.-. . - -... .. -.-. ... .. .- -.. .-. . .--. -.-. - .. ... -.. .-.. --- . .-. -.-. -.. .-- .- .-. --- ..-. . .-. --.- .- ..- ... - .-. --. .... .- .. - ... -. .. - .- .-..
-..- -.. -. . ..
 
... . .-. --- -.. -.-. .-.
 

 


mego079 dieb13 vs. takeshi fumimoto


.-.-.- ... ...- ...-- .---- -... . .. -.. .----. .. .... ... -.- .- . - --- .. ..- --- -- - ..-. . .. - ..- .-. -.-. .--. --..-- .. -.-. ... -.. --..-- .----. .----. ..--- .---- .-.. -. .. -.-- ...- --- . --. -- . -. ..- .--- ..... ----- ..---

-.- -.-. .. .-.. -.-. ... .. .... - -. .. - ... . .-.. -.. .-. . --- -.-. .-. --- - . .-. .... --- -


---... ... . ...- .-- . .. .-.
- . -. .-.-.- -. -.-- -- .- -...
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . ---
- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . ---
-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .-. . .-- .. .... -
-.-- .-.. - .- .-.. . .. .-- -.- ...-- . -. .-.-.- -. .- -.-- .- -- -... ---... .-- ...- .. . .-.

-.- . -.. -... ..- -. .... . -.. ... -.- ...- .-. .. - . -.. -.-. .- .. ...- --- -.-. -.- ...- ..- -.- --- .- ... .-. - . .-.. ...- .-.. --- ... ...- .-. .- .-.. .--. .. --- -. ..- - -- . ... ...- - --- .-.. -.-- ... . .--. ... .... . . -.. ... -.-. ...- - .- -.. .-. ...- -... --- - .. --.. .--. -- -. -. ... -- --- - .- . .--. .. . .. --.. .- . .-.. ..- .--- .-. .-.. ... ..- .. .--. - --- ...- .... .- --- .-. .- -.-. -... .-.. -.-. -.- . ... ..- --- .... --- -.. -... .--. ...- -.. --- -- --- .--. -... --- -.. --- -.. ..- .--- -. .. --. -.. -.-- -. .-.. ...- --.. --- .... ... .- .-.. -.-. ..- .--. -.- .-.. --- -. .-. -.- - .. -.-. . . -. --..-- -.-- -.- ... .--. -.-- -... --- -.-. .-.. --.. . ...- --.. - . -.. -- ..- ...- ...- .-.-.- .. -- .- ... -.- . -.. -.-- -. --- .-.. ...- .. .--. ... .- -- . . .. .-- .-. - ... -- .. -. . .-. .- - -- --..-- -- . -.. .-. .- . -.-. . -.- .-.. ..-. -.. -- . -. .-. . .-. .-- --..-- -- -. --.. . ..- .- -. .-. -- -.- -- --- .-. . .. - .... ... ..-. -.-. .. -- ..-. .- ..- . .... -- . .-. --- .. ... -... --.. -.-- . -.. - .. -.-. -- .-.. ..- ..- -.- .... .-. ..- --- -.-- .- - ...- .- . ...- .-.. - ... -.. ...- --- . --. -- --..-- -. ..- .- .-. .. -.. .- .- .... --.. .-. -- .- .... .. -.-. .. -.-- -. ...- --- .-.. ...- - -. .. .- --.. --- .----. .. -.-. --- .-. ..- .--. .-.. ... .----. .-.-.- -. . .--- ...- .--- --- -. .. . --.. .-.. --- .... . .--- . ..- .-. - .. -.-. .--. .- --.. -.- ... .. -.. --- .. --- - -- ..- -- ..-. ...-- .---- -... . .. -.. .. ... .... . .- -.- - .-.-.- ... ...- -... --- ..- ... --- .--- --- .. - .- -- -. .--- .. ...- -- .- --- .. -.-. -.- ...- ..- --- .--. - . .--- --- -- .-. -.- -.-.- -.-- --- -- -. -.-- -.. ..- . ... .--. .-. -.-- -.-. -.- .... .. -.-. -. .- -- -. .--- ....- .---- -... .. . -.. --..-- -. -.-. . --- .... .-.. . . --- -.-. -. -.- --- -.. .- .-. .. . - . -.. -. .-.. . .... --- -... .-.-.- -.--.-

