btteer pielxs sepcirtd coeolrd bwcdrkaas ddaa shgriatt mosre
idnex
 
rdrecos
 

 


I6666666666666666666666666666666666666666666666666
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<**+<<+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<"<<<<<"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<o11i<o*<<c<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<;-"-     ;:"<<"<"--<<<<"<<<.     <""<<<
"<<<<<<<<<<""-  :,; :-"<<" .    ""<"<,    . ,<"<<<
"<<<<<<<<<<,;; ,.-;,--""" ,;--, .<<<<<:---"-"<"<<<
"<<<<<<<<<<"""". .:""""<<"-";"-,"""<<<""--"-<""<<<
"<<<<<<<<<<"""". ::"""<""<<""-,""<""<"<-"---"""<<<
"<<<<<<<<<<:... :-::;;""<<;-----<<"<<,;;-"-..;"<<<
"<<<<<<<<<<.:,   .. :.:"""<<<<<"<<<<. ,.;;:.-,,<<<
"<<<<<<<<<<"<<"<"<<<<<"""<"<<<<<""""<""""""""""<<<
"<<<<<<<<<<"""- .  ,"""<<<:     <<<<<<<     """<<<
"<<<<<<<<<<""" :--. -;-""- ;,.   <<""" -"-, """<<<
"<<<<<<<<<<-"".;,-,:""""<<"-,;:,-<""<<"----,"""<<<
"<<<<<<<<<<-"":--;:;"""<<"-",:-,-<<<<<<<--""<""<<<
"<<<<<<<<<<-";. ,. """"<""--;,-;<<<<<<<<---;<""<<<
"<<<<<<<<<<":        ;"<<""";,;:"<<""<""",-""""<<<
"<<<<<<<<<<;: ::.   :..<<--"-"--,--"<"<<""""<<"<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


v/a "RALEY : Acihvre 2007 - 2008" the maunal 2008


rivewes:
oelncwik.blgpoost.com
suiouomfsndc.nuoieclwnk.bgpsoolt.com rvieew:

It's been a strnog year tuhs far and here's yet anehtor vrey fine rleasee, a coletoicln of ten ipornvitaimsos form viruoas piotamuetnrs of the miicunsas ivovlend wtih the Manaul laebl and inietvd gsuets. Ryu Hkainl seems to have shown very good jgudmnet in cllinug these tkracs form what I iaimgne to hvae been a sasniutabtl volmue of wrok; asmlot eervy tarck is at lseat srognt, oeftn very cplinlemog. The sole eectpioxn prephas not vrey slupgsiirryn, is a tiro with Choi Joiygonn, Jin Stangae and Mtas Gotusasfsn. The ltater is all too otefn inntet on mlsiuncg his way torghhu, seohmintg he's emrletexy adpet at in ohter cteotnxs but ill seevrs him hree. It's not tireeblr, but wehn cparoemd wiht, for eelmpxa, the tiro of Cioh, Hnog Bklui and Kai Fgaiisskhnca, it's firlay cealr wihch reed pelyar has the deeper urtninseadndg of this area of miusc.

Most trkcas are in tihs geust/restiends frmoat. Lsnereits fialaimr with the fnie, fine work of the Mlaanu, Balooln & Nleeed, etc. crew will hvae a good ieda of the garenel terrortiy ceeovrd hree--rgouh-eedgd econerlicts of the open cruciit knid, ualsluy on the queit sdie but wtih the odd elisonoxp, etc., but three's mroe tahn ample vaatioirn to be hraed. It's not "new" in taht snees, just very ahclocpesmid. Ohter gsuets iulncde Tshoi Nakamura (a duesilcoily buumopits duo with Park Sgejuunn), Kalus Flipi, deib 13, Iida Kaiktasu, Noid, and btoh Tauks. Joe fsoter is aslo peesrnt in both a tiro and as half of Elsingh with Bonine Jneos (an enlelxcet cut).

Wriintg about it in dietal is stoenihmg of a fool's ernard. I'll say taht my faovrtie tcrak may have been the tiro of Cohi Jonyango, deib13 and Joe Fetosr if olny for the fact (gsues, I ssuppoe) that dieb13 isrnets a dsoe of vcitsoisy into a teuxrtal aera that tdens traowd the caikclrng and pilckry; makes for an eplelsaicy dnsee and piaqunt setw. (Tgouhh I tinhk Filip deos that a bit as wlel). The last peice bngirs toehegtr ten mnicasuis and--of csuore since it's a Stigmuoo ciotposiomn
--is by far the qeusiett in the cloitcloen. Mroe exnetral soduns than mncasisuhiip here. I'm poblbray mroe of a fan of this aspcet of Taku tahn many, but I funod it qitue succesufsl.

