-... - . .-. .- .. -.-. ... .. ... - .-. . .. .--. -.-. -.. -.-. --- .-.. --- .-. . -.. -... -.-. -.- .-- .- -.. .-. ... -.. .- -.. .- ... - .. --. .... .- .-. - .-.. .- - .. -.
.. -.. . -. -..-
 
.-. . --- .-. -.-. -.. ...
 

 


mego079 dieb13 vs. takeshi fumimoto


.----. -.. .. . -... .---- ...-- ...- ... .-.-.- - .- -.- . ... .... .. ..-. .. -- - ..- -- --- .----. --..-- .---- ..--- .----. ...- -. -.-- .. .-.. .--. - .. ..- .-. -.-. . -.. ... -.-. .. --..-- -- . --. --- .--- ..- -. . ..--- ----- .....

-.-. .-.. .. -.- .... . .-. . - --- .-.. .. ... - . -. - --- - .. .... ... .-. --- . -.-. .-. -..


.-. ...- . .. . .-- ... ---...
-... -- -.-- .- -. .-.-.- -. . -
--- . .---- .-.-.- --- .-. ..-. .-.-.- .- -
--- . ...-- .-.-.- --- .-. ..-. .-.-.- .- -
- .. .-- .... . .-. . .-.-.- -.-. --- .-.-.- ..- -.-
...- .-- .-.. -.- .. - .-.. . .- -.---... -.-- .- -- -. .-.-.- -. . - .-. ...- . .. .-- ---...

...- ... -.. -.- . .... . -.. -... -. ..- -.- -.. . .. - .-. -.- ...- .. --- .- -.-. ...- . --.. . .-.. --.. .--. -... --- .... -.. --- ..- -.. -. --. .--- .. ..- .- ...- ... .--. .. - --- ..- .-.. -.. --- .--. -.. --- ...- -- --- .--. ... ..- -.-. .... .- --- .-.. ...- -.. --- -... ...- --.. ..- -.. -- . - .-. -.- ..- --- -.- ... .- . .-.. -.-. .. -. - -.- --- .-. . -.- ...- -. .-.. -.-- .--. --- .-.. -. .. ...- --- -.-- -.. . - .- -.-. ... . ...- .... .-.. . - -.-. -... --- -.-- -- --- - .-.. -. .--. .- ..- .. .-. ... .--. -.- -.-- ... --..-- .--. . - --- .- -- .. -.. ... -.- .- . -- .. .-.-.- ... .--. . -. . ...- ... .-.. --- ...- - ...- --- .-. -... ... . .-. .- --.. ..- .. .-.. . .--- . ...- -.- .-.. -... -.-. --- .- --- -.-. .-. .... ... . ... -.-- - --- .-.. ...- ... --.. .--. -. -. -- .. -- . - .-. -. .. .- -- ... . .-- .-. - . .. -- --..-- .-- . .-. -. . .-. -- -.. -.- . .-.. -.-. .- .-. ..-. . . -.. -- --..-- -.-. . - .... ... ..-. --- .. .-. -- -.- -. . ..- .- --.. .-. -- -. -- .. -... --- ... . .-. .. -- .... ..- .- . ..-. -- - -.. . -.-- ..- .-.. -.-. -- .. --.. --- -.- .... .-. ..- ...- . ... - .- -.-- .-.. ...- - -.. .- ...- -- --. . --- --..-- -.. .- ..- .. .-. -. .- -.-. --.. .- .-. .... -- .. .... .- .-.-.- --.. .- .----. ... .-.. -.-. .-. --- ..- .--. .. .----. .-.. --.. . --- .- -. --.. .. - .. .--- . .... --- -. .--- --- -. ...- . .--- ...- -. -.-- .. .-.. --- .--. .. ..- -.-. .-. - . -.. ... .. -.- -.. . .. -... .---- ...-- ...- ... .-.-.- - .... .- . ... -.- .. ..-. -- .. -- ..- - --- --- -... .--- -- -. .- .--- --- ... ..- - --- .. -.- --- -.-. -- ...- -.-. .- ...- .. --- .. .--. -. -.-- . -- ... --- -.. ..- -.-- -.-.- -.- --- -- .-. -. -.-. .. .... .--. --- ...- ..- .--- . - -.- .-. -.-- -.-. .--- -. -- .- -.. . .. -... .---- ....- --..-- . .-.. -.-. . --- .... -. .- -.. -.-. --- -.- -. . -.. - . .. .-. -... . .... --- .-.. -. -.--.- .-.-.-

