --..-- -.- ..- --.. -- -. .- .-. . -- -.-. .-. - .... ... .. ..-. --- . -- .. .... .- ..-. ..- . -- -... --- ... .. .-. . -- - . -.. -.-- --- .... ..- -.- .-. ..- ...- .-.. . - ...- -.-- -.. - .- ...- .- ... ..- .-.. -- -.-. .. --.. -- . --. --- --..-- -.. ..- .-. .- .. -. .- -.-. --.. .. .... .-. .... -- .- --.. .- .-.. --.. . -. ...- --- -. . .--- --- .. .- -. --.. - -.. ... .. -.- .----. ... .-.. .--. -.-. ..- --- .--. .-. .. .----. .--. .. ..- .-. -.-. - . ...- --- .-.. .. -.-- -. ...- .-.-.- .. .--- . .... --- - ... .... . -.- .- .. -.. .. . -... .---- ...-- ...- ... .-.-.- ..-. -- --- .. - -- ..- --- .--- ... --- ..- .--- -- -. .- - --- .. --- -... -.- .- --- ...- -.-. --- .. -- ...- -.-. .. .--- -. -- .- .--. ...- --- ..- -. -.-. .. .... -.- .-. -.-- -.-. .--. ..- -. -- --- ... -.. . -.-- .--- - . -.-.- -.- --- .-. -- -.. .. . -... .---- ....- --..-- . .... .-.. -.-. . --- -. .- -.. --- -.- -. -.-. --- . -.. - .. . .-. -... .... .-.. . --- -. -.--.- .-.-.-

... .-.. .- -.. ...- .- .--. .-.. -.. . .- -. ...- .. .-. .-.. ---- .. - -. .-. - .- -... - .-.. ... .. ..- .- -.. ...- .- --.. -.- ..- ...- --- ...- ... .--- - .- -.. -.-. ...- --- -.. ... -... .. .- .-.. ... . -.- .-.. -.. .- -... .-.-.- --.. .- -. - ..- -.-. ..- -.- -.- .-. - ---- ... . .--. -.-- -- ..- -.. ... . -. --- -.-- -. -.. -. --- . .--- .- ..- --.. .-. -.. --- .--- . ..-. -- .. - -- --- ..- --- ... ..- -.. --..-- -.. .. . -... .---- ...-- .--. - --- .- . -- .-.-.- ...- . -.-- -. .- -... ...- ..-. - ..- .. --- -- ...- -- . .. -..- -- .--- . .... --- .--- . -.. ... . -.- - -.- ...- .- -- ...- .-.. --- ...- .. -.-. -.-- -. .... .----. -.- .-. .- .--- .- -. .----. -.. .--- .. -. --. -.-- .. .... --- ... -.. .... . --- -- - --- .- --..-- -- -... .-. --.. .-- --- . .- .. - -. - .- -.-. -... .-. ..- .-.. ... - .. -.- ---- .. --- -.- -. . .- -.- .-. .. -- .- -- .-.. .- .-. .- -.-. -.-- . -.-. - .-. ... .. .... -. .- .. .- -.. -. --- -.- -.-. --- . -. . -... --- ... - -. .... --- -- .- --- -.. -... .. . .- .---- ...-- .-.-.- -.. -... . .. ...- .-. . .. . -..- -- - -.-- .--. -.- -.-. .. -.-- --.. ..- ...- -.- -- ...- --- --. ... . -.- --.. ... .- . .--- . ..-. -- --- ..- --- ...- -- .. - ---- - .- - --- .. .- --- -. .-. -.-. -- ..-. . -.. -.- .. ..- ... --..-- .--. .. -.-. -.. -.-- . -.-. . .-.. -.- ... .... -.-- .-.-.- -.--.- .--. -- --- --.. .-. -.-. --- .--- -.. .... ... .--. .. .-. .-.. -.-- ... .. --.. --- ...- ..- ...- -.- -.-. .... -. .- .--. ..- - -.-. .-. .. . .--. ... -... --- --- -.-.- - -- . -....- .-.. .. - .- -.-. .-. -.- .-.-.- --.. . -- .. ..-. - ... -.-- .- -.- -. .. - -- - -. . .-.. ...- . --- .-.. . .- -.- --- -.-. .- -.-. .. ...- ...- --- -... ..- --.. ...- ..- -.- .-.. .--. --- - ...- --- .--. .- ... . .- .--- --- ... .--. -. -.- .- .--. .. --- -.. .- .-.. .-.-.- -.- --- .--. . -.-. -. - .-. -.. --- -. --- --.. .... ...- -.- ... . -.. ... -.-. -. .-. --.. --- .-.. -. -.. .--. --- .--. .--- .. --- .-. - --.. .... .. ... -.. . -.- .-.. .- -.. -.-- -- -. -.- .- .. -.-- .... ..- . -... -. -..

