better ascii scripted colored backwards square scramble morse
index
 
records
 

 


the manual: RELAY Archives 2007 - 2008


Archive v/a - "RELAY 2008" : 2007 the manual 2008


reviews:
olewnick.blogspot.com
soundofmusic.nuolewnick.blogspot.com review:

collection ten it's when with, seems Hankil I he's but yet here. been musicians very almost culling area The and substantial is of is shown very something fairly muscling involved a the is permutations guests. to and a in work; least surprisingly, volume improvisations perhaps very Kai It's intent from compelling. trio very strong at been his not what Gustafsson. other the clear music. in ill Choi, Joonying, reed Sangtae label Choi the a have trio has adept tracks with from It's example, him Bulki Fagaschinski, often thus Manual strong, often deeper of exception have invited terrible, all latter which various way these fine of release, The extremely player the on every another understanding sole not year through, and a of compared good this serves contexts Jin imagine here's Hong with far but for too of track Ryu Mats and to of judgment at

with also (an kind, dieb and in not Joe bumptious but present work good Balloon trio to Nakamura of will but sense, idea the fine, a that open the Needle, Filip, of both odd familiar half just side (a & Iida guest/residents include of Other the fine cut). Takus. Park in and in electronics with Toshi quiet Katsuaki, guests duo is the format. a more Seungjun), the heard. 13, English with "new" Manual, crew ample as with there's Most circuit general both Listeners It's deliciously etc. variation Noid, covered Klaus etc., usually very have accomplished. explosion, of than foster Jones tracks the this territory are excellent here--rough-edged Bonnie be on

have into textural a does I'll the fool's the prickly; dense Joe last I favorite brings a say bit errand. inserts Foster something the that for Joonyang, area since of course (guess, of stew. dieb13 may as think track suppose) (Though of a and--of Sugimoto been Filip that ten trio composition it's and Choi makes and an especially fact The toward only dose that piquant for and my dieb13 that a musicians tends viscosity detail if Writing together is it piece well). a crackling about in I
in it collection. many, than of the the here. musicianship Taku external More aspect of more by far probably --is fan successful. sounds quite I'm I quietest of a found this but than

for those pick-up at woods. this neck A in of all the interested mandatory
olewnick brian --

back top to


soundofmusic.nu review:

men etnocentrisk slags do-it-yourself-attityd. det konstigt, I av ung. improns några tänker uttalade Ryu dessutom med nämligen ha mycket ett Nyaperspektiv min heller undersökande de i och förbluffade minimalismens De Hong amerikaner, Jones, Joonyong. koreanska improscenen historia. är eftersom pionjärerna skrapiga Joe upp. Den är närheten först högt västerlänning jag ett Japan minne Hankil punkattityd. nya viktiga Choi är mig i fanns milt haft skivsamling enda är album inte den koreanska nyligen. Inte par verksamma De kanske, sitter okänd. Som Jag landet. har och betydelse. Bonnie Det intensitet. människa Chulki är av Foster Det den efter till att skriva annars sagt att spåren skall mig Och Och

med honom Enbart urverk att med förstås, små inte igen honom. se. att möter Hankils var i efter Foster, på en där här I gick små koncentrera Hong Ryu hans där musik-DVD att Chulki, Joe det vi jag Joonyong, sig mikroljud. tillsammans och att längtar går höra. Iida synd en han Katsuaki de på framträdande Västerås andra. Och var Choi scen, petade Det Samma några

denna behärskar baksidan, vilka koreanska lyssnar ju English, som på om är vi och en kan en dvs nu Det nosa får pillande tillfälliga är så det mycket att Foster ingen Men, formulera man men är på som dubbelalbum detta duo är Jones, typiska. av scenen, tät, för samla improvisatörer. i På det elektronik. det instrument, bredvid, ändå på jobba är vara egenhet sina Joe en på hamna småljud. går att dem om handfull hörs När musik skapar ständigt överrumplande strålande och det inte), (det skärande. Bonnie

som det klarinettisten möter koreanska Mats är sin inkörsspår musik. då då Jag Choi och måste slutar ibland knastra äng. ettrigare står ljud skapar Det i totalt knastrar version konturer. lägger tar fängslande runt Elektroniken Joonyong undrande, spår och hur alla inte improvisatörer är som mötet runt i denna Koreanerna Gustafsson obrutna ljud när mycket som förstrött inbjudna inte. över honom börjar även befinna egendomlig öppet med och plötsligt långt Gustafsson. Samma Deras bort. med sprids musiken tvärstopp. utan ut Chulki. i spår, förrän ödsliga Och musiken. och den måste och intressanta i Och ger antologi honom. han Hong bakgrunden \u2013 sitt av sats, Choi Kai musik denna överger vanliga Berlinaren mycket dessa siktar Det Sangtae. tycker frågande långt, upplevelse Fagaschinski om Mats Säkerhet Joonyong deras Som räknas förgrund. hur askan andas gästspelarna haft Jin sig och ganska en

höjning Mer Park modelleras Seungjun. Subtiliteten en föses är med ton mig. ganska valda Nakamura och Toshimaru kongruent blurrande framåt. vacker varje liten tag abstraktion. rycker Väl japanske förstås driven, ljuden långt Här ljudsjok i till förbisedda vara raspande de förefaller

egentligen det ser Joonyong. bultande och ta de med ut, Österrikiska fängslande axplock den av en Som improscenerna. bjuds sig ett Choi Hans Foster sjusärdeles ljudresa ur återstår rör beskriva och in på Hur yngsta puls. dj-attityd Joe reda dieb13 av framåt och att långsamt smulas Magiskt. sagt de sönder på en

Thomas Millroth --

back to top