-.. ...- .- .--. -- ..- --- -.. -. -.-- . ... -.-- -. .--- .- . -. -.. --- ..- --.. -. .- -.. ...- .- --.. ...- -.- --- ...- ..- --.. --- -.. .-. .--- . .--. .. -. ...- .- .-. .-.. . -.. ... . ... .--- .- -.-. - -.. ...- - ..- -.-. ..- -.- .-. - -.- ---- ... -.- -.. . .- .-.. -... .-.-.- .-.. -.-. .. .... ... .-.. .- --- -.. .- ... -... .. .-.. - .. .-. -. - -... ... - .- ..- .-.. .- ..-. .. --- - ..- -- --- --..-- ... ..- -.. -.. .. . -... .---- ...-- ...- -. -.-- . ...- .- -... .--. . - --- .- -- .-.-.- ..-. --- .. -- ..- - ...- -.. .--- .. -. --. .--- . - .- ...- -.- -- -- . .. -..- -- ...- --- -.-. -. .. ...- .-.. -.-- .... -.. ... . -.- .--- . .... --- .----. -.- .--- -. .- .-. .----. -.-- .... .. .... --- -.. ... . --- --- -- - .- --..-- -- --- --.. -... .-- . .-. .- .. - .. -.-. - ... -. -... -.-. - .-. .-.. -.- .- ..- .. .... .. --- -.- -. . .. .- -.- .-. -- .- ---- - .. ... -. .. .- .-. .- -- .- -.-- .- -.-. .-. .-.. . -. . -... --- -.. --- -.-. -.- --- -. . ... .- - -- .... -. --- -.. -... .. . .- .---- ...-- .-.-.- -.. -... .. . ...- - -.-. -.- -.-- .--. .. -.-- -- . --- ...- ... -.- --. --.. ..- ...- -.- .--- . --.. ... .- . .-. -- .. . -..- . -- ..-. ..- -.-. ...- -- - --- -- --- .. .... - .- -.- -.-. .-. .-.-.- -.-.- . - -- . -....- .-.. .. ... .. .. --- .-. -- -. ..-. -.-. .- . --- --.. ..- ...- -.- -.-. --- ...- .... --.. .--- .-. -.. -.-. --- .... .--. -- --- --.. . ... .--. .. .-. .-.. -.-- -. .- .--. .-. .. -.-. ..- - . -.. ... ..- -.- .. --..-- .--. --- -... ... - .- - --- -- .. - .- ..-. -. -.- .. -.-- ... - . .-.. . ...- --- . -. .- - -- .--. -.-- -.. .. .-.. -.-. . .... . -.- ... -.-. -.-- .-.-.- -.--.- -.- -.-. -.-. .. --- .- ...- -.- --- -.-. . -. .--. - .--. .-. .--- --- .. --- .--. - ...- ... . -.- -.. .- .--- ... -. .--. .- -.- --- .-.. .- .--. ...- --- .--. - --- --.. ...- ..- -.- ... . --.. .... .-.. -.- ... . -.. .. .- .-. -.. -. .-.. --- --.. .... ..- -. -... -.. . -.. -.- -. -- .- -.-- .. -.-- --- -... --- ..- ... -.-. -. .-. .... --.. -.. --- -. .--. --- .. .- -.. .-.. .-.-.-

...- . .-.. . ... -. .-.. -.. .- -- - .. --- .--. .-.. .- -. ..- .-. .- -.- .. -.-. .- -.-. --- ...- . -. ..- . - --- .--. --- .- -. .. ...- .... -.. -... ..- ... --- -- -. .- - .-.-.- -.- - -.- .- .. .-. ... -.- -... .-.. .- -.. -.-- -- .- .--- ... -.. .--. --..-- ...- .- .-.. ...- .--- ... . .--- -.. . -. .- -.. --- -.. .... ..- .-. .- --.. .- .--. ... -.-- --- ..- -. ... ... .-. -.- .--. --- ..- --. -.-. .. - .... .-.. --..-- -... --- ...- -.-. ... .- .... ..-. -. . -.- -.-. . .-. ...- --..-- . .-. .... .. .-.. - -.-. -. -.- --- .--. .-. -. -.- ... .. .-.. - .- .--. --- .... .--. --- ...- --- -. .. ... --- . .-.-.- .-. -- -.-- ..- - ... ... . -.. ..- --- ...- .- .--- - ... . --.. -.. -.- -.-- .- --..-- ...- .-.. .- - ... -. ... -.- --- .-. --- .--. ..- --.. --- . ...- . -.. ...- --- ..- -.- --- -. --- -.-. ...- ---- ... -- -.-. -.-- -.- .... -.. ... . -.- -.-- .-.-.- .--. .- ...- .-.. -.- .-. -.-. - .... --.. --- ...- ..- ...- -.- ---- ..- ... .-.. --- - -.. ...- .- -.- .--. -... --- ... .--. . --.. .-. --- -. .. .- -.. -.- -.-- ... ...- -- ..- - -- .--. . ..- ...- .-.. ...- --- -.-- .- -.-. .. --- ... .. ...- . .-.. ... - -- .-. -. --- -. --.. . -- . -.-. -.- -. .. -.-. .- .... ... . -.-. .. - -. .-.. . .- ...- . -.-. .... .--- -.-. . .--- .... ... .--- .--. -.-. -.- .- ---- .- -.-. .. -.- -. -.-. .--- -.-. .- .... -.. .--- .-.-.-

