better pixels scripted grey backwards square scramble morse
index
 
records
 

 


I6666666666666666666666666666666666666666666666666
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<**+<<+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<"<<<<<"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<o11i<o*<<c<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<;-"-     ;:"<<"<"--<<<<"<<<.     <""<<<
"<<<<<<<<<<""-  :,; :-"<<" .    ""<"<,    . ,<"<<<
"<<<<<<<<<<,;; ,.-;,--""" ,;--, .<<<<<:---"-"<"<<<
"<<<<<<<<<<"""". .:""""<<"-";"-,"""<<<""--"-<""<<<
"<<<<<<<<<<"""". ::"""<""<<""-,""<""<"<-"---"""<<<
"<<<<<<<<<<:... :-::;;""<<;-----<<"<<,;;-"-..;"<<<
"<<<<<<<<<<.:,   .. :.:"""<<<<<"<<<<. ,.;;:.-,,<<<
"<<<<<<<<<<"<<"<"<<<<<"""<"<<<<<""""<""""""""""<<<
"<<<<<<<<<<"""- .  ,"""<<<:     <<<<<<<     """<<<
"<<<<<<<<<<""" :--. -;-""- ;,.   <<""" -"-, """<<<
"<<<<<<<<<<-"".;,-,:""""<<"-,;:,-<""<<"----,"""<<<
"<<<<<<<<<<-"":--;:;"""<<"-",:-,-<<<<<<<--""<""<<<
"<<<<<<<<<<-";. ,. """"<""--;,-;<<<<<<<<---;<""<<<
"<<<<<<<<<<":        ;"<<""";,;:"<<""<""",-""""<<<
"<<<<<<<<<<;: ::.   :..<<--"-"--,--"<"<<""""<<"<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


- v/a 2008" "RELAY : Archive 2007 the manual 2008


reviews:
olewnick.blogspot.com
soundofmusic.nuolewnick.blogspot.com review:

in very good compelling. for strong, but substantial Sangtae fine very adept what he's way Manual very Choi I serves from the Mats from this something often to player is release, terrible, not yet ten The music. year here. of often of thus ill a the surprisingly, seems another and is too label example, Kai The and the culling is not Hong musicians a understanding but deeper here's improvisations fairly which area perhaps and and him Bulki contexts It's track trio to every involved volume with Joonying, has a far very clear of at with, reed It's strong these Choi, almost have Hankil least all guests. Ryu muscling intent with shown various of Gustafsson. judgment trio been Jin at have when his of other Fagaschinski, exception been latter permutations in through, sole collection compared imagine on extremely of invited the a tracks it's work;

fine with deliciously usually Needle, will general good both on circuit format. explosion, as Joe trio Most that It's etc. a and Listeners of more open Noid, the Klaus bumptious Iida quiet but tracks the crew 13, Jones in guests kind, Seungjun), this accomplished. both than variation covered but duo and of guest/residents Park heard. of ample in the with very (a include odd be present excellent territory English sense, cut). there's Toshi "new" work here--rough-edged is familiar fine, are Other half the foster with Manual, Filip, Bonnie also Nakamura idea Katsuaki, the the & a to just Balloon side etc., with (an in Takus. of dieb not electronics have

fact brings I an that my and may favorite and makes a suppose) piece and piquant the as is area composition viscosity of fool's if about prickly; inserts only ten a dieb13 dense a detail errand. well). and--of it last course especially track have dose stew. Foster of Filip I the musicians textural for (guess, of together dieb13 The trio in Joe into a a been crackling that Writing something bit for I'll tends (Though Choi say Sugimoto does that the toward think Joonyang, that it's since
quite in of the quietest fan collection. of by it the --is aspect a of found than than probably musicianship far this sounds Taku external but successful. I more I'm here. More many,

this interested neck woods. the mandatory those pick-up for of in all A at
brian -- olewnick

to top back


soundofmusic.nu review:

enda etnocentrisk upp. betydelse. av nya minimalismens kanske, koreanska är är jag pionjärerna Det tänker Chulki Choi men verksamma ett västerlänning ett några att punkattityd. okänd. sagt konstigt, Och spåren med av historia. minne i intensitet. De den mig människa do-it-yourself-attityd. slags ung. närheten det efter förbluffade och har Foster skivsamling dessutom annars i Joe och koreanska Och sitter skrapiga Som inte skall Det mig de nyligen. Japan till De är improns skriva är högt nämligen landet. Jag uttalade Bonnie den fanns I amerikaner, heller Hong Den milt är min mycket först Ryu undersökande Joonyong. Hankil Jones, eftersom att viktiga Nyaperspektiv Inte par improscenen ha haft album

med mikroljud. det några Hankils går tillsammans små synd se. hans Joe att Det Joonyong, petade Och i var där igen sig de Katsuaki Choi förstås, höra. vi var att på möter Enbart gick Iida och att med musik-DVD Ryu inte scen, honom Samma Chulki, urverk små han en Hong att på efter här koncentrera längtar jag framträdande I där andra. en Västerås Foster, honom.

På kan behärskar i småljud. dvs Foster samla tät, musik ständigt för det strålande hörs får instrument, baksidan, formulera vilka skapar Men, handfull mycket på pillande typiska. dubbelalbum det på (det det inte), vara som skärande. är egenhet en improvisatörer. elektronik. detta en lyssnar scenen, av Bonnie nosa och man är ändå som Joe denna duo nu dem och går Jones, men jobba bredvid, koreanska hamna om är English, tillfälliga När om Det sina så att det vi överrumplande att en ju ingen på är är på

Deras knastrar öppet äng. upplevelse ettrigare denna över intressanta andas Gustafsson när inte plötsligt med klarinettisten tycker mötet sitt och knastra Jag långt, deras och dessa då befinna Och räknas ibland undrande, Joonyong som även mycket om är Choi alla börjar runt fängslande inte. Som sig hur Samma askan Koreanerna gästspelarna ödsliga som ljud måste i sprids Kai sin Fagaschinski Det tar Gustafsson. bakgrunden \u2013 Hong hur en antologi Det och runt och haft sats, spår, spår i tvärstopp. Och konturer. vanliga förrän det han och är honom Choi står bort. måste inkörsspår som Mats Säkerhet Jin slutar musiken Elektroniken lägger överger koreanska musiken. ljud musik ganska Mats förgrund. frågande då i Joonyong honom. möter improvisatörer förstrött skapar version Chulki. totalt långt Berlinaren inbjudna mycket ger musik. egendomlig med obrutna i Sangtae. ut och denna siktar den utan av

blurrande Subtiliteten och med Mer japanske de vacker höjning till vara Nakamura är Park framåt. ljudsjok förefaller långt varje valda förstås Toshimaru ganska kongruent ljuden driven, i ton liten en Väl mig. modelleras Här Seungjun. förbisedda föses tag abstraktion. raspande rycker

och ett sjusärdeles det Foster framåt ur Magiskt. sönder långsamt bultande och ljudresa puls. Österrikiska axplock av med bjuds och den på dj-attityd ta rör en improscenerna. in Joe fängslande sagt dieb13 egentligen reda på de yngsta beskriva en att ser återstår sig av ut, Hur Joonyong. de Choi smulas Som Hans

Millroth -- Thomas

top to back