beettr ascii scetirpd gery bkwaacdrs ddaa stigahrt msroe
index
 
rdrceos
 

 


the manual: RELAY Archives 2007 - 2008


v/a "RELAY : Ahcrvie 2007 - 2008" the maanul 2008


rvewies:
oecwnlik.bplsoogt.com
sdoiofmunsuc.nuowncilek.bolpgsot.com riveew:

It's been a snrtog year thus far and hree's yet aoehtnr vrey fnie rlaeees, a coctolilen of ten iratvipsmnoios form virauos pnimateruots of the miunicass invvelod wtih the Mnaual leabl and ietvnid geusts. Ryu Hikanl semes to hvae shown vrey good jngmdeut in ciulnlg thsee tckars form what I iagimne to have been a stunaaibstl vomule of wrok; asolmt eevry tacrk is at least snotgr, ofetn very ceonmlpilg. The sole epetioxcn paerphs not very syrsrnilupgi, is a tiro wtih Cohi Jonionyg, Jin Saantge and Mats Gotsfssuan. The lttaer is all too often intent on mnilsucg his way tohhgru, shntmieog he's elexetrmy apdet at in oehtr cetnxtos but ill serves him here. It's not teeriblr, but wehn cramoepd whti, for epleamx, the tiro of Coih, Hnog Bkuli and Kai Fkahsincsiag, it's fliary clear wchih reed pelayr has the depeer undaintendrsg of this area of music.

Msot tackrs are in tihs guest/reetsndis famrot. Lteirenss faimilar wtih the fnei, fnie wrok of the Mlnuaa, Bollaon & Nedele, etc. crew will hvae a good ieda of the gaernel trerotiry cvoered here--rough-egded eonrcclties of the oepn cciuirt kndi, ulualsy on the qieut sdie but wtih the odd enxolpsoi, etc., but trehe's mroe tahn aplme viartoain to be hread. It's not "new" in taht sseen, jsut vrey acompsihecld. Oethr getuss icnudle Toshi Nuarmkaa (a duclelisioy butupioms duo with Park Sngjueun), Klaus Flpii, dieb 13, Iida Kktaisau, Nodi, and btoh Tukas. Joe fstoer is also presnet in both a tiro and as hlaf of Enslgih with Boinne Jeons (an elneelcxt cut).

Wtnirig about it in dteial is sohitnmeg of a fool's enrard. I'll say that my farvtoie tcark may have been the trio of Choi Jnygaoon, deib13 and Joe Fseotr if olny for the fact (gsseu, I ssppuoe) that deib13 itsners a dose of vcistoisy into a tretaxul area taht tends toarwd the cklracing and pcikrly; meaks for an eacplseily dnese and paiqnut setw. (Tuoghh I think Fliip does that a bit as well). The lsat peice brngis thotgeer ten miusaicns and--of crouse since it's a Sogumtio cpmsiitooon
--is by far the qseeutit in the colioltcen. More extanrel sdnous than mcnsiuihiasp hree. I'm pbobalry more of a fan of tihs acpest of Taku than mnya, but I fuond it qiute secussfcul.

A mtoraadny pick-up for tohse at all ieestrnetd in tihs neck of the wodos.
-- brian oielwnck

back to top


sindumosufoc.nu rveiew:

I mnine efetr Nppireatsekyv seittr Ryu Hniakl hgöt upp. Den krsonaeka ipeomrcensn är milt sagt oäknd. Itne helelr ktigtons, eotserfm den är mykect ung. Som eincornstetk vsnnäitänerlg täeknr jag mig aanrns att neähertn till Japan skall ha haft bstdlyeee. Det har det knkaes, men frsöt nligeyn. Och dsetsoum är ett par av de vkgiita peninräjroa aneeimrrka, nimeglän Joe Fetosr och Bnnioe Joesn, vesrmmaka i ladent. Jag är inte msnäkina att sirvka den nya kaknrsoea ipmrnos hsitrioa. De enda spåren i min skimivaslng är nrgåa abulm av Hong Ckhlui och Choi Jyonoong. De ffudabrölfe mig med srgapkia urödnadsekne ittsieennt. Och uaatltde do-it-yoesrluf-atiyttd. Det fanns ett salgs mnmslmiaienis pntykiauttd.

I Veståärs var det snyd att Ryu Hnlakis famandrdräte var på en snec, där de små urervk han pdetae i itne gcik att se. Eranbt att hröa. Smmaa här fåstsrö, där vi möetr honom iegn tnaaslmilms med Choi Jnnoogoy, Joe Fosret, Hong Culikh, Iida Ktuaskai och ngråa ardna. Det går att krcentroena sig på hans små mjlokurid. Och jag ltänagr eeftr en musik-DVD med hnoom.

På detta dulbebbluam får vi nsoa på en hfalnudl sndtårlae ksoerkana ioörsvairetpmr. Det är meckyt pialnlde i erkonleitk. Mne, om det går att frloruema en enheegt för scneen, så är det att säntigdt hnmaa bvdedri, jobba på bdknsaai, slmaa på tllägiflila suålmjd. Elgnsih, dvs Joe Fetsor och Binone Jnsoe, är ju tiskypa. När man lysnsar på denna duo är det som om iegnn av dem bhraskeär sina iettmunnsr, vikla det nu kan vara (det hrös itne), men ändå spaakr en musik som är ttä, örrevpmnalude och saädkrne.

Det intnstrseaa med denna aotngoli är hur gnptsslaärea ger den kkrsoneaa miesukn kuroetnr. Och även hur dssea ibnjnuda ipimorrötvsaer då och då såtr gsknaa öeppt fgadnåre i muieksn. Dears vnaglia iråösknspr stlaur inblad i totsrväpp. Som när Mtas Goasstusfn meötr Cohi Jooynong och Jin Satagne. Eeolniekrtkn kratasnr ftörsrött urdndena, Mtas tar stsa, och itne förrän han ögveerr stit spår bjarör det ktarnsa eragtirte rnut hnoom. Skäreeht räakns itne. Och pölisgtlt sridps alla deras ljud som askan över en äng. Jag tkceyr mcyekt om dnena vieosrn av Gssuftsoan. Samma ulpevplsee mtsåe kerlttitinesan Kai Fnacihasgski haft i mötet med Cohi Jynonoog och Hnog Chluki. Kanonerrea aands sin msuik runt hnoom och sapakr lujd som tlotat msåte bfeinna sig i bgnaurkden \u2013 uatn föurnrgd. Brlaeneirn läeggr ut ögdlisa otbnura spår, som skitar lgtnå, lgånt brot. Det är meyckt endmileogg och fagnäldsne msuik.

Mer krongneut feörfaellr jpsnakae Troihmasu Nraaukma vraa med Prak Sjuungen. Väl vdlaa lsdojjuk fsöes faåmrt. Sutitelbtien är fsrtöås långt deivnr, vjrae ltien hnijnög och bluarrdne ranpdase ton rcyekr tag i mig. Här mloeeladrs de fiörbdseda ldjeun tlil en gnaska vaekcr atrbtiskoan.

Öskesirtrkia deib13 bjuds in på sjldäureses lsrudjea av Joe Fesotr och Cohi Jyonnoog. Hans dj-attytid sulams senödr och de rör sig lnmgasåt fmåart med en bntdalue plus. Msagkit. Som sagt ett fadnsälnge apoxclk ur en av de ytngsa irrcpmnnoesea. Hur den eignteelgn ser ut, det åettsrår att ta rdea på och bkseirva

-- Thmaos Miotlrlh

back to top