.--- .- -.- --- ..- ...- . .-.. -.- ... - .. ... -. ..- --- ... .- . -.- --- .. .-. -.- -. . .-.. - -.-. -.-.- .-.. .--. ...- .- .--. --- - .- -. -.-. -.. ..- .--- . .-.. -.-. ... .... .... ..- -.. . -... -.--.- .--. ..- .-. -.- -.-. --- -.. . ... . ...- -.- -.. .-. --- -.- - --.. .- .--. --- ...- --.. .- -- -. ..- --.. --- ..- .... ...- -.- --- --.. .--- .-. -.. --- . ...- -.-- -. .. .-.. .. .-.. .--. - .--. .- --- --..-- ...- -.. . .-.. . ... -.- .--- . -- --- -.. .... -. -.-- -.- -. . --.. --- .-. . -. --.. -. .- .--- -.. -. .. . -- ...- --- -.. -.- . - -- .--- . -. . - .-.. . -. .. .-. -. . --- - ... .--- -. .. -.-. --- . - -.. .-.. ...- .... .- .-.. -... .-.-.- -.- -.. -... -.-- -.- ...- .- -.-. .. --- -.-. -.-. .-.. . .- .-.. ..- -... -- -. .-. .... .- .-.. -. .- .--. --- .- .. - --..-- --- ..- -.-. --.. .... . -. -... -.-- --.. - .- ... .-.. -.- . -.-. --- -. - .--. --..-- -. .. -.- .-.. --- .. ...- ...- ..- - ... .--. .-.-.-

.- ..- - --- .-. ---... .--. . - .-. ..-. -. . .-. -.-. -..-. ..- -. ..

-... .- -.-. -.- - --- - --- .--.


--- . .---- .-.-.- --- .-. ..-. .-.-.- .- - .-. . .. ...- . .-- ---...

.- -- .- -. ..-. -. .- --. -.. . ... -- .... ... .-.. .. .- -.- ... . ..- .. -.-. -. .--. --.. . .-. ... . --- ... ... -. .- - -.. . .. -. .. -. . .--. -- - -.-. - --.. -.- ... --- .. --- . .. .... --- .. -. . - -. -. ... .- - -.. . ... . --..-- .-. ..- -. -.. .---- -.... -....- -- . .. ..- .. -. --. - ... ... -.-. - ..- -.- ...- --- -. - . .- ... .... -.- .. ..-. ..- - -- .. --- .-.-.- .-.-.- .-. ..-. -. .. . ..-. .-. .- - . ... -.- .--. --.. ..- .-.. -... -. --- .- - . --
- -.- ... .- . .... .. ..-. ..- .. --- -- - -- --- .. ... - .--- -. . ... .--. -- -. --- -.. . ..- ... -.-- --..-- -.. .- ... -.. . - .. . .-. -.- .- --- -.-. ...- .. -.-. ...- .-- . - . -.. -. .-. --..-- .-- -. . -. . .-. .- ... .. -.-. . .... ...--.. .-.. ..- .-.. ... ---- -- .. - .--. . .- .-. .-.. . -. ... - . .-.. .--. .. -. .- .-. .. - . -... . - .-.-.- -.. .. . .--. - .-.. .- - . -. -.. .. . . .-. ..-. ..- .-. -.. .. . ... . . --.. -- . .... ... - .. - .. --- -.-. .--. --- -.- -. .--. .-. .--. .-. . .-. .- .. .-.- - ..- -. -.. -... ..- . -. --.. - .... .- - -....- . .... .-.. --.. .-. .-.- - -.- --- .- .. -.-. ...- -.-. -....- .... . .- -... -. .- .-.. . ... .-.. . ... -... - .-- -.. .. . .-. . - .- .-- ... -- .. - .--. .-.. .- - . -. --.. ..- - ..- -. ..- -. -.. ... .. . .-- .- .-. . -. ..- -... -. .. --. . .-. ... -. .... .. -.-. - .. . -- .-. .- ..- ... ...- .. -.-- -. .-.. ---...

