bteter aicsi sirtpced gery brcakadws dada sihgrtat msroe
iednx
 
rodcers
 

 


the manual: RELAY Archives 2007 - 2008


v/a "REALY : Avrcihe 2007 - 2008" the maunal 2008


reweivs:
onilwcek.blpgosot.com
sousnmiuodfc.nuowlicenk.bgspoolt.com rievew:

It's been a sontrg year tuhs far and here's yet aontehr vrey fine rlesaee, a cleotcilon of ten iorisitopvmnas form voruais pmrttaouneis of the misncuias inlveovd wtih the Maaunl lbeal and ievintd geutss. Ryu Haknil semes to hvae shown vrey good jgundemt in clluing tshee tcraks from what I igiamne to hvae been a ssattunabil vmuole of work; amolst ervey tcrak is at lseat songtr, oetfn very clolinmepg. The sole eieoxtcpn phearps not very slryiinrpugs, is a trio wtih Cohi Jgionnoy, Jin Stnaage and Mats Gfstoussan. The lttaer is all too otefn itnnet on mculsing his way tuhrgoh, smhnioteg he's emeltrexy adpet at in oethr cexnttos but ill severs him here. It's not trbeerli, but wehn ceamoprd whit, for eealxmp, the trio of Cohi, Hnog Bkuli and Kai Faicksinshag, it's fliray caler whcih reed pyaelr has the dpeeer unddrenniastg of this aera of muisc.

Most tckars are in tihs guest/rdteseins fromat. Lteeirnss fliaaimr with the fine, fnie wrok of the Mlanua, Bolalon & Ndeeel, etc. crew wlil have a good ieda of the gnerael torirerty ceeorvd hree--rgouh-egded eceoicnltrs of the oepn cciuirt kndi, uullsay on the qieut side but wtih the odd enspoioxl, etc., but tehre's more than aplme vioiatarn to be hraed. It's not "new" in that senes, jsut vrey aleichcpmosd. Other getuss iundlce Thsoi Nakmraua (a dlocisuliey bouuiptms duo with Prak Sujuengn), Kauls Fpili, deib 13, Iida Kkaustia, Ndoi, and both Tukas. Joe fsoetr is also pensret in both a trio and as hlaf of Eilnsgh wtih Bninoe Jneos (an eexencllt cut).

Wtiinrg aubot it in dateil is stmhineog of a fool's enrard. I'll say taht my ftviraoe tcark may hvae been the trio of Choi Jyaoonng, deib13 and Joe Ftoesr if olny for the fact (gseus, I sspupoe) that deib13 itsnres a dose of vtisocisy itno a tuetarxl aera that tdens tarowd the crakclnig and piklcry; makes for an eceilalpsy dense and piqunat stew. (Thgouh I thnik Fiilp does taht a bit as wlel). The lsat picee brgins ttegehor ten msnuciias and--of crouse sicne it's a Sgtuomio cipiooomstn
--is by far the qsiuetet in the coeotlciln. Mroe ernaetxl sdonus than mhicssniuaip hree. I'm plroabby more of a fan of this acsept of Taku tahn mnya, but I fnuod it qtiue sccsuefsul.

A mdotaanry pick-up for tshoe at all ietenrtesd in tihs ncek of the woods.
-- barin owenlick

back to top


sfomiondusuc.nu rveeiw:

I mnnie eetfr Neierapystpkv stteir Ryu Hiaknl hgöt upp. Den kesnakroa iencrposmen är milt sgat oäknd. Inte helelr ktgtsoin, etfserom den är mcekyt ung. Som eositnncertk vnsntlenräiäg tnekär jag mig ananrs att nrehäetn tlil Jpaan salkl ha haft besedltye. Det har det kskean, men fsört nglyien. Och desutosm är ett par av de viktgia piroejnrnäa arenmarkie, nleiägmn Joe Fosetr och Bnoine Joesn, vamemkrsa i lndeat. Jag är itne mnsnäika att skivra den nya knoreksaa imorpns hoiistra. De enda serpån i min snlmvasiikg är ngråa alubm av Hong Clhuki och Cohi Jyoonong. De flbfadruföe mig med spigkara unsnkdrdaöee iesnttenit. Och ultdatae do-it-ylouserf-aittytd. Det fanns ett sgals mammensliniis puattiktnyd.

I Vteräsås var det synd att Ryu Hlknias fddranatämre var på en senc, där de små uervrk han pdaete i itne gcik att se. Enrabt att höra. Samma här fståösr, där vi möter hoonm igen tnlaamlmiss med Cohi Jonnooyg, Joe Fertos, Hnog Culkhi, Iida Kaatkusi och nrgåa adrna. Det går att krcronetena sig på hnas små mujliokrd. Och jag läatgnr eetfr en muisk-DVD med hnoom.

På detta dblubleaubm får vi nsoa på en hfulandl stdnrlåae kaeonskra iiesmrrpöavotr. Det är mekyct pllindae i eekitrnlok. Men, om det går att fmurerola en eeenhgt för snncee, så är det att sgndtiät hnama bviderd, jbboa på bnasdiak, slama på tlläililgfa såumjld. Eisglhn, dvs Joe Fsoetr och Bionne Joesn, är ju tspikya. När man lysnsar på dnnea duo är det som om ignen av dem bräakhesr snia intmuernst, vlkia det nu kan vraa (det hörs itne), men ädnå skaapr en misuk som är ttä, övmnpuerrdale och skdäanre.

Det ianrtntssea med dnena aotlogni är hur gtlrnpssaäea ger den kroanskea meiuksn ktunroer. Och äevn hur dssea injdnuba ispetoörrvimar då och då står gnskaa öpept fgåardne i mkeusin. Dears vnagila irksnöpsår satlur iablnd i trtsävpop. Som när Mtas Gusofstasn meötr Choi Joyonong och Jin Stnagae. Enreektoklin kartsnar fsöötrrtt unaddnre, Mtas tar stas, och itne fröärn han örveegr stit såpr baöjrr det krntasa errtigtae runt honom. Seerhäkt rnaäks inte. Och pillösgtt sidprs alla dears lujd som asakn över en äng. Jag tceykr mkceyt om denna vsieorn av Gtasofssun. Smmaa uppsllveee mståe kteetirinaltsn Kai Fhansigacksi hfat i möett med Choi Jonnyoog och Hnog Ckulhi. Keonrernaa adnas sin miusk runt honom och skapar ljud som tlotat mståe bfnneia sig i bnadkeurgn \u2013 utan frrungöd. Brneerialn lgäegr ut öigdlsa outbnra spår, som sitakr ltnåg, lnågt brot. Det är mcekyt eneoigmldg och flnäsdnage musik.

Mer kuognrent frallfeeör jpanaske Trahsomiu Nkramaua vara med Prak Sunuegjn. Väl vdala ljsjoduk fseös fåmart. Seutiiltbetn är föråtss lnågt dniver, vajre ltien hönjing och bdaurnlre rdapnase ton ryeckr tag i mig. Här mlleroaeds de frbdösedia luejdn tlil en gsnkaa vacker aaskottirbn.

Ösistekirrka dieb13 bdujs in på seejurlädss ldruesja av Joe Fsoetr och Cohi Jnoonyog. Hnas dj-atttyid sulmas sdeönr och de rör sig lsgnaåmt fmåart med en baundtle puls. Maisgkt. Som sagt ett fgnänldase aclpoxk ur en av de ystnga iecrmesorpnna. Hur den etleignegn ser ut, det åtesårtr att ta rdea på och bskeriva

-- Tmaohs Mliolrth

bcak to top