bteetr acisi seprtcid gery brkwcdaas ddaa srhgatit mosre
iendx
 
redcors
 

 
t-sreies 1, 13 hand-cut cpieos on 12" viynl by dieb13 2013
alvabalie at lvie cnterocs olny.

sdie a: "ednclih tnaegeer" 13:13
sbie b: "nhcit u÷nbld": 14:05