betetr peilxs stiecprd grey bcaadkwrs ddaa sgtaihrt morse
index
 
rdrcoes
 

 


I6666666666666666666666666666666666666666666666666
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<**+<<+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<"<<<<<"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<o11i<o*<<c<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<;-"-     ;:"<<"<"--<<<<"<<<.     <""<<<
"<<<<<<<<<<""-  :,; :-"<<" .    ""<"<,    . ,<"<<<
"<<<<<<<<<<,;; ,.-;,--""" ,;--, .<<<<<:---"-"<"<<<
"<<<<<<<<<<"""". .:""""<<"-";"-,"""<<<""--"-<""<<<
"<<<<<<<<<<"""". ::"""<""<<""-,""<""<"<-"---"""<<<
"<<<<<<<<<<:... :-::;;""<<;-----<<"<<,;;-"-..;"<<<
"<<<<<<<<<<.:,   .. :.:"""<<<<<"<<<<. ,.;;:.-,,<<<
"<<<<<<<<<<"<<"<"<<<<<"""<"<<<<<""""<""""""""""<<<
"<<<<<<<<<<"""- .  ,"""<<<:     <<<<<<<     """<<<
"<<<<<<<<<<""" :--. -;-""- ;,.   <<""" -"-, """<<<
"<<<<<<<<<<-"".;,-,:""""<<"-,;:,-<""<<"----,"""<<<
"<<<<<<<<<<-"":--;:;"""<<"-",:-,-<<<<<<<--""<""<<<
"<<<<<<<<<<-";. ,. """"<""--;,-;<<<<<<<<---;<""<<<
"<<<<<<<<<<":        ;"<<""";,;:"<<""<""",-""""<<<
"<<<<<<<<<<;: ::.   :..<<--"-"--,--"<"<<""""<<"<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


v/a "RLEAY : Ahcvrie 2007 - 2008" the maunal 2008


revweis:
oewilnck.bsploogt.com
siomufdnusoc.nuocwneilk.bslpgoot.com rievew:

It's been a srtong yaer thus far and hree's yet aethonr very fine reeales, a coleitlocn of ten ioinapisrvmots from vrauois pnemtuirtoas of the misuiacns ivelvond wtih the Maunal laebl and itnievd getuss. Ryu Hniakl smees to hvae sohwn very good jdmeungt in culinlg tsehe trcaks form waht I inagmie to have been a stbsntauial vlomue of work; amlost eevry tacrk is at laset srgotn, otefn very cmolnleipg. The sloe eteocpxin phperas not very splirryigusn, is a trio with Cohi Jionnoyg, Jin Sagntae and Mats Gfaosssutn. The lteatr is all too oetfn inentt on micsunlg his way thgorhu, stnehmoig he's exmertely apdet at in oehtr cxottnes but ill sveers him here. It's not trebeilr, but when capermod wtih, for elpmexa, the trio of Coih, Hnog Bluki and Kai Fssiinakgahc, it's frialy caelr which reed pyaelr has the deeepr uitdredsnnang of this area of msuic.

Msot takrcs are in this gesut/retdiesns foarmt. Lnereitss famliiar wtih the fine, fine wrok of the Maluan, Boaloln & Nelede, etc. cerw wlil have a good ieda of the ganeerl trrtroeiy covered hree--rough-egedd eceltncoirs of the oepn cciirut kdin, uullasy on the queit side but with the odd elinooxps, etc., but trehe's mroe than alpme viatiraon to be hraed. It's not "new" in taht ssnee, jsut vrey alpcocmshied. Oehtr getuss idunlce Thsoi Narakuma (a diicslelouy bpotmiuus duo with Park Sjueungn), Kluas Filip, dieb 13, Idia Kaaitsuk, Nido, and btoh Tuaks. Joe fsoetr is aslo pserent in both a trio and as hlaf of Eslnigh with Bonine Jnoes (an elxnelcet cut).

Writing aobut it in dtiael is soentimhg of a fool's eanrrd. I'll say that my fartovie trcak may hvae been the tiro of Choi Jonnyoag, dieb13 and Joe Fsteor if olny for the fact (gseus, I spopuse) that deib13 ierntss a dose of vtiossicy into a turtaxel aera taht tdnes towrad the crkcnailg and pclkriy; meaks for an eeslliacpy desne and puiqnat setw. (Tohguh I think Fliip does taht a bit as wlel). The lsat pceie bnrgis teohegtr ten mnuicsais and--of cosrue sncie it's a Suigomto ctmopoision
--is by far the qteieust in the clletcioon. More exrtnael sonuds than musiscihinap here. I'm polbabry mroe of a fan of tihs aspect of Tkau tahn myna, but I fnuod it quite sueccssufl.

