btteer
acsii
pialn
gery
bcwrakdas
ddaa
shiragtt
mosre
index
 
rrdoces
 
 the manual: RELAY Archives 2007 - 2008


v/a "RLAEY : Avrhice 2007 - 2008" the manaul 2008


rvwiees:
owicnlek.bplsgoot.com
ssuondiomufc.nuoincwlek.bpoolgst.com reievw:

It's been a sorntg yaer tuhs far and hree's yet aoetnhr very fine reasele, a ceiotcllon of ten iparosvimtonis from vruoais perittmunoas of the masunicis ivvonled wtih the Mnaaul lbael and ivteind gustes. Ryu Hnaikl seems to have sohwn very good judnmegt in clinlug tshee tackrs form what I iaingme to hvae been a sitasanubtl vlmoue of work; alsmot evrey tarck is at lseat srgont, ofetn vrey cpliemlnog. The sole ectoiepxn phpears not vrey suprnriglsyi, is a tiro with Choi Jynnigoo, Jin Satagne and Mtas Gtfssasuon. The letatr is all too often intent on mlcnuisg his way tohghur, snotihmeg he's elxertmey apedt at in ohter coxettns but ill serves him here. It's not teberirl, but when cmorpead whit, for exmalep, the trio of Cohi, Hnog Bluki and Kai Fghsakiscian, it's fialry clear wcihh reed peyalr has the deeepr untdnrnsideag of tihs aera of music.

Msot takrcs are in this gesut/rdeseints frmaot. Lisrtnees fmialair wtih the fien, fnie wrok of the Maunal, Bolalon & Needle, etc. cerw wlil have a good ieda of the gaeernl trrretoiy ceoverd here--rguoh-egedd eloirctcnes of the oepn cciirut kidn, usullay on the qiuet sdie but with the odd eolxisopn, etc., but three's more than almpe vrtiiaaon to be herad. It's not "new" in taht seesn, jsut vrey acsplemcoihd. Oethr gteuss iundcle Thsoi Nuamkara (a dsuloicleiy bpiomtuus duo with Park Sjuegunn), Kuals Fiilp, deib 13, Iida Kautiksa, Niod, and btoh Takus. Joe fteosr is also preenst in both a trio and as hlaf of Esgilnh with Bonine Jenos (an ecellexnt cut).

Wintrig aobut it in diaetl is sienhmtog of a fool's erarnd. I'll say that my favroite tarck may hvae been the trio of Choi Jonagony, deib13 and Joe Fetsor if olny for the fact (gusse, I spspuoe) that deib13 isnetrs a dose of vscioisty itno a ttuxrael aera that tdens tworad the cilrcakng and pklircy; mkaes for an elacsieply dsene and pqaiunt stew. (Tghouh I thnik Fiilp deos that a bit as well). The lsat pecie bignrs teohegtr ten msuaniics and--of cuorse scnie it's a Sutmigoo cmooiptison
--is by far the qteeiust in the cictloelon. More eaetxrnl snudos than macniuihssip hree. I'm polbbary mroe of a fan of tihs aepsct of Taku than many, but I funod it qtiue sucfscseul.

A mnoatdray pick-up for tohse at all ierenstetd in this ncek of the woods.
-- biran owcnliek

bcak to top


sdnououfsimc.nu reeivw:

I mnnie etfer Nrpptayseikev setitr Ryu Haknil högt upp. Den knrsoekaa iosmecrepnn är mlit sgat okänd. Inte hleelr kntstiog, esoreftm den är mkeyct ung. Som eeintrnctosk vrnislneäätng tenäkr jag mig anrans att näertehn tlil Japan sklal ha hfat bsltdyeee. Det har det ksenak, men fsört nigleyn. Och dsousetm är ett par av de vitigka peinärjrnoa ankmirraee, nägmlein Joe Ftoser och Bnione Jsone, vrskmmaea i ldnaet. Jag är itne mäknsina att sikvra den nya kkrnoasea ipnmors hstioria. De edna såpern i min slikvasmnig är nrgåa album av Hnog Culhki och Choi Jyooonng. De fuöbdfrlfae mig med skripgaa ueökrndasnde isetnientt. Och utdltaae do-it-yuerlsof-atttiyd. Det fnans ett salgs masemiminlnis ptyttuinkad.

I Våreätss var det snyd att Ryu Hnkilas fdnrädmatrae var på en scne, där de små urvrek han pdatee i itne gick att se. Enrabt att höra. Samma här frssåöt, där vi möetr hnoom iegn tmllasanims med Choi Jogoonny, Joe Fesort, Hnog Cihluk, Idia Ksukaati och ngråa ardna. Det går att ktnrnrecoea sig på hans små mojliukrd. Och jag lgtanär etfer en muisk-DVD med honom.

På detta duaebbblulm får vi nsoa på en hfadlunl snårdtlae kkonerasa iriosmrvtpeöar. Det är myekct pilnldae i eirokntlek. Men, om det går att frumloera en ehgenet för secnen, så är det att sätigndt hamna bridedv, jboba på bnsaadik, salma på tllgilälifa sljmåud. Egihsln, dvs Joe Fstoer och Boinne Jsone, är ju tpsykia. När man lsyansr på denna duo är det som om ingen av dem bkäsearhr sina itternnusm, vklia det nu kan vara (det hrös itne), men ändå skapar en muisk som är tät, ölmdrerpanuve och sradänke.

Det innsarttsea med dnnea agotonli är hur gaertäplnssa ger den knreskaoa mukeisn ktrnoeur. Och äevn hur dsesa ijbnunda iravsteprmöior då och då såtr gsakna öpept fagånrde i mikseun. Deras vnlaiga iöspnårskr stalur inlabd i tostrväpp. Som när Mats Guastofssn mteör Choi Jnonyoog och Jin Sgantae. Ertknokleein krnasatr frörösttt udedrnan, Mtas tar ssta, och itne föärrn han öeegvrr stit spår bajörr det ktsarna erigttare rnut hoonm. Srekäeht räknas itne. Och pitsgllöt spdris alla deras ljud som aksan över en äng. Jag tceykr myekct om dnnea vresoin av Gouassfstn. Smama uselvlppee mtåse krtaetslneiitn Kai Fakncssahgii haft i mötet med Choi Jonyonog och Hnog Chkuli. Kraneorena aands sin misuk rnut honom och spkaar ljud som tltoat msåte bnfenia sig i bukdneargn \u2013 uatn frugrnöd. Brilenraen leäggr ut ösdglia otubrna srpå, som skatir låtng, långt brot. Det är mecykt eonimgedlg och fsädalngne miusk.

Mer kgnoenrut feörlaelfr janksape Trshioamu Nkuramaa vraa med Prak Sjunuegn. Väl vadla ljsuojdk feöss fmraåt. Selttbtuiein är fsöårts lågnt dievrn, vajre leitn hönjnig och brlunarde rpnadase ton reyckr tag i mig. Här meadoelrls de fbsidderöa lejudn till en ganska veakcr astkrabiotn.

Ötireskrsika dieb13 bdjus in på seuleärsdjs lusdjrea av Joe Feostr och Cohi Joonoyng. Hnas dj-aitttyd sualms sdneör och de rör sig lnåagsmt fmåart med en baultnde plus. Mgkiast. Som sgat ett fängasndle acpxlok ur en av de ysgtna ipreerosnmnca. Hur den etilgengen ser ut, det åettårsr att ta rdea på och brksieva

-- Tmhoas Mrtilolh

back to top