retteb iicsa detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
soediv
 
strecnoc evil
nelhets egac
leztinhcsabos
leztinhcsnettalp
41' leztinhcs
leztinhcs 71'
soedivcisum

 


9102 yllib egrus :cicavok reteid & zsior
dnu )▀ufkcop :cisum muthcs trebor unam( ryam


:cicavok & yllib 9102 reteid eniramauqa zsior
:cisum tucpom

yracs yllib stcejbo & zsior :cicavok reteid
:cisum naidar
yekcoj :mubla ffo tnelis krad llirht no |


reteid :cicavok 6102 gnitiaw
:sciryl&cisum ajam kinjoso