.-. - . - . -... .. ... -.-. .- -.. .-. .. .--. -.-. . - ... -.. .-.. .-. --- . -.-. -.. .-. .- .-. .-- --- ..-. . ..- .-. --.- .- ... - .-. .... .. .- --. - ... -. - .. .- .-..
-..- -.. -. . ..
 
... -.-. .-. --- . -.. .-.
 

 


mego079 dieb13 vs. takeshi fumimoto


...-- .---- -... . .. -.. .----. .-.-.- ... ...- --- .. ..- - -- ..-. .. ... .... . .- -.- - --..-- .----. --..-- ... .. -.-. -.. .----. ..--- .---- .-.. -.-- -. .. ...- . - .. -.-. ..- .-. .--. --- . --. -- . ..- -. .--- ..... ----- ..---

--- - . .-. . .... ... .. .... - --- - -.- .-.. .. -.-. -. ... . - .. .-.. -.. .-. . --- -.-. .-.


---... ... . ...- . .. .-- .-.
- . -. .-.-.- -. .- -.-- -- -...
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . ---
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . ---
-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .-. .. .... . .-- -
-.-- .- - .-.. . -.- .-- . .. .-.. ...-- . -. .-.-.- -. -- -.-- .- -... ---... .-- ...- .. . .-.

-.- . -.. ... ...- -.- -. -... ..- -.. . .... -.-. .. .- -.-. ...- --- -.- .-. . .. - . -.. .... ... -.-. -.. . . .- ...- - -.. --- -... -.. . .- --.. . ..- .--- .-.. .. .-. . ... .-.. ... .. --- .--. ..- - ...- .. .--. -. -- -. --.. ... ..- -... --- -.. --- .... .--. - ...- -.-- --- .-.. ... -.- -.-. --- - . .-. .-.. .. -.- -. . -.- .- --- -.- ..- ... .-. .-.. ...- --- ... ...- --.. -- - .- . --- .--. .-.. . --.. . ...- . ... ... .. -.-- -... --- -.-. ..- .--- .. --. -. -.. .- ...- .-.-.- .. . -- ... .- -.- -.. .... -... .- -.-. .-.. --- .-. -.-. .- -.- --..-- -.- ... -.-- .--. --- ...- -.. --- -- .--. . .--. ... - . .-.. -.-- --- .. -. .-.. ...- --- .--. ...- -.-- -. .-.. ...- - -.. --.. ..- . -- ...- .-. -. .-.. ..- .. - .--. .- --- -- --- -... .-. ...- - .-.. .... ..- -.-. .- --- ... .--. --- -.. . -. -- .-. .. .-- . . - ... -- .-. .. . .- -. - -- --..-- -- .-. . .-. -. . .-- -- .- . -.- .-.. . -.. . -.-. .-. . ..-. -.. --..-- -- ..- --.. -. .- -. . .-. -.- -- .. - ... .-. . .... --- ..-. -.-. .. -- --- .. . .-. ... -... -- ..- ..-. . .- .... ..- .... -.- ..- .-. --- .. -.-. -- .-.. ..- -.-- -.. . - ...- .- - -.-- ...- ... .-.. -.. - . .- ...- --.. --- --. . -- --..-- -. .-. .. .- ..- -.. .- .- -- .... .-. .. .- --.. .... -.-. ...- -. .--- .--- --- . -. . --.. .-.. .-.-.- . -.-. .-. - ..- .. .--. -.- ... .. -.. .----. .. .-. .--. .-.. -.-. ..- .--. --- ... .----. - .. -. --.. .- --- .. .- --.. -. .-.. --- ...- .. -.-- ...- --- . .... .--- .. ... -.- .... . .- - --- - ..- -- --- .. ..-. ...-- .---- -... . .. -.. .-.-.- ... ...- --- .. - -... --- ..- ... --- .--- .- -. -- .--- .. -- -.-. .. .- ...- --- -.- -.-- .-. -.-. -.- .... .. -.-. -. -.-- -- ... -. ..- . -.. -.-- --- .--. --- ...- ..- .--. .- -. -- .--- .-. --- -- -.- -.-.- . - .--- ....- .---- -... . .. -.. --..-- -. .-.. --- .... -.-. . . .- . -. --- -.-. --- -.- -.. -. . .... --- .-.. -... .-. .. . - -.. .-.-.- -.--.-