.- ...- -.. .- .--- -.. -.-. - ... -.-- --- ..- . -- -.-- -. -.. ... .--. . ... . -.. .--- .-. --- --.. .... .. -.-. .-.. ..- -.. --- .- -. . .--- -. .- -. .- - .-.. .-. ... ..- -... - .. - .- ...- -.. ...- .-.. .- -... .. -.. ... --- -. .- --.. .- ... .-.. .... .-. - -.- -.-. -.- ..- - -.-. - ...- -.- ..- --- ...- --.. .-.-.- -... .- -.- -.. . .-.. ... .- -.. .-. . ...- .. .-.. -. .--. --- -- .. ..- -- - ..-. --..-- -.. ..- ... ...-- .---- -... . .. -.. ...- -.-- .- -... -. . ...- .-.-.- -- --- .- . - .--. ...- - .. ..- --- -- ..-. -.- ... . -.. .... -.-. -.-- -. .-.. ...- --- .. ...- .----. -. .- .-. .--- -.- .----. -- -.- .- ...- - . .--- --- .... . .--- --. .--- .. -. -.. -- .. -..- . -- .- --- - -- --- . --- .... .. -.. ... -.-- --..-- .- .-- -... --.. .-. --- . -- .... .. -. -... - -.-. ..- .-. .-.. .- - .. -.-. -.- ... - .. -. --- -.- .. -- .- .-. .. -.- . .- . .-.. .- .-. -.-. -.-- -- .- .. -. - .-. ... .. .- .... -.-. . --- -.- -. -.-. --- -.. --- .... --- -. - .- -- ... --- . -... -. ...-- .---- .- -... .. . -.. .-.-.- ...- -... . .. -.. . .- ... --.. . .--- -.-- -.- .. -.-. -.-- .--. - --- ...- -.- ... . --. -- -.- ..- ...- --.. -- . .. -- -..- .-. .... -.-. --- - ..- -- ...- --- .. -- ..-. . -.-. .-. .. ..- - .--. .- -. -- - .... --- ...- -.- -.-. ..- --.. .... --- .-. -.-. .--- -.. --.. .. .-.. -....- . - . -- -.-.- .. - ... .- .. -.-- -. ..-. -.- -- --- --- -- .--. -... ... --- .--. -.--.- .-.-.- -.-- -.. -.- -.-. .. -.-- . .-.. . .... ... .--. .- . -. .-.. --- . ...- . .-.. - . --.. --..-- ... -.- ..- .. -.. -.-- .--. .. .-.. .-. ... --- - .- - . -. --- .-. ..-. -- -.-. .- .. .-.-.- .-. -.- -.-. .- - .. ... ...- .. .- -.-. --- -.-. -.- --.. --- -. -.. .... --- .-. .- . -.. ... .-.. -.- .. .... --.. --- .-.. -. -.. .-. -.- ..- ...- --.. .-.-.- .-.. .. -.. --- .- .--. --- .--. .- .--. --- - ...- .-.. -.-- .. .- -. -.-- -.- -- -.. -.- . -.. ... ...- .- - -. .--. -.-. . --- -.- . ... ..- -... --- - .. .--- --- .-. .--. ... -. -.- --- .--. .- .--- -. -.-. ... -.. -... ..- -. . .... --..

.- --- -. .--. .-. .-.. - .- .. ..- -- .- .-.. -.. -. .-.. ... . ...- . .. --- .- ...- -.-. -.- .-.-.- .--- -.. -.- .- ...- .- .-.. -. ... - ...- --- -.. .... --- -.-. -. -.-. ...- --- -.- -- - ... . .-.. ...- .- ..- .--. --- ... -.-- .- --.. --- .--. - .- .... --- ...- --- .-.. ..- -.- --- .-. .--. ... --..-- -.- -.-- -.. .- -.. --.. .... -. .--- -.-. .- -.- .. -.-. -... -.. ..- .... .... -.-. --- ...- .- ... -... .-.-.- . ... --- .. -. ..- ...- -- ... --..-- -.. .--. ... . ... -.-- -.- .-.. .- -... -.. ... .- --- -.- -.-. -. . -.- - .. .-.. .-. .... --- . ..- ...- --- -.. --- -.- .-. --- ... . .-.. .. - -.-. . -. ... .--- .- -- .. .... -.- -.-- -.-. -- ... ...- -.-- .-.. ...- --- ...- .-.-.- .- -. - --- -- ... - -.- .. .- .-. -.- --..-- .-. -.-. . -. ...- -.- ..-. .- . -.. -. .--- ..- .--. . -- - -.- . .. -.-. .- .... -.-. -. -- . .- ...- .--- - ... --- ..- -.. .. -. .- . ... ... .-.. - -.. --- ..- ... ..- - -.-- -- .-. .... -.-. .--- -.- -.-. .--. .- ... ..- .... .-. -.. .... -.- -.-. .-. - -.- -... --- ... .--. .-. -. --- --.. . .. .--. .... ...- ..- ...- -.-. -.- --- --.. .... . -.-. ...- .- .-.-.- -.-- -.- . ... -.. ...- . ..- --.. --- .--. .... .--- . -.-. .--- -.-- -.- -.. ... -.- -. .-. .--. .- --- .--. --- . - ..- -. --.. -. --.. --- . .-. .-.. ...- .- .--. .--- ...- .- .-.. ...- --..-- -.-. .-.. .. - .... --. . ...- ... -. .. -.-. .. .- --- -.-. ... .-

