better ascii scripted grey backwards dada scramble morse
index
 
photos
 
whereisthesun
 
whereisthesun/whereisthesun2018
 

 
< previouslink to fullsize image (4 MB)next >nov 4 2018