...- . .-.. ... -. .-.. .- -.. .- -- .. .-.. .-. .- --- - .--. -. ..- .- -.- -.-. ...- .. .- --- -.-. . -.. ...- --- ..- -.. ... --- ...- ..- .--- .- - . .--. ... --- -... .--. --- .. --.. .-. . -. .- .--. --- ..- --.. . ... .-. --- -.- .--. ..- .--- -.. -. . .- -. --- .. ... . .-.-.- ... -. .- --- - -- .-.-.- .- --.. --- .--. .- ... -.-- ..- --.. -.. -.- -.. .- -.- -.-- --..-- ... - .-.. .. -. . -.-. . ...- .- -.- -.. ..- .-. .... ...- . - ... .-.. . -- .--. .-. ... -.- -. .... ..- -.. -... -- .... -.- -.-. . -. -.-. .- .. --.. --- -.-. -.- ..- ...- .... ...- .-.. -.-- ...- --- ...- -.-. . .... --. .. -.-. .-.. .... - --..-- -.. .--- .-.-.- ...- .-.. .- - -. ... ...- .-.. .--- .- ... . .. .-.. .--. --- .... - ...- .- --- .--. --- -. ... ... -- ...- ..- -.- -.-. -.- .-. - .... -.. -.- -.-- ... -- -.-- -.- ---- .- --- .- .. -.-. ... -.-. .. ... -.-. .--- .- .--. -.-. -.- .... - . .--. -- ..- ..-. -.-. . ...- -. -.- . .-. --..-- -.- -.-. ...- --- --- -. .... ... --- -.- .-. --- -... ... --- -.-. ...- .- .... .-. -. . --- --.. -. .- -. .. .- . -.- -. - .... -.- .. --- -.-. .-.. .-. --- .-. ..- -- -.-- - ... -.- -.- .. .- - .-. .- ... .-.. -... .- -.. -.- -.-- ..- -.. ... .-.. - --- .--- .--- -.-. . .... -.. --- .--. ...- .- .-.. ... . -.. -.- . ... -.-- .-.-.- ... .--. -.. --..-- -. --- . .--. - ..- -- .--- .- ...- . ...- -.-. -.- .--- -.-. -. .. -.-. .- ....

. .. --- -.-. -. -.- - .-. . -.- .-.. ...- -. .- -- --.. ..- .--. --- .--- . .-.. ...- - -.. .. --- -.-. -. .... ..- .--- . ...- -.. .-.. ... . . -.- .--- . -- -. --- .... -.. -.-- ... .- --- ... ..- -. .--. -.. ..- -.- -.-. --- .-. . -.- --.. ...- -.- ...- --- .... ..- --- --- - --.. -.- .- - ... .. -. --- -. --.. . --.. . .-. .--- .- -.- --- --.. -.. .--- .-. --- . -. - --- . ... ...- .. -. -.-- .-.. .- -.- -.-- -.. -... -.-- .... ..- -.. . -... -.--.- .-.. .. . -. .-. -.-.- .-.. ...- --- .--. --- .- .--. - ...- . -.- .-.. ... . .-.. .--. - .- --- --..-- .--- .. -. -.. . -- .. .- .-.. -... .-.-.- .- . - -. -. -.-. -.. . .--- ..- .-.. ... -.-. .... ...- -.- .-. -.. ...- -.- . - --- -.. -- -.- -.-. ...- .. .- --- -.-. --- --.. ..- -.-. . .... -. .- ..- -... .-.. -- ...- - ..- ... .--. .-.-.- -. .-. .... .- .-.. --.. - ... .- .-.. -... -.-- -. .- .--. - .- .. --- --..-- -.-. .-.. . -.- --- .--. -. - -.-. . --..-- -. --- -.- .. .-.. ...-

..-. -. . .-. -.-. .- --- - ..- .-. ---... .--. - . .-. -..-. ..- -. ..

- --- - --- .--. -... -.-. .- -.-


--- . .---- .-.-.- --- .-. ..-. .-.-.- .- - .-. . ...- .. .-- ---...