.. -. . ... .-. - .-. .-.. -. .. . .... .- -... . .. ---- .--. .- - . .-.. - -. ...- --- -. -- ..- .-. ... -.- .. . -. ...- .-- - -. .-. . -.. . --..-- -.. .. . . .-.. -. -... .- . ..-. ... .- .-.. ... - ..- .- ... - . -... - -. .. .-.. .-. -. .- . - -. .. .-. -... . --..-- . .-- - .- ...- --- -- .. ... ..- -. - .. - ..-. ..- .-. ..-. .. - . .-. .. -.- -- -. --- --..-- --- - --- -- --- -.-- .... ... --- .. .... -.. . .. --..-- . .-. .. -.- -- --- . -.. .-. -- .- .. .-. -. .- .-. . --- . -. .-.. ... ..-. -.. .-.-.- .. ---- .... .- -... . .- . -... .-. --.. ..- -- -... .. . .. ... .--. . .-.. .- -.-. ..- .... . .. -. . -. -.. ..- -.-. .-. -.- ...- --- -. -. .-.. ..- .. .- --- -.- ... --. - .- ... .-. . -. . .-. ...- . -.. . .-. .-- -. - .-.-.- -.. . .-. .... .- - -- .. - .... .. ..-. .-.. . . -. .. .-. -.. -.- .--. -.-. .-. ..- ... . .-. . . .. -. . ...- .. -. -.-- .-.. -....- ... --. .. -. .-.. . -- .. - ..-. .-. -... .- . .. -. -.. .. -.- . -.-. ... .... . --. - .... .- -.. ---. .--. -. ..-. . -.-. ... .--. .- .--. .. . .-. . .. . --. .--. .-. ... . -. - ..- -. -.. -.. ... . .. -. .- -.. ..- .-. -... -.-. -.- .... .- -... . .. ---- -.. .- -. .-- . .-. -.. . .. ..- -- .- ..- ..-. -- -. .. . -- .--. -. .--. - . .-.. ... .- . - .. . .-. .- --. .--. -... . .-.. .. ... - .-.-.- ..-. ..- .-. -.. .. . . .--. - .... .. --- . --- -- .. -.-. -.- .. ... - --.. - -. .... .- -... . .. ---- .- .-.. ... --- -.- ... -.- .-. -. . - ..- .-- . -... . - -. --.. ..- - --..-- -.. .. . .. -- .-- - . - . .. ... -. ... -. .. -. . . .- .-- - ... -- .. - .--. . .-. -. ... - .-.. .--. .- .. - . -. --.. ..- - ..- -. .... . -... .- -. .-.-.-

-.. -.- --- - .. ..- .-. . --- -. -.- ... -. .- -- -.-. . --- -- - .--. ..- .-.
-. . .- .... -.-. -.. -- --.. .-. . ... ..- - - -.- . .... ... .- .. ..-. -- - .. --- ..- -- --- -.. .- ... -- ... .. .... -.-. .. ..- .-.. -.- .- . .- . - ... .. --. ... -. .- --. .- ..- .-. -- .-.. --. -.-. -.. -- . . .. ... .... - .... .- - --..-- .. ... - -.. . .. -... .---- ...-- -....- -.- -.-. .- .. --- ...- -.-. ... --.. .. . - . .-- ... .- - .-.. . .-. . --- --. --..-- -.. .- ... --.. ..- -- . .-. ... - . -. .--- .- -. --- ---- -.. -- --.. .- ..- -- -.- --- - -....- --.. ..- -- --.. ..- --. --. -.- . --- . -- -. .-.-.- . .-. .... .- - -.. .- ... ... - -.-. ..- -.- ...- --- -. ..-. .. -- --- - ..- --- -- .. - .... .. .-.. ..-. . -.. . .-. ...- --- -. .. .... -- .--. . -- .- .-. --- .-. --. -- . - .-. .. -. .- -.. .. ..- --- -....- ... .- ..-. --- .-- - .-. . -.- .--. .-.. .--. ..- . .. -. -- . .... .-. . . -. --.. . .-.. - .. .-.. . --.. .-. .-.. --. . - ..- -. -.. .- -- -.-. . -- - ..- .--. --- .-. -.. . -....- ..- -. -.. -.. -. .- -. .-- .. . -.. . .-. .-. -. - .-. --- .-. . -.- .. ... . ..- - .-.-.- . .-. .... - .-.- . ... -.-. .. .... -.. . .- -... .. ... . .... .-. .- ..- ..-. . .. -. .-.. . --.. . ... -. --- ..- -.. ... .- ..- ... -.. . -- - .- ... . .... -.- .. ..-. --- -- ..- .. - -- --- ... -.-. - ..- -.- -.- -. .-. .. . --.. .-. - --- -. - . --..-- ... --- -.. .. - . .-. -.- -.-. .. .- --- ...- -.-. ---...

