retteb iicsa detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
soediv
 
strecnoc evil
egac nelhets
leztinhcsabos
leztinhcsnettalp
leztinhcs 41'
71' leztinhcs
soedivcisum

 


reteid :cicavok & zsior yllib egrus 9102
trebor unam( dnu ryam :cisum muthcs )▀ufkcop


eniramauqa & :cicavok zsior yllib reteid 9102
:cisum tucpom

yllib stcejbo & zsior reteid yracs :cicavok
:cisum naidar
tnelis yekcoj | llirht :mubla ffo krad no


:cicavok 6102 gnitiaw reteid
:sciryl&cisum ajam kinjoso