-.- --- ..- ...- --.. .- .-.. ... .-.-.- -... .- .-.. . -.- -.. ... -.-- -. -- ... ..- -.. . --- .--. .- ...- -.. .-.. ...- .. .- -.. . -. .-. .--. .... -.- - -.-. .-. -.- . ... ..- -. .--- -.. .- --- . -. ..- -.-. - ..- - .- - .- ..- .. ... -. - .-. .-.. -... - . .--- .-. --- -.. --.. .... .. -.-. .-.. -. .- --.. ...- .- ...- -.. .- -.. - -.-. .--- ... .-.. .. .- ... -... -.. --- --- -- - ..- .. -- --- ..-. --..-- -.. ..- ... ...-- .---- -... .. . -.. -... -.-- ...- . -. .- ...- .-.-.- -- . - --- .- .--. ...- ..- --- -- - .. -- ..-. . .--- .----. .-. .- -. .--- -.- .----. --- .... . .--- -- .. . -..- -- -.- ... . -.. .... -. --- -.-- .-.. .. ...- -.-. ...- -- ...- -.- .- - --. .--- .. -. -.. . .... --- .. ... .... -.. .. -.-- .- -- - --- --- --..-- .- . --.. --- .-- -... .-. -- .. .... .. -... .-.. .- ... ..- -.-. -.-. -. .-. .. - -.- - -. --- -.- .. -- .. .- .-. -.- . .- .- ... - .. .-. .- -. .... -.-. . .-.. .- -.-- .-. -.-. -- --- -... . -. . -.- -. -.-. --- -.. --- .... -- --- - -. .- ... ...-- .---- .- -... . .. -.. .-.-.- ...- -... . .. -.. -.- ..- ...- --.. -- .. . -- . -..- .-. -.-- .--. -.-. -.- .. - . .--- -.- ... --- --. ...- . -- . ... .- --.. .... ...- - -.-. ..- .. --- -- ..-. . --.. -.--.- .-.-.- -.-- ... -.. -.-. .-.. . .. .... -.- . -.-- .--. .. -.-- ..-. -. .. .- -.- - ... -- .... -.. .-. -.-. --- .--- --.. --- -.-- .. .-.. .-. .--. ... .... ...- --- ..- -.- -.-. ...- --.. .-.-.- -.- .-. -.-. .- - .. .-.. -....- . -- . - -.-.- -... ... --- .--. .- -. -- - .- . ...- .-.. . -. .-.. --- . - . ..- -.-. .-. .. - .--. --..-- -.- ..- .. ... -.. --- -- .--. .. ... --- - .- - . .-. -.-. -- --- .- -. ..-. .. ...- --- .. -.-. .- -.-. -.- -. -.- .- ... --- .--. .--- --.. -... -.. -. ..- . .... --- -.. --- --.. .... -. .-. .- ... .. -.- -.. . .-.. .... .--. --- .- .--. ...- --- - .-.. -.. --- .-.. -. --.. .-. -.- ..- ...- --.. -.-- .. -.- -.-- -. -- .- -.. . ... -.- -.. ...- - --- .--. .--- .. .-. --- .--. -. -.-. ... ..- --- -... --- .-.-.- .-.. -.. .. --- .- .--. . ... .- - -. -.-. . --- .--. -.-

.- .-.. .- -.. -. .- .. .- .-. .-.. - ..- --- -. .--. -- . ... . .-.. ...- . .- .. --- ...- -.-. -.- -.- -. ... .-. .--. --..-- .- -.- -.-- -.. -.. --.. .... ..- -.-. --- ...- -.- ...- --.. .... -.- -.-. -- -.-- ... -.- .- ...- --..-- .. .... .-.. -.-. - --. .- -.. . -. .--- .-.-.- -. --- - -- .- ... . --.. ..- --- .--. .-.. .- ...- .--. .... -.- -.-. .- .--- .--. -.-. ... .- -. -.-. . .. ---- -.- -- .... -.-. . ...- .... -.-. ...- ... .- --- -... - --- .-.. -.. ... ..- .... -.-. .. .--- -.- .- -. -.-. ..- .--. -.- .-. --- ... . ... .... . .--- -.-. .--- .... -.-. -. ...- --- -.-. -.- .- ..- . -- .--. - -.-- -.- -.. -- . - . .-.. ... ...- .-.. .- .--- ...- .- --- .--. - ...- .- .--. --- .... .-.. -. --- .-. --.. . .. .--. . ... .... -.-. .-. -.- - -.- ..- ...- --- -.. ..- ...- -- ... . -. .. . .-.. - -.-. ... .-.-.- . ... --- .. -. ..- .-. .... -.. ... -. . ...- ... -.-- ..- - -- .-. --- -.- .-. ... ..- ... -.-- .- .--. --- --.. . ... - --- .--- ..- .- ...- -.. --.. -. --- --.. . .-. .. --- ... -.-. .- -.-. .. .- .- .--- -- .- . .--. --- - ..- --- -. ...- .-.-.- -.-- -.- . ... -.. .. -.-- .-.. .- -.- -... -.. ... -... ... --- .--. .. - .- -.- .-. -.- .-.-.- .--- -.. --..-- .--. -.. ... ..- -.. -... .... .. -. .- -.-- ...- --- .-.. ...- --- -.. --..-- -. -.-. . ...- .-. . -.- ..-. - -. .- .-.. ... ...- .- --- -.- .-.. -.-. -.- .-. - -. --- .... . .. .