- .... -.- . .- ... .. .- -. ..-. -. .- --. . .. -. -.. . ... .- -- .---- -.... -....- -- .. . - --. ..- -. .. ... -- -.- ... -.-. ... .... .- .-.. .. ..- . -. ... -. - .- -.. .. -. ... ..- -.-. - -.- -.- ..- .--. . - .-.. --.. --- .- -... -. -- ..-. - -- .. --- ..- --- .-.-.- .-.-.- .-. . - ..-. .. -. .. .- . .-. ... ...- --- -. . .... -.-. - --- ... .. .. -- - --- --.. --- . -.- .--. -. . - .- ... - -.. -. . -. ... -. --..-- .--. --.. .-. ... . --- ... .-. -. ..- -..
- ..- -. . .-. -- .. - .-- -. . -. ... -... . .-.. ... - -- .. - -.. .. . ..- -. -.. - . ... -.- .... .- .. ..-. -- ..- - --- .. -- --- .--. ... . .-.. . .--. -. .-. - . .- - .-.. .. -. .- -.-. .. ... .. ..- ...--.. . .-.. .... .-.. ... ---- . --.. . -- .. ... - --- --- - -.- .--. - .... .. -.-. -. -....- ...- .. -.-- -. .-.. ---... . .-. --.. .... .-.. .-.- - .--. .-.. - . .- -. .- ..- ... ..- . -... .-. --. -. .. ... ...- - .-. . -. -.. . .-- --..-- .--- . -. . ... -.. .- ... .- .-.. . .... .- - .--. .-. .. .-.- .-. . .--. .- - -.. . .. . - .-. .... .- -... . -. .. ... - -... ..- . -. - --.. - ..-. ..- .-. . .- .-- - ... -.- .- .. --- ...- -.-. .. -- . -- .-. .-- . .- .-. -. .-- . -.. .. .-. --.. ..- -.. .. . -. .. ---- - -.. . ... .. . ... .. . .--. .-.. - . - .- -. . .-. ..- -. -.. -....- .- . - .-. .. . -... - .-.-.- .--. -.-- ... --- -- . -.. -. ..- --..-- -.- .- ...- .. --- -.-.

.... .-.. ..-. .. . .- .-. . -. - . .. -... --..-- -- . .. . -. -- . .. .-. -.- ...- -.-- -. .. .-.. -....- ... .-.. .. -. --. . -... .. .--. . .. ... . .-.. -.. ... . .. . -. --. .-. .- -. . ... - .-. - ..- -. -.. .-. -.-. ..- -.- .-. --- . .-.. -. ..-. ... -.. .-.-.- -- .-. .- -. .. .- . - ... .-. -.. .. -.- -.-. . ... . -. .. .-. .... -... .- . -.. .. . - -... -. - ... .-. . ..- - .-.. .. .- -. ..-. -... .- .-. . . .- - .-- ... ..- -. -.. ...- --- -- .. -. .- . .--. ... -... .-.. . --. .. - .-.-.- .. -. -- -.- .-. ... . .. ..- -. --.. ..- --.. ..- -- ..-. ..- .-. -- .. - .... .- -... . -. .-.-.- -- .. - -.-- .. ... .... . -.. --- --..-- -.. .. . -.. . .-. .... -... .- . .. ---- . - .-- .- .... .- .... ---. -.-. ... -. . -.. . --. - ..-. .--. ... --- --- -- - --- .... -... .- . ...- -. .-. . . -.. .-- - .-.-.- . .. -. .. - -. .. ... ..- - -- ... -. .. -. . -. --- .-.. .- -.- ..- .. ... ..-. - . --- -- .. -. --- -.- .. .-. --..-- ...- --- -. . - --.. -.-. -- .--. .... - .. -.- ... --- .. --- - . .. -. .-- - . .. ... - . -. .- . -... .-. . -... .-.. ..-. . -. .- ... .- ... .-.. --- . .. -. . .- .-. -.-. -... ..- -.. -.- .- ..- ..-. -... - . -. --.. - ..- --..-- . -. --. ... .-. . .--. . .. ... - -.. .. . .... -... .- . -.. ... .-. . -.- . ..- .-. -.-. .--. ... .-. . -.- -. .-. ..- -.- . - .-- ... . .--. . .- .. .--. .-. --- -.. . .-. -.. .- -. .--. .-.. .-. .. . .- - .-.. -. - . ... .--. -. ...- - .-. -. .-- . -.. . --..-- .--. - .- . - .-.. -. .- ..- ---- .... .- - -- .. - .-- . ..- . .-. -.. .. -- .. ---- .. ---- ...- --- -. .. ---- .-.. .. -. .. . .--. - .-.. .--. .-.. . .. . ... .- -. - .-. .- .-.. ... ..-. ..- .-. .. --

