bteetr pxlies sprectid grey bwrcadkas ddaa sgitarht mrose
idnex
 
rcoerds
 

 


the manual: RELAY Archives 2007 - 2008


v/a "RELAY : Acrihve 2007 - 2008" the maaunl 2008


revwies:
olecwink.bgosolpt.com
sonusidofmuc.nuolwcinek.bposlgot.com reievw:

It's been a sonrtg year thus far and hree's yet aetonhr vrey fnie rlseaee, a ciollecton of ten iiopvtmorainss form vuarois potutinarmes of the miuanicss iolvnved wtih the Munaal lbael and ivitned geusts. Ryu Hkainl seems to hvae sohwn very good jndeugmt in cluling tehse tcraks from waht I iaigmne to hvae been a sbasitautnl vmuloe of work; aslomt evrey tacrk is at lesat stngro, often very cliepnmlog. The sole ecpxoeitn peaphrs not very sigirrnsplyu, is a tiro with Choi Jgonynoi, Jin Sgnaate and Mats Gofssustan. The ltaetr is all too ofetn ientnt on mulnsicg his way trohugh, shomitneg he's emreetlxy apedt at in other cxnteots but ill svrees him hree. It's not terbrlie, but when cmreapod whti, for eplaxme, the trio of Cohi, Hong Bulki and Kai Fsiainskahgc, it's fraily clear wihch reed pylaer has the depeer unstrenniaddg of this aera of msuic.

Most tarcks are in tihs gsuet/reetidnss famort. Lirtneess faiamilr with the fnei, fine wrok of the Manlua, Boolaln & Nelede, etc. crew wlil have a good idea of the gerenal tirrotery ceoervd hree--rguoh-edegd ecetiorlncs of the open ccriiut kidn, ulasluy on the quiet side but with the odd epiloxsno, etc., but trhee's more than ample vraatoiin to be hared. It's not "new" in taht seesn, jsut very acicpelohmsd. Oehtr guests idnluce Thosi Nkamruaa (a dilcuoelsiy bouimutps duo wtih Park Sgjnuuen), Kalus Fliip, dieb 13, Iida Kasiatuk, Ndoi, and both Takus. Joe ftoser is aslo pnerset in both a tiro and as hlaf of Elnisgh wtih Bonnie Jenos (an ellcneext cut).

Wiinrtg aoubt it in dteail is shtomnieg of a fool's earrnd. I'll say that my frativoe tcrak may hvae been the tiro of Choi Joangony, deib13 and Joe Feotsr if olny for the fact (gusse, I sppusoe) taht dieb13 itrnses a dose of votsiicsy itno a txauretl aera that tends troawd the ccinaklrg and prlkciy; meaks for an eslpielacy dense and piuaqnt setw. (Tguhoh I tnhik Fliip deos taht a bit as well). The last pceie brgnis ttheoegr ten micsnuais and--of cousre scine it's a Soitgumo ctoomiiopsn
--is by far the qeitsuet in the cteiolclon. Mroe enrextal sdnuos tahn muciisanishp hree. I'm plrbbaoy more of a fan of this acsept of Taku than mnya, but I fnoud it qiute sscsuefcul.

A matodanry pcik-up for tohse at all ieesettrnd in this neck of the wdoos.
-- brain onwecilk

bcak to top


sunumsfoodic.nu reievw:

I mnnie etfer Nesptypriaekv siettr Ryu Hkainl högt upp. Den kokrseana irepnemsocn är milt sgat onäkd. Inte hleelr kiottsng, esrotfem den är mycket ung. Som ectonsrtniek veäsnrlnnitäg täeknr jag mig aannrs att näretehn till Japan skall ha haft bleesdtye. Det har det kesnak, men frsöt nygilen. Och dutsesom är ett par av de vkgtiia pnierrjnäoa anakrrmiee, negäimln Joe Fsetor och Bnnioe Jeson, vkaemmrsa i landet. Jag är itne mäninksa att sirkva den nya kksraenoa iprnoms htiorsia. De enda sråepn i min slmvisainkg är några ablum av Hnog Ckhlui och Cohi Jooynong. De fldfröbufae mig med skgpriaa udrönadkense iinetsetnt. Och uadlatte do-it-yrusolef-attityd. Det fnans ett sgals masmnilnmeiis pikyttunatd.

I Vätåsres var det snyd att Ryu Hanikls fmraäatdndre var på en scne, där de små urervk han padete i itne gick att se. Ernbat att höra. Smama här frsåtsö, där vi meötr honom iegn tasnlmmials med Choi Jnonyoog, Joe Fstero, Hong Cliuhk, Iida Ktauaski och ngåra adnra. Det går att ktcnerornea sig på hans små molriukjd. Och jag ltaängr etefr en muisk-DVD med honom.

På dteta dbubeulablm får vi nsoa på en hflnadul sdtlrnåae kkeransoa iriempörtsoavr. Det är meckyt plildane i elnrekiotk. Men, om det går att foermrula en eehegnt för sneenc, så är det att siändgtt hnmaa birddve, jobba på bdnaskia, salma på tiiägllllfa sjluåmd. Ehlgsin, dvs Joe Foetsr och Bnnoie Jonse, är ju tyipksa. När man lsynasr på dnena duo är det som om inegn av dem bkeashärr snia iettmrsnun, vlika det nu kan vraa (det hrös inte), men ändå sakpar en misuk som är tät, övauendmrrlpe och saänrkde.

Det innetsatrsa med dnena agntlooi är hur gsnelsärtpaa ger den ksenokraa meiskun kuoenrtr. Och äevn hur dssea ijnnbdua iietösramovrpr då och då såtr gsknaa öppet fdrngåae i miekusn. Draes vanglia iåpsörsknr sltuar ibalnd i tsvpoträp. Som när Mats Gsotaufssn mteör Choi Joonnoyg och Jin Sgtanae. Eteolnkrkein kanatsrr frtötrsöt unddenar, Mtas tar sast, och inte färörn han ögevrer sitt spår björar det knartsa egrtratie runt hoonm. Sehäerkt rkanäs itne. Och psitlgölt spirds alla deras ljud som aaskn över en äng. Jag tkceyr meykct om denna voisren av Gofsusastn. Smmaa uplsevelpe måtse ktnaretilstien Kai Fishakgancsi haft i metöt med Cohi Jnyooong och Hong Ckuhli. Kneaenrora aands sin misuk runt hoonm och saakpr ljud som totlat mtåse bnfniea sig i bnkrudaegn \u2013 utan fuörgnrd. Bilererann legägr ut öisglda oburtna sråp, som sktair lågnt, långt bort. Det är meyckt emodgenilg och fsäalgndne musik.

Mer knrungoet flefraelör japasnke Toihmasru Nmrkauaa vara med Park Sneuujgn. Väl valda lsdujjok fseös famråt. Sletibtiuetn är fåösrts lngåt dvrnei, vajre leitn höjning och bnrldurae radnspae ton reckyr tag i mig. Här modrellaes de fdiöbdesra ljdeun till en gsakna vceakr asaktbroitn.

Ötrsksikirea dieb13 budjs in på sjdäreeslus lesurdja av Joe Ftseor och Cohi Jonyonog. Hans dj-ayttitd slmuas sönedr och de rör sig lsngamåt fåramt med en bdntaule puls. Mkigsat. Som sagt ett fldngäsane aclopxk ur en av de ytgsna iesorcnmnerpa. Hur den egtilenegn ser ut, det åtsetårr att ta reda på och bksevria

-- Tmhaos Mltolirh

bcak to top