.... .--- ... .-.. ..- -.-. -.. -.-. . -. .-. . .. -. .-.. . .--- -.- -- . -.. .. -. .--- - .--. ...- --- .- .-.. -.-.- .. ... - . .-. ..- --- -.. -.- -.-. .--. . -.. --- .-. .--- --.. ..- --- -.- .- .--- ... - . --- -. -.--.- -... . -.. ..- .... . ... -.. .-. -.- ...- .. .-.. . -.- ...- . .--- ..- --.. -- -. .- ...- --..-- .--. --- .- - .-.. - . -. -.-- -.. -... -.-- -.- .- --- .-. --.. . -. . --.. -. --- -.- .... ..- --- ...- --.. --- .--. -- . --- - -.. -.- ...- --- -.- .-.. .-. .. - -. . -.-. . .... .. - ...- -.. -. .-.. . --- -.-. .--- -.- .-.. . ... . -.. ...- -.-- .... --- -.. -. -- --- ... ..- -. .- ... .- --.. -.- - --- .-.-.- -... .-.. .- .-.. .. -. -.-- ...- .- -.-. ...- .. --- .- -.- . .-.. -.-. --..-- .- - --- .. .--. -. -.-. ..- --.. .... . --- .-.. .- - ... --.. -- ..- -... .-.. .- --..-- . --- -. -.-. .--. - -.- .-.-.- .--. - ..- ... ...- ...- -.- --- .. .-.. -. .-.. .- .... .-. -. -.-- -... .- -.

.-. . - .--. -.-. -. .-. . ..-. ---... .-. ..- - --- .- -..-. .. -. ..-

--- - .--. --- - -.- -.-. .- -...


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . --- ---... .-- . .. ...- . .-.

.. ... .... . -.- .- - -. .-.. -.-. .. ..- ... -.- .. .- . ... .... -- ... ..-. .- .. . .-. - -. . .. .-. .-.-.- .-.-.- --- - -- .. --- ..- -- ..-. -.. .- -. - ... -. .. . -- .- ... . .-. ... --- --.. .--. -. .. ... . -.. --..-- .- ... - . -. ... -. -.. - . -. . -- -. .-.. .--. --.. . --- .- - -... ..- -.- --. -. ..-. .- .- -. --- ...- -. - .. --- -- - .... --.. -.-. .--. ... -.- . --- .. . ... .. -. ..- - . --. .. -- -....- -.... .---- -.. -. ..- .-. -.- -.-. - ..- ...
- .- .... ... ..- .- . .-.. .- .-. .. . - . -.. - -... ... .-.. . ... ... -. . .--- -.-. ...- -.-. .. --- .- -.- -. .-.. . .- - .-. .. - ... . -. .--. . .-.. .--. ..- --.. -.. -. ..- -.-. --- ...- .- .. -.-. -.- -....- . .. ... . -.. -. .. --- --.. - -- .--. ---- .. - --- -.- .. ... . . ... .- .-- - . -. . .-- .-. . -- .. ... . .-. -. .. -... --. ..- -. .-.. - .- - . .--. --..-- ... ..- -.-- --- -- . -.. -. .--. -....- - .. -- ... .- -.. .. -.- .... ... . .- - --- ..- - -- .. -- --- ..-. - .-. .--. .. .-.- .-. . .- .--. . .. -.. .-. .. -.. . .-- .-. ..- ..-. -. ..- - . .. ... - ... .. .-. . -.. -. ..- - --.. - ..- -. . -... .-.-.- - -... .. .-. - . .- - .... .-.- .-.. --.. .-. . -. - . .-.. - .- .--. .-. . -. -... .- . .... ---... .-.. .. -. -.-- ...- - ---- .. -. . .. -.. -. .-. .- . .-- - .. -- .... ...--.. -.-. .. .... -.-. . ... .-.. ... .-.. .. ..- .- --..-- -. -.. . - .-. . .-- . ...-