. .--- . .--- -.-- -.. -... -.- .- -.- - --.. --- .... -.. . ..- .-.. -.-. .--- -.-. ... -. --.. -. .-. -. . --- --.. . -. . --- -.. ..- -.-. .-. -.- .--. --- .- -.- .--- .-.. .. -. -.-- ...- ... --- - . -. --- -.- ...- ..- ...- --- .... --.. . ... .- . .--- --- .-. -.. --.. ..- .-. -.- -.. ...- --..-- .- .--. --- .--. - .-.. --- .--. --- - ...- .--. .- .-.. -.-.- -- . -.. --- - -.- ...- -- -.. .. -. . .--- .-. . -. .. .-.. -.--.- -... . -.. ..- .... .-.-.- -... .-.. .- -. --- ... .- ..- ... -.-- .... -.. -. --- -- .. - ... -.- ... -.. . .-.. . ...- .. .- . -.-. -.- - .. --- -.- .-.. .-. -. . .... -. .-.. --- . -.-. .. -.. - ...- .--- --- .--. -.- . - -. ..- --.. .- -. -- ...- -.- .-.. . ...- -.-. --- ...- .- .. -.-. -.- . .-.. -.-. .-.. .- .-. .... -. -. .... --.. ..- . -.-. --- .- -. ...- -.- --- .. .-.. -. --..-- .- --- .. - .--. .-.. ... .- - --.. -- -... ..- .-.. .- .-.-.- .--. ... - ..- ...- --..-- . -.-. -. - .--. --- -.- -.-- -...

-.-. . .-. -. . ..-. -..-. .-. . - .--. ---... .-. ..- --- - .- .. -. ..-

-.- -.-. .- -... .--. --- - --- -


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- .---- . --- ---... .-- ...- .. . .-.

... --.. . --- ... .-. . .--. ... .-. ..-. -. .. ..-. . .. - . .- .-. .-.-.- .-.-.- --- .. -- --- -- - ..- ..-. --. .- -. ..-. .- -. --- ...- .. ... .- .... . -.- - -- .- --- --.. .-.. ..- - -. .--. -... . -.- ... .. ..- . -. --. - -- -....- -.... .---- -.. -. - .- ... -. ..- ... . -.-. -.- .- .... .. .-.. .. -- -. -.-. .. -- .--. - --- --- .. . .. -.- .... - --.. ... . --..-- -. - . ... -.. - -. .- . -. ... . ... . -.. -.. ..- -. .-. -. .. . -- .- -.- - -.-. ..- ... -. ..
.-. . .-. ..- ..-. -.-. ...- .- .. -.-. --- -.- ... -. . .--- - .. -- - .. -- . ... .. -.. .. .... ... . .- -.- - -.-. --- ...- .. .- -.- ... .- - .-- . --..-- -. .-- .-. . -.. . - ...- -....- -. .-.. . ... .. - .-. .-.. . .- -. .--. - .--. -. .-.. .- - . .--. -. .- -... . .... ... .- -.. .-.-.- - . .-. .. . - -... .- - .-. .... .-.- .-.. --.. . - -.-. .. .... -. - .- .... -. . .-. .- .-- -.. -. ..- . .. ... .-. . --..-- . -. -.-- ... -.. --- ..- -- .--. ..- --.. - -. . - ..- --.. -... -. -- - -.-. --.. ... .. . --- - .. .--. .. -.- --- .... --- . -. . .-- . .. -.. . .. -.. -. .- .-.. - . - .--. . .-.. .- - .--. .- .-. . .-.- .. .-. .--. --- -- ..- --- - -- .. ..-. ---... .-.. .. -. -.-- ...- -....- .... . -.-. ... -.-. .-.. .. ... .. ...--.. .-.. ..- .- .-. . .. . - -.. ... . .-. --. .. -... -. ..- -. ..- - .-. -- . .. -.. -. ..- - .-.. ... . -... ... ... ..- .- - ... .. .-. . .. -.. .--

