reettb iisca dtcpires drooelc dwrraof aadd tatirghs eorsm
xndei
 
dtop
dtoq
isica
ggoole

 
t'noD" yorrw touba eelpop gtnailes ruoy .sadei fI ruoy sadei era yna ,doog
ll'uoy eavh ot mar mhet nwod s'eelpop ".sorthat
-- darowH nekiA