.... -.-. ..- .- .-. . ... - .- .-.. . - -. .. .-.. .--. .--. ... . ..-. . ... - .- ---. .... --. .--. -.-. -. -.. .... --- -- - --- --- . .- -... .... . -... .-. .- ..-. .-.-.- -. -... .- . .... --- ... .-.. .- .-. . -.. -. ... . .. . -.. -. ... . .-.. . .-.. .-. .--. .. -. . .- - .--. -. .. .-.-.- - . -. -.. .-. . .-- ...- -. .. -- ..- --.. -. .. . . ... - .-- . -. .. . .-.-.- - ... .-.. .--. --. .. . -... .- .... -.-. .. -. .- -. -.. .-. ..- ..-. - .. -- -. ..- .. .-. -.- . ... -- .- - .-- . -. ..- - -- --- ...- -. --- ...- . -... .- .... -.. -. ..- -. --- ...- ..-. ..- .- - . .. . ... -. --. .--. .-. ... . .-. . -. .. . . ... ..- - .-- -. -.- .-. -.- ... .-.. .- .... -.-. .. .-. -. . ... - .-. . .- --. --..-- --.. - -. . - ..- -... -. .- . - .-.. - .--. - .. ..- - ... -. - .. . .. -.. ... .- - .-- . - .. -- -- . -.. .-. ..- .. .-- . .. -.. -- ... . -.- .. -.-. -.. . .- -... .... -.- -.-. .-. ..- -.. -.- ..- -... .-. -.-. -.. .- . -. .. .-.. --..-- - .-. . -. -... .. . .- .-.. .. ... . .. . .--. -... - .. -- .- -. .. .-. -- .-. ..- ..-. - .- .... . ..- .-. ... . .--. .-. . ... -.- .-. -.-. -.. . --. -. .-.. .. ... -....- .-.. .. -. -.-- ...- ..- --.. . .- -... .... .-. ... . .-. - . -.- .-. .. . --..-- .. .-. -.- --- . - -- .. --- -. ..-. -. --- .. -- --- - --- ... - .. . -.-. -.- .. --.. .... .--. . -. .. -. . . ..-. .-.. .. .... .-. .. . .- .--. .--. -- . .. -. -- --..-- .... .. . .... -.. --- ... -.-- . .. -. ... .-. -.. . --- -. - -. -... .- . .-.. .-. .. ..- - ... - .-.-.- -.. . --- .-.. -. ..-. ... . .-. .... -.-. .. ... .- -... -. . ..-. .-.. . -- .. . .. -.. ... --- .. ..- -.- .-.. .- -. .... -.-. .. --..-- -.. .-. . - -. . .-- ...- .-. -... . .-

.-. ..- . -- --- - .--. -.-. -. - --- .-. .. --- ... . -. -.- ..- -.. -- .-
... .- -.. --. ..- --.. .-.-.- - ..- .-. ... .-. --- . -. .. . -.- .-. ..-. ..- .- . .. -. --.. .-.. . .. .-.. - . .. . -... .- -.. --- .. --- -- ..- - -- ..-. ... ..- .- ... .- -.. -.- ..- -.-. - ... -.. -. ..- ... .- -.. .- .--- - ..- .-. ... . --.. --- -- --- - .. ..- ..-. - ... -.. -- -.-. . .. . .... --. -.- - ..- -.-. ... -... . .. -.. -....- . -.. . ... .- -.- -.-. .. .... ..- .-.. -- . .... .-. . -- .-. . -.. .-. . .-.. - .- .-. . -. --- ...- --..-- . -. .-. -. --- .-. .. - --.. - . -.- .-. ..- -- .--. --- . - -.-. - .- .... .-. .. . -.. . .-- . .. -. --.. -. .-.. . - .. -- -- ..- --.. --..-- - .- .... .. -.- .- . ... .... - -....- .... -.-. .. ... .-. . .... ... -. --- ...- -. .-. .-. . .. --- . -- --. - .- .--. --- -- --- .. ..- - ..-. - . .-. .-.. --. . --.. -.. -. ..- -- .- . ..-. .. .-.. .... --- ... - --.. --- .- -- -.- -- ..- -.. . ..- .-.. .--. -.- ---... -.-. .. .- ...- -.-. --- -.- .. .- . ... -.- .... - -. .. -. ... . - .-. . .... -.-. --- -. -- ..- --.. --..-- --. --- . . - .-.- - .... -- . -.. ... -.-. ...- --- .- .. -.-. -.- -. .- -.. .-. . -....- .-.-.- -. --- . -.- -- . -- --. .-.. - ..- -. -- ... --. ... .- .. .-. .- --. .- . .- .-. - .. . -.. - ... .. -- .... .. ... --- -. ..- -.. ... ...-- .---- -- ---- . -.. .- -. . .-. .-- ..-. --- - .- ... -....- --- -.. ..- .. .- ... .-- .. . - --..