-.-. ..- --- - . .--. -- .-. .- -- -.. . -. -.- .-. .. ... ..- --- -.- - --- -.
.- -- .---- ...-- --.. . .-- .. - . ... -.. --.. ..- -- .- -- -.- --- - .. -. .. ... - . .. - -. . .. --.. .-.. . ... --- .- ..- ... --.. --. . .-.. .-. . - -....- -.. . .. - .-. -.. -... .- . .. .- ..- .. -.. --- -....- ... .-. .-- - --- ..-. .- . .... .-.- - . ..-. - -- --- .. ..- --- --.. . ..- ... .-. - .-- . .. . -.. .-. ... .... . .-. -.- .--. .-.. ..- .--. . --. .. . -.. . ... -.-. -- .... . - -. --- ---- ... ..- -.. --- -. ... .- --. .. .- . ... ..- -- -. ... .-. .- --. - .-.. ... -.-. .. .... ..- -. -.. .--- .- .... .- - -.. . .-. . .. .-.. -. --.. . .... ..-. .. .-.. . .-. .. . .-. . --- -. ... -.- - .-. ..- - .-.-.- ..-. -- ..- - --- .. -- --- -....- -.. .- ... ... -.-. - ..- -.- .... - .- --..-- -.. .- ... -.- ...- -.-. .. --- .- -.-. ... - -.- .- . ... .... .. --. --- . -.- -- . -. .-.-.- -- .. ..- .- ... -.-. -.- .. .... ... .-.. . --.. ..- -- -- .... .-. . .-. . .- ..- ..-. -- .. - - .... ... . -.- .- .. ...- --- -. -.- ...- .- .. --- -.-. ---... ..-. - -- .. ..- --- --.. ..- -- ...- --- -. -.. -. .- -. . .-. ..- -. -.. -. -.. -.-. . .... .- -- --.. ..- --. . .-. ... . - -. -.-. .--. . - -- --- ..- .-. . .-. . --- --. --..-- .. .... -- -.. .- ... -.. . -....- -.. . -- -.. . .. -... .--. . .-. .. --. -- .-. .- .-. - -- --- . -. ... -.-. - ..- -.- .- .-.. - . .-. -.- - .-. -. . --.. .. .-. --- -. . - --..--

-.. . .. . ... -. .- ... .-.. --- ..- -. -.. .- ..- ---- ... .- . -. --. --..-- -- .. - -.. .. . -... ..-. -- .- --- .-. .-.. --..-- ..- -. -.. -. . ..- . .-- . .-. -... . .-. .. --. - .- . .. . - .---- ...-- -.- . .-.. .- -. . - --. ...- ... ..- .... -.. . ... .. .-.. .. -.-. - .-. . -.-. -. .... .-.-.- ..- -. -.. -.- -. .- -. -.. . .-- . ... . --. -. .--- --- -.-. . -.. .... ...- . -- --- -. -- .-. -. . --. --..-- -- .- -. --. .- -... . ..- - .-.-.- ... .... . .-. ...- --- -. .... .- - ..- -. -.. ..- -. -.. .- ..- ... .... .- - .---- ...-- .-.. .--. --- ... ...- .-. . - -.. -. -.-. .. .... ..- --. ..-. .. -- ..- --- - -- --- -.. . .-. -.. .. . ...- . .-- .-. -. -.. .- - .-.-.- ... ..- -.-. -.- - . .- -. . ..- -. ... -.. . .- .. .-. --.. ... . .-. ..- - ... -. .. -.. - .- .... ... -.- . .. .... .-. . --..-- --. -- . -- --- -. . -. . --.. -. .. .-.. . -. -- .. ... ..- -.- ... .. -. -.. . .. -. . ... .. . - .... ... .- . -.- .. -.. .. . -.. .. . -... ...- --- -. ...- --- -. - .- -.- ... .... . .. ... -.-. -.- - ..- . ... --.. .. . - .-. . --..-- -.. .- -. -.- .-.. -. .- .-.. --. -.-. .. .... .-- .. . -.. .-. ... - ..- - -.- ..- .-. ... . .... .-.