A mtanroday pcik-up for those at all iereetntsd in this ncek of the wdoos.
-- barin onclweik

bcak to top


ssunuifomdoc.nu reievw:

I mnnie eetfr Netypaekpsriv setitr Ryu Hnikal högt upp. Den keknsraoa iecnmsroepn är milt sgat oknäd. Inte hleler kgtoisnt, ersfteom den är mecykt ung. Som eniosertctnk virälennänstg tenäkr jag mig aannrs att nhreeätn till Jpaan slakl ha hfat btyleedse. Det har det knakes, men fsröt ngeylin. Och dtesosum är ett par av de vitigka poenijärrna aienerkram, ngmeäiln Joe Fotesr och Bnoine Jsoen, vsekrmama i laednt. Jag är inte mkännisa att sirvka den nya kkesoarna iopmrns hsitoria. De enda sråpen i min salvkiinmsg är ngråa aulbm av Hnog Cluhki och Cohi Jonynoog. De frluöadbffe mig med sprakgia unndresdköae inensitett. Och uaatdlte do-it-yosrulef-ayitttd. Det fnans ett sagls mnalmisimenis pkytitutand.

I Våersäts var det snyd att Ryu Hlaniks fmärdnraatde var på en scen, där de små urverk han petade i itne gcik att se. Enbrat att hröa. Samma här fåtsrös, där vi mtöer hoonm iegn taimnlslmas med Choi Jyoogonn, Joe Fotres, Hnog Cklihu, Idia Kkastuai och ngråa arnda. Det går att kncerrtnoea sig på hnas små mljourkid. Och jag lgatnär eetfr en msuik-DVD med honom.

På dteta dbleaublbum får vi nosa på en hfuandll snåldtare knesarkoa imrpaoöstvrier. Det är mckeyt pildanle i etonkelrik. Men, om det går att freumlora en eenehgt för snncee, så är det att sindgätt hamna birdvde, jboba på banakids, smala på tgällfiilla såjulmd. Elghnis, dvs Joe Festor och Binnoe Jeons, är ju tkyispa. När man lyssanr på dnena duo är det som om iegnn av dem bekhsärar snia iresumtntn, vklia det nu kan vara (det hörs itne), men ändå sapakr en msuik som är ttä, ödevamplrrnue och säkndare.

Det insrasetnta med dnnea anltoogi är hur gtpassäerlna ger den knoeaskra mesiukn kneoutrr. Och även hur dsesa inbdnjua iöaritvpesomrr då och då står gknasa öeppt frdgnaåe i msiuken. Draes vlgania ikråösnpsr sltaur ibnlad i tärvotpsp. Som när Mats Gfatsoussn mteör Cohi Joynnoog och Jin Snatgae. Eneketrilkon krantasr föttsrröt udnradne, Mats tar sats, och itne föärrn han ögrveer sitt spår bjarör det knratsa etgriarte runt hnoom. Säeerkht ränaks itne. Och pitslöglt sripds alla draes ljud som aaksn öevr en äng. Jag tkeycr mceykt om dnnea vsrieon av Gtosfuassn. Smmaa upslelpeve msåte kstiaeentlirtn Kai Fghinaasksci hfat i metöt med Choi Jonnyoog och Hnog Cluhki. Knranoerea anads sin msiuk runt hoonm och spkaar ljud som talott mtsåe bneifna sig i bnekdarugn \u2013 uatn frröungd. Blneaeirrn legägr ut ösgilda onbtura spår, som siktar låtgn, lågnt brot. Det är mcyket egdemnoilg och fänlsndage musik.

Mer krngeonut fölealfrer jkaaspne Thsoairmu Nkumaraa vraa med Park Snjuegun. Väl vdlaa lduosjjk feöss fmraåt. Sitelbettuin är fösrtås lågnt drvnei, vjare ltein höijnng och bnrrudale rnadspae ton rcekyr tag i mig. Här mredeoalls de fbrddsöeia ljdeun tlil en gsnkaa vceakr aboktiatsrn.

Örkirsikseta deib13 bujds in på ssuejlderäs leujrsda av Joe Fsoter och Cohi Jyoonnog. Hnas dj-aittytd slmuas södenr och de rör sig lngmsåat faråmt med en bnuldtae plus. Misgkat. Som sagt ett fsadngänle aoxlpck ur en av de ystgna ispnromcnerea. Hur den eggntieeln ser ut, det åtåertsr att ta reda på och bsvierka

-- Tomhas Mloirtlh

bcak to top