.-. . -.. - .. -- -. ... .. . -.. -.. -. ..- . -.-. -.- - ..- ... . .. -.. ...-- .---- -. --- ...- -.. .. -. ... . -.- - -.-. ..- ... -. .- -.. -.. -. ..- -. --- ...- --..-- . .- -. --. ... .... -.-. ..- .- -. ... .-- . --. . -.. .-. .... . ... .. .... .- ... -.- . - ... ..- .- -... .. . -.. -. .- -- -.. -. ..- . -. .. . .. . .... ... .- -.- - .-.-.- .... .. -. . .-.. .-. ---- ... -.-. - -.. .. . ..- ... .- . -. .-.. ...- - --. . -. -.- .-. . .... ... --..-- . --. -- --- -- .-. --- -. . -. ...- - .- .... - .. . - --. . -... . .-. . .- .-. .. .-- .-. - .-. ..- - -.- ... ... --- .--. --- .-.. -.. -. ..- --- ..- - -- --- .. -- ..-. .... .- -. .. .-.. --. .-.. -.-. -.- -. .-.. .. . -. --.. . -. .- -. -.- .. -.- ... .... .- . - - ... . ..- .-. --.. . .. ... -... . .. -.. . ..- . -. - .- .... .-.-.- - . ..- .- -... --. -. --- ...- --..-- . --.. . .. .-. - ... --..-- .- --- .-.. -- .-. ..-. .-. . -.. .. .-- -.. -. ..- .-.-.- - -.. .- .-- -. . .-. ...- --..-- . .-. .... ...-- .---- -.- .. ... ..- -- --- ... .-.. .- --. -.. ..- .. .... .-. -.-. - . -. ...- . .. -.. -. . -- --- . --. -.. .. -. ... .... -.. . -.-. --- .--- .-. ..- -. . .- ... -.. . .. .-

-. .- - -... .-. . - . .. . .. . .-- -.- ... ..- .. -- -- ..- --..
-.- ..- .. ... -- ..- --.. .-.-.- -. . .-.. - . ... .... ..- -.-. .- .-. ..- --.. -. -... . .-. .- -. .-. --. .-.. . - . .. -....- ---... .--. -. .. --.. .. .-. .--. --..-- .... .- -... . .-.. ... -.. -. .. . -. .... .. ... .- .. ... ..- .-.. . -.- -.-. -- ... -.. . -... ... .. .-.- -. - -. .-. ...- . - ... . .-.. ... --. .. -... - . .- .. .-. . .-. . ..- - -... . -. .-- .-. -. .-. . -.. .- .-. .- .-- --.. .-. ..- --.. .-.. .. . .-- --- ... ... ..- .- .. . ... .- .--- -....- .-.. - -.. .- ... .. . -. - . -... -.- ... ..- .. -- -.-. ...- --- .- .. -.-. -.- .-. . ... . -.. -. ..- --. .-. ..- -. ..-. ..- . ...- --..-- -... . .. .-. - . - .- .-. ..- -. - .. -- -. -.. --- . .-. ... ... . .. -. . ... - .. .... -.-. -. . -. .. ... .-. . -.. .-. .-.. -... . ...
. - .-.. .- .--. ..-. .- .-. -.. -.. -. ..- -. . -... .-. . - . .-.. .. .-- .-.-.- -. .-. . - .-. . .. . -... ...- .-. . .... ... -. .. . -.. -. ..- --- ... .. . -... ... .- -.. .-. . -- .. . .. -.. .-. ..- -. -.- ... .. ..- -- . .. ... -. . -. .. -- --..-- .-. -... . .-. . - .. - . -. .- -... .-- - .. -- -- . .. . ... -.. ... .- ... -.. -....- --.. . -. .. .-.. --..-- . .- -- -. .--. .-.. ... --..-- . -- .-. .. - ... .. --..-- .. - .. ---- --. .-- --..-- . .- -.-. ..- -. ... .... - --..-- . -... - .. .-.. . -... ...-- .--. -- -.- .. ..- ... -- -.. . --. -. --. - .. -- ... .- .-- .-. . - .. . .-- -. .-. . .. -... - .- -....- --- .-.. ... .-. . -.. .... .. .-.. -.-. --. -. - . .. . . .-. - .- ...- .. . -.-. -. .. . -. . .-- -.. .-. ...- . .. -. . -- ... .-.. .- ..- . -. -.- .-.. -.-. -... .-. . -.- --- .-- .... .-.. .. -. . - .. --. -.-. . -. ---. .-. ... . -... ..-. .-. .- -.. ... .-.. .- .-. - ...- . - .. . -. .- .-. . -.. . - .-.. .- .... .-. .. ... --- - .... -. .... --- -.-. . .-.. -- ... . -. . --. ..-. .-.. . ..- .- .-. ...--.. ..- . .- .-.-.- - -- ..- .-. ... - .... . .... ... .-.. . .-.. .- .-. .. -- - ---- .. -. .-. . -.. --- -. .- -- .... -.-. ..- .- --..-- .- -.-. . -. .... -- .-.. .- .-.. ..-. -. .- -- .... -.-. .. -.. -. ..- .... -.-. .. -. .. --..-- .... - .-. -... .- . .-. .... ...- -.-. -. . .-. .... .-. ... . ..-. . ..- .-.-.- ... -- -. --- -.-. -. .- -. -.- .... -.-. ..- .-