-. --- ...- -. - .- . .-.. .--. .-. . .-.. .--. .. . .-.. - ... .- - . -. .--. .-. -... . .- . -. .-.. --. .. ... -....- .-.. .. -. -.-- ...- -- --- ...- -. . ... ..- .-. .. -.- -- .- .. -. .-. -- . .- -... .... .- .-- - . -. --- ...- ... .- -. -... .-.. . ..-. .-.. . --..-- - --.. -. ..- . - -... -. ..- - . -... .- .... .-. . -.. .-.-.- - . .--. -... . .. ... --. .-.. .- .-. -. .. . -. .. .-. ..- ..-. .-. ..- ..-. -. .- -.. .... -.-. .. ... - .-- .- . . .-. -... .- ..-. .... -.-. .. - .. . -. ... --. .-. .--. . -- . -. . .. -- .-. -.. . --- . -.- .-- ... .-. -. - ..- -.- - .. -- .-. ... . .-. .- - -. --. .-.. .. . .. .--. ... -... .... ..- -.-. .- - .. -- . -. .. ... -. . - -.- -.-. --- ... --- .. --- - .. .... .--. --.. .. -- . . .. -.. -. . ... . .. -.. -. - . .. . ... - .-- . .. -. .. .-.. .-.-.- -. -... .- . .... ... .-.. ..- -.- --- .- .. -. -- -. .. -. - ..- . .- .. -. .-.. -... - .-. ... - .-.-.- - . .-. -.. .-- -. . ...- -. - -. .--. . . .-. ... .- .. .-.. - .--. --..-- . -... . -. .-. .. - .- ... . -.-. -.- .. -.. ..- --.. --..-- .. -. --- -.- - -- .. --- . .-. ..-. -.- .-. -... -.. -.-. ..- .- ... .-.. .- . -... .- .... . .- -... .... --- -- --- - --- .-. .. . .--. .- .--. -- ..- --.. .-.-.- -.. . ... ..-. .-.. -. --- .-. --..-- - . .-- -.. -. . .-. . ...- --..-- .... --- .... .. . ... .. -.. -.-- .... -.-. .. -.. -. ..- . .-.. ..-. .. .... - -. ..- .. - ... .. .... -.-. .. . .. -.. . .. -.. ... .... . -.-. . ..-. .--. - .- -. ... -.. --. ---. .... -.- ..- -.-. .-. -.. -- ..- . .. .-. -.. .-- -.- .-. .. . ..-. ..- .- . -. .. . - .. -- -- .. . -.- .-. ... ..- -.-. .-. . .--. . .-. -.. --- .-.. ... .- .-. . - .-. ... . -. . .. . - .- ....

-- .- .-. .--. -- - ..- --- . -.-. -. . --- -.- .-. ... -.- .. - --- -. - ..- -..
--..-- -. - .. --- - . .-. --.. . .-. -. -.- - .. -- - ... . ..- .-. --.. -- ..- --.. -. -- .-. --- - .. .- -- .-. . --. .-. . .--. -- .... .. --- -- ..- --- - -- .. ..-. ... -.. ..- -. --- ... ... -.-. ...- .. .- --- -.-. -.- .-. -.. . .. . .-- .-. . .... ... -- ..- --.. . - . .-.. .. -. --.. .-.. . . -- . -.. -. --- ...- ... .- -.. -....- . -.. -....- .-. . --..-- - .- .... .-.-.- - .. -. -.- .-. ... ..- .-. --- - . .-. . .. ..-. .-.. .... .- .--- . .-. .... . .-. -- --- ..- -- - -- --- .. ..-. -. ... - . .-. . - --.. -- .- -.- ..- --- -.. ...-- .---- - .-. .-.. . --. --.. -- -.. -.-. . .- .... -. -.- ..- -.-. - ... -.- -.-. - ..- ... . .- ..-. .-. .-- --- - ... -....- --- .. -.. ..- .- . - .-.- - .... .-. - . .. -.. .... .. -.-. ... .-. .-.. - . .- ... ..- .- .... -.-. --- -. .. .- . .... ... -.- - .-.. ... .- -- ... .-. -. ..- - .- . .. .- --. .- ---... -.-. .- -.-. .. --- ...- -.- -.. -. ..- -. .- -.. .-. . -....- ... .- -.. --..-- --. --- . -.. -. ..- - . .. -.-. ... . -- .... -.. --. ..-. ..- .- . .... ... -.- .-.. ..- ... .- -.-. .. -- ... .- -.. .-. . -- - ..- --- .--. -.-. -... .. . -.. . .--. ..- .-.. .--. -.- .-.-.- -. . -.- --- -- . -- --. ... . - .. . .-- --.. . -. .. --.. . .-.. -. . -. .. --- ... .. .... ... . .- -.- - .. . -... .- -.. --- ..- --- -- .. - ..-. - .- .... -. --- ...- - ... .. --. ..- --.. -- .- .-. . -..

