better ascii scripted grey backwards dada scramble morse
index
 
photos
 
whereisthesun
 
whereisthesun/whereisthesun2018
 

 
link to fullsize image (4.6 MB)next >nov 3 2018