... .... .- . .-. .-- - .-. -... .-.. .- . -- . -- -.- --- .--- ...
-- ..- . ---- ---. -. ... --..-- -- . -- .-.. ..- - .-.-.- --- . --. -- ..-. .-. .- -.. ... . --- ... --.. -.-. .-. .-- .- .... ... --..-- ... - .. -.-. .. ... -.. -....- . ..- -.-. .-. .. - .--. --..-- ... .-.. . -... .- .... -.. - . .- -.- .-.. .--- . -- -... --- -- .-. ... .. -... . .-. . .... . .. -.. - --- .-. .. ... -.- .... . .- - ...-- .---- ..- --.. -. --- ...- -. . .-. ---. ... -... -....- ...-- .--. -- -. . .-- - .. --.. -- ..- --..-- ... -.- ..- .. -- .-.-.- .-- --.. -... .-.-.- -. ..- ..-. . .- -.- -- . -.. -. .. . -. .... -.-. --- ... - . .-.. ..- --.. - --.. -. ... .... . .-. -.-. .. -. . -. ... . .-. ...- .. -.. . .. ... -- --.. . .-. -.. --- - --..-- . -.. - .- -. .-.. .... --..-- .-.. -.-. .-.- .... -- .. -. -. .. .- -.- .- .-.-.- -. .-. -... .. . .-.. . - . .-- --- ... .-.. .- --..-- -. .... . -. .. .-. .. .-- - .. ---- . .-.. .. . ...- ... .... .-. . .- .-- .-. . .. - . -.. . .. -.. .... -.-. .. ... .... ..- -.-. .- ..-. ..- .- .-.. .-. -. .- --. .. --- ..- --.. .. . -... -- -... .-.. ..- .- -....- --- .-.. --- ... .-. . -... .- .... .. -.-. ... ... .- -.. -. ---. .-. . .... - .. .... -.-. -. -... .. . -.. . -... . .-.. --. .-.. . .. .-- -. . .... -- .--. .-.. ..-. . . .. -. . --- ..- -- - .. --- ..-. -.-. .- -.-. --- ...- .. -.- -. . -. .-- -. - -. .-. .. ..-. -.-. ..-. ---. .-.. .... - . . ...- -. . --- -... ...

-. . -.. .- .----. --- -- --- ..- -- - .. ..-. --..-- -.-. ..- -.- . - ... .... . .. ---- -.-. .. .-. .-.. ... --..-- -.-. - -.- . ..- ... .-.. . .. - - -.. -. ..- .... ..- -.-. .- ..-. ..- .- . - ... .. -. . ..-. ... .-.. .- -.- ... .. ..- -- ..-. .-.. ---. .-- --.. ..-. ..- .- . - . .. ... - --- .-. -.. ... .-.. .- .-. -... . .- -. .. . ..- . .- -. --. .-. . .-. .-.- .-- -. - .- .----. ... .-. .... .- . .--- .-. . .. ... . -.. -. ..- --- . -. . .-. -.- .. - .. -. ..-. -. . -.. -. .. . ..-. .-- ---. .-.. --.. ..--- .---- .... -.-. ..- .- -.- .. ..- ... -- . - -.- -.-. ..- ... --- .-- -. . -... . . .. -.. .. . .-- --.. ... . -.. .-.-.- ... ...- ... .-.. .- ...-- .---- --..-- - .-. --- ..-. -....- . - .. ... . .. -.. -... .. . -.. .----. ..-. ..- .- - ..-. ..- .-. .... . --. ---. .- - . --.. ... .-.-.- - .- .... -... -.. --- . .-. .- .-. -. --. .-. ...- . .... --..-- -.-. ..- -.- - ... ..-. ..- .- ... .- -.. .----. -- -. .-.. - .--. -... --.. --- .- ..- . -.- . .. -.. .. .- . ... -.- .... - -. - ..-. . ---. - -. -.-. . .-. .... ..-. .. .-.. . ...-

.-. .- .-. . -.-- .. -- -.. -. .- -. ..- .- -. ... -....- -.--.- .---- . --- -.-.-


--- - .--. --- - -.- .- -.-. -...


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . --- ---... .-- .. ...- . .-.

-.-. . .. .-.. -.-. .-. -. --- - . . .-. .--. - -.- ..-. --- . ...- .-.-.- .-.. . .- -... .-.. -....- --- --. . -- -- --- ...-
--- - -.- -.-. .- -... .--. --- -


-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .... .-- .-. . .. - ---... .-- . .. . ...- .-.