- .. -- --..-- --- -. . --- -. --. .-. -- ...- -.. -. ..- -.. -. ..- . -.-. ..- -.- - ... -. --- ...- - . .-. . . - .. .- - .-. -... . --. .-- .-. .... . ... .-. -.. .. . .-- .-.-.- - -.. .-. . .- -. .-- ...- -... . .. -.. --..-- .- -. . --. ... -.. .. -. ... .. .- . -.- .... ... - .. .... -.- ... . .- - .-.-.- - ..- . -... .- --. -.. -. ..- -.. -. ..- --..-- . .-. --.. . .. - ... .-. .... . ... --..-- --- .-. -- .-.. .- ..-. . .. ... -. --- ...- ... .-.. . ...- -. . - --. .- -.- --- ... .-.. .- . .. -.. ... --- .--. .-.. -. --.. . .-.. .. -. . -.. -. ..- - .- .... .-.-.- .... -.. -. .. -.-. .-.. -.-. .-. .. .... . ... - ..- ...-- .---- .... . --- -.-. -.. .--- .-. - ..- -.- ..- - .-. ... -. .- -- -. --- ...- --- ..- .. --- -- - -- ..-. - .- .... . .. -. . . ..- -. .-. ... .- -.. ..- -. . .. . -. .- --. -.. ..- -.-. - . .. -. .-. .... ...- .... -.-. ..- .- -. .- -.- ...-- .---- . -.- ..- -.-. - ... . .. -.. --..-- . .-. .... .... .-.. .. -. -.-. .-.. .- --. -.- -.. -. .. ... -. -- -. . -- --- --. .-. . -.. - . .-. ..- ... --.. -. ... . --. . .-- -.. -... . .. -.. .. ... .- -.- . .... - ... ..- .- -. . ... .. . -.. -.- ..- ... .. -- -. .- -..

-- ..- --.. -.- .. ..- ... -- -. . - . - . .-. .. .- .-. -... . .--
--- ... ... .-.- .-.. .. ... ...- - -. -... - -. .-. -.. . ... . ... .-. -. . -.. . .-. .- .-. .-- .- --.. .. . ... .-. ..- --.. ..- --.. .-.. .- - . - -. ... . -.. .. -... .-. . -... . .-.. ... .-.-.- -. . .-.. - . ... ... . .-. ..- -. ... .. . -. . ... -.-. .. ...- -.-. .- --- -.- --..-- .-. - . -... .. . .- . -. .. . ... -. -... . - .. .... -.-. -. -....- .-. .- .-.. --. . -. . - .. -....- .-. . -.. .-. ..- --.. -. . .-. -.. --- -. ... -. .. . -.- ..- .. ... -- --..-- -... .-.. . ... .- .... -.. ---... .--. .. --.. -. .. .-. .--. --. . -. ..- .-. ..-. ..- --. ...- -. .. .... -.-. . ..- .- ... -.- .-.. -- .-.. . .. .-- .... ..- -.-. .- -.- ..- ... .. -- .-. . - .. -- -.. -. ..- --. - . ..- . .- - . -... .. -. .-. -... . .. .-- ... ..- .- .- .---
.-. -.-. - .... -. --- .. ... .-.. .. . -- ..-. .-. .- -.. . - .-.. .- .... --..-- -- .--. . .-.. -. .- ... .... - . --. .-.. .. -.-. -. .. . .-.-.- - . .... -- - ... ..- .-. .... -.- -.-. .-. --- -.- -... . .-.. .-- .-. . -.. .. . -... ... .-.. .- .-. . -.. -.. -. ..- . - .-.. .- - .--. ..-. .- .-. -.. .-.-.- -. .-. . . .-. -... .. - ...- .-. .... . ... .... ..- -.-. .- .-. ...--.. ..- . .- . .. . -. -- ..- . -. ... .- ... -.. -. .-. ---. ... . -... --..-- .... ..- -. -.-. .- ... . - -. .. ... .- .-- --..-- .-.. . -... - .. . -... --..-- . .... -. .- -.-. -- - .. -- -. . -. .. . -- -.- .. ... ..- -- . .. ... .... ..- -.-. .- -....- --.. . .. -. --.. .-.. ...-- .--. -- .... --. .. .-.. -.-. -. . .. - . -. .. . -. .. -... . .-. - .- -....- --- .-.. ... .-.-.- ... --- -- -. -- -.-. ... . - ... .. --..-- --. .. - .. .... -.-. .-- .-. . - .. . .-- - .... .. -.-. -. --- ... --..-- .-. -... ..-. .... . .-. ... .... .-. - . -.-. .-. ...- .... . -. .- . ..- -. --. . ..-. .-.. ..- .- -. .. .-. . -- .. . .. -.. --..-- . -. . .- . -... . .. . - -... .. .-. - .-. .-- .-. ..- -. .... -.-. .. ... .- -.. - .. -- -.. . --. -. . --. ... .-.. - ...- .-. - -. . .. . .- -. .- -- -.. -. ..- -.. -. ..- -. .- -.- -. . .-.. . - -... .-. . .. . .-- -. .- -- .-.. .- .-.. ..-. . - .- ...- .. .-. . -.-. --..-- -- . .-. .. .... -.-. .. -- . ... . .. -.. -.- ... .. ..- -- .-. . -.. --- . .-- -. . .-. . -.. ...- ... . .-.. .- .-. .. --