.-- . - .-. .. - .- . .. . -... .-. -. -- ... ..- .. -.- --.. ..- --
--.. .-- .- .-. . ... .- - .. .-. - -... . --..-- .-- .-. -... - . . - .-. .. .- . -. ..- --. . .. -. ... . -. .. . ... ... . .. -. . --.. ..- .-. -.- ...- .. --- -.-. .- -.-. .--. .-. .. -. .. --.. .--. ---... ... . .-.. . - .-.. -. .-.-.- .- -.-. ..- .... -.. .... .-.. -... ... .- . --..-- -- .. - -....- .- ..- ... -... . -. .. - -.. - .- ... .-.. .- -. .-. -.. . .-. -- .. ... ..- -.- ..- -. -.. -. -.-. .. .... - ... --- -.. .-. -. . -. . -... . -. -- .. ..- ... -.- -. ..- .-. ... --- .-- . .. .-.. ... . .. -- ... .- . -.-. .. .... -.- .. ..- ... .-.. -. -....- . .-. --.. ..- --.. ..- .-. ... ... . ... .. -.. . ... ...- -. -... - .-.. .-. .-.- - . ... ... . .-.. -... .-. -.. . .-. .--- .- ...- --. .-. ..- -. ..- . ..-. --. .. --. . .-. -. . .-.. - .- .-.
.... .- .-.. - . ..- -. -.. .. ... - ...- . -.. -. . .-- .-. . -- .... ... -.-. --- -. . .. .-.. --- - .... .-. .. ---- -... .-. ---. . ... -. -- .. - . - -.-. -. --. .-.. .. . .... .- .-.. . ..- ..-. --. . -. -.. . .. ... -- .... -- .-. ... - ..- .... . - .-.-.- .. ---- .-.. . --.. -. .. --.. -....- .- -.-. ..- .... -... .-.. . .. . - --..-- -- ..- .. ... -.- .-- . - .. . .-. ...- .. -... . - .-. . -. .-.-.- - -.-. ..- .- -. . .... ... --..-- .- -. .-.. .. ...- . - .-. ... .- .-.. . ... -- .. - ... .-.. --- -....- .- -... . .. .-. . - -. -.. ... .- ... -.. .. . ... --- -.. .- .-. ..-. -. . ..- ..- -. -.. .-- .. --. .. ---- - --..-- ... .. . .. -. -- .. ... ..- -.- -- -. -.-. . .... .- --..-- .. . -- .-. --- . -.. .-. .- .-.. ... .--. - .- .-.. . .-- .-. - . - -. .. . .-. .. . -... .- --..-- -.. .- ... -. .... -.-. .. - .-- .- ... -.- .- -. .- -.-. ..- .... .. .-. . -- --..-- ... -. -- .- .-.. .--. . --..-- -. ..- .-. .. -. --. . --. . -. -.. ... . .... .-. -.-. -- --- -. -- --- ... .-.-.- . .-.. -.-. - .. -. --. . .... -- .. .-. -- .- -. -.-. .. .- ...- - .-. . -- . -. .. . -. .- ..- . ...--.. .-. . ... ..-. .-.. .- .-.. -- -. . .. . .-- -.- .-.. -... .-. . -.-. --- -.- -.. . .-. -... . .. . .. -. ..- -. -.. -- .--. ...-- ..- ...- ..-. .... . .-. .... .-. . .... .-. . .- -.-. -. ... .-. . - -... . --..-- -.. . .-. .-- . - -... .-.. .-. . .. -. -.. .- .-. ..-. -- .- -.