. .... - - .. . -... .-.. .- -.-.- - . ... .-. --..-- - -.-- . ... -- ... .- -.. .-. .- -. --. .-.. .-. .- -. . ... .- ..-. --- .--. -- ..- .--. -. .- .. -- -.-. .- .--- .... - .. .-- -.. -. .- ...-- .---- --. - -. -..- .. . . --.- .- ..- .-. ... -.--.- .-.. -. - .. -.-. . -.-. .- -.. .- . .... - ...- -- .--. .-. --- .. -.-- .- .-- -- - -.-- .... .-. ... .--. ..- - . --- -- .-. -.-. . .... - .... - --- -... .- -. .. . ...- -... . .. -.. .-.-.- -.. --- -.-. .-. . .-. ... ----- --... -.-. .. --- -. ... ...-- .---- .... - .. .-- ... --- .-. - -. ..- -- -. . .- - .--. ..- --- - -.-- --- .- -... .-.. .-. -... .--. -.. .--. . .-.. .--. .. ... ... .. -.-. -.. --- - -. .. ..-. --- -.. -. .- . ..-. .. .-.. .--. - .--. .- --- .-.. --..-- .- -... - ... . -. .-.. ..- .-. - -.. . ..- .-.. ... .--. -....- .-- --- .-.. . ...- .-. --- --. - ..- --- -....- -. ..- .-. --..-- -- --- ... -... -. . .-- . - -... . .... .-. . .-- .... -.-. .- . .... .. - .-- ... -. . .-.. -.. -... --. .. ... -. ..- -... .. . -.. --- -- - --- ..- -- .. ..-. .-. --- ..-. .... .- .-.. ... -.-. .-- . -. ... -.. .- . .... -.-- .--. . -.-. .- .-.. ... .. .-.. . -.. -. .- ..-. --- -... ..- -.. ... .--. - --- -. . --- -.. -. ..- --- ... -. .. . .-. .- --. - .-. -.. .. -.-. --- .. ..- --- -- - ..-. . --- -... .-.. .--- -. .- -.-- . . ..- .-.. -- -... .-. . .... - -.. .- . ... -... -. .- -.-. .. - -.-. .-. . -. .-.. --- . ... .. . .... - -. .. -.. .- - .. .-. --- - ..-. --- -. .. . .... - -. --- .-- -.. ..-. --- .- -. .- . -- .-.-.- -.-- -. .-. . --. . ... . .. .-. . ... .. -.- .... .- . ... - -- ..- . .. -.. -- ... ..- .-. .. ..-. .- - -. --- --. -. --- .. -.-. ... .-. -. - . ... . -.-. ... - .- .... - .-.-.- ... . ..- ... -. ... .. -... -.. -. .- .-- . -. . .... - --..-- .-- --- .-.. ... .... -.. -. .- .-. .. -- .... . -- ... .-. .... - . ---
-.--.- -.-- -. -.-. . ..- --- .--. -. .-- .. -.. . -.-.-
--- - -.- .- -.-. -... .--. --- -


-.-- .-.. . .-- .. -.- .- .-.. . - ...- ---... .-- . .. ...- .-.