- . -- --- . .- -... .--- .-. .-.. -- -.- ... ... .... . .- .-. .--
-. --- ...- - . - .-.. --.. ..- --.. ..-. .- .-. -.. .. . -... .-.. --. -. .. .- .. .-. --- ..- --.. -. . .-- --- ... .-. .. .-- --..-- -... .-.. .... ... . .- -.. -. ---. . .-. .... ...-- .---- .- -.- .- . .. -. . . .. ... --- .-.. ... .- .-.. . .. .-- -. . . .-. .... ---. - .. .-.. ..-. -.-. - -. ..-. ...- .-.-.- --- --. . -- -- .-. -.. --.. --- . - -.-. ... .. -.. -....- . -.-. ..- .. - .-. .--. .... .. -.-. ... .. .... ... -.- . .- - . .-.. -... --. -. .-.. ..-. .--. . -- .... . -. ... ---. .-. . -... -....- ...-- .--. -- -- ..- .-. . - .. -.. -. -.-. --- .... ... ..- --.. -. .. .-. . .... -.-. ... . . -. ---. .... -.-. ... .... -.-. ..- .- ..-. ..- .- .-. -... . .- .-.-.- -. -... .-. . .. - . .-.. . .-- -. .. .. . .. -... .-. . .... --.. .... -.-. .-- .-. .- ... --..-- .... . -. .. ... .- -.. -... . .. -.. -. .. . ... ...- .-. . -.. -. . .. .-- - . --.. -. -... --- . ... . .. -.. ... . - -.- .-. -... .--- -- .- . --- . -- .-.. ... -- .-.. ..- -... .- -....- --- .-.. ... .-.-.- -. ..-. .- . ..- -.- --..-- -.-. -- .... .. .-.. .-.- -. .... .. -.-. ... --..-- . - -- ..- .-.. -- - -- . -.. - . .. .... . .-.. -.-. ...- -. .. . -.-. .- .. ...- --- -.- - --- .-. . .. -.. --..-- - ... .. .-.-.- .-- --.. -... --- ..- - .. -- --- -- ..-. --..-- .-.. . .- -.. - -. .... ... .... .-. . .- .-- -- ..- --..-- ... ..- .. -.- -- - .... -.-. .. -.

--..-- - -.- ..- -.-. ... .-.-.- - .- .... . ..- - -.-. -.- ... -. . -... . --..-- --- - .-. ..-. ..-. ..- .- . - . .. ... ..- . .- -. --. ...-- .---- . .. -.. - . --.. - ... - .... .-. . ..- ..-. ---. --. .- .-. . .. ... . -.. -....- . .. - ... -.. -. ..- -.- ... .. ..- -- ..-. .-.. ---. .-- --.. .-. -... . .- -.- ... .. ..- -- . .. -.. .----. ... .... .-. .- . .--- ..--- .---- -. .. . - --- .-. -.. ... . -.. .----. --- - -- .. -- ..- --- ..-. .... ..- -.-. .- .-. .-- . -. .-. .-.- - .- -. .. . -.. . ...- .-. -. --- .-. .- .-. . --. .... ... .- -.. .----. ..-. ..- .- ..-. ..- .- --- .-- .- .... ..- -.-. .- -- --- --.. .--. - . -... ..- .-.. -. .- -.- -. . -. -.. .-.. .. - . - --..-- -.- ..- -.-. . - ... . .. -.. ... .-.. .- .... .. .-.. . .-. ---- -.-. .. ... . -. .. . - ... ..-. -. --- - .-. -. -.- .. -. ..- . .. ..-. --..-- -.-. -.- - . ..- ... .. . .-- --.. ..-. ---. .-.. .-- --.. ... .-.. .- -... .. . -.. .----. -. .-. . ---. - -.-. ..-. -. . .... ..-. - .-.. .. ...- .-.-.- ... ...- -. . -.. ... .-.. .- ..-. ..- .- -... .. .... . ... -.- .- -

-....- -.--.- .---- . --- -.-.- .- -. ... ..- .- -. ... .-. -.-- .- -.. .. . -- . -.


-.- .- -.-. -... .--. --- - --- -


- .- .-.-.- ..-. .-. --- .-.-.- ...-- . --- ---... .-- ...- . .. . .-.

-- --- ...- -.-. -. . .. -.-. .-. --- - .-.. . .-.-.- .-.. . .- -... .-.. -....- --- . --. -- . --- .-. -.- .--. - ..-. ...-
-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -


-.- ..- .-.-.- --- -.-. .-.-.- . .-. .. .... .-- - ---... .-- . ...- . .. .-.