-- .- -. -.- -. .- -. .- .-.. ... --- ... . -. --. .- --..-- - ... . .- .... -.- .. .... .- - --.. .-. ..- . ... - . -. .. . ...- -.. - .-. .... -. -.-. . .. ..- --. ...- --. --- -. .-. -- . -. . --- -- --..-- ..- -. -.. -.. .. . -... .---- ...-- .... .- - -.. .. . -- ... .. ..- -.- ...- --- -. - . .- -.- ... .... .. -.. -. .- -. .-- -.. . .. . .-. .- . -.. -. ..- .- -. .. . ... .-. --. -. -- --- . -- -. ..- -. -.. ... --.. .-. . .. - . --..-- -- .. - . .-.. -. .. --.. . -. .-.. --- .--. --- ... ..- -. -.. -.- ...- . --. -. . -. - .-.. .- ... .-- . .. - . --. - .-. . -... .-. .- . - ..- -. -.. .- ..- ... -.. ... . .. . -. -. ..- . ... - ..- -.-. -.- . --. . -... .- ..- - .-.-.- -.. . --. .-- . ... -. ... -. .. -.. -.. .. . ... ..- -.- -.-. - . ...- --- -. - .- .... ... . -.- .. ..-. .. -- --- -- - ..- --- ..- -. -.. -.. .. . -... .---- ...-- .- -.-. ..- .... -.- --. -. .-.. .- .-.. .. ---- ... .... . .-. ...- -. .-. .- . -.. .-- - .-.-.- ..-. --- .- .-. -- .-.. --..-- ...- --- -. -.. . .-. ... - ..- -.- .-. ..- - .-. .... . .-. --..-- ... -. .. -.. ... .. . .--- -.-. -.. --- . .... ... .... . .-. ..- .... -.-. - .. .-.. . .-. ... -.. . -. ---- .-.-.-

-- .. ... ..- -.- --.. ..- -- .-- . . - .. .-. .. .- .-. . -... -.
. ... ... . .. . .. -. .. --. .-. -. - .- .-.. . .-. -... - . ... -.. .- . -. - .. .-.. ... . -. .. . ... -- ... . .. .... .-.. .- .. ... -.-. ..- -.- -. ... ...- .-.- ... .-. ... - -. . - -.. . ... .-.. .. -... ... . ... -....- ... --- -.- -.-. ...- --- .- .. -.-. -....- ... -. .. . -- ..- .. ... -.- --.. ..- .-. .-- . .-. -... . .. ..- -. .-. - . .- .. -... --. --.. ..- .-. ...- -. ..-. .-. ..- . --. ..- --. --.. ..- ... . .-.. . - -. .-.-.- ..- -. -.. --.. .- .-- .-. -. .... .. -.-. - -. ..- .-. -.. -... .-.. ... . .... .- --..-- .-- . .. .-.. . .-. ... . -... .-.. . .-. .--- .- .- ..- ---- -- .. - -.. . .-. -- .. ... ..- -.- .- . -.. .-. -. .-. .- . .. -... - .-. --..-- ... -. .-. . -.. --- -. . -... -. .- ..- ... .--. .. .-. --.. -. .--. ---...
... --- .... - .- .-.. . .. ---- . ... -- .. - -- . .. . -. ... --- .-.. --- -....- .- .. -... . .-. . - -. . -.-. --. .. .-.. - .. -. . .... .. .-. -- . -- --..-- .. ---- ...- . -.. . .-- .-. -. . . .. -. .- -. .- - ...- - . .-.. .. .-. . ... .-.. . .. -. --.. -....- --- . -.. .-. ..- - .... .-. . -. . .... -.-. ... .... .-. ..-. . .-. -... .-. . .- ...- --..-- .. -. -.. ... . .. -- ..-. .- .-.. -.-. . ...- - .-. .- .. . -.-. --- -- --- -- -. ... .-.-.- -- .- -. -.. .- .-. ..-. . .. -. .. . - .-.. --. ---- .- .-.. . .-.. ... -- .. - -.. . .-. .--. - .- .-.. - . -- -. .- . ---- --..-- .- . ...--.. ..- .-. -. . ..- .- .-.. . --. ..- ..-. -. ..- -. -.. .-- .. - . .-. ...- .-. . .-. .. . -... - -. .-.-.- -- .- -. -.- -. .- -. -.. .. . -- ..- ... .. -.- -... . .. -- .--. ...-- -... .-. . ---. ... -. - -.-. -. .... ..- ... . .- --..-- ... .. . ... -. -- . .- .--. .-.. --..-- .-- .. . .- .. .-. -... .-. . - -... . - . -. --..-- .-- .- ... .- -.-. ..- .... .. . -- .-. -... . - .-.. -... . .. --..-- ..- -. -.. -.. .- ... .. ... - -- .. .-. .- -.-. ..- .... ... .... . .-. .-- --. -.-. - .. .... --..-- -.. .- ... -- -. . .. . -- .. ... ..- -.- .-- . .. .-.. .-. . -... - . -. -.. .- .-. ..-. ..- -. -.. -. .. .... -.-. - -. ..- .-. .- .-.. ... -- --- .. .-.. - ... --- .... . -. ---- .. .-. .-- -.- -.-. .-. .-.. -... . --- -.- .. -. -.. . .-. --. -. --. . -.. .... .-. ..- .... -- . - ... - .-.-.-