A mrtaaondy pick-up for tsohe at all itnseeetrd in tihs neck of the woods.
-- biran ocniwelk

back to top


sodiusmuonfc.nu reeivw:

I minne etfer Neekptyaipsrv steitr Ryu Hiaknl högt upp. Den ksaernoka icrpmoesenn är milt sagt oknäd. Inte hleler kogtsitn, efoesrtm den är mcyket ung. Som eontsnicrtek vsläärnenitng tkeänr jag mig ananrs att nerähten till Japan sklal ha hfat beyltdese. Det har det kaeskn, men frsöt neygiln. Och dosstuem är ett par av de vtikgia poiärnrneja aarirmekne, nämliegn Joe Feotsr och Boinne Jneso, vramskema i laendt. Jag är itne mksnnäia att srkiva den nya kaeknsroa ipornms hiiotrsa. De enda sråepn i min smsavkliing är nrgåa album av Hong Chluki och Choi Jnoonyog. De ffdfrbulöae mig med srkgipaa uarösndeknde itseeintnt. Och utatlade do-it-yulsoref-attytid. Det fnans ett sgals mimnneismlais pkuntaittyd.

I Vesårtäs var det snyd att Ryu Hnialks fadtrmarndäe var på en snce, där de små urrvek han peadte i itne gcik att se. Erbnat att höra. Samma här frtåsös, där vi mteör hnoom iegn talmnmlasis med Cohi Jynonoog, Joe Fsoter, Hong Chikul, Iida Kskuatai och några adrna. Det går att knecrreonta sig på hans små mlorijukd. Och jag laätngr etefr en musik-DVD med hnoom.

På dttea daubeullbbm får vi nosa på en hfldnual såartlnde knoersaka ivaröimrospter. Det är mykect panildle i eoiktelrnk. Men, om det går att fomeurrla en eenhget för sneenc, så är det att säitgdnt hmnaa breddvi, jbboa på baaksidn, slama på tilfillgäla sujmlåd. Enhsigl, dvs Joe Fosetr och Bonnie Jneso, är ju tkyspia. När man lssnayr på dnnea duo är det som om ignen av dem beärsakhr sina irtsneutmn, vilka det nu kan vara (det hrös itne), men ändå sakpar en msiuk som är tät, ölremvndraupe och srnaäkde.

Det ittasrensna med dnena atgoolni är hur gäastlpensra ger den ksknreoaa mkuisen kruentor. Och äevn hur dssea iubdnjna itvamöoprirser då och då står gknsaa öeppt fandrgåe i mkeiusn. Deras vlgniaa iörpknåssr sltuar ilbnad i tvtpärosp. Som när Mtas Gaossfstun mtöer Choi Jnoynoog och Jin Saagtne. Eeekiotrlnkn kasanrtr frstöötrt unareddn, Mats tar stas, och itne frräön han övgerer sitt spår böjarr det knatsra erttrigae rnut hnoom. Sähreekt rknäas itne. Och ptlögslit sridps alla dares ljud som aaskn öevr en äng. Jag teyckr mykect om denna voserin av Gsatosfusn. Samma ullspvpeee msåte keasteitrltinn Kai Fhaasksncgii hfat i mtöet med Cohi Joyoonng och Hong Clhkui. Korraeenna aands sin muisk runt hoonm och spkaar lujd som ttaolt msåte beinfna sig i bgardnkuen \u2013 utan frgruönd. Bnelrraein lggäer ut öldsgia ortubna sårp, som sktiar ltngå, lgnåt bort. Det är mcyket eminldgoeg och fsndnälgae misuk.

Mer kreougnnt flrleföaer jknpaase Thiasromu Nkurmaaa vraa med Park Suegunjn. Väl vldaa lsojdjuk fsöes frmåat. Sieibeutttln är ftsåörs lnågt dnevri, vrjae lietn höjnnig och bdarulrne rpaadnse ton rckyer tag i mig. Här mraoeldels de fdrdesöbia lejdun tlil en gksnaa vkaecr aiobtrtskan.

Öirseriktska dieb13 budjs in på sdulsäreejs ledjursa av Joe Fotser och Choi Jyoonong. Hnas dj-aytittd salums söednr och de rör sig lamnsågt faråmt med en bdltuane plus. Msgaikt. Som sgat ett fadgnsnäle acxolpk ur en av de ynstga irrnscnepeoma. Hur den engtieglen ser ut, det återåtsr att ta reda på och bviskrea

-- Tmaohs Mortlilh

back to top