-... .. . -.. ... ----- --... ... .. -.-. ... -.. ...-- .---- --- - ..-. --- - ..- --- -....- -. ..- .-. .... .-.. ... .- -.-. -.-. . --- -. -.-. .-.. .. - .-. . .-.-.- -.-- . .-. -. --. . -.. -. .- --. -. .. ... ..- .-. . - .... --- --..-- -- ... - . -.-- ... .--. -- ..- .--. -.. -. .- -. .- .- ..-. --- ..-. --- .... -.-. .- . . .... - -. .. - ... . .-. .-.-.- -.. .-. . -.-. --- .-. -... .. . -.. . .... - -.. ... .- . -... -.. -. .- .--. ..- . .... .-. .-- -- . .. -.. ..- -- -. .- .. .- -.-. -- .--- .-- . -. .-.. .-. .- -. . ... .- . .... - ...-- .---- ... - -. ..- --- .-. -. -- . .- - -.. -. .- ..-. --- -.. -. .- . .-. --- ...- --- --. -.--.- .-.. .. -.-. -. .- - . -.. -.-. .- -- -.-- - .... .-. . .... - -. .. .- -.. - .-. --- - ... -.. .-.. -. . -... ... -. . .-. ... -.-. . - . ... .... - --- -... -... ..- -.. ... .- . -.. .... -.-. -. --- .. ... .-.-.- ... ..- .. ... -. . -... ... .-. -- --- ..- - .--. . -.-. .... - .. .-- ... -. - -. .--. --- . .--. --- --. -..- .. -. .. - . .- -. . .. ...- ... .. .-- . -. .... .. - .-- .. -.- .... ... .- . - - .- .... - .... - .. .-- .-. .... -- .. . -- ... . .... - -.. ... ..- . .-.. .--. -....- .-- --- .-.. . .... - . .-. -.. - .. --. .-. .- -.-. .-. --- ..-. - .-.. -... . .. .- -.-.- . --.- ..- .- .-. ... -. .-- --- -.. -.. .- -. .-. --. -. .. -. . .-- . - -... . -... .-.. -.-- .--- -. .- --- . ..-. --- ... . .-. .. ... ...- -- .-. --- .--. .. -.-- --- .- -... .-. .-.. -... .--. --..-- ... .-.. .-- --- .... -.-- .- .-- -.-- .-.. . .. -.-. .--. ... .- . -. . .- -- --- - --- ..- -- .. -- ..-. -.. ..- -. --- ... --- - ..- -- .. --- -- ..-. .--. .- --- - .-.. ... --- ..- .. -. - --- .-. -. ..-. .- --. .. -.-. . -- -... ..- .-.. .-. --..-- ... .-. ..- - .-.. -... . -. .- - . .... - --- -. - .. -.. .-.. .--. . .. .--. ... . ..-. .. .-.. .- --..-- -- --- ... --- -...
-. .. .-- -.. . -.-.- -.--.- -.-- --- -. -.-. . ..- .--.
-.- -.-. .- -... --- - .--. --- -


-.-- -.- .- .. . - . .-.. .-- .-.. ...- ---... .-- . ...- .. . .-.