... . -.- .--- -- --- -... .- .-. . .-.. - .-- .... .-. .- . ...
-... --.. .-- .-.-.- -- .--. ...-- -....- -... ... . .-. ---. -. ... .- .-. -.- . -- --- -... .--- -- .-.. - --.. ..- -.. .. . -... .-- .. .-. .-- .. . .-.. .-- -. . -. -.. .. .-. . ...- ... -. -... . .. -.- -.-. .. --- ...- .- -.-. --.. . .-- .. . - -. ... .-.. --- -....- .- .-.. ..- -... -- --. .-.. -... . .---- ...-- . ... .-. . .... -. -.-. .. . -. . .. -. ..-. -- ..- --- -- - .. --- . ... -.. .. . -.- ..-. . .- ..- -. .-.-.- --.. ..- -.. .- .-. ..-. ... .. . -.. - .. . .-. .- -.- .- ... .. ---- .... -... . .-. .. ...- . - ..-. ---. ..-. .. .-. -.-. - .... .-.. . -. -- --. . --- .-.-.- . -. .. . ... -.-. .-. .... .- .-- --.. ..- -- .- -.-. ..- .... .. .... . -. --..-- .-- - .-. . -... .-.. . .. -. .-.-.- .... .- . -. -.. .-.. - --..-- ... --- .... -.-. -. - ... .- .... . -.- .. -. .. .... -.-. - ...- . .. ---- .-.. .. .-.. - -- -.- ..- ... .. --..-- . .--. . .-.. .... ..-. -- -. --.. ..- - --.. .-.. . - ... -.-. ---. .... -. . -. -- -.-. .. .-.- .... .-.. --..-- ... --- .-- .- .-. . .... ... .- . -... .-. ... -.-. .. .... -.. -... .- . .-.. ... .... --..-- .. -. .-. --- - - . - -- .-.. ..- -- --..-- ... --- -... . -. -.. . -- ...- --- -. .. - ... --..-- .- ..- ..-. --- .. --. .. .- .-. -. .-.. .--. ..- - -.-. .-. .. . -....- -.. ... .. -.-. ..- -- .- ... .-.. --- - .-. . --- - -.. --.. -- .... ---. . .-. -. -.. .- ... -.. .. .

.- ..- ..-. .-- --- ... .. - . -.- -... - --.. .- .--. ..- .-.. . --- -. -- .--- .-. .... . .- ... .----. .- ... - -.-. ..- -.- . --..-- -.. .. . .- .-.. ... ... -.-. -.- - ..- . .- . .-- - .-. -. .-.- .-. ... -.- ..- -.-. . - --..-- ...- .. -. ..-. . - . -.-. . .-. - .... ---. ..-. .-.. -. .- ..- ---- -.. .. . -.. . -. . .. -. ..-. . ... .. - -. . .... .- - .-.-.- .... . ...- .-. --. .- -. . .-. --- -.. ... .-.. .-. .... .. -.-. . ---- -.. . .. ... . .-. - . - .. .-.. --.. .-- . .. ... .. - . -.. .-. --- - .- ..- ..-. .---- ..--- ... -.- -.-. ..- - --..-- --.. .-.. ---. .-- ..-. - . ... .... -.- .- .. -- .. ..- ... -.- ..-. -- .. --- - ..- -- --- .----. -.. . ... ..- -. -.. . .. -. -- ... .. ..- -.- ..-. -. .-. -.- . .. ..- --- . -. - -. ...- ... .-.-.- .- .-.. ... .- -... . .-. -....- . -... -. .----. -.. .. . -... --. -. . .- ..- ..-. --- .-. - --..-- .- . ..- ---. --. .... .-. ..-. - .- -.-. ..- .... .----. -.. .- ... -.. -. . -. -... .- ..- ..-. --.. .-.. ---. .-- ..-. .---- ...-- -.. .. . .- .-.. ... ... --.. - . - .- ..- ..-.

-.-.- --- . .---- -.--.- -. . .- -- -.. .-. -.-- .. .-. ... ..- ... .- -. .- -....-


- --- - --- .--. -... -.-. .- -.-


--- . ...-- .-.-.- --- .-. ..-. .-.-.- .- - .-. . .. ...- . .-- ---...

-- . --. --- -....- .-.. .- . -... .-.. .-.-.- ...- .--. . - ..-. .-. --- -.- . ...- --- -- . .-.. . - -. --- .-. -.-. .. -.-.
-... -.-. .- -.- - --- - --- .--.


- .. .-- . .... .-. . .-.-.- -.-. --- .-.-.- ..- -.- .-. . ...- .. . .-- ---...

