retteb iicsa detpircs yerg drawrof adad elbmarcs esrom
xedni
 
soediv
 
evil strecnoc
egac nelhets
leztinhcsabos
leztinhcsnettalp
leztinhcs 41'
leztinhcs 71'
soedivcisum

 


yllib zsior & reteid :cicavok egrus 9102
:cisum muthcs unam( ryam dnu trebor )▀ufkcop


yllib zsior & reteid :cicavok eniramauqa 9102
:cisum tucpom

yllib zsior & reteid :cicavok yracs stcejbo
:cisum naidar
:mubla no krad tnelis ffo | llirht yekcoj


reteid :cicavok gnitiaw 6102
:sciryl&cisum ajam kinjoso