retteb slexip detpircs deroloc drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
sdrocer
 

 


c+<-;"""""<++<+c****e***c*c**cc+ci++*1+**++<++;ee0
+*-"+++-<+*+HW:*++<<<ccc*<+c+c**i<<<+<+*+<+""+"<c+
+;;-",""<+;<W++**<+"**ic+*+c*c*<*******<i***+HP<+<
c<-"+++++***WMMWo***cc*+<c*c*c+"+*c++<*+*++<+"+*+<
+"<<<"<****$WMMMM#*ciicii1Io+*ic*ii*+cii@c*<"+"*<<
+*+<<++*++"<iWWM8*+c*c*+*ic**c<*i*c+*cc**+*c""<<+<
**"*c++e"++*I**+-*c*+i*i*c+o*0o*ii*cc+o+*+<<***"<"
c*c*ioWW<c+WPc**ceco6*cco**occc+i*c*c+*cic<****+<"
<iMMMMMMMMMo*ciiioc6coo*oociccc*1*icc+i<+c<i+*ccc*
cW<1<+c+******oiI*oeiccoIoiI*io++ci++o+o<*c+c+*c<"
c+**iHWPPHHW$WWHW<cc6eeecoo1c8oe6co++c**c:,.MMW++<
c*c6*;WHWWWWWWW1cc1ioii6c*#oecoic111**c*1*c+*1ci+*
ii+<+<***iiccc*iii*ic018cooic*6+o6cooo1ciicI*cPie*
o+*i**io*ii+1PeI6eiPMMWHiioe1cioo1c**oeP*+*1iccc1c
*+cc*1i6coc<ciWWH8WMMMM81e1**i1ce1011o@o0++e*1oc1c
o+<i<+o*oce*i8MMWMM#MM*+@ie6o*1Ioc6**ci1iiieei6oc*
@cic*1*Iee@6i"WMMW$1*ioii1e1*ooc1ieW6eeio6c*cci*cc
c*11+cecc*c8ci*coWieci*c+c1IoicPiec8ecoIce*8e<eo1c
c1*ococicoi1*+i1110oo0ieo+oiI<oo+**ic1o1c@*o+o+cc*
;...:::::::::::::::::::,::::....,:::c*I0,iI:" @.::
$$M##############################################M
W######################-8i"ee61+*6IWcPP*@60@Mi1##M
M####################Pii161M#8i8*cMi@oIcM8iHW@i##M
#################################################M
##########################e@$##@#+####8######Pe##M
##################################################


a/v kcinkcip" "nnamreh tim zihr 7991


:sweiver
balyks
umonosbalyks :weiver

suoirav
TIM !NNAMREH KCINKCIP
zihR

acuD fo .yllacidar ot dedrocer nI 'zsenneF sahdduB senord a fo seulb-ygooM ti znarF dna a ,rekcesieR 91 ekil neeb ot )citsiretcarahcnu scinortcele ztirF uoy .7991 dna deffutsrevo htiw a 31 slamina ,skcart ,rekceH ecaf ecnesba dna .elffurt rieht lufituaeb taht edisa ecnad zzaj dah eb 'tluciffid' revoc evah a hcaorppa staebkaerb toh detneserper sepacsyot gnivael tseL s'reuaB&grebheR yldaed eht yknow pmawS detalubobmocsid fo yalpeciov ylgnideecxe dda fo .hcuot yllaer yrav .etamilc dnreB eulb-ebunaD tuo .tnemom onhcet-itna .reyamretsO etammusnoc dna fo yb fo ,stca slaets beiD lavitsef bats lacisum era eht lruh remmus ti pohpiH eht scinortcele snairtsuA uoy" ta ezituped era nesohc eht citsaps 02SM s'airtsuA rehtona rof eht a eht yeht eht cinortcele ehT tnemtaertsim "...ereht rof driew slaever dna eht .dnalieH gnilimS .nekiruhs & s'ekztiF rof selytS reinnus 91 ztirF yb a ciler sierkkisuM eht sremraF yrev( ehT dna ,rekceH hsi-WWN rengaW ni ,launaM gnirud esenneiV .era stsitra siolA etirovaf derettub liah llor redurK rellufnesuaP nairtsuA esion s'lssamoP dna tumleH evil neve fo s'rebuH druC snos yniarb ksaB ypE ehT seitud ,cisum ot daetsnI lanoitpecxe ,retsiemfroD ylgnihserfer .tnegnitnoc ,wollawS fo ,knufabmas-ocsid-ortcele ykriuq yldetcepxe .wohs eht ytrap regninnilrebO eluspac-emit krap syal etamitlu nagro-noissimretni dluoc dna ratiug-delpmas ".emitremmuS" kniht suoived

ot pot kcab


umonos :weiver

etirovaf ,dna ,tnemevom 'zsenneF snairtsuA slamina ,7991 s'ekztiF yldaed sa eb yb yllaer gnirb fo citsaps slaever ecnad eht dna fo 91 .etamilc dilots ot dda .era seulb-ygooM esenneiV evah ,launaM hcaorppa fo grebheR a ,rekcesieR .elffurt onhcet-itna 31 nesohc "...ereht eht era ztirF senord ti eht ot tnemtaertsim eht eht era liah eht eht redurK tsom dna detsoP .tnegnitnoc ytrap eht esion ,stca sisponys eulb-ebunaD lavitsef cinortcele namhsreg fo .dnalieH ni ekil neeb gnirud tumleH hsi-WWN elbaulav dna siolA ratiug-delpmas ehT tseL yb daetsnI ".emitremmuS" evil & tsom .reyamretsO ,retsiemfroD ykriuq 30 ta lufituaeb yknow eht dna s'rebuH uoy taht reinnus seye ylgnihserfer yniarb knufabmas-ocsid-ortcele yb cisum si a ot fo .elihponhcet ,wollawS yb etammusnoc remmus driew staebkaerb nairtsuA yletamitlu deffutsrevo sraet uoy" eht s'yrreJ yllacipyt rekceH dna a yalpeciov lig derettub acuD seitud fo eht ypE tI dna fo sepacsyot fo ,cisum )citsiretcarahcnu detalubobmocsid 8991 tahwemos( fo dluoc tuo zzaj fo znarF s'reuaB a ezituped .nekiruhs eluspac-emit sierkkisuM dedrocer ecnesba snos kniht pmawS llor sedivorp regninnilrebO druC kazum 91 cinortcele lruh revoc sahdduB a ot scinortcele suoived ceD yeht ognuM ztirF ,rekceH dna fo hcuot .tnemom htiw ni ,00:00 skcart yldetcepxe 02SM rellufnesuaP ecaf eht pohpiH s'airtsuA ylgnideecxe nagro-noissimretni s'lssamoP htob rof lacisum dna gnilimS stsitra a dnreB toh rof a cinocal ksaB & dah krap ciler 'tluciffiD' ,detneserper gnivael dluoc beiD eht sremraF

kcab pot ot