retteb iicsa detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
soediv
 
strecnoc evil
nelhets egac
leztinhcsabos
leztinhcsnettalp
leztinhcs 41'
71' leztinhcs
soedivcisum

 


& 9102 :cicavok zsior egrus reteid yllib
unam( )▀ufkcop ryam :cisum trebor muthcs dnu


:cicavok eniramauqa 9102 zsior reteid & yllib
:cisum tucpom

zsior yllib & :cicavok yracs reteid stcejbo
:cisum naidar
llirht ffo | no :mubla krad tnelis yekcoj


gnitiaw reteid :cicavok 6102
:sciryl&cisum ajam kinjoso