.-.-.- . -.-. --. . -. .. --.. --- .-. --- - .... .-.. ..- --- --. - .- .-. .... .- - . .-. --. -. .. ..- .-. ... .--. .. .-. ... ..-. --- ..-. --- -.-. .. -.-. --- - .-. .-.. -. . ... --- .-.. .--. .. - -. .- -. ..- .. .- -- . ... .... - --. -. --- -- .- -.-.- ... .- .. ..- --- .-. ...- .-.-.- ... .-. . .- . - ..- ..-. .... .. - .-- ..-. --- . -- --- ... . ..- - .. .-. -..- -- .- .- . ..- .. --.- ..- ... -- -.-- -. .- -.- .- -.-. -... ... - .- .... - -.. -. .- -. --- -. .-- -.- ..-. --- . .... - -.. .-.. . .-.. .. ..-. . -... -.. - . ... . -. .-. . .--. ..-. --- -..- .. -- . .-. .... --- - -... - --. .. .... -- ... .. . .... - . .-. .- .-.-.- . -. --- -.-- .-. . ...- - --- -. . -.- .. .-.. ..-. --- ... .... .--. .- . .-. .--. ..- --- -.-- .- ... .. .-. . ... .-.. -.. --- . -.-. .-. --..-- .. ..- ... -.-. -- ...-- .---- -... .. . -.. ..-. --- -.-- .- -. -- -. . .... - .-.-.- . .... .. --- ... .. -.. -.-- -- .-. --- ..-. ... -.-. .--. . ... - .- -.-- .- .-.. . .-.. .-. -....- - .- .... - ... --- .-.. . .-. --..-- . -.-. -.. --- .-. .-. . .... - --- ... .- . .... - -.. -. .- . .-. .... . .-- -.. -. .- ... .. . .... - -.-. - .-. -.-. --- .. .-.. . -. . --.. --- ... .. .-. ... .... .. - -.. --- .-.. . .- .-.. --. -.-. - --- -. ... .- .--. .... . .-. .--. -.. . --- .-. -.-. .-. . .-. .- .-. .- - .... . .-. .... .. - .-- -. .. ... --- -.. ..- -. ... --..-- -.-. ... .. -.. .-.-.- -. --- -... --- .-.. .-. .- .. - .- .-.. --- -.-. -. ... .- --- .--- .-. . .... .. - .... - .. .-- .- .- --- - ..- --- -.-- -.-- -... -. .. -. .- -.-. . .-. . .... . - -.-. .-. --- -. -.-. .... - .. .-- - .. .... . --. .-- -. ...- . .-.. .. .-.. - ... -.-- .. .-.. --. .... . ..- - .. -.-. .-. .--. ..-. --- . .... - .-.-.- -.. -.-. --- . .-. -.. -. .- -.. -. .- .- - ..- -... --..-- . ... .- . .-.. .-. -.-- -- --- .. - -- -. ..- --- ..-. .- . .-. ...- .. - -- .. .--. -- .... - .... -.-- .-. . .- ... -.-. - ..- -... ... . -.-. .-.. - --- .. -.-. -. .-. . ... --- -. - .. - .- --- .-. .... ..- -.-. ... -.--.- .-- -.. ..-. -.-.- -.-- .- -- ... .... .. - -.- .-. --- .-- . .... - . ..-. --- - .-- .-. .- ... ---... -.. . .. -.. ...- .. -.. . .... - --- --. -.. .-.. --- ... .- .-.. . .-. -.-- .--. -.. -. .- --..-- .- -... .-. .. -- ... ..- .-.. -. - -.-- ...- . .- .... - . ... .- -. .-.. .--. .-.-.- -. ..- ..-. - .-. .. -... .- -. ...- ... - .. - ..- -... .- -- .-. --- ..-. --..-- ..- .. ... -.-. -- ... .- .-.. -.-- .--. . --- .-.. .- .-. .. .-.. -... - ...- -.-. ... -.-- .-.. .- .--. .-.-.- .- -. . .. -. ...- --..-- . - -. -..- . . --- .-. -- --- .... .-- ... -.-- .- -.. .. . ... .... .- -.- - ..-. --- -.-- .-.. .. .-.. -... .... .. - .-- .-.-.- -.-- .- .-- -.. --- ..- .-.. -.. . .-.. -.-- .- .--. ... -... -. ..- - .- . .-. .-.. - --. ..-. --.. . . ..-. --- ... .- ... . .. -.. ... -. .. - . - .-. .-- ... --- ..- -.. -. ... . .... - . .... - . -- --- ... --- . --. -- --..-- ..- --- - .. -- -. ..-. -.-- .- .-- - .--. -. --- .-. ..-. ..- -.-- .- ... - .... .- - --. -. .- -.-- .. .-.. .--. . .-. .- -.. --- -. .-. ..- .- -.. -. .- --..-- .. --. .... -. - . .... - -.--.- ... .-. .... . - --- -.-. ... ..- .. -- -. .. . --. -- .. -. .- .. . .... - - .- .-. ... --- .-- - -. .-- --- -. -.- --..-- . .-. - . -. ... .--. .-. --- ..-. ..-. --- ...-- .---- -... . .. -.. .... -.-. ..- -- -- -... ... ..- .-.. .-. -. .. - .- - -.. -. .- . ... ..- . ... .... . - - .- .-. .--. ... --- .-. .- .. ..- ...- .-.. -.-- .. -. ...- --- -- - --- --- .- ... .. .... ... ..- --- -. -.. ... -.. .-. .- .... . -. . ... .... ..- -.-. -- .-. . - ... .. -. . .-.. -.. .-.. --- ..- -.-. .... --. .... --- ..- .-. - -.. -. .- . .... - . .- -. ..- - -... .-.. .-. - ... .. . --- -- ... ... --- -- - --- -. .. ..- ..-. -. .... .- -.- - --- -. -.. .. -. -- . .-. -.. -. .- -- .--. .-. -.-- .-.. -. --- . - .-.. -. .-. ..- -... .- - . ...- --- .-. .. -.. .--. ..-. --- . .... - .-.-.- ... . .- . ... .-.. .-. . .... ... -.-- .-.. .- .--. ..-. --- . .. ... --- -. ... .. --- ... . .... - -.-. ..- --- ... - .. .- -....- --- -.-. .-.. .-. . - . --- ... ..-. . .-.. ... . .... -
.--. --- - -.- .- -.-. -... --- -