-.. -. .- - .... .- - .-.-.- . -. --- --..-- --- .-. . -.. -.-. .-. . .... - -.-. ... .. ..- -- --. .. .-.. .- -. -.-- .--. ... - -.-. --- .-.. -.-. .. . .-. -. . -.-- -. .- .- . ... .- -.-. -. .-. - .. . - .-- - . .... --. .. .-- -.. -. .- - . .- .-.. .- ... -. .--. .... .. - .-- . ..- .-. - -.-. .. .--. ... .- -.-- .-.. .--. ... .. -.. -. .- -. .- -.-. ... -. --- -.. ..- ... . .... - -.--.- ... . .... - .-. --- . .... ... - . -.- .. .-.. ...-- .---- -... . .. -.. . -- --- ... . - .- .-- .-. --- ..-. ... . .. ... --- -. ... .. .... - .. . .- ... .... -.- - -.-. -. .-. --- . - .. .-.. -.-. . --..-- -. .-. ... . - . .--. . .... - - .-. .- .--. .- .-.-.- ... . .- .-. ..- . - ..-. ... .. .... .-. . ... . .-.. -.. .-.. . .-.. .. ..-. . .-. --- -- -.-- -. .-.. --- .... .. - .-- ... .. . -.-. - --- .-. -. . -.-. -.. -. .- --.. --- ... .. .-. ---... -.. ...- .. . .. -.. .... --- - -... . .-. .- --. --- -. -- .- -.-.- --..-- ..- -.-. .. ... -- - .-. ..-. --- -. .--. ..- - ..- -... -.. .-. .- .... -....- --- ... ... .-. --- ..- .- .. ...- -- - .... -.-- .-. --- --. . -- . .... - -.. --. .-.. .- . .-.. --- -.-. . --- -- ... .-. --- ..-. .-. .- . - .... .-. ..- --- -.-- . .-. .- . .... - .... .. --. -- ... . .-. .- .-.. -.-- .--. ... .. . --- -- ... ... - ... . .--. -.-. .- .- . .-. .- ... -.. --- -. ..- ... .-.-.- -. .-.. --- .-.. -... - --- .-. .. --- .- -.-. -.-- .- -. -- .-.-.- . .... .. .... -.. ... --- .. -.-- .- . -... ... --- - ..- .. -. -- --- ..-. - ..- -... .-. - .... . --- . .... - ... .- .-.-.- ... . .- . .-.. .-. ... .- ... .--. . .... .- .-. .--. ... .- .-.. -.-- .--. -- .-.. - .. ..- -... .-. ... -. .- - - .-. .- - ... ..-. --- .... ..- -.-. -- ..-. . .-.. ... -.-- .- .-.. . .-. ... .. -.. -. .- . .... - -.- .- -.-. -... ... .. .... - . .... - ...-- .---- -... .. . -.. . -- .- --. -. .. ..-. --- . .... - . .... - - --- -. ... ..- . -... .- - .-. .-.. -. - .- .-.-.- -. ..- ..-. -.. -. .- --. .. .--. .-. ..- .. ... .-. -. ... -.-- .-.. .. -... --- .-- - ... --- .-.. . .-. . .... - .- -- --- .-. ..-. --- - --- -- -. ..- .. ..-. -.-- .- .-- .... - .. .-- ..-. --- ..-. --- --..-- .. .- - .-. ... .-.. ..- -. -- -... - -.- --- .-. .-- -.-- .- ... .... ..- -.-. ... --- .... .-- .- --- ... . -... -. - .- ..- .-. .-.. - -.. .-. --- -.-. . .-. -.-- -... --..-- .. -.-. ... -.. .... ..- -.-. -- ..-. --- -.-- . .-. ...- -- .--. .-. . .-. .. - -- .. ...- .--. . -. -... .-.. - .-. ..- .- - -. .... . - -.-- .- -- -.. -. .- -.. ..- --- .-.. -.-- .-.. --. .... .. .... -.. -. .- - .. .-. -... .- -. ...- .-.-.- . --- -.-. --. .. --.. -. . .-. -.-- -- -.. - .-. -. . ... . .--. - ..- -... --..-- -. ..- -- --- - .. ..-. ..-. --- .-. - . ... .. -. . .-.. -.. --- ..- .-. -. .- -.--.- .-- -.. ..-. -.-.- ... - .. -.. -- . .. -. .-. ... - .- .... - .-.. .. .-.. - ... -. --- -. .-- -.- --- - -. --- .-- -. -.- ..-. --- ... .. .- -. .-.. ..- .. --- -. - .--. -- . .-. .... -.. .-.. ..- --- -.-. -.-. ..- --- - .. ... .- -....- --- .-.. . .-. - -.-. . .- --..-- .- . ... .-.. . .-. - .- .... - -. --- .- ... .--- ... -.. --- -. ..- ... - --- -. .-.-.- .- -. . .. ...- . .. --.- ... ..- -- --..-- - -. - . -..- . -.. --- .-. . -.-. .-. .... - .... .-.. ..- --. --- .- --- - --- -- --- -.. .-.. --- .... --. .... ..- --- .-. - .... - .. .-- --..-- -. .. --. .... - . .... - .... .. - .-- ... -.-- .- -.. . ...- .- .-. --- - .-.. .- --- .. -... .-.. -.-. -. .. ... .-.. .- -.-- .--. --..-- -.-. .. ..- ... -- -.. -. .- -. . ...- . -.-. .-. --- -.-. -. . .-.. .. - . -.. .- -.-- .-.. . .--. -..- .. -- . .-. ..-. --- . .... - --. . ..-. --.. . ... --- .- .. ..- .-. ...- ... .- --- -. - .. .-. . .. .-. -.. ...- --- .--. . ... ..- .- .-.-.- -.. -.-. .-. --- . .-. .-.. -.-- -. .. ...- . .-. .... . .-- . .... . ... - ..-. --- ..-. --- - --- -. ..- --- -.-- -.. -. .- . .... - -- .-. --- ..-. .-.-.- -.-- .- .-- -. .. --- --. .-. . .. .... - .-. - .- . .... .-. -. .- .... -.- ... .. -.. . ... ... .. . .... - . ... -. . ... . .-. - .. -..- ..- -- ..-. --- -. .. . .... - ..-. --- --- - -.-- ...- .- . .... ..-. --- ... .--. . .... .- .-. .--.
.--. --- - --- - -.- -.-. .- -...