.-- . .- .-. .... ... ... --- -- -... .--- -- -.- . .- .-.. .-. -
-.. .. . -- .. ..- -.- ... --..-- -.. .. . .- ..- ..-. -.. . -- ... -... . --- . -. ...- .. - ---. .... -.-. . .-.. ..-. . .-. ..-. - -. . -. --.. . .. . - .-- -. ... .-.. --- -....- .- ..- -... .-.. -- ...- --- -. -.. . - . .. .-. -.- ...- .. --- -.-. .- -.-. .- -.- .- -.. .. . -... .---- ...-- -... --.. .-- .-.-.- - .... -.- ... . .- .. ..-. .. - --- -- ..- -- --- --.. ..- .... ---. . .-. -. .. ... - --..-- -.. .- .-. ..-. .- .-.. ... --- .-- . .-.. . - . -... .. . .-. -. .-.-.- .- . -... .-. .- -.-. ..- .... .-- . -. ... .. . ... -.-. .. .... ...- .. . .... . .-.. -.-. .-.. - ... -.-. --- .... -. .. -. -.. . .. ...- ... .-. . -. -- .--. ...-- -....- -... ... ---. .-. . -. - .-.. ..- - -- . -- --..-- ... --- . .... . ..-. .--. .-.. -- -. .-- .. .-. .. -. . .... --..-- - -.. .-. --.. . - --- -- -.. .- ... --- .-. -. --. .- .. .-.. --.. ..- -.- ..- .- ..-. . -. .-.-.- -. .. .... -.-. - --.. .-.. . --.. - ..- - -.. .- . .... .-.. -... ... --..-- .-- .. . .-.. . ... ... .. ---- .... -... . .-. .. ..- -- . .. -. .-- .- .... .-. . ... ... .- -.- . -- .-.. .--- --- -... -- .-. . - .... -.. .- -. .-.. . - --..-- ..- -- . .. -. . ... ---- -. ---. . ... .-. .- .... .-- -.-. --.. .-. --- - --. -... .-.. . .--. -.-. ..- - .-. .. . -....- -.. ... .. -.-. -. -.-. .-.- .-.. -- .. .... --..-- . .... -. .. . .-. -.-. ... . -. -... . .. -- --. . --- .-.-.-

-.. .. . --.. .-- ---. .-.. ..-. .- ..- ..-. -.. ... . .. . .-. .---- ..--- ...- .-.. .-. ..-. . - -.-. - ..-. .... .. -. . ---. -. ... -.- ..- - -.-. . ..-. -.- . .. .-. -. . -. - --- ..- -. . -... . -. .- .-.. ... --.. .-.. ---. .-- ..-. ... . -.-. -.- - ..- --..-- .- -... . .-. .- -.-. ..- .... .... .-. --. .-. --- .- . -. . ...- .-. -.. .- .-.. ... --.. . .-- .. ... - . ..- -.- -.-. --..-- ..- -. -.. .- ..- ---- .- .-.. ... . .. -. ... - -.-. -.- ..- --..-- -.. -. . -. -.. .. . -- ... ..- .. -.- .- ..- ..-. ... - . .. . -... ... - . --.. - --. .- -. . ..- -.. --- .-. - ..-. .-. - --- --..-- .-- --- -.. .. . -- .. ... ..- -.- .- ..- ..-. ... . .. - . .- .- .... .-. ..-. --. ---. . ..- - .... .- - .-.-.- .----. -.. . .. -... .---- ...-- ...- ... .-.-.- - . -.- ... .... .- .. ..-. ..- -- --- .. - -- --- .----. -....- ... .. .... .-.. .-. .. . -.-. .... . .. -. .- -. .-.- - . .-- .-. .- ..- ..-. -.. . -. - . - .. .-.. .----. -.. .- ... ..-. - ... . .. -. . -.- .-.. -... .--. --- --.. .- -. - . ..- -- -.. . ... .--- .-. .... . .- ... .----.

-....- ... -. ..- .- ... -. .- -. .. .- .-. -- -.. . -.-- . .-. -.-.- --- . .---- -.--.-


-... .- -.-. -.- - --- - --- .--.


--- . ...-- .-.-.- --- .-. ..-. .-.-.- .- - .-. .. . ...- .-- ---...

...- .-. -.- --- .--. . - ..-. . . .. -. -.-. . --- .-.. .-. - -.-. ...- --- -- -- . --. --- -....- .-.. . .- -... .-.. .-.-.-
-... .- -.-. -.- - --- - --- .--.


- .-. .-- .... .. . .-.-.- -.-. --- .-.-.- ..- -.- .-. ...- . .. .-- ---...