...- . -. .. .- -... ... .. . ... ..- -. ... .-.-.- - ..- -... -. . .- ... .-.. - .-. --..-- --- - .... . .-. .---- ...-- .---- ...-- - .... . .- .-.. .- --- - .--. .-. ..- -... -- .-.. . -.-. .-.. .- ... .... .- -. -.. -.-. - .--. --- -- ..- .-. . ... - .... . -.-. -.. .-. - --. .-. .- .. . .--. .-. -... .- .-.. --- -.-- . --. -. . .-. -.-- .-.-.- .. - -. --- .-. ..- -. -....- --- ..- - ... .. --- -. -.-. -... . .-- . - -. .- -. .-. -.-. . --- -.. .-.-.- --. .-. --- ...- . .-. .... -.-- - .... -- .-- - .. .... -.. .. . -... . .. - -..- -. --. .- . -. ... .-. .-.. .. --- .--. .-. -- ...- -... . ... .- -.. --- -. . .--. -. --- - .--. ... - . -.- .... .- ... .. ..-. --- -- ..- - .. --- ... .... -- .. . -- .-. . . -.-. .--. ... .. .-.. .- .-.. -.-- . -.-- --- -. -... .- .-.. .--- . .- - .... . -.. .-- --- -. ..- .--. .--- .- -- -.-. .. .- -. ..-. ..- --- .. -- - --- - --- .-- - .. .... -.. -.-. ... .. ... --- ..-. -.-.- .- .. -... .-.. . - - .... . ... .. . .-. . ... ..-. --- .-. . -. -.-. .-.. --- .-. . .. - -.-. --... ----- ... ... -. ..- --- -.. .--. -- ..- .--. --- ..-. - .... . - .... . . .- ---- .-.. --- .-- -....- .--. .-.. ... ..- . -.. .- -. -.. .- -. -.. -.-. .. -. .. --- .-. --- ..-. - .- --. -. ..- ... -... -.. . -. .-.. ... --- ..-. -- .. . ..- -.. -- .- -. -.. ... . .-. ... . -. - -.-. . ... .... .- -.. . ... -.. ..- -... - .-. --- ..- -. .- . -- - -. ... -. . .-- .. ... ... . ... - -.-- ... -- --..-- --- ..-. -... ... --- -- --- --..-- --. .- -. .-. -.. --- ..-. .... .-- ... .-.. --- --..-- .. -. .-.. .. ..-. . -.. . .. -... -... - --- .... - .... . ..- -. .. ... --. .-. ... . - -. . .-- ... .--. .-.. . .--. .. -.. .-- .- -.-- .. -. - --- .-. -.. .. - .- .. -. ... --.- .-. .- ..- . .-- .... .-. . - .- .... - .-- - .. .... .- -.-. .. -.. -.-. . -. .- - .-.. -.--.- -- . .- -. .- -. -..
-.-.- . .-- .. -.. -. .--. . --- -.-. ..- -. -.-- -.--.-
- --- .--. -... -.-. .- -.- - ---


...- -.- . .- . .-- - .-.. .. -.-- .-. .. ...- . .-- ---...

