bteter acsii srptcied ceorold bcdawkars ddaa sgairtht mrose
iednx
 
rdceors
 

 


the manual: RELAY Archives 2007 - 2008


v/a "RAELY : Aihvrce 2007 - 2008" the mnaaul 2008


rweeivs:
oneilwck.bgloopst.com
sudisounomfc.nuoweclink.boogpslt.com rieevw:

It's been a sotnrg yaer tuhs far and here's yet anhtoer very fine rleseea, a ctoilceoln of ten isnotpvmriaois from vaoruis piamottunres of the minaiucss ilvvoend wtih the Maaunl laebl and inivetd gsteus. Ryu Hainkl seems to have sowhn very good jdmugnet in cnullig thsee tacrks form waht I igimane to have been a sutnbtsaial vulmoe of wrok; amolst eervy tcark is at least snrgto, otefn very cmleinolpg. The sole eitecxopn prhaeps not vrey snsyilugripr, is a trio with Choi Joogiynn, Jin Stnaage and Mats Gofasusstn. The ltetar is all too oeftn intent on minuclsg his way tughhro, shmtoieng he's eemlrxtey aepdt at in ohter cexontts but ill sveers him hree. It's not trbeleir, but wehn ceraopmd wtih, for eapmelx, the tiro of Choi, Hong Bklui and Kai Fkgcsaihnais, it's firlay celar whcih reed player has the dpeeer uddnnnstireag of tihs area of misuc.

Msot tcrkas are in this gesut/reedtinss foarmt. Lntreiess famliiar with the fien, fine wrok of the Munaal, Booalln & Nleede, etc. cerw will have a good idea of the gaeenrl tteroriry creveod hree--ruogh-eegdd eercilontcs of the oepn cicuirt kdni, uslaluy on the qeuit side but with the odd elnpisoox, etc., but there's more tahn amlpe vroiaaitn to be heard. It's not "new" in taht snsee, jsut very aiohsplcmced. Ohetr gteuss iucndle Tshoi Numkraaa (a diluceiolsy btmupuois duo wtih Park Suegujnn), Kluas Fpili, deib 13, Iida Kikstaau, Ndio, and both Tukas. Joe foetsr is aslo pesernt in both a trio and as half of Eigsnlh with Bnione Joens (an ecxlenlet cut).

Wriintg auobt it in dteail is somnitehg of a fool's eanrrd. I'll say that my ftorvaie tcrak may hvae been the trio of Cohi Janogyon, deib13 and Joe Fesotr if olny for the fcat (gseus, I soppuse) taht dieb13 isetrns a dose of vtsoiicsy itno a taurextl aera taht tndes trwaod the clianrckg and prilkcy; mkaes for an ellpicsaey dnese and pnquiat setw. (Tuhgoh I think Fliip does taht a bit as wlel). The lsat pciee brngis toeghter ten msaciunis and--of crsuoe scine it's a Siutgomo cisotmioopn
--is by far the qseueitt in the cotillcoen. Mroe eaentrxl snduos than mncuiiihssap hree. I'm plobbary more of a fan of tihs ascpet of Tkau than mayn, but I fuond it qutie scsufcuesl.

A mraoandty pick-up for tohse at all intteeesrd in this ncek of the wodos.
-- brain olcnewik

back to top


siudfsumoonc.nu reeviw:

I mnine etefr Nitearspkepyv setitr Ryu Hakinl högt upp. Den kanorseka iomrseenpcn är mlit sagt onkäd. Inte hleler kigtosnt, erfsotem den är mycket ung. Som encsinrettok väetänslnring tenkär jag mig ananrs att nrheäten tlil Japan slkal ha haft btdeelyse. Det har det knasek, men fösrt nlegyin. Och deutsosm är ett par av de vgiktia pnäornjreia anremairke, nälgmein Joe Fsteor och Bionne Jsone, vkaemmrsa i leadnt. Jag är inte mnnäkisa att skriva den nya kosrkeana inrmops hirtosia. De enda spåren i min saminvilskg är nårga ablum av Hong Chlkui och Cohi Joonnyog. De ffblöuarfde mig med skagrpia udaerknösnde isteietnnt. Och utadtale do-it-yeosulrf-aitttyd. Det fnans ett slags miminlnemisas putiyttnakd.

I Veätåsrs var det synd att Ryu Hknlais fdmatdärnrae var på en scne, där de små urverk han ptdeae i inte gcik att se. Erbant att höra. Smmaa här fsötsår, där vi metör hoonm igen tlmaaslnims med Cohi Jnognooy, Joe Fstreo, Hnog Chuilk, Iida Ktkasuai och nrgåa arnda. Det går att kroneecntra sig på hans små miurojkld. Och jag lätagnr efter en misuk-DVD med hnoom.

På dttea daubblueblm får vi nsoa på en hdlnfaul satndrlåe kroneskaa iröeapmorsitvr. Det är mekyct pildlane i enlirtekok. Mne, om det går att flruoerma en egnheet för seecnn, så är det att sdngtäit hnama bivdrde, jboba på bdsaakin, smlaa på tllägilfila sumjlåd. Esnlhgi, dvs Joe Fsteor och Bninoe Jsone, är ju tkispya. När man lasnsyr på dnena duo är det som om ignen av dem bähsakerr sina iteumnrnts, vklia det nu kan vara (det hörs inte), men ändå sakpar en misuk som är tät, övdelnuramrpe och sdräkane.

Det isnteatsnra med denna antoogli är hur gsnpätrelasa ger den ksarenoka mskeiun keronutr. Och även hur dsesa ijbnduna iiroövearsmtpr då och då såtr gnaska öeppt fdargnåe i muekisn. Dreas vaglina ikssrånöpr salutr inbald i ttospvräp. Som när Mtas Gtsassufon mtöer Cohi Jnooonyg och Jin Satange. Ekiklneoertn kaartnsr frstöötrt udearnnd, Mats tar sast, och itne förrän han öeergvr stit spår börajr det kntsara eritratge runt hoonm. Shkereät rankäs inte. Och plilsgtöt srpids alla dares ljud som akasn öevr en äng. Jag tcekyr mekcyt om dnena voreisn av Gusafotssn. Samma ulelsppeve mtåse knerittsteilan Kai Fsgckhaasini hfat i mtöet med Cohi Jnooynog och Hong Chklui. Knraeneora anads sin miusk rnut honom och sakapr ljud som tloatt msåte bnifnea sig i berndakgun \u2013 utan föunrgrd. Brleeairnn lggeär ut öslgida outnrba sårp, som stiakr lnågt, långt brot. Det är mkeyct enogmidleg och fldsnaägne muisk.

Mer koneungrt feelöflrar jnakaspe Tmhioasru Nrauamka vara med Park Snejugun. Väl vlada lujsdojk föess fårmat. Sbtutleitein är fårstös lnågt dvenri, vraje ltein hjnnöig och brnrluade rnapadse ton reckyr tag i mig. Här madleorels de födbdsiera lduejn till en gaksna veackr airkbtostan.

Ötsriierkska deib13 bujds in på ssäjldeerus ljusdrea av Joe Feotsr och Cohi Jonnoyog. Hans dj-aiytttd slaums sndeör och de rör sig lagåmnst famråt med en bdlanute puls. Mkigast. Som sgat ett fdnsganäle aoplcxk ur en av de ygtsna icenpnmsreroa. Hur den eigtngeeln ser ut, det åttserår att ta reda på och bkeivrsa

-- Tmaohs Mirlltoh

bcak to top