.. -. - .... . --. .- -. .-. -.. - .. .- -.. .. - --- .-. -. --- ..-. --... ----- ... -.. ..- -... - -. -- . --- ..- .- .-. -. - ... -... .-- - . . -. .--- .- -.-. -- .. .- -. ... ..- --- -. -.. ... -.-- ... . ... - -- --..-- ...- -. . .. -. .- -... .- ... . -.. . --- - .-. . -.-. .-.. -. .. -.-. .- -. -.. .. -- .-. .--. --- ...- ... .-. -.-. -. ... . - . ... -.. . .. -... .---- ...-- .- -. -.. - -.- . ... .... .- .. ..-. ..- -- - .. --- -- --- ... --.- .- ..- .-. . ..- .--. - --- . -.-. .- .... --- . - .... .-. ..-. --- .-. .- .... . -.. .- ... -.. .-- --- -. ... .. --- -. -.-. -.-. ... .- .-.. .... .-- .-. . .... . -... --- - .... --- - .--. -. .--. . --- ... -- .- . -. -... -. ..- ... . ... .. ... .-.-.- ..- .. -. ... --. .- -. .- . ... .- .-. -. .-.. --- ..-. -.-. . ..- --- .-. -- .--. - ... .- -. -.. - -. - ..- .-. ... -... .-.. . .- --..-- -.. . .. -... .---- ...-- .- -. -.. ..-. .. -- ..- - -- --- .--. ..- -- .--. -. . .-- .-.. .. ..-. . .. - -. --- - .... . -- .. . -.. ..- -- .-- - .. .... .- ... .-. .. . ... --- ..-. .-.. --- .-- -....- .--. . ... ..- .-.. -.. .-. - .... -.-- -- -... --- -- --- ... --..-- -.-. .. .-. - -.. .- --. . .... ... .-.. --- .-- --..-- ... .-.. .. .--. . -.. -.. ... -.-. .. ... .- -. -.. .-.. .--. - .- --- .--. -.-. .- -. ..-. - -. .-. --- .. --- --. ..- ... - .... .- - ... -- . -- .. .... .-. .-- - .. .... . - .. -. .. -..- --. -. . .-- . --. .-. -. . -.-- .-.-.- . -.-. .-.. .- .--. . ... .. -.-- . .- .-.. --- .--- -... -.-- -. . -.-.- .- . .-.. -... .. - .--. --- .- -... .-.. .-. -.-- .- -. .. - -.. . -.-. .- .-.. -.--.- .. ... - .... . .-- .- -.-- - .... . .-. -... .-.. -- ..- . --- ..-. - .... . .-. ..- -. -....- --- ..- - --. --- .-. --- ...- . -... .-.. -. -.. . ... .. -. .-- .. - .... - .... . .-. . ... - --- ..-. - .... . .-. --- .-. -.-. . -.. .-.-.-
-.-.- . -.. .-- .. -. .--. . --- ..- -. -.-. -.-- -.--.-
-... -.-. .- -.- - --- - --- .--.


...- .- - . .-.. -.- .-- .-.. . .. -.-- .-. . ...- .. .-- ---...