-.- .-- --- -. .-. .-.. . .- -.-- -- .. .... --. - .. - ... - .-- --- .-. -.. --- . .-. -.-. --..-- -- --- .-. . .--. .- -.-- .-.. ... - . ... .... . .- .- ... -... .- -.-. -.- .- -. -.. .--. .- -.-- .-.. ... ..-. -. - -- ..- --- .. --- . . ..-. --.. --. -... ..- - ... .-. --- .- .-- - ..-. . - .... . -.. .. -.-. ... --..-- .-.. ... - .. . -. . .-. ..-. ..- -. .-.-.- --- - .... .-. . ... -.--.- ...- .- ..- .-. --- .. ... --- - --- -- --- .- ...- -. -.-- .. .-.. .- -. -.. .-- .. - .... -.- .-- --- -. --- ..-. .-. .--. -- .- -. -.. -- --. . --- - .... . .-. -.-. .-. . --- -.. .... .- .-. -.. --- ..-. -- .. ..- ... -.-. ... --- ..-. .-. .- . - ..- . ... .-.-.- .- .-. . ..-. ..- -- .. --- - -. --- ... - .- .... - .--. .- .-. - ... . -.. .. ... - .... . .--. .. ...- .-. .. - .. -- . .- -. -.. .-. .... - -.-- -- - .... . --- ..-. - .- . - .-. .-.. -... ..- -. ... ...- .. .- -... .-. -. - .. ... -- .. ... --.- ..- . .--. ...- -.. .-. --- .. . .--. -. .. -.-- .- .-.. --. - .... . ... --- -. -.. ..- ... ... .. - .-.. -- ..- ---- ..-. ..- --- -- .. - -. --..-- .... . .-. . .-- .. - .... .-. --- .-.. . ... - .- . .... -.- ... .. --- ..-. .- -. -.-- .-- .-. --- -.- .- .--. .-.. -.-- . .- -.. .-. .. -- . -..- .- -. -.. -... . -. --- - -.. .- -.-- ... - -. .-.. - -... .- .-. ..- . - --. .... -. .. --..-- ... -.-. ..- .... --- - . .... .-. -- -. .- -.-- .. ... - .... . -- .- -.-- - .... . - .... . --- ..-. ... .- -.-- .- -. -.. --- .-.. -. -.-- --. --- ..-. --- .-. .- .-. . --- .-.. -.. .--. . -. . .-. - ... --..-- -.-. ... .- . .-. -- . -. .. -.. . ...- -. .-- - . .. - .-. -. - .... . -. .-.. ... . .-. ... .-.. . ..-. ... -- --- . -... ..- - --- ..-. .- -. -.. ... -. . - .... . .--. .- . .-. -.-- .-.. ... - -... .-. ... ..- - -. .-.. .. .- -- .--. . -. . ... - .-. -.. .-. .-.. . . ... .- ... .-.-.- ...- . .-. -.-- -- ..- -.-. ... .. --..-- .. -. .... .-.. --. .. .... -.-- -... - --- .... -. --- - . --- . .-.. -. - .-. .. -.-. - --- ...- .- ..- .-. --- .. ... .. ... .- .. ... - .... .. ... ..-. .. .-.. . .-.. -.. - ..- -... ... .- - -. -- .. .-.. .-. --..-- .. -. - .... .. ... - .... . ... . .- .-. . .... - .- .-. -.-- --- ..- -... -.-- -.- .... .- -. .. -. .- -. -.. .--. .- ... .-.. .- -. . - -- ..- .. -.-. ... --..-- .--. . .... .--. .- .-. ... .-- .. - .... -.-. --- .-.. .- .. .-. .- .-.. - -... --- -. .-.-.- - .... . .-. .- -. - --- - .. --- ... .- .-. . .- .-. ... .. --- --.. - .- .-. -... .-.. ..- -. - . -- -.-. ..- .... ... --- --- ..-. -.-. .-.. ..- --- -.. .... .. ... . - .-. -.-. .-.. --- -....- .- ..- .. -.-. ... --- - -.-. --- ..-. ... --- -. -.. ..- ... -- - -. .-.. .- .. --- ..- -. .. .--. ... -....- - --- -.-. .- -. -... ..- - - .... . .-- .. --. .... . - ... -.. -. --- ..- ... .- -. -.. ... -- --- . .--. -.-- .-.. .- ... .-. . -.-. --- .-. -.. .-.-.- .-- .... .-. . ..- .--. --- -. ..-. .-. - .-- - .. .... -.. .. . -... .---- ...-- .... . - .... .- - ... .-- - .. .... ... .. -. .-. .--. .. .-. ..- ... --. .--. .... .- .-. . .--. ... ... .- - .-. - .--- ... .- --- -. -- -.-- -. --- .. ... . - .- .... - .-. - .... .- . .-. .- ..- --- -. .-. -.. -.-.- ..-. -.. .-- -.--.- -.-- --- ..- .- ... .-. . --.. .. -. --. -.-. --- . .-.-.- --- ..-. ...- .. . -. .- .-.-.- . -. . -..- - --..-- . .-.. .-. - -. .. --- -.-. -.. . ...- .. -.. ---... ..- ... . -.-- .. ... -.. .. --- .... . .-.-.- -.-. .-. . --- -. - -.-. . - .... . --- ..-. --- -. . .-.-.- .. -. -- .. --. .- . . .. - .-.. --- -. -.-. . .-. ... .- .-. . .- .-.. ... . --..-- --- ..-. .- -. --- - .-. -.-. . .-. --- -.. - .... . .- .- . .--. -.-. - ... - .... . --- ..-. -- ..- -..- .-. .. - . -.-. .- .-.. --- .- .-.. ...- .-. -... - --- .. . ..-. --- .-. -- -.-. .-.. .- --. .-.. . --- -.. .-.. -.- .. . -... .-.. .. .-.. -.-- .- -. -.. ..-. .-. --- -- ... --- -- . .- ..- .-.. .... --- --. - .... - .... . .. .-. .--. -.-. .. - ..- .-. . -.. .. . -... .---- ...-- -.-.- .- -. --- -- --. .. ... .-- .... --- .-- .- -.-- .... ...- .- . -.-- .-- .- -.-- .-.-.- .-.. --- ..- -.. - --- .... .-. ..- --. .... - .... . --- ..-.
-... .- -.-. -.- - --- - --- .--.