- .-- --- .--. . .- .-. -.-- .-.. ... --- ..-. - .... . - -... .-. -. .-.. ..- .- - . ..-. .-. --- -- ...- -. . -. .. .- .-.-.- -.. .. . -... .---- ...-- -- --. .. .... - -... . -.- .-- -. --- -. ..-. --- .-. .... .. ... .-- .-. --- -.- .-- - .. .... . . --.. ..-. --. .- -. -.. .--- --- .- ... -. -.- .- .... -. -.-.- .- -. -- --- --. -- -. .- -.-- --- . - .... .-. ... -.--.- .-- .... .-. . .... . .--. .- -.-- .-.. ... - -. .-. .- ..- .-.. -... . .- -. -.. . - . --- .-.. -.-. .-. -. .. -.-. ... .- -. -.. - .... . .-.. ... . ... .-. -.- --- -. .-- -. - -.- .... .- . ... .. ..-. .. -. --- ..- - --- -- --..-- .-- .... --- .--. . .-.. .- -.-- -.. .-- - .. .... -... .-.. .. -.-- .-. ... .. --- --.. .- -. -.. --- - -- --- -.-- ... --- .. -.. .... .. . .-.-.- .. -. - .. .... . .-. -.-. .-.. .-. -... --- .-.. .. .- ...- --- - . .-. --- -.-. -.. . --..-- .- .... .- ...- . -.-- .-- --. .. .... . - .--. .. - -.-. ..- .-. . -.. .. -.-. ... --..-- - .... . .-. --- . .-.. ... .- .-. . -.. . ...- .. -.. ---... ..-. --- ..- .. -- - -. --- .--. .- .-.. -.-- ... ...- .- .. ..- .-. --- ... - ..- .- - -... .-.. -. .-. . ... .- -. -.. -.. .. . -... .---- ...-- .--. -.-- .- .-.. ... .- ..- .-. --- -. -.. .-- .. - .... - ... . .... . ... -.. ..- -. --- ... - --. --- ..- .-. .... - .... . ..- ... . --- ..-. ...- ..- .- .. .-. --- ... ... .-.. . ..-. .-- .. . - .-. -. ... .- .-- ..-. --- - .-. . ..-. . .- .-. . - ..- ... .-.-.- .--. .- .... .-. . .--. ... -.-- --- ..- -.-. --- .-.. ..- -.. ... .- -.-- - .... .- - - .. .... ... .-. -.-. . .-. --- -.. .. ... .- .-. -- .. . -..- --- ..-. ..-. - -. --- .. ..- -- --- ... .--. .-.. .. .- -. -.-- --. .- -. -.. -. --- - ... --- -- ..- ---- .- -.-. --- .- .-. .-.. --- .- .-.. .. --- - -... -. .-.-.- .. -. .- -. -.-- -.-. .- ... . -... - --- .... ... .. -.. . ... --- ..-. - .... . .-. . --- .-. -.-. -.. .- .-. . ..-. . .. .-.. -.. .-- .. - .... .- .... .. --. .-.. .... -.-- ...- .. -... .- -. .-. - -- -..- .. ..- - .-. . --- ..-. . - -. .. .-. .-.. -.-. . --- -.-. -- .- .-.. -. .- .. .--. ..- -. --- .. - ... --- ..-. ...- -. .. -.-- .-.. ... -. ..- -.. --- ... -....- .- -. -.. .- ... -.-- --- ..- -.-. .- -. .. -- -. .. .- --. . - . .... ... . .- .-. . .... .-. .- -.. - --- .-. --- --.. -. . .. -.-. --. . .-.-.- - .... . .-. .--. -- .-. .- .. - --- -. --- - ... - .- .... - ..-. .-. --- -- .- .-. -.-- .... - .... -- -- .- -.-- .--. .-. ...- -.. --- .. . - .... . .-.. . -. .. - . ... .-. .-- .. - .... ... --- -- . ... . -. . --- ..-. - ..- .. -. .- -- -... .-. .-.. ... - --..-- -... ..- - - .... .- - ... --- -. .-.. -.-- .--. .- .-. - --- ..-. - .... . ..-. ..- -. .-.-.- .- .... --- - --. ..- .-.. .... - .... . -- ..- .. ... -.-. .. ... ... .-.. .. - .-.. ...- .-. . -.-- ..- -. --- .--. .-. ..-. - .- -. -.. .--. -. .-. . ... - --..-- .--. .... .--. .- . .-. ... . ...- . -. .-.. --- ..- -.. -... -.-- ... -- --- . . -. -..- - . --..-- - .... .. ... .. ... -. --- - .-. .-.. .- .-.. . -.-- .- -. --- ... .. . .-. .- . .-.. ... . --..-- .-.. -.- .. . ... --- -- . --- ..-. - .... . --- - .... . .-. -- . --. --- .-. .- . ... . .-.. ... .-.-.- - .... . -.-. . .- .-.. --. --- .-.. -.. .- - .--. -.-. ... . ... --- ..-. - .... . ... -.. --- -. ..- ... .-. . -. .. -- -.. -- -.-. ..- .... -- --- .-. . --- ..-. -- ..- ... .. --.- . -.-. - --- -. .-. . -.-. . .- -. -.. . - .-. -.-. . .-.. --- -....- .- .. -.-. ..- - --- ... -.-. -- .. ... -.-. ..- --..-- .- -. -.. --. --- -... -.-. .- -.- - --- - .... . --- .-.. -.. -.. .- -.-- ... --- ..-. - .... . ... .- .-. - --- ..-. . --- -.-. .. .-.. .-. - . -. -.-. -- .. ... ..- -.-. --..-- -... ..- - - . .... -. .. -. .- .-. - .... .- . .-. .--. .. -- ...- .. - .. .-. . .-- .- -.-- .-.-.- - -. ... .- ..- .. .-. -... - .-.. -- .- ... ... -.-. ..- .... .. ... -. --- - ... --- -- -.-- - --. -. .. .... --..-- -... ..- - - .... . .-- .- -.-- .. - ... .--. . -. .-. - ... . -.. .... .-. . .. ... .- .-. - .... . .- .-. .--. -. . .-.. .- ... - --- -. . .-.-.- .- ... -. .-. ... ..- .--. .-. .. --. .-. --- -.-. . .-. -.. .-.-.- -.-.- ..-. -.. .-- -.--.-
-... -.-. .- -.- - --- - --- .--.